Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE

2 LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende arbeidstaker organisasjonen i Norge gjennom å: Bidra til flere nye medlemmer Bidra til større medlemslojalitet Vi arbeider ut i fra det medlemmene oppfatter som det viktigste i medlemskapet TRYGGHET

3 MÅLSETNING FOR LOFAVØR Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge gjennom å: Bidra til flere nye medlemmer Bidra til større medlemslojalitet Visjon: Trygghet for den enkelte – merverdi i medlemskapet LOfavør skal bygge opp under tryggheten medlemskapet med: Trygghet i privatlivet

4 LOFAVØR.NO

5 LOFAVØR.NO registreringsskjema for app og min side Om du registrerer deg via appen eller lofavør.no trenger du bare å lage et passord, da det er det det samme passordet du skal bruke på begge steder

6 MEDLEMSKAPET NÅ PÅ MOBILE N Du kan enten gå inn via lofavør.no/Min side å registrere deg der som ny bruker, eller du kan laste ned vår app og registre deg der (se etter riktig ikon da vi har flere apper du kan laste ned). Du velger da et eget passord som du skal bruke både på www.lofavør.no/Min side og på appen.

7 KOLLEKTIV HJEM Forsikringen gjelder på: - Medlemmets faste bosted i Norden - I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden - Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet - På nytt bosted etter flytting - Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig - Egenandelen er på kun kr 3000.- Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Skadebeløpet må imidlertid overstige kr 1000.- NYTT 2015 Student- og lærlingmedlemmer slipper også egenandelen hvis skaden overstiger kr 1000.- NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.- Som medlem i et LO- forbund har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, noe som gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt Kode H på kortet

8 KOLLEKTIV HJEM Forsikringen dekker blant annet: -Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade -Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol -Tyveri i forbindelse med innbrudd -Skader ved typiske uhell -Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt -Matvarer i fryseboks -Låst sykkel utenfor forsikringsstedet -Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden -Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson -Ansvarsforsikring -Nytt 2015: ID tyveri Kode H på kortet

9 GRUNNFORSIKRING Forsikringen dekker blant annet - Deg som medlem - Ektefelle /samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år - Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid - Hele døgnet i hele verden - kr 44185.-, kroner per barn under 21 år ved dødsfall Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt LOfavør Grunnforsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall – Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Kode G på kortet

10 GRUNNFORSIKRING

11 FRITIDSULYKKESFORSIKRING Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem frem til fylte 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Kode F på kortet

12 FORDELSLEVERANDØRER

13 FORSIKRINGER Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har: -3 forsikringer (eller kun hus+bil) gir 10 % rabatt - 4 forsikringer gir 15 % rabatt - 5 forsikringer (eKunde) gir 20 % rabatt LOfavør Reiseforsikring fra 12.05 2014 teller denne med i trappen LOfavør Husforsikring (sopp og råte inkludert i begge) LOfavør Bilforsikring LOfavør Motorsykkelforsikring LOfavør Campingvogn/tilhenger LOfavør Moped og snøscooter. LOfavør Verdisak LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Fritidsbåt LOfavør Fritidshus LOfavør Hunde- og katteforsikring LOfavør Student- lærlingforsikring LOfavør Barne- og ungdomsforsikring LOfavør Uførepensjon LOfavør Livsforsikring LOfavør Kritisk sykdom LOfavør Betalingsforsikring boliglån. LOfavør Uførekapital Felles for LOfavør skadeforsikringer - Lavere egenandel -Hurtigere opptjening av bonus Følgende avtaler vil gjøres tellende fra 11 mai 2014: LOFavør Kollektiv Reise forening Gruppeavtaler forbund: -Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring -Fagforbundets Gruppeforsikring -NNNs Uføreforsikring -NAFs Gruppeforsikring -NFFs Gruppelivsforsikring -NOFs Gruppeforsikring -EL & IT forbundets uføre- og ektefelleforsikring

14 LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING * Uthevet i grønt er nytt fra 01.01 2015 SOS International Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden: tlf fra utlandet +45 38 48 88 35

15 LOFAVØR TOPP REISEFORSIKRING * Uthevet i grønt er nytt fra 01.01 2015 SOS International Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden: tlf fra utlandet +45 38 48 88 35

16 BANK Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem Økonomisk rådgivning tilpasset deg Dyktige rådgivere kan hjelpe deg med det du måtte lure på: Hvor mye kan jeg låne? Leie eller eie? Sparing og pensjon Hvilke forsikringer har jeg gjennom mitt medlemskap? Fordeler for deg: LOfavør Brukskonto LOfavør Sparekonto LOfavør Boliglån LOfavør Konfliktlån LOfavør Forskudd på lønnsgaranti LOfavør Ung LOfavør BSU med dobbel rente første året! Som ny BSU sparer 0,25 prosentpoeng høyere enn normal BSU rente LOfavør Boliglån UNG - rabatt på boliglån og fri etablering LOfavør Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring!

17 LOFAVØR PENSJONSKAPITALBEVIS Ved å samle dine avtaler unngår du unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får bedre kontroll over din fremtidige pensjon Hva er pensjonskapitalbevis? Dersom du jobber på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon får du pensjonskapitalbevis når du: - Slutter i jobben etter minst 12 mnd - Ønsker å starte uttak av pensjon Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene på ett sted? Du unngår unødvendige årlige gebyrer Enklere oversikt og bedre kontroll over egen pensjon Hvorfor velge LOfavør pensjonskapitalbevis? Lavere forvaltningskostnader Nedtrapping av aksjeandel i forhold til din alder Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden

18 LOFAVØR BILLÅN Medlemsfordelen for deg Gunstig lån. Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt konkurransedyktig rente Frihet. Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du sparer sikkerheten i boligen din, noe som gir deg større frihet Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid Betalingsforsikring Med forsikret billån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen billånet. Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000 kroner. Forsikringen koster 7,7 % av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. Medlåntaker dekkes ved tap av liv.

19 MOBILT BREDBÅND LOfavør Alltid abonnementet - 8GB til kr 259,- per måned - Gratis frakt - 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement* Besparelser sammenliknet med ordinære priser. Ordinær pris LOfavør pris R90 Mobil Bredbåndsrouter Kr 499,- Kr 1,- Månedsavgift for abonnementet Alltid LOfavør Avtale Kr 299,- Kr 259,- Frakt Kr 99,- Kr 0,- Kostnad første år Kr 4 186,- Kr 3 109,- Besparelse første år Kr 1 077,- Påfølgende år betaler du kun for abonnementet. *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser. Du får markedets gunstigste betingelser på R90 Mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Dette er bestselgeren til ice.net. R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,-

20

21

22 ADVOKATFORSIKRING Medlemsfordel Advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: - Familierett - Arverett - Kjøpsrett - Fast eiendom (ikke kjøp og salg) - Identitetstyveri - Førekortbeslag i trafikksaker utenfor arbeidsforhold 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Advokatforsikringen kan tillegnes : individuellt - 149.- i mnd Kollektivt (min 20 personer) - Klubb/avd/forening 80.- i mnd Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt. Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.

23 ADVOKATBISTAND Medlemsfordeler for deg Juridisk rådgivning Medlemstelefonen: Enkelte spørsmål og anbefalinger til videre prosess er gratis. Mange saker kan løses via hjelp på e-post. Enkelte svar eller anbefaling om videre prosess er gratis Kr 375,-. Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering Kr 750,-. Arbeid på timebasis. 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Det tas forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater (inkl mva kr 1206.-)

24 STRØM Medlemsfordeler for deg - Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris - Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) -Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no – strømwww.lofavor.no SPAREPAKKEN koster kun kr 1,50 pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling. LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler! For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser.

25 KREDITTKORT Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. Visste du for eksempel at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?

26 HOTELL Medlemsfordeler for deg Du får 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. Nordic Choice Hotels Scandic Hotels NB! Overnattingen bør forhåndsbestilles via lofavør.no/hoteller for å få medlemsfordelen.

27 EIENDOMSMEGLER EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området du ønsker å selge din bolig

28 LEIEBIL Medlemsfordeler for deg -10% rabatt på forhåndsbetalte leier over hele verden - Inntil 33% rabatt på kampanjepriser over hele verden ( inntil 40% i Norge) - Gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards Du er garantert rabatten når du bestiller via lofavør.no Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning

29

30

31

32

33


Laste ned ppt "LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google