Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansatte på sitt beste Støperi bransjesamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansatte på sitt beste Støperi bransjesamling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansatte på sitt beste Støperi bransjesamling 21.11.2014
Nora Thorsteinsen Toft

2 Den store vane- og omstillingstesten
LUNGEMOS EPLEMOS POTETMOS TURTERMOS 2

3 Endring kan være vanskelig
Automatisering – hjernen som veinett.

4 Evolusjon og forutsigbarhet

5 Vi har ofte et tvetydig forhold til endring
Krever energi – og motivasjon 5

6 Negativ vs. positiv psykologiforskning
14:1 Myers (2000) 8072 Sinne 57800 Angst 70856 Depresjon 851 Glede 2958 Lykke 5701 Tilfredshet

7 Positiv psykologi Det vitenskapelige studiet av det gode liv
Fokus på styrker og ressurser, ikke bare sårbarhet og sykdom Lykke og positive følelser Påvirker jobbengasjement, samhandling, trivsel Stuerent å forske på lykke og hva som videreutvikler livet til de såkalt friske

8

9 Fight or flight – følelsene våre styrer

10

11 Ledere og empati 2013 Executive Coaching Survey, Standford Business School: Hvilke evner er ledere mest interesserte i å utvikle? Konflikthåndtering Kommunikasjon 2. Hvilke evner er ledere minst interesserte i å utvikle? Empati Relasjonsbygging Motivasjon

12 De ’mjuke’ evnene Desto høyere opp i organisasjonen du er, desto mer må du jobbe med psykologi og relasjoner. Gode ledere vet hva som er den enkelte medarbeiders drivere og motivasjonsfaktorer Empati – å kunne se, forstå og handle ut fra andres perspektiv

13 Empati og makt Utilsikta konsekvens av prioriteringer
Galinsky et al. (2006, 2014): Makt snevrer inn perspektivet Mennesker med makt har en tendens til å overse eller misforstå synspunktene til mennesker med mindre autoritet enn dem selv. Utilsikta konsekvens av prioriteringer Ikke nødvendigvis en bevisst beslutning  men må bli bevisst!

14 Det er håp i hengende snøre!
Personligheten vår utvikles gjennom hele livet Selve forutsetningen for leder- og medarbeiderutvikling Ledere som trener på å bli mer empatiske, blir mer empatiske  Gjør at folk har det bedre på jobben, og presterer bedre i jobben

15 Empati- eksperiment!

16 Eksperimentet Maktfølelse Empati Maktfølelse Empati

17 Hva er lykke? Grunnleggende ønske og mål for alle mennesker
Motiverer til handling: Avgjørende for samhold, kontakt og relasjoner med andre mennesker Betydning for prestasjoner og hvor godt vi gjør det i jobben Sterk sammenheng med helse

18 Økte gjennomsnittlig levealder med 11 år
(Danner, Snowdon, & Friesen, 2001)

19 To ulike typer lykke: Tilfredshetslykke

20 To ulike typer lykke: Engasjementslykke

21 Functional Well-Being Approach
Vittersø, 2013; Straume & Vittersø, 2012 Hedonia ”Feeling good” Presence of pleasure, absence of pain Reach goal Eudaimonia “Doing well” Realization of potentials Being in the process Trait Stable evaluations Life Satisfaction Quality of life State Fluctuating feelings Pleasure, satisfaction, enjoyment, contentment Trait Stable evaluations Personal Growth Meaning State Fluctuating feelings Interest, engagement, inspiration, flow

22

23 SUMMEOPPGAVE: Hvordan kan vi legge til rette for de ulike typene av på en arbeidsplass? Hvordan gjør vi det i praksis?

24 Tilfredse ansatte skaper produktive ansatte?
Finner ingen støtte i forskningen Tilfredshet vs. engasjement

25 Jobbe mer vs. jobbe smartere

26 Styrker Definisjon: Bevisste eller ubevisste leveregler – verdier i praksis Grunnleggende mønster av tanke, følelse og atferd som er ekte, skaper energi og leder til at vi presterer godt. Styrker uttrykkes og er synlig gjennom engasjement, entusiasme og energi. Folk blir levende i mimikk og kroppsspråk og stemme når de snakker om situasjoner hvor de har anvendt sine styrker

27 Effekt av å bygge på styrker og ressurser
Styrker utløser de tanker, følelser og handlinger som gir oss positiv energi og drivkraft (Linley 2008) Mer glede, tilfredshet og overskudd (Govindji & Linley, 2007) Mer effektiv måloppnåelse (Linley, 2003, 2008) Mer engasjert (Harter, Schmidt & Hayes, 2002) Bedre prestasjoner på jobb (Smedley, 2007; Woolston & Linley, 2008) Mindre stress og mer pågangsmot, bedre selvtillit (Fredrickson) I en omfattende amerikansk undersøkelse av nesten ansatte fra 34 bedrifter i ulike bransjer og land, fant man en betydelig økning i prestasjonsnivået når mennesker fikk anvende sine sterkeste sider. Tilsvarende dårlig ble resultatet hos de bedriftene som heller la vekt på å rette opp menneskelige feil og mangler.

28 Verdier/styrker – kaptein på skuta
Kvalitet Perspektiv Ærlighet Læring Rettferdighet Balanse Kreativitet Estetikk Tydelighet Ydmykhet Mot Nøysomhet Pålitelig Trofast Resultat Prestasjon Pliktoppfyllende Altruisme Tilstedeværelse Tilhørighet Selvstendighet Effektivitet Forsiktighet Kontroll Tilgivelse Forsoning Felleskap Likhet Integritet Selvdisiplin Hard arbeid Innsats Omsorgsfull Medmenneskelighet Snill

29 Vi er gode styrkespottere

30

31

32

33 Lær styrke-spotting 2 x 2 Fortell en historie fra jobben om da du var på ditt beste Den som lytter skal ’spotte’ minst fem styrker som den andre brukte i situasjonen han/hun forteller om.

34 Verdier – kaptein på skuta
Kvalitet Perspektiv Ærlighet Læring Rettferdighet Balanse Kreativitet Estetikk Tydelighet Ydmykhet Mot Nøysomhet Pålitelig Trofast Resultat Prestasjon Pliktoppfyllende Altruisme Tilstedeværelse Tilhørighet Selvstendighet Effektivitet Forsiktighet Kontroll Tilgivelse Forsoning Felleskap Likhet Integritet Selvdisiplin Hard arbeid Innsats Omsorgsfull Medmenneskelighet Snill

35 Ironien i styrke og svakhet
Det å benytte seg av sine sterke sider for mye fører til… Uhensiktsmessig adferd eller adferd som har karakter av å være overdrevet Det som ser ut til å være din svakhet er ofte overdreven bruk av din sterkeste side.

36 Verdi / styrke Overbruk / svakhet Allergi Vekst / utvikling Kvalitet
Perfeksjonisme Hjelpsom Selvoppofrende Ydmyk Utydelig Allergi Vekst / utvikling Latskap, slurv, useriøs Fokus, sette grenser, selvtillit, aksept Egoisme Prioritering, selvpleie Direkte, overkjørende Tydelig

37 5 enkle veier til mer lykke og velvære (Nef / Nic Marks, 2008)
ETABLER KONTAKT VÆR AKTIV OBSERVER LÆR NOE NYTT GI TIL ANDRE

38 Øvelse Finn en partner. Tegn hverandre – med den ’vonde’ hånda
Ikke lov til å se på arket mens du tegner 2 minutt, så kan du se på tegningen Signer og gi til hverandre

39 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Ansatte på sitt beste Støperi bransjesamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google