Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIRUS – barnespor i spesialisthelsetjenesten og i samhandling med kommunene Barnespor ”Hva vet barna om rusproblemene dine?” Molde, 10.november 2010, Mette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIRUS – barnespor i spesialisthelsetjenesten og i samhandling med kommunene Barnespor ”Hva vet barna om rusproblemene dine?” Molde, 10.november 2010, Mette."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIRUS – barnespor i spesialisthelsetjenesten og i samhandling med kommunene Barnespor ”Hva vet barna om rusproblemene dine?” Molde, 10.november 2010, Mette Grytten, prosjektleder for BIRUS 2009 – 2012

2 Barn er pårørende – uansett alder! Hva er skadelig for barna? Adferdsendringene hos foreldre som ruser seg eller er psykisk syke Stadig endring av rutiner Taushet rundt problemene

3 Barns ulike reaksjoner

4 Ensomhet

5 Barn har egne rettigheter Styrking fra 01.01.2010  Helsepersonelloven:  Barn har krav på informasjon og nødvendig oppfølging  Spesialisthelsetjenesteloven  Enhetene skal ha barneansvarlig personell til å koordinere arbeidet

6 Hva betyr endringene i lovverket? Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging Avklare om pasienten har barn Gjennom samtale med foreldrene identifisere barnas situasjon og vurdere nødvendige hjelpetiltak Samtale med pasienten om foreldrerollen Innhente samtykke til å foreta oppfølging Gi informasjon til barnet og dets forsørger

7 Forklaring på hvorfor mamma eller pappa forandrer seg Litt om sykdommen og behandlingen At det ikke er barnets skyld Om barnet kan få treffe forelderen i behandlingstiden Hvem som kan hjelpe barnet Hva er viktig for barna?

8 BiRus 2009 - 2012 Barn som pårørende i familier med rus- og/eller psykiske vansker

9 Hva ønsker vi å oppnå i BiRus?  Behandlingsenhetene skal få kunnskap og rutiner for å ivareta barnas behov  Foreldrene får økt innsikt og kunnskap om hvordan de kan ivareta barnas behov  Barna skal få informasjon og nødvendig oppfølging  Utvikle BARNESPOR

10 BiRus-aktiviteter Nettverksarbeid for barneansvarlig personell Kompetanseheving Barnespor 1; Barnearket Barnespor 2; Samtaleguide for å innhente samtykke

11 www.hvemkanhjelpejesper.no Verktøysett:  Nettside  Animasjonsfilm  Bok  Veileder www.vfb.no


Laste ned ppt "BIRUS – barnespor i spesialisthelsetjenesten og i samhandling med kommunene Barnespor ”Hva vet barna om rusproblemene dine?” Molde, 10.november 2010, Mette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google