Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med skisse av videre arbeid Arbeidsmiljø-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med skisse av videre arbeid Arbeidsmiljø-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med skisse av videre arbeid Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

2 Database Gjennomføring av ARK i en U&H-institusjon Deling av erfaringer mellom U&H-institusjonene Forskning Ny kunnskap Læring Forbedring Helheten i ARK:

3 Kontinuerlig forbedring: Forberedelse og forankring Kartlegging Utvikling av tiltak Implementering av tiltak Oppfølging og evaluering

4 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) Bakker & Demerouti 2006

5 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Arbeidsoppgaver: ­autonomi ­selvstendighet ­myndiggjørende ledelse ­anerkjennelse ­støtte fra leder ­kompetanse- utvikling ­urettferdige arbeidsoppgaver ­tidspress Organisasjon – ­rettferdig ledelse ­Ledelse og tillit ­Ledelse og pålitelighet ­målklarhet ­forbedringskultur ­ressurser ­rollekonflikt Kolleger: ­samarbeid ­fellesskap ­sosialt klima ­romslighet ­dysfunksjonell støtte ­konflikter Engasjement Arbeid – hjem konflikt Arbeid – hjem fasilitering Mening i jobben Arbeidsavhengighet Tilknytning

6 Gruppeoppgave: Hva er viktigste fremmere og hemmere hos oss?

7 Spørreskjemaundersøkelse: 228 ansatte fikk e-post med lenke til web-skjema 17/2 2014 Registrerte svar: 162, dvs 71,05 % av utsendte skjema Svarprosent kjønn: kvinner 74,2 %, menn 67,6 % Svarprosent stillingskategori: vitenskapelig: 61,5% teknisk/administrativ: 78,8% Antall svar:Svarprosent:

8 Ressurser – den enkeltes oppgaveutførelse:

9 Ressurser – i kollegafellesskapet:

10 Sosialt klima Hvordan er klimaet på din arbeidsenhet?

11 Ressurser – i den organisatoriske enheten:

12 Jobbkrav – i den enkeltes arbeidssituasjon:

13 Tilknytning til jobben

14 Oppsummering 1 Autonomi 2 Selvstendighet 3 Myndiggjørende ledelse 4 Anerkjennelse 5 Støtte nærmeste leder 6 Kompetanseutvikling 7 Samarbeid kolleger 8 Fellesskap kolleger 9 Romslighet /sosialt ansvar 10 Sosialt klima 11 Målklarhet 12 Forbedringskultur 13 Ressurser 14 Rettf nærm leder 15 Led /tillit, egen enh 16 Led /pålitelighet, egen enh 17 Led / pålitelighet, overl enh 18 Fravær illegitime arboppg 19 Fravær dysfunksj støtte 20 Fravær konflikter 21 Fravær rollekonflikter 22 Fravær tidspress 23 Mening i jobben 24 Jobbengasjement 25 Arbeid - hjem fasilitering 26 Fravær arbeid-hjem konflikt 27 Tilknytning 28 Fravær arbeidsavhengighet

15 Hvor mange timer ut over avtalt arbeidstid arbeider du vanligvis pr uke?

16 Medarbeidersamtale Har du hatt medarbeidersamtale i løpet av de siste 24 månedene? Prosent som har svart «ja» Gjennomsnittlig opplevelse av medarbeidersamtalens nytteverdi

17 Gjennomsnittlig opplevelse av hvordan jobben påvirker helsa

18 Gruppeoppgave: Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og negative forhold)? - individuell refleksjon - - diskusjon i gruppe - Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å videreføre. Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre

19 Utvikling av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering og rapportering


Laste ned ppt "Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med skisse av videre arbeid Arbeidsmiljø-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google