Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur og miljø Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur og miljø Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur og miljø Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur og miljø Lokale sentra på veg til kunnskapssamfunnet: Skaperstaden Lærestaden Møtestaden Bustaden Livskvalitet - næringsutvikling - bosetting. Av: Bjarne Eikefjord CLS-Norden.

2 Utviklingstrend etter år 2000: 45+: Kort vei arbeidsliv trygdebudsjettet parkert kunnskap Neste 20 år: Aldersgruppe 50 - 65 år øker fra 20 til 33%. 200.000 mennesker i off.sektor må kvalifiseres for nye oppgaver. 800.000 nye arbeidsplasser må skapes (fortrinnsvis regionalt.) Færre jobber i administrasjon Flere jobber innen eldreomsorg, helse, utdanning og barn Samordne omstilling / kompetansebehov Omstillinger 1990-tallet :

3 Omstilling Kommunens behov ? Effekt LeiarutviklingForskningUtviklingsprogramPraksis Prosjekt Sikre at kommunens utviklingsaktivitetar gjev den ynskte verknaden. Bidrag til omstillinga, næringsmessige og forretningsmessige mål. Nærings utvikling Nærings utvikling

4 Møtestader for nye idéar Kompetanse: –Organisasjonsmessig –Fagleg –Forretningsmessig –Personleg Kapital –Startkapital investering –Humankapital, kunnskap Samfunn –Stønad –Reguleringar –Tidsbruk Nettverk –Nasjonale og internasjonale kompetansesentra Kultur og leiing –Ny organisasjonskultur –Sjølvgåande medarbeidarar Miljø –Rammer for trivsel og kreativitet Teknologi –Infrastruktur –Fysiske koblingar Distribuere kunnskap regionalt - motvirke sentralisering.

5 Eit norsk pilotprosjekt: For nyskaping –Kampanje for gründarar –Frå idear til etablering. For organisering –Frå hierarki til samspel –Nettverksbyggjing. For læring –“Eit lærande samfunn” –Etter- og vidareutdanning. For kultur –Ut i nærmiljøet For investorar –Såkapital, avkastning For det offentlege –Sone for læring og nyskaping –Samspel og styringssystem For utdanning og forskning –Laboratorier for læring For samfunnet –Modell for eit levande og levedyktig bygdemiljø Næringsutvikling som lokomotiv.

6 Omstilling, læring, omplassering, etter -og videreutdanning. Bedrift Virksomhet Bedrift Organisasjon Forvaltning kvalifisere så mange mennesker til å møte nye krav ? Utfordringen: Hvordan: Kvalifiseringsbehovet: Veksler, utdanning og arbeid. overføre ressurser fra områder med overkapasitet til områder med sterkt økende etterspørsel ? (F. eks. omsorg, helse, utdanning) Arbeid, læring, utvikling blir helhet. Er virksomhetene forberedt på behovet for kompetanseutvikling ? Er utdanningssinstitusjonenen klare ? Er de rett arena ? Har de rett produkt ?

7 Støtter Næringshager og SMB SMB Støttefunksjoner: Sekretariat, kontorstøtte, innkjøp, kontrakter. CLS- Læringssenter: Læring-ved -behov, innovasjon kreativitet Virtelle Næringshager Lokale samfunnssentre. Mellomstore bedrifter Fylkeskommunene Offentlig service Ny-etableringer Læringssenter gir SMB kunnskap og kompetanse

8 Integrerte behov for læring - nye læringsmiljø. Teamarbeid: Prosjektbasert Egen- Teknologi Lytte, delta, beslutte. Flerfaglig motivasjon. Ressurser Læring i fellesskap. Allsidig kompetanse Deltakelse. Nettverk


Laste ned ppt "Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur og miljø Utfordring, skaperkraft og læring i trivsel og harmoni i pakt med natur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google