Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012

2 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr , dog minst kr Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni I tillegg ble minstelønnsstigene justerte med mer enn kr s2

3 Sentral (og lokal) minstelønnstabell fra 6/6-12 Ansiennitet Stillingsgrupper 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (med tilleggsutdanning) Lektor Lektor (med tilleggsutdanning ) s3

4 4 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer Adjunkt Adjunkt Lektor Lektor Tillegg i kr på sentral minstelønn 6/6-12

5 s5 0 år4 år8 år10 år16 år Lærer5,9 %3,6 %4,2 %3,7 %3,3 % Adjunkt7,5 %6,9 %6,7 %4,8 %3,7 % Adjunkt +7,5 %7,0 %6,6 %5,9 %5,1 % Lektor7,6 %7,8 %5,8 %6,0 %5,4 % Lektor +7,6 %8,6 %7,6 %5,9 %5,3 % Tillegg i % på sentral minstelønn 6/6-12

6 Kontaktlærertillegget Sentralt funksjonstillegg, SFS 2213: kr pr år. Lokalt funksjonstillegg, Bergen kommune kr pr år. (kr pr år fra 1. oktober 2012). s6

7 Lokale forhandlinger Det er satt av 1,2 % av lønnsmassen i kommunen (kr ) til lokale forhandlinger pr 1. august Pro-rata-pott, regnet ut fra lønnsmasse, for Utdanningsforbundet Bergen, er kr virkningstidspunkt: (kun kontaktlærertillegget) « » («mer kompetanse») s7

8 Lokale forhandlinger - resultater Protokolltilførsler fra arbeidsgiver Mellomlederstillinger og avlønning. Arbeidsgiver vil invitere til drøftinger om lederstrukturen for virksomheter hvor det er aktuelt å vurdere endring av kapitteltilhørighet, jf HTA kap 3.4.0, pkt 3: «Partene lokalt skal avtale hvilke lederstillinger som omfattes av kap Ved uenighet avgjør kommunen innplasseringen i tråd med vedtatt organisasjonsstruktur.» s8

9 Lokale forhandlinger – resultater, forts. s9 Protokolltilførsel fra Utdanningsforbundet Bergen: Lederstrukturen i Bergen kommune. Vi viser til tilbud 2 og 3, til drøftinger i forkant av årets forhandlinger og arbeidsgiverens protokolltilførsler pkt 2.b angående hvilke leder- stillinger som omfattes av kap Utdanningsforbundet Bergen mener at en eventuell flytting av mellomledere/avdelingsledere i skolen er en del av Hovedtariffavtalens bestemmelser om forhandlinger med tilhørende tvistebestemmelser.

10 Lokale forhandlinger – resultater, forts. Protokolltilførsler fra arbeidsgiver s10 Kompetanse: «Kompetansegrepet» fra skal være fullført med årets lokale forhandlinger. Dersom ansatte ikke er gjort oppmerksom på at de må levere inn dokumentasjon på slik relevant formalkompetanse avlagt før , må ledere sørge for å gi slik informasjon og med frist Disse håndteres som ved lokale lønnsforhandlinger pr

11 Kompetansetilleggene og «hjemmelekse» s11 Hvis noen som ikke har fått uttelling mener at de med vitne- mål kan dokumentere 30/60 stp som er tatt før 1/8-12, så må rektor melde dette inn til kommunen innen 1. februar 2013 !

12 Lokale forhandlinger – resultater, forts. Protokolltilførsler fra arbeidsgiver s12 Håndtering av fremtidig kompetanse- utvikling: Arbeidsgiver vil invitere til diskusjon/drøfting om hvordan en del fremtidig kompetanseutvikling skal håndteres, f eks ved automatikkordninger, ved bruk av ny forhandlingsbestemmelse i kap 4.a.4 og/eller ved ordinære 4.A.1- forhandlinger.

13 s13 Resultat i kroner og prosent (1/2-13 med forbehold)

14 s14 Resultat i kr og % fordelt mellom kap 4B og 4C (1/2-13 med forbehold)

15 s15 Resultat i kr og % fordelt mellom noen medlemsgrupper (1/2-13 med forbehold)

16 s16

17 s17 Antall medlemmer som har fått tillegg ved det lokale oppgjøret

18 s18 Gjennomsnittlig tillegg ved det lokale oppgjøret

19 s19 Gjennomsnittlig tillegg i kr ved sentralt og lokalt oppgjør i 4C og avd.leder SFO

20 s20 Gjennomsnittlig tillegg i % ved sentralt og lokalt oppgjør i 4C og avd.leder SFO

21 s21 Gj.sn. tillegg i % ved sentralt og lokalt oppgjør fordelt på lærergrupper og ansiennitetstrinn


Laste ned ppt "Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google