Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstsamling – dommerkontakter AFK – 20.10.09. 10.01.2015 Tema for dagens samling Norges Fotballforbund | www.fotball.no Informasjon om dagens situasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstsamling – dommerkontakter AFK – 20.10.09. 10.01.2015 Tema for dagens samling Norges Fotballforbund | www.fotball.no Informasjon om dagens situasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstsamling – dommerkontakter AFK – 20.10.09

2 10.01.2015 Tema for dagens samling Norges Fotballforbund | www.fotball.no Informasjon om dagens situasjon i NFF HP 2008 – 2011 Satsingsområder “Dommerkontakten” Tilbakemeldinger fra dommerkontaktene Side 2

3 10.01.2015 Status NFF/ dommersektor 2009

4 10.01.2015 Komitestruktur 2008 - 2011 Forbundsstyret Breddefotball Breddekomite Breddedommerutvalg Anleggsutvalg Lederutvalg Trenerutvalg Ungdomsutvalg Inkluderingsutvalg Toppfotball

5 10.01.2015 Komitestruktur dommersektor Dommerkomiteen 6 medlemmer Breddedommerutvalg 5 medlemmer Toppdommerutvalg 3 medlemmer Instruksjonsutvalg 3 medlemmer

6 10.01.2015 Dommerkomiteen 2008 - 2009 Jon E Skjervold, leder (leder toppdommerutvalg) Kjartan Berland, nestleder (leder breddedommerutvalg) Espen Eriksen (leder instruksjonsutvalg) Nina Hedlund (medlem toppdommerutvalg) Arild Sundet (medlem toppdommerutvalg) Tone Åsrud Reime (medlem breddedommerutvalg) Rune Pedersen, administrasjonen/sekretær

7 10.01.2015 Breddedommerutvalg 2008 - 2009 Kjartan Berland, leder (Akershus) Tone Åsrud Reime (Østfold) Erik Lohne Reiersen (Vestfold) Vibeke Karlsen (Oslo) Svein Ove Lyngbø (Hordaland) Tom Harald Hagen, administrasjonen/sekretær

8 10.01.2015 Toppdommerutvalg 2008 - 2009 Jon E Skjervold, leder (Akershus) Nina Hedlund (Oslo) Arild Sundet (Trøndelag) Rune Pedersen, administrasjonen/sekretær

9 10.01.2015 Instruksjonsutvalg 2008 - 2009 Espen Eriksen, leder (Buskerud) Bente Ovedie Skogvang (Indre Østland) Arild Haugstad (Indre Østland) Rune Pedersen, administrasjonen/sekretær

10 10.01.2015 Administrasjonen - dommersektor Rune Pedersen, fagsjef dommerutvikling Tom Harald Hagen, dommerkonsulent bredde (70 % stilling) Aase Rydén, administrasjonskonsulent (50 % relatert til toppdommersaker)

11 10.01.2015 Dommerorganiseringen spesielt NFF ble godkjent som ett av forbundene i UEFAs referees convention i 2007 UEFA har utfordret oss på organiseringen av dommerkomiteen For å sikre enhetlig fortolkning etc gav UEFA en sterk anbefaling om at vi etablerte en felles overordnet dommerkomite som omfattet bredde og toppfotball.

12 10.01.2015 Den nye strukturen legger til grunn at man har en felles dommerkomite og tre underutvalg. Arbeidet innenfor de respektive målgrupper/arbeidsfelt foregår i de tre underutvalgene. Dommerkomiteen samordner og koordinerer det løpende arbeidet i utvalgene. Dommerkomiteen består av 6 medlemmer som alle sitter i ett av de tre underutvalgene.

13 10.01.2015 Mandat toppdommerutvalget Toppdommerutvalget er primært et policyutvalg med ansvarsområder innenfor: - Klassifisering av dommere og assistentdommere til toppfotballen -Utdanning og oppfølging av toppdommere og assistentdommere -Utviklingstiltak for toppdommere og assistentdommere - Utviklingstiltak for veiledere og observatører i toppfotballen

14 10.01.2015 Mandat breddedommerutvalget Breddedommerutvalget er primært et policyutvalg som har ansvaret innenfor følgende områder på dommersektoren: - Oppfølging av handlingsplan dommersektor bredde - Oppfølging av kretsene for å nå målene i vedtatt handlingsplan - Bindeledd mot kretsenes dommerkomiteer og dommerutviklere - Oppfølging og kontakt ut mot Dommerutviklere Region - Oppfølging av fagtiltak regionsdommere og andre talentfulle dommere og assistentdommere sammen med NFFs dommerseksjon

15 10.01.2015 Mandat instruksjonsutvalget Instruksjonsutvalget vil sammen med NFFs fagsjef følge opp utdannelsen av instruktører på ulike nivåer: - Utarbeide kursprogram for 3 nivåer av instruktører, krets, region og forbund i samspill med NFFs fagsjef - Bistå kretser og regioner med gjennomføring av kursene - Sammen med NFF være ansvarlig for fortolkning og forståelse av spilleregler - Sammen med NFF utarbeide kursmateriell - Utdanne dommere og veiledere/observatører i Futsal

16 10.01.2015 Breddekomiteen 2008 - 2009 Eirin Kristin Sund, leder (visepresident/forbundsstyret) Stig Nergård (forbundsstyret) Hege Leirfall (forbundsstyret) Klara Stenvåg (kretsleder Troms) Leon Aurdal (kretsleder Sunnmøre) Per Ravn Omdal (leder anleggsutvalget) Mette Christiansen (leder trenerutvalget) Kjartan Berland (leder breddedommerutvalget) Cato Haug (leder lederutvalget) Vegard Eikrem (leder ungdomsutvalget) Gro Dragen Evjen (leder inkluderingsutvalget) Alf Hansen, administrasjonen/sekretær

17 10.01.2015 Breddekomiteen Breddekomiteens tre prioriterte områder i forhold til NFFs handlingsplan 2008 – 2011: - Aktivitetsutvikling - Klubbutvikling - Anleggsutvikling

18 10.01.2015 Ny handlingsplan for perioden 2008 – 2011 (vedtatt på Forbundstinget i mars 2008.)

19 10.01.2015 Hvordan arbeider vi med oppfølging av handlingsplanen? Styringsverktøy Rettesnor for det vi gjør i norsk fotball – viktig at alle våre tillitsvalgte i kretsene kjenner til handlingsplanen Samhandling; - NFF sentralt - Fotballkretser - Klubber Breddekomiteen Dommerkomiteen Breddedommerutvalget

20 10.01.2015 Antall dommere 2004 - 2007 2004200520062007Sum endring Krets- dommere 2088220121522154+ 66 Rekr.- dommere 8909628900 Klubb- dommere 537744556036+ 659

21 10.01.2015 Antall dommere 2005 – 2007 Sum totalt (klubbdommere, rekr dommere, kretsdommere, regionsdommere, forbundsdommere ) 200520062007Sum endring Antall kvinner 147513641703+ 228 Antall menn 710863297506+ 398 Sum totalt 858376939209+ 626

22 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Hovedmål - dommer

23 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Resultatmål - dommer Utdanne minst 6 000 klubbdommere hvert år Utdanne minst 1 000 rekrutteringsdommere hvert år Ha tilgjengelig minst 4 000 kretsdommere i snitt hvert år Sikre at minimum 20 % av alle nye dommere er kvinner

24 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Strategier - dommer Gjøre inngangen til dommergjerningen enklere Følge opp dommerne bedre, spesielt de første 1 – 3 årene, for å beholde flere dommere over tid Utvikle og følge opp dommere med ambisjoner og talent I sterkere grad inkludere dommerne i fotballfamilien, på linje med trenere, ledere og spillere

25 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Virkemidler - dommer Etablere gode fadderordninger for oppfølging av nye dommere Øke andelen som tar klubbdommerkurs til å fortsette sin dommerkarriere med å ta rekrutteringsdommerkurs Oppnevne talentgrupper i alle fotballkretsene som legger forholdene til rette for de med ambisjoner Utdanne kvalifiserte instruktører til alle nivåer innen dømming

26 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Virkemidler - dommer Oppnevne en dommeransvarlig i alle klubber Tilrettelegge for at spillere, ledere, trenere og andre klubbmedlemmer kan velge dømming som alternativ Markedsføre dommergjerningen inn mot klubber, lag, skoler etc. Gjennomføre egne kurs for jenter og kvinner

27 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Virkemidler - dommer Gjennomføre Fair Play-kampanjer rettet mot alle aktører i breddefotballen Arrangere klubbdommerkurs i forbindelse med cuper og turneringer

28 10.01.2015 Handlingsplan 2008 – 2011 Virkemidler - dommer

29 10.01.2015 Dommerkontaktens funksjoner? Bindeledd mellom klubb og dommer Bidra til positiv fokus på dommergjerningen i klubben Bidra til oppfølging og trivsel hos klubbens eksisterende dommere Være dommernes kontaktperson ved behov – en støttespiller Miljøskaper? Annet? Hvordan oppleves arbeidet i klubb?

30 10.01.2015 Ordet fritt - gode innspill


Laste ned ppt "Høstsamling – dommerkontakter AFK – 20.10.09. 10.01.2015 Tema for dagens samling Norges Fotballforbund | www.fotball.no Informasjon om dagens situasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google