Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hva vet barna om rusproblemene dine?” BIRUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hva vet barna om rusproblemene dine?” BIRUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hva vet barna om rusproblemene dine?” BIRUS
– barnespor i spesialisthelsetjenesten og i samhandling med kommunene Barnespor Molde, 10.november 2010, Mette Grytten, prosjektleder for BIRUS 2009 – 2012

2 Barn er pårørende – uansett alder!
Hva er skadelig for barna? Adferdsendringene hos foreldre som ruser seg eller er psykisk syke Stadig endring av rutiner Taushet rundt problemene

3 Barns ulike reaksjoner

4 Barns ulike reaksjoner
Ensomhet Hva er viktig for barna? Gi forklaring på hvorfor mamma eller pappa forandrer seg, litt om sykdommen

5 Barn har egne rettigheter
Styrking fra Helsepersonelloven: Barn har krav på informasjon og nødvendig oppfølging Spesialisthelsetjenesteloven Enhetene skal ha barneansvarlig personell til å koordinere arbeidet Skje med samtykke og i samarbeid med foreldrene, evt informasjon på generelt grunnlag, Koordinatorer, behandlerne har ansvar for å spørre pasientene, få oversikt over barnets situasjon og handle, bidra til at barn får info og hjelpetiltak

6 Hva betyr endringene i lovverket?
Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging Avklare om pasienten har barn Gjennom samtale med foreldrene identifisere barnas situasjon og vurdere nødvendige hjelpetiltak Samtale med pasienten om foreldrerollen Innhente samtykke til å foreta oppfølging Gi informasjon til barnet og dets forsørger

7 Hva er viktig for barna? Forklaring på hvorfor mamma
eller pappa forandrer seg Litt om sykdommen og behandlingen At det ikke er barnets skyld Om barnet kan få treffe forelderen i behandlingstiden Hvem som kan hjelpe barnet

8 BiRus 2009 - 2012 Barn som pårørende i familier
med rus- og/eller psykiske vansker Tilbud til enheter i spes.h.tj. I HMN innen rus og psykiatri, ca 20 enheter pr idag

9 Hva ønsker vi å oppnå i BiRus?
Behandlingsenhetene skal få kunnskap og rutiner for å ivareta barnas behov Foreldrene får økt innsikt og kunnskap om hvordan de kan Barna skal få informasjon og nødvendig oppfølging Utvikle BARNESPOR Konkrete eksempel skaper forståelse, rutiner og forankring Foreldre mener de skjermer barna, b fått med seg stressfakt/krangler om kvelden, antall øl i kjøleskapet, vindunk bak vaksemaskinen Info, styrke foreldrerollen/relasjon slik at de kan snakke med barna selv, henvise til, evt tilby samtale på enheten. Viktig med partners info om b. Foreldre ofte behov for å bearbeide egen oppvekst Vise barnesporene

10 BiRus-aktiviteter Nettverksarbeid for barneansvarlig personell
Kompetanseheving Barnespor 1; Barnearket Barnespor 2; Samtaleguide for å innhente samtykke Mye har skjedd siste året i spes.h.tj. – flere henvend til komm., hvordan samhandle mest effektivt

11 www.hvemkanhjelpejesper.no Verktøysett: www.vfb.no Nettside
Animasjonsfilm Bok Veileder


Laste ned ppt "”Hva vet barna om rusproblemene dine?” BIRUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google