Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som verktøy i lærerutdanningen Gevinster og utfordringer Eli Kari Høihilder Høgskolen i Vestfold KVALITETSVURDERING FOR LÆRING OG UTVIKLING Hafjell,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som verktøy i lærerutdanningen Gevinster og utfordringer Eli Kari Høihilder Høgskolen i Vestfold KVALITETSVURDERING FOR LÆRING OG UTVIKLING Hafjell,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT som verktøy i lærerutdanningen Gevinster og utfordringer Eli Kari Høihilder Høgskolen i Vestfold KVALITETSVURDERING FOR LÆRING OG UTVIKLING Hafjell, 15. -16. januar 2009

2 Bakgrunn Digital mappevurdering ved Høgskolen i Vestfold Sosiokulturelt læringsperspektiv Kunnskapsdeling Åpenhet - Internett Læringsplattformer (LMS) Vurdering av Kvalitetsreformen (2007) NIFU STEP Rapport: Digital kompetanse i norsk lærerutdanning (2008)

3 Hensikten med forskningen Hva lærer studentene av digital mappevurdering? Hvordan fremmer digital mappevurdering studentene læringsutbytte?

4 Metoder Triangulær forskningsmetode: Spørreskjema (2006 –2007) Brevmetoden (2007- 2008) Gruppeintervju (2007- 2008)

5 Hvordan opplevde du å vurdere en medstudents mappe til pedagogikkeksamen?

6 Hvilken form for tilbakemelding på dine mappeoppgaver har hatt størst betydning for deg?

7 Hvordan opplevde du å bli vurdert av en medstudent i forbindelse med pedagogikkeksamen?

8 Hvordan har ditt eget utbytte av kunnskapsdelingsprosessen vært?

9 Sitater fra brevene ”Medelever har lest oppgavene mine på nett og gjort meg oppmerksom på feil eller mangler ved oppgavene mine. Jeg kan også sammenlikne mine egne løsningsforslag med andres, og vurdere positivt og negativt” ”Du får god trening i å være konkret. Det er viktig å oppmuntre de nye studentene til å ha mot til å legge ut oppgavene sine på hjemmesiden sin, og at man må venne seg til å bearbeide et 1.utkast etter en veiledingsprosess”.

10 ”Det er viktig å underbygge det man mener. Vi får spørsmål fra medstudenter og må begrunne personlige meninger. Vi blir flinkere til å drøfte fordi vi får spørsmål fra andre. Vi må leite fram mer stoff slik at vi kan begrunne bedre”. ”Det fører til økt læringsutbytte blant annet ved at man kan lese andres sine mapper å finne interessant teori som jeg får lyst til å kikke mer på”. ”Jeg føler at denne terskelen er veldig høy, og ønsker ikke at andre skal se ting jeg ikke har rukket å bli ferdig med”. Sitater fra gruppeintervjuet:

11 HVA ER LÆRINGSUTBYTTE? Selvrapportert læringsutbytte Refleksjon – metatekst Kunnskapsdeling - medstudentvurdering Forbedre oppgavene underveis Konstruktiv kritikk

12 UTFORDRINGER Uferdig tekst Ansvar for egen læring vs obligatorikk Åpenhet - personvern-studentsikkerhet Plagiat- fusk Tekniske utfordringer Felles forståelse av mappevurdering Tilbakemeldinger og veiledningskompetanse

13 Digital kompetanse og vurdering Hva er status for digital kompetanse i norsk lærerutdanning? Rapport fra NIFU/STEP 13.10.2008 Verktøystrategien og integreringsstrategien Utfordringen er å motivere fagpersonalet til å endre arbeidsmåte og tankesett og ta ”kostnaden” ved å utvikle sin egen kompetanse.

14 NIFU/STEP (Rapport 28/2008) -Utdanningsinsitusjonene har i stor grad integrert digital kompetanse i form av verktøykompetanse i utdanningsløpet -Utdanningsinsitusjonene har i mindre grad integrert digital kompetanse i form av endringskompetanse i utdanningsløpet

15 Sammendrag av NIFU/STEPs rapport HVEs LU har et sosiokulturelt læringsperspektiv og ønsker at teknologien skal fremme en delingskultur. (Øhra 2007). De lokale erfaringene har klare paralleller i de nasjonale erfaringene, hvor studentene i stor grad er enige i at «verktøyet er et viktig og verdifullt tilskudd til deres arbeid i studiene, og at digitale mapper fører til bedre opplevelse av læring og mer omfattende refleksjoner, mer knytting av egen læring til et felles læringsprosjekt» (Nordkvelle 2007:67).

16 Studieleder ved ALU og LUT understreker at HVE-studentene er populære i arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere kommer med utsagn som: «De studentene som kommer fra dere, har en didaktisk kompetanse som ingen andre har, hvorfor har ikke de andre studentene fra andre høgskoler dette?» Denne typen tilbakemeldinger tas som en bekreftelse på at HVE er på rett vei i satsingen på digital kompetanse. Skolene i regionen etterspør digital kompetanse i ALUs obligatoriske fag og samarbeider gjennom Lærende nettverk med kompetanseutveksling.

17 Engh, R, Dobson S og Høihilder, E.K (2007) Vurdering for læring. Høyskoleforlaget Høihilder, E.K (2004) IKT og mappevurdering – et utviklingsredskap i skolehverdagen? Høgskolen i Vestfold Karlsen, A,V og Wølner T, A (2006).Den femte grunnleggende ferdighet Portefølje og digitale mapper – et sted for læring. Gyldendal Nordkvelle, Y (2007) Digitale mapper i høyere utdanning : omfang, bruk og trender for framtida. Norgesuniversitetets skriftserie 3/2007 Wittek, A.L. ( 2007): Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. Oslo UIO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Øhra, M (2006): Formativ vurdering. Vurdering for læring ved hjelp av digitale mapper. I: Utdanning for utvikling av skolen. Om skoleledelse og lærerens læring. Red: H. Bjørnsrud, L. Monsen og B. Overland. Gyldendal Akademisk Forlag


Laste ned ppt "IKT som verktøy i lærerutdanningen Gevinster og utfordringer Eli Kari Høihilder Høgskolen i Vestfold KVALITETSVURDERING FOR LÆRING OG UTVIKLING Hafjell,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google