Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forarbeiders betydning ved tolking av lover

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forarbeiders betydning ved tolking av lover"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forarbeiders betydning ved tolking av lover
Fakultetsoppgave H 2014 JUS 4111 Gjennomgang Andreas Sand

2 1. Presisering av tema - avgrensing
tolking formelle lover (ikke plenarvedtak, Grunnlovs-vedtak eller forskrifter) ikke omtale etterarbeider, men forhistorie/tidl. rettspraksis når lovutkast ikke endrer rettstilstand tema: argumentet lovforarbeiders betydning – dvs. relevans/gyldighet som rettskildefaktor, metodespørsmål ved slutning fra utsagn i forarbeidene, vekt/gjennomslagskraft ved harmonisering - ved tolking av uklar/tvetydig lovtekst [flagge om man vil omtale tolkningsresultatene, ok hvis tid]

3 2. Hva er forarbeider utgangspunktet - hvilke dokumenter ? [unntaksvis vitneforklaringer fra lovutvalg, Rt ] ett eks. Rt A Flyktningspionasje strl. § 91 a hemmelige forarbeider – premiss 12 hva inneholder forarbeidene ? Og hva ikke ? særlige tilfeller – grensen for «relevante» forarbeider «annen» lov – Rt , Rt , Rt , Rt Victocor (64-65) lovendring ikke ikraft – Rt Storkammer nei ikke vedtatte lover – Rt ja, Rt nei utenlandsk lov – Rt

4 3. Hvilken vekt bør det legges på forarbeidene
generelle hensyn for – og mot demokratihensynet/legitimitet/lojalitet folkevalgt lovgiver systemhensynet: kort lovtekst utfylles av forarbeider («spesielle merknader»-avsnittene) «objektivisering» - likebehandling mot: legalitetsprinsipp strafferett Grl. § 96 (1), EMK art. 7.1 mot: tilgjengelighet for «forbruker» (eller tiltalte) mot: uten videre klart at lovgiver godkjent viktige tolknings- anvisninger gitt av lovutvalget i NOU ? nyansering ved harmonisering – hvor i forarbeidene utsagn står: - avgiver lovkomite, fagdepartement, stortingskomite, -representant (i Stortingets organer), saksordfører Eks. Rt ( ) - Lov.avd.utt. om bruk av trafikkfotografi som bevis i St.meld.

5 4. Metode ved slutning/tolkning
nyansering ut fra hva utsagnet inneholder: formål med bestemmelsen – betydelig tolkingsmonn hvordan den skal forstås/tolkes – klarere ramme (?) Klar tale: Rt Gjensidige - (41): «ikke realitetsendring» - aml. § 15-13a Vanligst i HR: ikke klinkende klare utsagn Rt Mobiltelefondommen motstridende slutninger/argumenter- HR kan dele seg, foreta ulike slutninger Rt Røstad (plenum) – taushet om fall i pengeverdi Rt Sira-Kvina Rt Agurk/Bambuspinne

6 5. vekt/gjennomslagskraft i praksis
mot ordlyd i straffebestemmelser – legalitetsprinsippet - Grl. § 96 (1), EMK art. 7 nr. 1 domsrekke: Rt Derivat I, Rt Derivat II, Rt Hvitvasking, Rt Tidl. Samboer, se Rt Hønsehauk II (15-18) ellers: generelt utgangspunkt ? klar uttalelse ? uttalelse der «lovgiver» allerede avveid ifht. andre rettskildefaktorer ? lovens ordlyd vs. forarbeider Rt Tanntekniker, Rt , Rt ordlyd vs. forarbeider vs. reelle hensyn Eckhoff: «ofte en tredje faktor» - reelle hensyn vanskelig å finne dette klart dokumentert i dommene i lærebok

7 6. Særskilt om forarbeider til EØS-regler
«..hva slags rolle forarbeidene får når lovsaken gjelder implementering av folkerettslige forpliktelser, jf. EØS-retten..» forarbeider beskjeden betydning tolking sekundær-lovgivning EU-organer/land tradisjon med mindre vekt på forarbeider «lov» er forhandlet frem av stort antall stater Arnesen/Stenvik pkt s. 33: «… viss forarbeidsbruk ved tolkning av sekundærlovgivning» jf. også H. P. Graver i LOR s se s. 593/94


Laste ned ppt "Forarbeiders betydning ved tolking av lover"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google