Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Deltid – et steg videre” KS-Sør-Trøndelag 25.februar 2009 VIKNA –MODELLEN ” 3+3”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Deltid – et steg videre” KS-Sør-Trøndelag 25.februar 2009 VIKNA –MODELLEN ” 3+3”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Deltid – et steg videre” KS-Sør-Trøndelag 25.februar 2009 VIKNA –MODELLEN ” 3+3”

2 Prosjekt over 2 år : 01.09.07 - 01.09.09: Rørvik sykestue 01.11.07 - 01.11.09: Tiltak for psykisk utviklingshemmede MÅL: Bedre kvalitet for brukerne Lavere sykefravær (Fra ca 13% til under 6%) Redusere uønsket deltid ( min 50%)

3 PROSESSEN: Ledergruppen helse-og sosialetaten startet debatten høsten 06 Møte med alle tillitsvalgte og verneombud januar 07. Enighet om å se nærmere på ”3+3” Tur til Harstad februar 07 – Olavsgården sykehjem. HTV, HVO og ledere i H-S-etaten Felles info til ansatte i to avdelinger med deltakelse fra Olavsgården 13.februar 07 Møter med hovedtillitsvalgte for å få fram turnusavtalen. Underskrevet av alle unntatt NSF. Individuell avtale med sykepleiere som ville være med. Avdelingsvise infomøter og avdelingsvise møter om konkrete turnuser. Start ved en avdeling Rørvik sykestue 01.09.07. Frivillighet. Start ved en avdeling Tiltak for psyk.utv 01.11.07. Alle skulle være med.

4 TURNUSEN 32,5 timer pr uke Stabil bemanning Like mange på jobb på helg og ukedag 2 helger jobb og 2 helger fri, alltid langfrihelg Alle jobber 14 av 28 dager Minste stillingsprosent er 60% 100 % stilling lange vakter, 60 % stilling korte vakter Turnus med jobbing 2-3-4 dager og fri 2-3-4 dager 55 flere fridager i løpet av 1 år Stjernetimer ikke på turnus, skrive seg på ekstravaktliste om når de kan ta stjernetimer Alle fikk økt stillingene sine 100 % stilling: Stjernetimer er 2,75 timer pr uke, pr år 129.25 timer 60 % stilling: Stjernetimer er 1,65 timer pr uke, pr år 77,5 timer

5 EVALUERING: RØRVIK SYKESTUE: Etter et halvt år (april 2008) :

6 Etter et år (oktober 2008): Intervju med hver enkelt. Tendensen: Flere har blitt skeptisk til arbeid i helger og at vaktlengden for de med 60% stilling er en belastning. Sykefravær: Redusert fra 7,5 % til 3, 8% Brukeren har det bedre Ingen delstilling under 60%

7 EVALUERING: TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Etter et halvt år (juni 2008) : Så ingen reduksjon i sykefravær Signaler fra ansatte og ledere: Brukeren har ikke fått det bedre ( korte vakter gjorde det vanskelig å legge til rette for aktiviteter, Stillingene økt til min 60%. Forsøket avbrytes i nov 2008. Ny organisering; turnusen delt opp i flere små turnuser; arbeid hver 4.helg med 12-timers vakter. (Disp. fra Arbeidstilsynet).

8 Kontakter: Avdelingsleder Rørvik sykestue Tove Severeide: Tlf 975 31 517.Mail: tove.severeide@vikna.kommune.notove.severeide@vikna.kommune.no Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester avd 2 (TPU) Nina Rørvik. Tlf 995 11 140 Mail: nina.rorvik@vikna.kommune.no nina.rorvik@vikna.kommune.no Personalsjef Åshild Opsjøn: Tlf 95054338 Mail: aashild.opsjon@vikna.kommune.no aashild.opsjon@vikna.kommune.no

9

10


Laste ned ppt "”Deltid – et steg videre” KS-Sør-Trøndelag 25.februar 2009 VIKNA –MODELLEN ” 3+3”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google