Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY HÅNDBOK I SMITTEVERNSERIEN Oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser Georg Kapperud Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY HÅNDBOK I SMITTEVERNSERIEN Oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser Georg Kapperud Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY HÅNDBOK I SMITTEVERNSERIEN Oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser Georg Kapperud Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene mai 06 X

2

3 Smittevern 13: www.utbrudd.no Målgruppe: Kommunelegene Mattilsynet Andre

4 Kapitlene l Er det et utbrudd? l Varsle – etablér samarbeid l Lag en kasusdefinisjon l Still diagnosen l Karakterisér utbruddet l Formulér hypoteser l Test hypotesene l Oppspor årsaken til utbruddet i produksjonskjeden l Iverksett tiltak - kontrollér l Rapportér og evaluér Ingen fast rekkefølge! Trinn i oppklaringen av utbrudd:

5 Hva er nytt? l Grundigere og mer omfattende – men hvert kapittel kan leses for seg l Omfatter også zoonoser l Oppdatert om rutiner for varsling av utbrudd l Mer om pilotintervjuer l Mer om analytisk epidemiologi l Ansvar og arbeidsdeling er presisert l Litt om kontakt med massemedia l Oppfølging av smittebærere l Nytt kapittel om oppsporing av årsaken til utbruddet l Bedre vedlegg – noen av dem kan du redigere selv

6 Vedlegg du kan redigere selv l Forslag til samarbeidsavtale med Mattilsynet l Spørreskjema for primærintervju l Spørreskjema for pilotintervjuer l Spørreskjema for retrospektive kohort-undersøkelser l Brev til pasienter

7 Samarbeidsavtale med Mattilsynet

8 l Varsling fra Mattilsynet til kommunelegen og omvendt l Varsling fra kommunelegen til Folkehelseinstituttet l Varsling og informasjon til andre instanser l Innhenting av opplysninger, råd og bistand fra Folkehelseinstituttet l Ansvar, møter og samarbeidsgruppe l Innsamling og analyse av prøvemateriale. Innsending av smittestoffer l Inspeksjoner og intervjuer l Lister over instanser som skal varsles eller kontaktes l Vedlikehold og evaluering av avtalen Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunelegen og Mattilsynet

9 Kommunelegen Ansvar Ansvar for å lede og koordinere Ansvar for å lage beredskapsplaner Mattilsynet Forvaltningsansvar for alle trinn i produksjons- og distribusjonskjeden Folkehelseinstituttet Skal gi opplysninger, råd og bistand Kommunelegen har ansvaret for håndtering av utbrudd Ansvarsprinsippet

10 Primærintervjuet

11 Primærintervjuet – vedlegg C l Hvem snakker jeg med? l Hvordan artet sykdommen seg? l Vet du om andre som ble syke? l Hva tror du er årsaken? l Andre opplysninger l Kostanamnesen

12 l 9.2.1 Spørreskjemaet l 9.2.2 Gjennomføring av pilotintervjuet l 9.2.3 Tolkning av resultatene l 9.2.4 Introduksjonsbrev til pasientene l 9.2.5 Taushetsplikt – informert samtykke l 9.2.6 Råd til intervjuerne l 9.2.7 Eksempler 9.2 Pilotintervjuet Avsnittene:

13 Spørreskjema til pilotintervju

14 Eksempel fra spørreskjemaet

15 1982 Mer enn krydder i maten COOP fikk ”pepper” Salmonella Oranienburg

16 Spørreskjema til kohort-undersøkelse

17 Eksempel fra spørreskjemaet

18 1998 Utbrudd av gastroenteritt under Hospitallekene Campylobacter jejuni

19 Vedlegg du ikke kan redigere l Oversikt over aktuelle sykdommer: Agens, infektiv dose, inkubasjonstid, symptomer, varighet l Oversikt over reservoarer og risikofaktorer l Hva kan de mikrobiologiske laboratoriene bidra med? l Hva kan Referanselaboratoriet bidra med? l Råd om oppfølging av bærere

20 Tabell over aktuelle sykdommer

21 Tabell over reservoarer og risikofaktorer

22 Web-basert utbruddsvarling www.utbrudd.no

23


Laste ned ppt "NY HÅNDBOK I SMITTEVERNSERIEN Oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser Georg Kapperud Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google