Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostra Erfaring og praktisk bruk av KOSTRA Kostraforedrag Overhalla kommune Seniorrådgiver Helge Holthe – Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Overhalla 13.09.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostra Erfaring og praktisk bruk av KOSTRA Kostraforedrag Overhalla kommune Seniorrådgiver Helge Holthe – Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Overhalla 13.09.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostra Erfaring og praktisk bruk av KOSTRA Kostraforedrag Overhalla kommune Seniorrådgiver Helge Holthe – Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Overhalla 13.09.2010

2 2

3 Uheldig Kostrabruk Kostra bare ved nedskjæring og kutt Manglende tverrfaglig eierskap Endimensjonale analyser Lite tid til refleksjon og diskusjon For mye fokus på teknikaliteter –”Bokholderfella” Analysen –For strenge rammer for tolkning av tallene –Nødvendig distanse til tallene Det kan jo hende tallene faktisk viser det vi ikke vil se….. –Unngå bekreftende Kostrabruk –Unødvendig repetisjon 3

4 Suksessfaktorer Kostra er indikatorer Kjenne muligheter og begrensninger i Kostra Kostra som selvfølgelighet Nytteverdi øker med økende kvalitet – Bruk gir kvalitet Bredt eierforhold Forankring i organisasjonen Forankring i prosesser –Ikke eget separat Kostraløp Viljen til videre utvikling 4

5 Fra et kostraforedrag - KS 5

6 Enhetskost / stykkpris osv Tjenestomfang, volum Vilje til å satse på, behov for tjeneste

7 Kostrabegrepene Prioritering (bevilgninger til tjenesten) –Kommunestyrets vilje – pr innbygger –Reell prioritering – pr målgruppens størrelse Dekningsgrad (volum) –Målt dekning –Reell dekning – ikke alle etterspørr – pris/tilbud Enhetskostnader (produktiviteten) –Pr tjenestemottaker –Den politiske dimensjonen –Tjenestemottakerne er ikke like - Standardprodukter? Samvariasjonen mellom indikatorene –Prioritering / dekningsgrad –Prioritering / enhetskostnad Bruttoutgifter – bare utgiftene – sier noe om tjenestens størrelse Nettoutgifter (utgifter minus inntekter, det som bevilges til tjenesten) Korrigert bruttoutgift – korrigert er kommunens egen produksjon Konserntall – inkluderer foretak, IKS 7

8 Vanlige problemstillinger Unormale hendelser – eller ?? Korrigere eller forklare? Forklare eller bortforklare? Lavt tall under brøkstreken – gir oppblåst % Manglende stabilitet i tallene Komplekse konklusjoner –Iboende kompleksitet i offentlig tjenesteproduksjon –Endring både over og under brøkstreken Nøkkeltallene samvarierer –Lav dekningsgrad og høy enhetskostnad –Høy prioritering og høy enhetskostnad 8

9 Hva er et nøkkeltall? En sammenstilling av to tall –Hvorfor sammenstille? –Et tall over og et tall under et brøkstrek (det spesielle i fht totalen) –Begge tallene påvirker nøkkeltallet (tidsserie) De to tallene hver for seg er grunnlagstall –Grunnlagstallene kan være like interessante –Grunnlagstallene er mer konkret Nøkkeltall brukes til å sammenligne –Situasjonen nå –Utvikling over tid 9


Laste ned ppt "Kostra Erfaring og praktisk bruk av KOSTRA Kostraforedrag Overhalla kommune Seniorrådgiver Helge Holthe – Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Overhalla 13.09.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google