Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private sugerør i fellesskapets kasser - Hvordan de kommersielle tjenesteleverandørene utarmer velferdsstaten Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private sugerør i fellesskapets kasser - Hvordan de kommersielle tjenesteleverandørene utarmer velferdsstaten Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Private sugerør i fellesskapets kasser - Hvordan de kommersielle tjenesteleverandørene utarmer velferdsstaten Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten NTL Forskningsinstitutter 05.05.2011

2 Dagsavisen 16.januar 2010Dagsavisen 13.august 2010 NHO Service spår eksplosjon av private aktører - Får de rett i at fremtida er privat…?

3 De gjør i alle fall sitt for å oppfylle egne profetier - Ny offensiv fra NHO Service, Høyre og Frp. Oslo (NTB 13.12.2010): Et flertall av befolkningen vil ha økt konkurranseutsetting og privatisering av det som tradisjonelt har vært kommunale tjenester. Bare 23 prosent sier det er galt, ifølge en undersøkelse som er gjennomført for NHO.

4 De nye kommersielle aktørene - Dette er vinnerne dersom fremtiden er privat… Multinasjonale selskaper som ISS og Adecco. Nordiske omsorgskonsern som eies av internasjonal finanskapital med skatteparadisregistrering som Norlandia eller Espira. Norske holdingselskaper med investeringer i ulike sektorer, eid av omsorgsmillionærer, som for eksempel Vista Holding AS /Trygge barnehager. Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS Når man åpner for kommeriselle driver, åpner man også for kommersielle driftsformer, som: - Uendelig antall ”innovative” selskapsformer, - nye maktstrategier (PBL) og - strategisk ordbruk (”utbytte”).

5 En ny virkelighet i velferdsstaten - De nye, kommersielle aktørenes inntog Konkurranseutsetting, privatisering og annen markedsretting utfordrer grunnvollene og den indre logikken i velferdsstaten. De nye kommersielle aktørene er av en annen karakter enn tidligere private innslag i velferdsstaten. – Formålet er profitt, fremfor alternativ/supplement til det offentlige – Konkurrerer i hovedsak på lavere personalkostnader – Strategisk selskapsstrukturering og markedsanalyser Utviklingen skøyt fart først på 2000-tallet, og det finnes lite statistikk og forskning på området.

6 Konkurranseutsatte sykehjem i Oslo – De nye omsorgskonsernene Første kontrakt startet i 2000, av Oslos åtte konkurranseutsatte sykehjem er alle i dag drevet av kommersielle aktører. – Adecco Helse AS (Midtåsenhjemmet og Ammerudlunden), – Aleris Omsorg AS (Lambertseter), – Attendo Care AS (Hovseterhjemmet og Paulus), – Carema Omsorg AS (St. Hanshaugen) og – Norlandia Omsorg AS (Madserud og Oppsalhjemmet) Alle disse selskapene er datterselskaper i store internasjonale/nordiske omsorgskonsern. Alle er helt eller delvis eid av investeringsselskaper (risikokapitalselskaper). Alle selskapene har sterke bånd til skatteparadis. Dette er de nye, kommersielle omsorgskonsernene. Deres formål er å tjene penger på å drifte velferdstjenester med sikker betaling fra det offentlige.

7 Oslo: Paulus sykehjem (Attendo Care) Hovseterhjemmet(Attendo Care) Lambertseter sykehjem (Aleris Omsorg) St.Hanshaugen omsorgsenter (Carema) Oppsal sykehjem (Norlandia Care) Madserud sykehjem (Norlandia Care) Midtåsen (Adecco Helse) Ammerudlunden sykehjem (Adecco Helse) Askøy: Kleppestø sykehjem (Adecco Helse) Ravnanger sykehjem (Aleris Omsorg) Oppegård: Greverud sykehjem (Adecco Helse) Klæbu: Klæbu sykehjem (Adecco Helse) Bergen: Søreide sykehjem (Aleris Omsorg) Odinsvei Bosenter (Aleris Omsorg) Asker: Risenga omsorgssenter (Norlandia Care) Bærum: Gullhaug bo- og behandlingshjem (Attendo) Stavanger: Boganes sykehjem (Norlandia Care) Eidsvoll: Valstad sykehjem (Incita) Bøn sykehjem (Incita) Aktører i sykehjemsmarkedet: * Adecco Helse AS (5) * Aleris Omsorg AS (4) * Norlandia Omsorg AS (4) * Attendo Care AS (3) * Incita AS(2) * Carema Omsorg AS (1) Konkurranseutsatte sykehjem i Norge – De nye omsorgskonsernenes totale dominans

8 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? - Konkurranse på lønn, pensjon og bemanning Lønn – Lavere grunnlønn (ca.30.000 sykehjem– 28.000 barnehager) – Tillegg, overtid og lignende ”Opp i lønnstrinn, men ned i lønn” Pensjon – Innskuddsbaserte (koster mye mindre og regnskapsføres på en annen måte) vs. ytelsesbaserte. – Usikkerhet for arbeidstakere – konkurransefordel for selskapene Bemanning – Ulike turnuser, doble vakter og lignende (eks. Ammerudunden) – Innleid/midlertidig – Mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene)

9 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? - Strategisk selskapsstrukturering og markedsanalyser ”Å utnytte markedet” – Konsentrert i store markeder (sentrale strøk) – Markedet for det enkle, men godt betalte – Ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd for alle) Selskapsstrukturering – Uoversiktlige konsernstrukturer og skatteparadis – Ta ut profitt gjennom andre poster enn ”utbytte” ”Seks måter å unngå utbyttebegrensing - se heftet side 32-33 – Utnytte smutthull og gråsoner eks. ”Hun driver 31 familiebarnehager” – se heftet side 12-13 – Skille drift, eiendom og bemanning – Kjøpe tjenester og varer av andre kontrollerte selskaper

10 Espira Gruppen AS (Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010 eierstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.)www.proff.nowww.skattelister.no Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd Espira Gruppen AS Barnebygg AS Espira Barnehager AS Espira Utemiljlø AS Espira Eiendom AS 49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis ASVenadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest ASFotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB CapMan - 65,60% (Channel Island) Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill

11 Eli Sævareid 247 roller i næringslivet Inntekt 3.4mill, formue 46mill Vanadis AS Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 12 mill (09) Trygge barnehager AS (Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010 selskapsstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.)www.proff.nowww.skattelister.no Bifrost og Draupne Skattebetingete investeringsselskap Eiendeler 27 mill (09) Sigurd Steen Aase 36 roller i næringslivet Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09) Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer), formue 36mill Vista holding Investering 1.3 mrd driftsinnt (09) 1.2 mrd fast eiendom Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd Sekstipluss Boliger AS Tb Grønne bygg AS Foretaksutvikling AS FUS AS Kontortjenester Draupne AS Trygge barnehager AS Driftsinnt 430 mill (09) Anleggsmidler 82 mill (09) X barnehage BAX barnehage AS X barnehage BA X barnehage AS FUS XX barnehage AS

12 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap Bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlige tilskudd til drift av barnehage Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage 100 % 50% 100 % Forvalter investeringstilskudd..

13 Norlandia Omsorg AS ++ - Norske omsorgsmillionærer + internasjonal finanskapital = sant (Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010. Selskapsstrukturen er ikke utfyllende.)www.proff.nowww.skattelister.no Nordic Healthcare Holding AS Norlandia Care AS Norlandia Omsorg AS Boganes sykehjem Madserud sykehjem Oppsal sykehjem Risenga sykehjem Mecca Invest AS Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Klavenstern AS Fsn Capital Limited Partnership Il Skatteparadiset Jersey 44,95% Eidissen Consult ASGrafo AS Acea Holding Barnehager Aberia AS Barnevern Hospitality Invest AS Even Carlsen Formue 2009: 52 millioner Benn Eidissen Formue 2009: 13 millioner

14 ”Den nya skolan” - Dokumentar om de svenske friskolene Omsetning og gevinst i Sveriges største friskoler: – Akademedia 2100 millioner SEK 170 millioner SEK – John Bauer 1100 millioner SEK -17 millioner SEK – Pysslingen 990 millioner SEK 35 millioner SEK – Kunnskapsskolan 170 millioner SEK 44 millioner SEK – Baggium 440 millioner SEK 65 millioner SEK SUM 3,5 milliarder SEK 297 millioner SEK Alle skolekonsernene, med unntak av Kunnskapsskolan, er kjøpt opp av internasjonale investeringsselskaper Akademedia eies av EQT. Dette selskapet eide inntil sommeren 2010 Aleris Holding AB, som da ble solgt til Wallenbergfamiliens, Investor AB. I tillegg avdekkes videresalg av skoler uten ny godkjenning, misstenkelige høye karakterer, bonusbaserte lærerlønninger og sementerte klaseforskjeller.

15 Hvordan vinne kampen om offentlig velferd vs. kommersielle drift og privat profitt? Motmakt 1: Faktasjekken Motmakt 2: Alternativt kunnskapsgrunnlag Motmakt 3: Konkrete politiske alternativer Motmakt 4: Allianser - legitimitet og bredde

16 Motmakt 1: Faktasjekken Hva er beslutningsgrunnlaget for privatisering? NHO Service sin kampanje for mer markedsadgang for sine medlemmer – ”Kommunale ressurs- og effektiviseringsnotater” Fagforbundet: ”Tenk på et tall!” (nov. 2010) ”KS advarer mot NHOs privatiseringsregnskap” (Aftenposten 18.03.2011) Private barnehager i Kristiansand – Private barnehager/PBL legger premissene for debatten – kommunen har ikke ressurser til å etterprøve barnehagenes påstander om dårlig økonomi…

17 Motmakt 2: Alternativt kunnskapsgrunnlag Hva er det som ikke nevnes av forkjemperne for privatisering? Millionoverskudd, skatteparadis og strategisk selskapsstrukturering. Svakhetene i bruker- og pårørendeundersøkelsene som ”beviser kvalitet”. Lønn, pensjon og arbeidsforhold for de ansatte. Lavere bemanning og lavere andel fagbemanning. Denne kunnskapen må bringes til torgs, og være med når beslutningene tas. Telemarksforskning ”Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren” 2009 ”Det viktigste man oppnår ved å privatisere denne sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.”

18 Motmakt 3: Konkrete politiske alternativer Vårt alternativ: Ta tjenestene tilbake! Alternativet: Offentlig egenregi med intern kvalitetsutvikling – Handlingsrom innen EØS til å skjerme offentlige tjenester – Rekommunalisering (kontraktsbrudd, kontraktsutløp, oppkjøp) Tiltak for å kaste ut kommersielle – Langsiktige avtaler med ideelle aktører. – Begrensende anbudsrunder for ideelle aktører. – Forby kommersiell drift (Privatskoleloven) Tiltak for å begrense kommersielle aktører – Begrense mulighet for uttak av verdier (Privatskoleloven) – Harmonisere lønns, pensjons og arbeidsforhold

19 Motmakt 4: Allianser Hvordan skape legitimitet og bredde? Internt og mellom de berørte fagorganisasjonene Andre fagorganisasjoner utenfor sektoren De rødgrønne partiene? KrF? Venstre? – mulige lokale alliansepartnere? Brukere og pårørende og deres organisasjoner. Kommuneadministrasjon (godt beslutningsgrunnlag) Forskere, akademikere, rikssynsere osv. – via Manifest, Respublica og For velferdsstaten Musikere, kunstnere osv… Tenkt nytt – tenk bredde og legitimitet bak kravene!

20 www.velferdsstaten.no Verktøykasse for lokalaktivister www.velferdsstaten.no www.velferdsstaten.no


Laste ned ppt "Private sugerør i fellesskapets kasser - Hvordan de kommersielle tjenesteleverandørene utarmer velferdsstaten Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google