Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1-7 trappa et engelskverktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1-7 trappa et engelskverktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 1-7 trappa et engelskverktøy
Basert på: Kunnskapsløftet Læreverket ”Stairs” Nasjonale prøver i engelsk Samtale med engelsklærere på 1-7 trinn Utarbeidet av Pedagogisk senter i Kristiansand i samarbeid med engelske fagkontakter i Knutepunkt Sør.

2 Etter 1.trinn: Tørre å snakke engelsk høyt/være vant med å høre engelsk fra lærer og medelever Kunne telle til 10 Kunne en del sanger på engelsk Kunne si hvordan været er i dag Kunne hilse på engelsk og si hadet på engelsk Kjenne minst 3 klasseromsord Kunne navn på de vanligste fruktene Kunne navn på dyr Kunne ukedagene Kunne presentere seg selv kort på engelsk Kunne fargene på engelsk Kunne korte fraser: this is yellow, the apple is red

3 Hvis mulig (sterk gruppe):
kroppsdeler på engelsk familienavn på engelsk

4 Etter 2.trinn: Kunne si hvilke interesser han/hun har på engelsk
Kunne si hvilke interesser han/hun har på engelsk (I like…) Kunne spørreordene på engelsk (wh-ord) Kunne telle til 20 på engelsk Kunne minst 10 klasseromsord Kunne kroppsdelene på engelsk Kunne familienavn på engelsk Kunne fargene på engelsk Kunne en del typiske engelske sanger Kunne utføre enkle instruksjoner på engelsk (sit down, open your books, raise your hand..) Kjenne de 30 mest høyfrekvente engelske ord på engelsk Kunne klokka (hele timer) Klesplagg

5 Etter 3.trinn: Preposisjonene in, on, between, under, next to
Preposisjonene in, on, between, under, next to Kunne telle til 50 på engelsk Kunne høflige uttrykk: I am fine, thank you – How are you? Thank you – Have a nice day..) Kunne årstidene på engelsk Kjenne til de 60 mest høyfrekvente ordene på engelsk Kunne klokka (halve timer) Flertall – s på enkle ord Fraser som inneholder bøying av ”to be” i entall

6 Hvis mulig (sterk gruppe)
Kunne svare på spørsmål til en tekst (lete etter svaret og skrive ned selv) Skrive hele setninger (ikke bare ord) som betyr noe.

7 Etter 4. trinn: Preposisjonene: Behind, in front of, above, on top of
Preposisjonene: Behind, in front of, above, on top of Kunne svare på spørsmål til en tekst Skrive hele setninger som gir mening Kunne grunnleggende grammatikk: entall/flertall (boy-boys), presens –s i 3.person, is/are, adjektiv gradbøying Ha fremført noe på engelsk Forskjellen på a / an Ha blitt introdusert til ordbok og føle det naturlig å slå opp/fortrolig med ordbok Kunne telle til 100 Kunne klokka (kvart på/over) Kjenne til de 100 mest høyfrekvente ordene på engelsk

8 Hvis mulig (sterk gruppe)
Reflektere over tekster (kunne svare på –wh spørsmål) Produsere egne tekster (f.eks brev) hvor de skrive fritt (friskriving)

9 Etter 5. trinn: READ AND LISTEN: Forstå ordenstallene på engelsk
Kunne telle til 999 på engelsk (forstå ”systemet”) Kunne lytte til og lese faktatekster Kunne noen kjente engelske rim og dikt, for eksempel ”Humpty Dumpty”, ”The Alphabet song”. Kunne se på og forstå innholdet i en engelsk barnefilm, for eksempel en Disney klassiker. SPEAK Kunne svare på spørsmål til en tekst muntlig Kunne klokka på engelsk (hele timer, halve timer, kvart på og kvart over) og bruke ordene o’clock, past og to) Kunne plukke ut nøkkelord i en tekst og gjenfortelle den, enten på engelsk eller norsk. Reflektere over tekster (kunne svare på –wh spørsmål) muntlig Ha fremført noe på engelsk Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner Kunne gi en kort muntlig presentasjon av et emne Kunne bruke enkle høflighetsuttrykk på engelsk Kunne gi en beskrivelse av seg selv på engelsk

10 Etter 5. trinn: GRAMMAR WRITE
Kunne gradbøye adjektiv (korte, regelrette) Kunne bøye verbet to be, to have og to do riktig i presens Kunne lytte ut vokallyd og konsonantlyd i begynnelsen av et ord og bestemme om en bruker a eller an Kunne bøye regelrette substantiv i entall og flertall Kunne spørreordene who, what, when, why, where, which og how Kunne de personlige pronomenene Kjenne til preposisjonene on, behind, over, for, under, to og from Identifisere og bruke substantiv, adjektiv og verb i en enkel tekst Kjenne til verbtidene (nåtid og fortid) Kjenne til 20 uregelrette verb WRITE Kunne svare på spørsmål til en tekst skriftlig (-wh spørsmål) Produsere egne tekster (f.eks brev) hvor de skriver fritt (friskriving) Kunne preposisjoner og anvende dem riktig Kunne de 100 mest høyfrekvente ordene på engelsk Kunne skrive de engelske navnene på alle månedene Kunne skrive enkle, korte og fortellende tekster

11 Etter 5. trinn: BRUK AV HJELPEMIDLER Kunne slå opp i ordbok.
Kunne bruke nettressurser på engelsk, for eksempel spill, leksikon, kart og lignende

12 Etter 6. trinn: READ AND LISTEN: SPEAK
Kunne skille mellom tonefallet på en spørresetning og fortellende setning Kunne lytte til en tekst og forstå hovedinnholdet Kjenne til engelske tradisjoner og markeringer som er ulike de norske tradisjonene Kjenne til noen engelske idiomer SPEAK Kunne skille mellom v- og –w lyden Kunne bruke adjektiv når man beskriver Kunne lese ord i lydskriften se i hvilken stavelse trykket skal ligge Kunne uttale fortellende setninger og setninger med spørreord med fallende tonefall Kunne si sin mening om noe på engelsk Kunne fortelle om noe som har hendt Kunne gjenfortelle noe man har lest eller lyttet til Kunne svare på spørsmål fra læreren med hele setninger Kunne fortelle om en kjent person fra et engelsktalende land Kunne bruke og anvende høflighetsuttrykk i samtale

13 Etter 6. trinn: GRAMMAR Kunne bruke a og an riktig
Kunne bøye regelrette og uregelrette substantiv i entall og flertall Kunne gradbøye adjektiv (korte, lange, regelrette) Kunne forskjellen på bruken av there is og there are Kunne bruke preposisjonene in, between, in front of, next to Kunne bruke some og any på en riktig måte Kunne bøye og anvende regelrette verb i presens (-s), preteritum (-ed) og presens samtidsform (- ing) Kunne minst 7 bindeord (tekstbinding) for eksempel: and, then, besides, afterwards, finally, next, still, while Kjenne til 40 uregelrette verb Kunne bøye og formulere spørresetninger med to have, to do og to be Kunne de personlige pronomenene Kunne eiendomsordene my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, your, yours, their, theirs

14 Etter 6. trinn: WRITE Kunne skrive setninger til et bilde (femrader)
Kunne formulere spørresetninger til et intervju Kunne skrive et avsnitt/paragraph med en overskrift Kunne skrive en fortelling ut fra et tegneserie eller et bilde Kunne skrive nøkkelord til en tekst Kjenne til hva som kjennetegner et leserbrev Kjenne til de 200 mest høyfrekvente ordene på engelsk BRUK AV HJELPEMIDLER Kunne slå opp i ordbok og bruke den aktivt Kunne bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster (for eksempel it’s learning)

15 Etter 7. trinn: READ AND LISTEN
Kunne lese og forstå noen engelske idiomer Kunne lese og hente ut informasjon fra tekster av ulike sjangere som intervju, fortellinger, nyheter, leserinnlegg, programoversikt og annonser Kunne lytte til og forstå tekster av ulike sjangre som intervju, fortellinger, nyheter, leserinnlegg, programoversikt og annonser Kunne lese faktatekster om historiske og viktige nålevende personer fra engelsktalende land Kunne skille mellom Britisk, Amerikansk og Australsk – engelsk

16 Etter 7. trinn: SPEAK Kunne delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner Kunne fortelle om seg selv og gi sin mening om noe Kunne fortelle om andre personer samt et engelsktalende land, by eller tradisjon Kunne sammenligne engelskspråklige kulturer med norske Kunne svare på spørsmål til ulike lesetekster Kunne svare på muntlige spørsmål fra lærer eller medelever Kunne lese ukjente ord ved hjelp av lydskrift Kunne hilse på og presentere seg selv på en høflig måte Kunne bruke høflighetsuttrykk tilpasset sammenhengen Kunne gi uttrykk for egne meninger om ulike emner

17 Etter 7. trinn: GRAMMAR WRITE
Kunne bøye og anvende regelrette verb i både infinitiv, presens, preteritum og perfektum Kunne bøye uregelrette verb Kunne bøye uregelrette substantiv i entall og flertall Kunne gradbøye noen uregelrette adjektiv Kunne gjøre om adjektiv til adverb Kunne minst 10 tidsadverb, for eksempel: yesterday, today, tomorrow, last year, next week, last night, the other day, now, in June, in the morning Kjenne til minst 15 bindeord (tekstbinding) for eksempel: also, again, as well (as), however, yet, after all, even if, unlike, perhaps, maybe, almost, I guess, I hope, therefore, all in all. Kjenne til preposisjonsuttrykk som smiled at, in a bad state, take off, on purpose, in love (with), pack up, have something in common, to look after, to look for, protect from WRITE Kunne koble sammen setninger ved hjelp av bindeord Kunne skrive en lengre tekst (200 ord) med innledning, hoveddel og avslutning Kunne skrive ned sentrale nøkkelord i en tekst og bruke dem for å gjenfortelle og skrive teksten Kunne skrive en biografisk tekst om en berømt, engelsktalende person Kunne skrive et leserbrev på engelsk Kunne lage en powerpoint-presentasjon om et engelsktalende land med fokus på levesett og kultur Kunne de 200 mest høyfrekvente ordene på engelsk Etter 7. trinn:

18 Etter 7. trinn: BRUK AV HJELPEMIDLER
Kunne slå opp i ordbok og bruke den aktivt som den naturlig del av engelskopplæringen Kunne bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kunne hente ut relevant informasjon fra et nettsted og bruke informasjonen når man skriver

19

20

21


Laste ned ppt "1-7 trappa et engelskverktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google