Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle tannhelsedata 2013 Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle tannhelsedata 2013 Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle tannhelsedata 2013 Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011

2 Tannhelsedata pr kommune 5år – % dmft=0 Fet90,1 Aurskog-Høland90 Nes88,5 Nesodden88 Sørum87,4 Bærum87,2 Oppegård86,2 Nittedal86 Asker85,5 Frogn85,5 Vestby85,1 Hurdal84,2 Enebakk83,9 AFK83,8 Ullensaker83,7 Norge82,9 Gjerdrum81,6 Lørenskog81,5 Skedsmo77,8 Ski77,2 Rælingen77 Ås76,5 Nannestad73,2 Oslo69,8 Eidsvoll62,4

3 Eidsvoll kommune

4 Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å væremer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. (Folkehelseprofildata)

5

6 Kommune% DMFT =0 Gjerdrum74,5 Frogn72,4 Lørenskog65,2 Aurskog-Høland63,9 Vestby63,9 Fet63,6 Sørum62,8 Nesodden62 Skedsmo60,8 Oppegård59,7 Bærum59,6 AFK58,8 Asker58,1 Norge56,5 Nittedal56,4 Oslo56,2 Ullensaker55,8 Hurdal55,6 Enebakk54,4 Ski53,7 Rælingen51,6 Eidsvoll50,7 Nes49,2 Nannestad42,9 Ås41,8 Data 12 år Frogn/ Gjerdrum vs Nes/ Ås Kommunegj sn DMFT Frogn0,5 Gjerdrum0,5 Lørenskog0,7 Nesodden0,7 Aurskog-Høland0,8 Nittedal0,8 Sørum0,8 Vestby0,8 Bærum0,8 Hurdal0,9 Asker0,9 AFK0,9 Skedsmo0,9 Oppegård0,9 Fet0,9 Ullensaker1 Norge1 Nannestad1,1 Ski1,1 Rælingen1,1 Enebakk1,1 Oslo1,1 Eidsvoll1,2 Nes1,4 Ås1,7 KommuneSIC Frogn1,4 Gjerdrum1,7 Lørenskog2,1 Aurskog-Høland2,1 Nesodden2,1 Nittedal2,2 Sørum2,2 Vestby2,3 Bærum2,3 Hurdal2,3 Asker2,4 AFK2,5 Skedsmo2,5 Oppegård2,6 Fet2,6 Ullensaker2,7 Nannestad2,7 Norge2,9 Ski3,0 Rælingen3,0 Oslo3,0 Enebakk3,1 Eidsvoll3,2 Nes3,6 Ås4,0

7 Ås kommune Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet Medianinntekt for husholdninger etter skatt (2013) = 467.000 Gj.sn. antall år på skole: 13,5 (Folkehelseprofildata)

8 Frogn kommune Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være på nivå med landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i hus- holdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet Medianinntekt for husholdninger etter skatt (2013) = 516.000 Gj.sn. antall år på skole: 13,1 (Folkehelseprofildata)

9 Data 15 år Kommune% DMFT =0gj sn DMFTSIC Bærum40,71,84,4 Nesodden43,31,74,4 Lørenskog36,51,94,5 Frogn42,21,84,6 Vestby401,94,6 Oppegård40,31,94,6 Fet41,62,15,0 Asker38,625,0 Gjerdrum30,92,25,3 AFK36,32,25,3 Ski39,72,15,3 Rælingen272,65,5 Enebakk38,52,25,6 Nannestad33,32,45,6 Aurskog-Høland26,32,55,6 Sørum30,22,55,8 Nittedal28,32,76,0 Nes27,82,76,1 Ullensaker33,22,66,1 Hurdal11,13,76,3 Eidsvoll29,62,86,4 Skedsmo35,62,76,4 Ås27,53,16,9

10 Kommune% DMFT = 0 Frogn35,5 Gjerdrum30,4 Nesodden28,9 Lørenskog27,6 Bærum26,4 Fet24,3 Enebakk23,5 Oppegård23,4 Asker23,4 Oslo23,3 AFK23 Ski22,7 Nittedal22,5 Nannestad21,3 Rælingen20,7 Skedsmo20,3 Norge19,8 Sørum19,3 Vestby18,4 Aurskog-Høland17,1 Ullensaker16 Nes15,1 Ås14,9 Eidsvoll14,3 Hurdal11,1 Kommunegj sn DMFT Frogn2,4 Oppegård2,9 Nesodden2,9 Bærum3,2 Asker3,3 Lørenskog3,3 Oslo3,5 AFK3,6 Ski3,6 Nittedal3,8 Vestby3,8 Skedsmo3,8 Gjerdrum3,8 Enebakk3,9 Rælingen4 Sørum4 Fet4,2 Norge4,2 Ås4,3 Ullensaker4,3 Aurskog-Høland4,4 Nes4,7 Eidsvoll5 Nannestad5 Hurdal6,1 KommuneSIC Frogn5,9 Oppegård6,5 Nesodden6,6 Asker7,1 Bærum7,1 Lørenskog7,4 Nittedal7,6 Vestby7,8 AFK7,9 Ski8,1 Skedsmo8,1 Rælingen8,3 Enebakk8,6 Ås8,7 Sørum8,8 Ullensaker8,9 Aurskog-Høland9,0 Gjerdrum9,2 Nes9,5 Fet9,8 Eidsvoll10,2 Nannestad10,7 Hurdal12,2 Data 18 år


Laste ned ppt "Aktuelle tannhelsedata 2013 Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google