Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge – først i verden uten kontanter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge – først i verden uten kontanter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge – først i verden uten kontanter?
Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen

2 Norge i dag De fleste transaksjoner gjøres elektronisk (over 90 %?), i samlet verdi går nesten alt på kort og giro (98 % i dag). Pengemengden er stort sett representert som ”bits” i datamaskiner Vi kan betale med kort og koder overalt Selv pizzabudet kommer med en betalingsterminal Trenger vi kontantene?

3 Strategisk tenkning Det norske samfunnet kan dra nytte av den infrastruktur som er bygget opp for effektiv elektronisk betalingsformidling Vi kan fjerne kontantene! Hva vil det bety?

4 Fagforeningene vil ha bort kontanter
Kontantøkonomien gir næring til kriminalitet og vold - samt skaper utrygghet for alle som håndterer kontanter i sitt arbeid. Ran av banker, butikker, restauranter, busser og drosjer er motivert og muliggjort av kontanter. Erfaringer fra Sverige viser at kriminelle besitter en svært stor andel av de kontantene som er i omløp. Finansnæringen har brukt store ressurser på å sikre sine kontorer og transporter. Det er allikevel et moralsk ansvar å sørge for at kriminaliteten ikke forflytter seg til andre næringer. Slutten på kontantøkonomien vil gi Norge enorme kostnadsbesparelser. Ny teknologi gir allerede mange muligheter for kontantfri betaling. Innbyggerne i Norge har tatt til seg dette og bruken av kontanter faller. Uttalelse fra Finansforbundet

5 Sjåførene vil ha bort kontantene
Aftenposten

6 Før pengene Gaveøkonomier der varer gis bort uten direkte kompensasjon
Eller en tungvindt bytteøkonomi: Om du hadde en hest og ville ha en ku, måtte du finne en med det motsatte ønsket – og som var villig til å handle Lite dynamikk, mye ressurser ble brukt i selve handelen.

7 Kontanter Alt fra edle metaller til skjell er brukt som ”penger”
Mynter har vi hatt i mange tusen år Sedler har vært i bruk i mange hundre år i vesten (i Kina i mer enn 3000 år)

8 De første myntene Greske mynter, nesten 3000 år gamle, og persiske (nederst) – 2500 år gamle.

9 Formidling av kontanter i Norge
Norges Bank reduserer sin innsats Overlater til bankene å distribuere og formidle kontanter Men bankene vil ikke gjøre dette: Store kostnader Risiko Vanskelig å legge på gebyr Satser på minibanker, også på innskuddsautomater Men mange steder blir uten kontanttilbud fra bank

10 Hvilken plass har kontantene i Norge i dag?
Der beløpet er lite Der en mangler betalingsterminal, f.eks. hos bonden når vi kjøper en sekk poteter, i små butikker, på torg og i salgsboder, i innsamlingsaksjoner… Kjøp og salg mellom privatpersoner I automater som ikke har kortleser Av de som ikke behersker kort. Når små barn skal betale. Av de som ikke får opprettet en konto og tildelt kort (?) Av tradisjonelle årsaker (”jeg er vant til å betale med kontanter”) Der en ønsker full anonymitet

11 Men også til Kjøp og salg av narkotika Kjøp og salg av tjuvgods
I prostitusjon Til underslag, korrupsjon Kjøp og salg av ulovlige produkter, fisk utenom kvoter, m.m. I den svarte delen av økonomien, altså for å holde penger unna skattemyndighetene enten der er å skjule formue, unngå moms eller inntektsskatt.

12 Trenger vi kontantene? Nei, min påstand er at de elektroniske betalingstjenestene er så godt utbygget i Norge at vi kunne klare oss bare med disse! Vi må bruke noen år på å fjerne kontantene, til å planlegge en smidig overgang, til å lære opp publikum og til å bygge ut enda bedre tjenester

13 NB! Norge vil bli kontantfritt
Vi diskuterer ikke her om Norge skal bli kontantfritt Det vil det bli! Det vi diskuterer er hvordan vi skal ordne overgangen

14 Greit uten kontanter Småbeløp Det går raskere med kontanter enn kort
Kan gjerne tas på kort eller med mobil, med bredbåndstilknytning er dette enkelt og rimelig Det går raskere med kontanter enn kort Med bredbånd og forbedrede løsninger går det raskere med kort enn med kontanter. Kontanter i automater De fleste nye tar kort Kontanter i små butikker, midlertidige kiosker, på torg og i salgsboder. Sette krav om at alle som driver handel må ha betalingsterminal, alternativt betaling med mobil. Utvikle rimelige løsninger. Innsamlingsaksjoner. Kortterminaler, betaling med mobil eller på nett.

15 Greit uten kontanter Kontantkjøp hos bonden, eller mellom privatpersoner Enkle elektroniske betalingsløsninger, f.eks. ved bruk av mobil. Når små barn skal handle. Mobil eller kontantkort. Kontanter brukes av de som ikke behersker kort Opplæring, enklere løsninger og gebyr på kontanter. Av de som ikke får opprettet en konto og tildelt kort (?) Om dette er et problem kan myndighetene etablere debit-kort løsninger Av tradisjonelle årsaker (”jeg er vant til å betale med kontanter”) Legge gebyr på kontanter

16 Men mange kunder vil ha kontanter
Norges Bank, Årsrapport om betalingssystem 2008 (mai 2009)

17 Kontantbruk er ikke gratis
Norges Bank, Årsrapport om betalingssystem 2008 (mai 2009)

18 Selv om mange tror det Figur . Aftenposten, Skulle vi betale det som det koster å ta ut eller sette inn penger i banken vil det fort bli en femtilapp for hver transaksjon Hva burde butikken ta i gebyr for at vi bruker kontanter?

19 Indirekte kostnader Kontanter er ”agn” for kriminalitet
Mange forbrytelser er kontantbasert: Bankran Ran av pengetransporter Ran på gata Ran av drosjer, busser, bensinstasjoner… Fører til store kostnader for sikkerhets-systemer, politi, domstol og fengsler Fysiske og psykiske skader

20 Store fordeler med digitalisering
Billig, nesten gratis, lagring Data som kan bearbeides automatisk Kan distribueres fort og billig kan presenteres på mange former derfor ser vi at ”alt” digitaliseres: musikk, film, tv, radio, aviser, kataloger, telefonbok, kart, produktinformasjon, bestillinger, billetter…… Hvorfor ikke la kontantene dø sammen med andre papirbaserte representasjonsformer?

21 Kontantløst samfunn Norge er i en særstilling til å bli kontantfritt
God infrastruktur, tele, betalings-systemer, IT Høyt utdanningsnivå Homogent samfunn, lite fattigdom, lite kriminalitet Felles nasjonalt kontonummer Felles bankløsninger (Fellesdata,…)

22 Ulemper ved å fjerne kontantene
Vi har identifisert følgende problemer: Brukerproblemer Mangel på anonymitet Betaling i gråsoner Datasikkerhet i betalingsløsningene Tap for Norge ved at norske sedler ikke kan brukes i utlandet Kontanter som backup ved kriser

23 Brukerproblemer Noen har problemer med å benytte nettbank
Problemer med å huske PIN-koder Løsning: Bedre brukergrensesnitt PIN-fri kortbruk Kontaktløse kort men det vil også bli færre og færre i denne gruppen

24 Anonymitet Fra tidligere tider, i små samfunn kunne vi ikke operere anonymt Men i større bysamfunn, med økende levestandard, har vi hatt mulighet til det. Er dette en menneskerett eller kanskje mer en romantisk forestilling om ”the lone rider”? I andre sammenhenger kan vi ikke kreve anonymitet: Reise med fly Sjekke inn på hotell, leie bil Krysse grenser Passere bomringer Handle på Internett Kjøpe eiendom Betale regninger med giro I banken Kjøpe mobilabonnement

25 Kontanter er ikke sporbare
Never ask of money spent Where the spender thinks it went. Nobody was ever meant To remember or invent What he did with every cent. -Robert Frost

26 Personvern Har vi behov for å gjennomføre anonyme kjøp?
I liten grad for dem som opererer i den lovlige økonomien Men noen kan ønske dette i noen sammenhenger, f.eks. om vi skal skjule et høyt alkoholforbruk for våre nærmeste. I praksis kan vi også få anonymitet på kortsiden, i hvert fall mot privatpersoner (ha et kort andre ikke vet om) Men det er, og blir, viktig å ha lover som: Setter begrensninger på bruk av data og på muligheter til å sette sammen data Hindrer at transaksjonsdata kommer i hende på uvedkommende Sletting etter en periode

27 Løsninger anonymitet Sikre systemer, begrenset lagringstid av transaksjonsdata Bruk av kontantkort som gir anonymitet for kjøper (hva som ble kjøpt, i hvilken forretning) men ikke for selger (pengene går inn på konto, må betaler skatt) For å beskytte oss mot hva en diktator kan finne på av overvåkning og betalingskontroll finnes det ingen løsninger!

28 Gråsoner I dag aksepterer samfunnet ofte stilltiende noe kriminalitet, som: Svart betaling (småsummer) Kjøp av narkotika til eget bruk Kjøp av seksuelle tjenester Forskjellige kulturer: Du må ha to pass om du skal besøke både Israel og arabiske land På Cuba stempler de ikke passet, men om alle besøk er lagret elektronisk går ikke det Kjøp og salg som er tillatt i noen land og ikke i andre I en digital økonomi kan vi velge å: Fortsatt ignorere dette (selv om vi nå har kontrollmuligheter) Slå ned på også dette Tillate denne type aktivitet Beholde kontanter/kontantkort for småbeløp

29 Datasikkerhet Hva om strømmen går i en lengre periode?
Hva om det skjer store tekniske feil? Vil det ikke være kjekt å ha kontantene som ”backup”? Åpne lommeboka og se hva du har av kontanter – hvor lenge kan du leve på det? Vi er der altså i dag.

30 Satsing på datasikkerhet
I en planlagt og styrt overgang til et kontantfritt samfunn (istedenfor dagens utvikling som går sin gang uten styring) vil satsing på datasikkerhet være viktig Mange tiltak: Krav fra myndigheter om uavhengig redundans i strømforsyning og alle systemer Backup løsninger Satsing på utdanning i datasikkerhet

31 Tap av seigniorage Et land som trykker sedler vil ha inntekter ved at disse lagres eller brukes som valuta i andre land USA er et godt eksempel. De kan trykke dollarsedler nesten uten kostnader, selge disse til andre land for pålydende, og regne med at mange av sedlene aldri vil bli brukt i USA I så måte vil Norge få et tap om vi slutter å trykke sedler, men dette tapet vil være lite.

32 Store fordeler ved å fjerne kontantene
Lavere direkte kostnader. Redusert kriminalitet. Sterk redusert svart økonomi

33 Det blir tungvindt å være kriminell
Det vil være naivt å tro at kriminaliteten forsvinner med kontantene, men det vil bli langt mer tungvindt å være kriminell i et kontantfritt Norge. Hva gjør langeren på hjørnet når kontantene er borte? Tar betaling i gull, smykker og edelstener? Tar kort, og later som det er en genuin virksomhet? Tar betaling i utenlandsk valuta? Bytter mot kamera, mobiltelefoner, kjøleskap…? Uansett, han får en langt vanskeligere jobb enn før

34 Noen ran vil forsvinne I et kontantfritt samfunn blir det uinteressant å rane banker, 7-eleven butikker, bensinstasjoner, busser og taxier. Helere får en tøffere jobb Tyvegods må fraktes ut av landet før det kan omsettes Vi kan håpe på at et kontantfritt Norge vil bli mindre interessant for utenlandske kriminelle

35 Det blir vanskelig å operere svart
Det blir nå svært vanskelig å betale snekkeren svart Det oppnås allerede når de store sedlene er borte, et beløp på kroner må da betales med fem hundre 100-krones sedler! Snekkeren vil også få problemer om han skal bruke kontantene: Elkjøp vil kanskje kreve gebyr om snekkeren vil betale flatskjermen med kontanter Norges Bank kan kreve en forklaring på kontantbruken. Det er rimelig å anta at den svarte økonomien vil bli betydelig redusert i et kontantfritt Norge.

36 Digital kriminalitet – en ny trussel?
Problemet er der absolutt, men har vært begrenset til nå Vi utvikler bedre sikkerhetsløsninger Det er med datamaskiner som med biler, først ordnet vi de ”viktige” problemene: få den til å gå (1910-) rimeligere (1925-) design (1950-) mange funksjoner (1970-) sikkerhet (1990-) Med gode sikkerhetsløsninger kreves det høy kompetanse for å bedrive digital kriminalitet. Den kompetansen kan også selges i lovlige markeder. Uansett, det bør være en fordel om kriminelle skifter ut pistolen med et tastatur – det blir i hvert fall færre fysiske og psykiske skader

37 Glidende overgang Overgangen til et kontantfritt samfunn kan gjøres smidig En enkel plan: Vedta målet Styrk forskning og utvikling på betalingsløsninger Legg gebyr på kontantene Reduser meldingsgrensen til Norges Bank for bruk av kontantbeløp Fjern 1000-lappen, deretter 500, 200 – kanskje også 100 og 50 Sett krav om elektroniske betalingsløsninger for alle som vil drive med salg.

38 Mer fleksible sikkerhetsløsninger?
Som bankkunde vil jeg gjerne ha mulighet til å personifisere sikkerhetsløsninger Banken setter minimumskrav, jeg vil selv styre sikkerheten ut over dette, for eksempel: Sette beløpsgrense for når kode skal gis (og en sum i uken) Spesifisere de butikker der jeg vil handle kodefritt (innenfor en beløpsgrense og en sum) Kreve ekstra kode for uttak av store beløp i minibank Etc., ideen er at hver og en av oss kan definere et sikkerhetssystem som passer bedre med vår profil enn hva banken kan gjøre for alle sine kunder Da kan vi kombinere øket sikkerhet med enklere løsninger

39 Enklere betalingsløsninger
Det kan være ”kontantkort” som er lastet opp med et beløp Men mobiltelefonen er nok den mest lovende løsningen i dag. Da kan jeg betale bonden med å overføre de fem hundre kronene for potetene til hans konto. Bonden får da kvitteringen på sin mobil fra sin bank.

40 Gebyr på kontanter? I dag er bruk av kontanter stort sett gebyrfritt
Til tross for store kostnader Til tross for at de innebærer en risiko for alle involverte Og store kostnader for samfunnet (politi, rettsapparat, fengsler) Gebyrer vil forhåpentligvis tvinge seg fram ut fra konkurransesituasjonen (når Internett-banker har lavere kostnader enn vanlige banker) Men myndighetene kunne med all rett legge et risikogebyr på kontanter. Ved bruk av kontanter utsetter du deg selv og andre for fare. Da vil det ikke lengre være mulig å la andre betale for at en selv foretrekker kontanter.

41 Vi er på rett vei - redusert kontantbruk
Norges Bank, Årsrapport om betalingssystem 2008 (mai 2009)

42 På rett vei - flere betalingsterminaler
Norges Bank, Årsrapport om betalingssystem 2008 (mai 2009)

43 Figur . Korttransaksjoner pr innbygger 2008. Figur fra Norges Bank.
Best på kort Figur . Korttransaksjoner pr innbygger Figur fra Norges Bank.

44 Vi bruker digitale penger
I 2009 utgjorde sedler og mynter bare 5 % av husholdningenes konsum, og bare 2 % av brutto nasjonalprodukt (fastlands-Norge) 1,2 milliarder kortbetalinger (2009), en økning på 10 % fra året før BankAxept vanligst. Markedsandel 80 %. Lave kostnader – 12 til 20 øre pr. transaksjon Kredittkort, Visa, Mastercard,…, er mer kostbare

45 Nettbank 350 millioner betalinger i 2009, opp 3 % fra året før
Brevgiro og telegiro er på vei ned Avtalegiro og eFaktura øker Rene Internettbanker har en stor markedsandel. Disse har fordelen at de ikke må håndtere kontanter.

46 Figur . Fra 1000 til 1000 kroner, ett øre til 50 øre (snart en krone)
Vi er allerede på vei 1:100 1:1 Figur . Fra 1000 til 1000 kroner, ett øre til 50 øre (snart en krone) 1877 2011

47 Hvorfor Norge? Norge er i en særstilling:
Godt utbygget teknologisk infrastruktur God logisk infrastruktur for betalingstjenester (nasjonalt kontonummer, samarbeid mellom aktørene) Høyt nivå på betalingsløsninger Homogent samfunn, høyt utdanningsnivå Lite land Egen valuta (som er lite brukt utenfor landet) Vi har (bør ha) ambisjoner om å være ledende på teknologi Vi har bygget opp en betalingsinfrastruktur for å effektivisere i hvert enkelt ledd Men samfunnet kan utnytte denne til å oppnå mye mer.

48 Hva om vi ikke gjør noe? Kan vi åpne for andre ”valutaer” i Norge?
Det kan være eBay, PayPal, Facebook eller store selskaper som innfører digitale penger Kan operere mer effektivt enn nasjonalbankene Er også internasjonale Kan Norges Bank risikere å falle i samme grøft som SAS, være litt for treg med ny teknologi og la andre få fordelene (Norwegian)?

49 Konklusjon Vi har et mål som vil gi store fordeler for samfunnet
Norsk betalingsindustri vil få mulighetene til å utvikle de smarte betalingsløsningene – som vi kan selge til de landene som følger etter Vi har en plan som kan innføres stegvis, der får fordelene etter hvert og der vi kan lære etter hvert Kan dette bli et ”månelandingsprosjekt”?

50 Det umulige blir mulig IT endrer verden
Brev går papirløst Billetter er blitt koder Vi betjener bankkontoen selv – fra hvor som helst Musikk og film uavhengige av fysiske medier Vi har fått leksikon som er skrevet av brukerne Bredbånd til hvert hjem Elektroniske bøker, nettaviser Global handel (med forbrukermakt!) Sosiale nett Kan vi føre et kontantfritt Norge til denne listen?

51 En start? Fjern 1000 lappen og se hva som skjer..


Laste ned ppt "Norge – først i verden uten kontanter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google