Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. desember 2004. Norges Bank 2 USA UK Japan Euroområdet BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. desember 2004. Norges Bank 2 USA UK Japan Euroområdet BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. desember 2004

2 Norges Bank 2 USA UK Japan Euroområdet BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1. kv. 02 - 3. kv. 04 Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat, Consensus Economics og Bureau of Economic Analysis (USA)

3 Norges Bank 3 USA Euroområdet UK Renteforventninger Faktisk utvikling og forventet styringsrente per 28. oktober og 13. desember 28. oktober 13. desember Kilder: Reuters og Norges Bank

4 Norges Bank 4 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet og UK Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 – okt. 04 UK USA 1) Euroområdet USA 2) 1) KPI 2) Personal consumption expenditure deflator, excluding food and energy Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

5 Norges Bank 5 Internasjonale effektive valutakurser Indeks.1999 = 100. Dagstall. 1. jan. 03 – 13. des 04 Norge UK 1) Stigende kurve betyr sterkere kurs Kilde: Bank of England/EcoWin USA Euroområdet Sverige

6 Norges Bank 6 Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall Kilder: Norges Bank, Telerate og IPE Futurepris 28. oktober (IR 3-04) 13. desember

7 Norges Bank 7 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje (West Texas). Dagstall. 1. jan. 01 – 13. des. 04 Kilder: Norges Bank og Ecowin/NYMEX Levering om 6-7 år Levering om 1 måned

8 Norges Bank 8 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 3/04 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

9 Norges Bank 9 Ekspertenes forventninger om konsumprisveksten om 2 og 5 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kvartal 2002 – 4. kvartal 2004 2 år frem i tid 5 år frem i tid Kilde: TNS Gallup

10 Norges Bank 10 Siden forrige rentemøte Kilde: Norges Bank Utviklingen i kronekursen 1) (I-44) Dagstall. 1. jan. 02 – 14. des. 04 Sterkere krone Svakere krone

11 Norges Bank 11 Kilde: Reuters og Norges Bank Renteforventninger i Norge. Faktisk og forventet utvikling i styringsrente og rentedifferanse mot handelspartnerne per 28. oktober og 13. desember 2004. 2. jan. 03 – 1. aug. 06 Styringsrente i Norge Rentedifferanse mot handelspartnerne 28. oktober 13. desember

12 Norges Bank 12 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 2003 2002 2004 Varekonsumindeksen 1995 = 100. Sesongjustert volum. Jan. 02 – okt. 04

13 Norges Bank 13 Totalt Kilder: TNS Gallup og Norges Bank Husholdningenes forventningsindikator Ujusterte tall. 1. kv. 99 – 4. kv. 04 Egen økonomi Landets økonomi

14 Norges Bank 14 Hotellovernattinger Månedstall. Sesongjustert tremåneders gjennomsnitt. Jan. 01 – sep. 04 Kilde: Statistisk sentralbyrå

15 Norges Bank 15 Antatte og utførte investeringer i olje- og gassvirksomheten inkl. rørtransport Verditall (millioner kroner) 2002 2003 2004 2005 Forrige år Samme år Endelige tall Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3) og innenlandsk kreditt fordelt på husholdninger og ikke-finansielle foretak (K2) Prosentvis vekst fra samme måned året før. Aug. 01 – okt. 04 K2 bedrifter Kilde: Norges Bank K3 Fastlands-Norge K2 husholdningene

17 Norges Bank 17 Hovedstørrelser i kvartalsvis nasjonalregnskap og anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser i Inflasjonsrapport 3/04 Årsvekst i 2004 Anslag i IR 3/2004 Vekst fra tre første kvartal i 2003 til tre første kvartal i 2004 BNP Fastlands-Norge 3¾3,5 Privat konsum 54,5 Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 5¾3,8 Oljeinvesteringer 12½9,3 Tradisjonell eksport 42,7 Import 8½8,1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 2003 2002 2004 Sysselsetting (AKU) Antall i 1000 personer, sesongjustert Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 Norges Bank 19 Boligpriser NEF/ECON (januar 1998–november 2004) og SSB (1. kvartal 1998 – 3. kvartal 2004). Prosentvis vekst fra samme periode året før SSB NEF Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening

20 Norges Bank 20 Anslag på produksjonsgap 1) Årstall. Prosent. 1980 – 2004. Figur fra Inflasjonsrapport 3/04 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og potensielt BNP for Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Forutsetninger for pengemarkedsrenten og kronekursen (I-44) Kilde: Norges Bank Terminrente 28. oktober (IR 3/04) Tremåneders pengemarkedsrente Importveid valutakurs, I-44 1) Terminrente 14. desember 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Terminkurs 28. oktober (IR 3/04) Terminkurs 14. desember

22 Norges Bank 22 Kilde: EcoWin Utviklingen i euro/USD 1) Dagstall. 1. jan. 03 – 13. des. 04 1) Stigende kurve betyr svakere dollarkurs Dollar per euro

23 Norges Bank 23 Renteøkninger i denne konjunktursykelen Kilder: Reuters, Bloomberg og Norges Bank Første renteøkning Styringsrente på rentebunn Dagens styringsrente Endring siden rentebunn Island06.05.20045,308,252,95 New Zealand29.01.20045,006,501,50 Storbritannia06.11.20033,504,751,25 USA30.06.20041,002,251,25 Australia08.05.20024,255,251,00 Canada08.09.20042,002,500,50 Sveits17.06.20040,00-0,750,25-1,250,50 Euroområdet2,00 0,00 Sverige2,00 0,00 Danmark2,15 0,00 JapanNed mot null 0,00 Handelspartnerne 1) 06.05.20042,142,330,19 1) Beregnet som et vektet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP og USD. 31.12.2003 var denne renten 2,31 prosent.


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. desember 2004. Norges Bank 2 USA UK Japan Euroområdet BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert. 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google