Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forarbeiders betydning ved tolking av lover Fakultetsoppgave H 2014 JUS 4111 Gjennomgang 10.11.14 Andreas Sand 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forarbeiders betydning ved tolking av lover Fakultetsoppgave H 2014 JUS 4111 Gjennomgang 10.11.14 Andreas Sand 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forarbeiders betydning ved tolking av lover Fakultetsoppgave H 2014 JUS 4111 Gjennomgang 10.11.14 Andreas Sand 1

2 1. Presisering av tema - avgrensing tolking formelle lover (ikke plenarvedtak, Grunnlovs- vedtak eller forskrifter) ikke omtale etterarbeider, men forhistorie/tidl. rettspraksis når lovutkast ikke endrer rettstilstand tema: argumentet lovforarbeiders betydning – dvs. relevans/gyldighet som rettskildefaktor, metodespørsmål ved slutning fra utsagn i forarbeidene, vekt/gjennomslagskraft ved harmonisering - ved tolking av uklar/tvetydig lovtekst [flagge om man vil omtale tolkningsresultatene, ok hvis tid] 2

3 2. Hva er forarbeider utgangspunktet - hvilke dokumenter ? [unntaksvis vitneforklaringer fra lovutvalg, Rt. 1965.607] ett eks. Rt.2014.901 A Flyktningspionasje strl. § 91 a hemmelige forarbeider – premiss 12 hva inneholder forarbeidene ? Og hva ikke ? særlige tilfeller – grensen for «relevante» forarbeider – «annen» lov – Rt.1980.73, Rt.1995.91, Rt.2006.1042, Rt.2012.1779 Victocor (64-65) – lovendring ikke ikraft – Rt. 2009.1412 Storkammer nei – ikke vedtatte lover – Rt. 1983.387 ja, Rt. 1980.384 nei – utenlandsk lov – Rt. 1985.883 3

4 3. Hvilken vekt bør det legges på forarbeidene generelle hensyn for – og mot – demokratihensynet/legitimitet/lojalitet folkevalgt lovgiver – systemhensynet: kort lovtekst utfylles av forarbeider («spesielle merknader»-avsnittene) – «objektivisering» - likebehandling – mot: legalitetsprinsipp strafferett Grl. § 96 (1), EMK art. 7.1 – mot: tilgjengelighet for «forbruker» (eller tiltalte) – mot: uten videre klart at lovgiver godkjent viktige tolknings- anvisninger gitt av lovutvalget i NOU ? nyansering ved harmonisering – hvor i forarbeidene utsagn står: - avgiver lovkomite, fagdepartement, stortingskomite, -representant (i Stortingets organer), saksordfører Eks. Rt. 1990.1008 (1010-11) - Lov.avd.utt. om bruk av trafikkfotografi som bevis i St.meld. 4

5 4.Metode ved slutning/tolkning nyansering ut fra hva utsagnet inneholder: – formål med bestemmelsen – betydelig tolkingsmonn – hvordan den skal forstås/tolkes – klarere ramme (?) Klar tale: Rt. 2011.964 Gjensidige - (41): «ikke realitetsendring» - aml. § 15-13a Vanligst i HR: ikke klinkende klare utsagn Rt. 2007.1274 Mobiltelefondommen motstridende slutninger/argumenter- HR kan dele seg, foreta ulike slutninger – Rt. 1988.276 Røstad (plenum) – taushet om fall i pengeverdi – Rt. 1978.1430 Sira-Kvina – Rt. 2004.675 Agurk/Bambuspinne 5

6 5. vekt/gjennomslagskraft i praksis mot ordlyd i straffebestemmelser – legalitetsprinsippet - Grl. § 96 (1), EMK art. 7 nr. 1 – domsrekke: Rt. 2009.780 Derivat I, Rt. 2010-481 Derivat II, Rt. 2012.313 Hvitvasking, Rt. 2011-469 Tidl. Samboer, se Rt. 2014.238 Hønsehauk II (15-18) ellers: generelt utgangspunkt ? – klar uttalelse ? – uttalelse der «lovgiver» allerede avveid ifht. andre rettskildefaktorer ? lovens ordlyd vs. forarbeider – Rt. 1961.212 Tanntekniker, Rt. 1997.285, Rt. 1970.417 ordlyd vs. forarbeider vs. reelle hensyn – Eckhoff: «ofte en tredje faktor» - reelle hensyn – vanskelig å finne dette klart dokumentert i dommene i lærebok 6

7 6. Særskilt om forarbeider til EØS-regler «..hva slags rolle forarbeidene får når lovsaken gjelder implementering av folkerettslige forpliktelser, jf. EØS- retten..» forarbeider beskjeden betydning tolking sekundær- lovgivning EU-organer/land tradisjon med mindre vekt på forarbeider «lov» er forhandlet frem av stort antall stater Arnesen/Stenvik pkt. 2.2.3 s. 33: «… viss forarbeidsbruk ved tolkning av sekundærlovgivning» jf. også H. P. Graver i LOR 1998 s. 579. se s. 593/94 7


Laste ned ppt "Forarbeiders betydning ved tolking av lover Fakultetsoppgave H 2014 JUS 4111 Gjennomgang 10.11.14 Andreas Sand 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google