Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny organisasjonsperm. Organisasjonsperm 2014 Ikke store endringer fra det som ble lagt frem i 2013. Fornyes etter behov. Forventer en del endringer i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny organisasjonsperm. Organisasjonsperm 2014 Ikke store endringer fra det som ble lagt frem i 2013. Fornyes etter behov. Forventer en del endringer i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny organisasjonsperm

2 Organisasjonsperm 2014 Ikke store endringer fra det som ble lagt frem i 2013. Fornyes etter behov. Forventer en del endringer i 2015 – Nytt medlemssystem – Ny likemannsordning

3 Vedlegg Stort antall vedlegg bidro til å gjøre forrige organisasjonsperm uoversiktlig. Alle vedleggene er gjennomgått, og de vi har valgt å beholde er tilpasset Har gått fra 38 vedlegg til 11 Kom gjerne med tilbakemeldinger på vedleggene: – Er det riktig vedlegg som er valgt ut? – Er vedleggene tilpasset foreningenes behov?

4 Gjennomgående tema Hold årsmøte Ha ryddighet i økonomi Rapportér Kommunisér

5 Årsmøte Medlemmer må kunne utøve kontrollerende myndighet over et styre. Et styre som ikke har fått mandat på årsmøte, er ikke et gyldig styre. Nytt medlemssystem vil gi mulighet til å tidsbegrense tilgang for leder og styremedlemmer.

6 Ha orden i økonomien Regnskapsføring må gjøres løpende. Sparer foreningen for masse arbeid i januar. Sikrer at økonomiske faresignaler blir fanget opp tidlig. Med et oppdatert regnskap, kan andre ta over umiddelbart dersom økonomiansvarlig ikke kan fortsette i vervet. Vurder å leie inn hjelp dersom dere har vesentlige eiendeler eller pengestrøm.

7 Bilagsjournal Dette er listen som viser hvilke bilag som har blitt ført på hvilken konto. Denne trengs for at administrasjonen skal kunne søke mva-kompensasjon på vegne av lokalforeninger. Vedlagt økonomiregneark vil kun passe for foreninger med «enkel» økonomi, men kan forenkle jobben for disse.

8 Rapportér Administrasjonen kan ikke betale ut penger før man vet at foreningen holder årsmøte og fører regnskap. Flere ordninger som betaler for aktivitet i ettertid, så lenge man rapporterer det inn. – Studieforbundet Funkis Gir støtte til kurs. Støtter læring i bred forstand. – Ny likepersonsordning Gir støtte basert på gjennomført likepersonsaktivitet. Støtter læring i snever forstand. – Momskompensasjon Krever registrering i Frivillighetsregisteret.

9 Kommunisér Flere foreninger har opplevd at driften stopper opp når nøkkelpersoner blir borte. Kommunikasjon er viktig for å gjøre foreningen mindre sårbar. Ledere bør vite om alt som foregår i foreningen, slik at de kan ta grep dersom noe glipper. Foreninger skal imidlertid også kunne overleve dersom leder blir borte

10 Diskutér Er det først og fremst leders jobb å forsikre seg om at driften av lokalforeningen kan fortsette ved eget fravær? Hvor stort er styremedlemmenes egenansvar for å være oppdatert? Hvordan legger man i praksis opp til en styrefunksjon hvor informasjon flyter godt?

11 Husk: Alle styremedlemmer er ledere. Det følger med et egenansvar.

12 Spørsmål? Spør administrasjonen når dere lurer på noe. Involver så få mennesker som mulig. Still oppfølgingsspørsmål til samme person som dere innledet kontakt med.

13 Hvem skal jeg kontakte? Jørn (org. konsulent) kan svare på det meste. Bruk meg om dere ikke vet hvem dere skal ringe. Siw (regnskap) holder orden på medlemslistene. Henrik (gen. sek.) bør forbeholdes «større» saker. Nye ressurser i administrasjonen?


Laste ned ppt "Ny organisasjonsperm. Organisasjonsperm 2014 Ikke store endringer fra det som ble lagt frem i 2013. Fornyes etter behov. Forventer en del endringer i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google