Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012

2 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2012, dog minst kr 12 000. Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni 2012. I tillegg ble minstelønnsstigene justerte med mer enn kr 12 000. s2

3 Sentral (og lokal) minstelønnstabell fra 6/6-12 Ansiennitet Stillingsgrupper 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer 355 100364 000374 700391 000435 200 Adjunkt 395 900405 800417 700424 500463 200 Adjunkt (med tilleggsutdanning) 413 900424 300436 700451 400493 800 Lektor 433 500442 100449 400478 600531 000 Lektor (med tilleggsutdanning ) 448 400459 700473 100494 500555 100 s3

4 4 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer19 80012 90015 00014 000 Adjunkt27 50026 40026 20019 50016 600 Adjunkt +29 00027 80026 90025 10023 800 Lektor30 80032 00024 80026 90027 400 Lektor +31 60036 50033 40027 60028 100 Tillegg i kr på sentral minstelønn 6/6-12

5 s5 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer5,9 %3,6 %4,2 %3,7 %3,3 % Adjunkt7,5 %6,9 %6,7 %4,8 %3,7 % Adjunkt +7,5 %7,0 %6,6 %5,9 %5,1 % Lektor7,6 %7,8 %5,8 %6,0 %5,4 % Lektor +7,6 %8,6 %7,6 %5,9 %5,3 % Tillegg i % på sentral minstelønn 6/6-12

6 Kontaktlærertillegget Sentralt funksjonstillegg, SFS 2213: kr 10 000 pr år. Lokalt funksjonstillegg, Bergen kommune kr 11 500 pr år. (kr 14 000 pr år fra 1. oktober 2012). s6

7 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2 % av lønnsmassen i kommunen (kr 54 020 750) til lokale forhandlinger pr 1. august 2012. Pro-rata-pott, regnet ut fra lønnsmasse, for Utdanningsforbundet Bergen, er kr 15 517 367. 3 virkningstidspunkt: 01.08.2012 01.10.2012 (kun kontaktlærertillegget) «01.02.2013» («mer kompetanse») s7

8 Lokale forhandlinger - resultater Protokolltilførsler fra arbeidsgiver Mellomlederstillinger og avlønning. Arbeidsgiver vil invitere til drøftinger om lederstrukturen for virksomheter hvor det er aktuelt å vurdere endring av kapitteltilhørighet, jf HTA kap 3.4.0, pkt 3: «Partene lokalt skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes av kap 3.4.2. Ved uenighet avgjør kommunen innplasseringen i tråd med vedtatt organisasjonsstruktur.» s8

9 Lokale forhandlinger – resultater, forts. s9 Protokolltilførsel fra Utdanningsforbundet Bergen: Lederstrukturen i Bergen kommune. Vi viser til tilbud 2 og 3, til drøftinger i forkant av årets forhandlinger og arbeidsgiverens protokolltilførsler pkt 2.b angående hvilke leder- stillinger som omfattes av kap 3.4.2. Utdanningsforbundet Bergen mener at en eventuell flytting av mellomledere/avdelingsledere i skolen er en del av Hovedtariffavtalens bestemmelser om forhandlinger med tilhørende tvistebestemmelser.

10 Lokale forhandlinger – resultater, forts. Protokolltilførsler fra arbeidsgiver s10 Kompetanse: «Kompetansegrepet» fra 01.01.2011 skal være fullført med årets lokale forhandlinger. Dersom ansatte ikke er gjort oppmerksom på at de må levere inn dokumentasjon på slik relevant formalkompetanse avlagt før 01.08.12, må ledere sørge for å gi slik informasjon og med frist 01.02.13. Disse håndteres som ved lokale lønnsforhandlinger pr 01.08.12.

11 Kompetansetilleggene og «hjemmelekse» s11 Hvis noen som ikke har fått uttelling mener at de med vitne- mål kan dokumentere 30/60 stp som er tatt før 1/8-12, så må rektor melde dette inn til kommunen innen 1. februar 2013 !

12 Lokale forhandlinger – resultater, forts. Protokolltilførsler fra arbeidsgiver s12 Håndtering av fremtidig kompetanse- utvikling: Arbeidsgiver vil invitere til diskusjon/drøfting om hvordan en del fremtidig kompetanseutvikling skal håndteres, f eks ved automatikkordninger, ved bruk av ny forhandlingsbestemmelse i kap 4.a.4 og/eller ved ordinære 4.A.1- forhandlinger.

13 s13 Resultat i kroner og prosent (1/2-13 med forbehold)

14 s14 Resultat i kr og % fordelt mellom kap 4B og 4C (1/2-13 med forbehold)

15 s15 Resultat i kr og % fordelt mellom noen medlemsgrupper (1/2-13 med forbehold)

16 s16

17 s17 Antall medlemmer som har fått tillegg ved det lokale oppgjøret

18 s18 Gjennomsnittlig tillegg ved det lokale oppgjøret

19 s19 Gjennomsnittlig tillegg i kr ved sentralt og lokalt oppgjør i 4C og avd.leder SFO

20 s20 Gjennomsnittlig tillegg i % ved sentralt og lokalt oppgjør i 4C og avd.leder SFO

21 s21 Gj.sn. tillegg i % ved sentralt og lokalt oppgjør fordelt på lærergrupper og ansiennitetstrinn


Laste ned ppt "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google