Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvarming Oppvarmingsbehov Oppvarmingssystem Sentrale anlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvarming Oppvarmingsbehov Oppvarmingssystem Sentrale anlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvarming Oppvarmingsbehov Oppvarmingssystem Sentrale anlegg
Lokale anlegg Ventilasjon Oppvarmingskilder Bioenergi Varmepumpe Solvarme Gass Nærvarme Fjernvarme Elektrisitet

2 Forskriftskrav til oppvarming
TEK § 9-2 Varmeanlegg Romtemperatur skal ikke synke mer enn 3°C under laveste anbefalte temperatur ved ekstrem utetemperatur Ekstrem utetemperatur kan settes lik gjennomsnittstemperaturen i de kaldeste sammenhengende tre døgn i løpet av en 30-års periode, se NS3031. TEK § 8-36 Termisk inneklima Anbefalt lufttemperatur under 22°C når det er oppvarmingsbehov. Anbefalt lufttemperatur avhengig av aktivitet Lufttemperaturforskjell mellom føtter og hode < 3°C Daglig eller periodisk variasjon < 4°C

3 TEK § 8-22 Energiforsyning
Min. 40% av beregnet netto energibehov til romoppvarming (inkludert oppvarming av ventilasjonsluft) og varmtvann skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet Typiske løsninger: Solfanger, nær- og fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass Plikten etter første ledd bortfaller dersom ett av kriteriene nedenfor er oppfylt: a) bygningens netto varmebehov er lavere enn kWh/år. b) tiltakshaver kan dokumentere at varmeløsningene medfører merkostnader over bygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler. I slike tilfeller skal boliger med BRA over 50 m² ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel (vedovn eller pelletskamin).

4 Fordeling energikilder
Gjennomsnittlig spesifikt energiforbruk fordelt på energibærere. kWh tilført energi per m2 boligareal per husholdning, Kilde: SSB

5 Dimensjonering varmeanlegg
Byggdetaljblad Dimensjonerende utetemperatur: Gjennomsnittstemperaturen i de kaldeste sammenhengende tre døgn i løpet av en 30-års periode Fra - 8 °C i de ytre strøk lang vestkysten ned til -40 °C i kaldeste innlandsstrøk Effekt (W/m2) beregnes for dim. utetemperatur

6 Effektbehov (W/m2) Anmerkning 1: Oppvarming rom og ventilasjon
Kilde: Jørn Stene, SINTEF Energiforskning, Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard, 2008

7 Oppvarming passivhus Effekt ≤ 10 W/m2 1 person: ca. 80 W
1 stearinlys: ca. 40 W Et rom på 20 m2 kan varmes opp med to personer og ett stearinlys 

8 Komfortanbefalinger Byggdetaljblad 552.102 Normale vinterforhold
God og jevn temperaturfordeling i alle rom Ikke sjenerende trekk fra vinduer Ikke store temperaturforskjeller Ekstrem kuldeperioder Rom skal kunne varmes til 22°C Andre komfortkrav utgår

9 Varmeregulering Byggdetaljblad 552.102
Bør kunne reguleres uavhengig av andre rom Helst termostatstyring Bør ha liten treghet

10 Oppvarmingsprinsipper
Strålevarme Varmestråler går fra et varmelegeme til andre kaldere flater uten å varme opp luften Konveksjonsvarme Ren luftoppvarming. Varmelegemet varmer opp luften som så sirkulerer rundt i rommet. Kombinasjon stråling og konveksjon Forskjellig oppvarmingssystemer spenner fra ren stråling til ren konveksjon.

11 Plassering varmelegemet
Ved plassering under vindu: Strålevarme fra ovn kompenserer for kald stråling fra vindu. Konveksjonsvarmen motvirker kald luftstrøm ved vindu

12 Plassering varmelegemet
Ved plassering ved innervegg Varmeforhold dårligere Større temperaturforskjeller i rommet

13 Strålevarmetak Lavtemperatur strålesystem
Bestrålte overflater varmer opp luften Frihet mht. møblering

14 Golvvarmeanlegg Både stråling og konveksjon
Fordel at varmen avgis nede Stor frihet mht. møblering Treghet: oppvarming tregulv kan ta flere timer, betonggulv 1 døgn

15 Gulvvarme Elektrisk Fordel: Lav investeringskostnad
Ulempe: Avhengig av elektrisitet Vannbåren gulvvarme Høy investering pga. varmesentral Fordel: Uavhengig av elektrisitet                  

16 Vannbåren gulvvarme         

17 Fyring med ved Fornybar ressurs Varmeytelse 3 kW og oppover
Gassrikt brensel 50% av energien i gasser 50% i karbon Varmen ligger i røykgassen Virkningsgrad 80% Ulemper Egeninnsats (etterfylling, rengjøring etc.) Manuell innstilling lufttilførsel Ikke egnet for rundfyring

18 Åpne ildsteder Virkningsgrad 40% under gunstige forhold
Ved lave utetemperaturer kan det effektive varmebidraget være lite, fordi forbrenningsluft må tilføres i form av kald uteluft

19 Pelletskaminer 1,5 kW – 10 kW Automatisk innmating og forbrenning
Nattsenking Virkningsgrad 85-92% Støynivå dB(A) Mulighet for vannmantel for varmtvannsberedning

20 Fyringsolje / parafin CO2-utslipp bidrar til global oppvarming
På vei ut

21 Varmepumpe Varme fra Luft Berg Jord Sjø Avtrekk
Energibruk til oppvarming kan reduseres opptil 70%

22 Luft-luft varmepumpe 2,5-7 kW
Lav investeringskostnad: – kr Effekten synker med utetemperatur Nye VP gir god effekt helt til -15°C Kan ikke brukes til oppvarming av tappevann Støynivå 58-63 dBA for uteenheten 49-58 dBA for inneenheten Besparelse energi til oppvarming 20-50% Levetid år

23 Avtrekksvarmepumpe Ulempe: frisk tilluft ikke forvarmet
Aktuelt ved rehabilitering Krever høyere luftskifte (ca. 0,8-1,0 h-1) 25000 kr Besparelse energi til oppvarming 20-30%

24 Bergvarmepumpe Uavhengig av utetemperatur
Konstant temperatur: 7°C i kyststrøk 2°C på Finnmarksvidda Høy investering: – kr Besparelse energi til oppvarming 60% Levetid 20 år

25 Jordvarmepumpe Slynger ligger 0,6 til 1,5 m undre bakken
Konstant temperatur i jorden (4°C) Krever stort område Høy investering: – kr Besparelse energi til oppvarming 60%

26 Sjøvarmepumpe Avstand til sjø < 100m
Konstant temperatur i vannet (4°C) Høy investering: – kr Besparelse energi til oppvarming 60%

27 Uteluft/vann-varmepumper
For varmtvannsberedning Ny effektiv type: CO2 (R744) som arbeidsmedium 15-20% høyere effekt (COP) enn konvensjonelle vp Varmtvann opp mot 90°C uten ettervarming

28 Oppvarming med solvarme
Passiv solvarme Solstråling inn vinduer Aktiv solvarme Solfangere med væske eller luft Solceller Omdanner sollys til strøm

29 Solfangere Sør- og Øst-Norge: 25-35% av romoppvarming
inntil 50% av varmtvann Overkapasitet om sommeren 5-10 m2 per bolig

30 Nor One, Sørumsand

31 Løvåshagen, Bergen

32 Løvåshagen, Bergen Kilde: SINTEF Byggforsk

33 Investeringsgrense Kilde: Jørn Stene, SINTEF Byggforsk, Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard

34 Lenker skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Norsk Bioenergiforening Varmeprodusentenes forening Norsk Varmepumpeforening Norsk Solenergiforening Solvarmeanlegg i Norge

35 Litteratur 552.102 Oppvarming av boliger. Prinsipper og behov
Vannbaserte solfangere - Funksjon og energiutbytte Jørn Stene, SINTEF Energiforskning, Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard, 2008 Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, Energieffektive boliger for fremtiden, 2006


Laste ned ppt "Oppvarming Oppvarmingsbehov Oppvarmingssystem Sentrale anlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google