Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 16. desember Endring i rutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 16. desember Endring i rutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 16. desember 2008 - Endring i rutiner
Kort presentasjon av deg selv. Fungerende assisterende organisasjons- og personaldirektør

2 Agenda Velkommen Reiseregninger Kommunikasjonsmidler Stipend
Selvstendig næringsdrivende Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

3 Informasjonsmøtet vil fokusere på følgende:
Hovedtrekk i rutinene Spesielle forhold – med vekt på endringer fra tidligere rutine Nettsidene Spørsmål Det beregnes ca 30 minutter til hvert tema Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

4 REISEREGNINGER Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

5 Reiseregninger Lønningsseksjonen har en egen reisegruppe som består av 4 ansatte. Disse betjener hele UiO. Reisegruppen har egen mailadresse og telefonnummer (55310) Ekspedisjonstid kl Har registrert ca reiser i 2008 – en vesentlig økning i de seneste årene

6 Reiseregninger Viktige endringer i 2008:
Bruk av faglig-vitenskaplige satser(70%) faller bort. Fra medio november -08 vil faglig-vitenskaplige reiser hovedsakelig bli behandlet som ”Tjenestereiser”. Reiser med redusert dekning kan bli behandlet som refusjon av utlegg eller reise etter sats, men med færre døgn. Det vil være en overgangsperiode slik at ny behandling vil skje for fullt fra 1. januar 2009. Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

7 Reiseregninger NY BEHANDLING AV NATTILLEGG
Ulegitimert nattillegg innenlands Ulegitimert nattillegg innenlands kr 400 er trekkfritt. Overnatting på hotell eller lignende innenlands som overstiger kr 400 pr. natt dekkes etter kvittering med inntil kr pr. natt (ulegitimert nattillegg innenlands kr 700 er falt bort for reiser foretatt fra og med ).   

8 Reiseregninger Ulegitimert nattillegg utenlands
Ulegitimert nattillegg utenlands er trekkpliktig. Leverer man kvittering fra overnattingsstedet, er overnattingsutgiftene i henhold til kvitteringen trekkfrie. Det trekkpliktige beløpet fremkommer slik: Ulegitimert nattillegg - Overnattingsutgifter i henhold til hotellkvittering = Trekkpliktig beløp  

9 Viktige nettadresser:
Reiseregninger Viktige nettadresser: Faglig-vitenskapelige satser (70%) faller bort (pkt. 1.4 avsnitt nr. 2): Reiser med redusert dekning kan bli behandlet som refusjon av utlegg eller reise etter sats, men med færre døgn: Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

10 Nye nettsider for reiseregningsbehandling:
Reiseregninger Nye nettsider for reiseregningsbehandling: Utfylling av en reiseregning (hurtigguiden) Forklaring av regelverket i reiseregulativet Satser Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

11 Reiseregninger Fint med tilbakemeldinger i forhold til informasjonen som er lagt ut på nettet Ønsker dere besøk for mer orientering eller spesialtilfeller kontakt gruppen og avtal tid Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

12 KOMMUNIKASJONSMIDLER
Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

13 Refusjon av kommunikasjonsutgifter
Det er spesielle krav og betingelser knyttet til arbeidsgivers anledning til å refundere kommunikasjonskostnader. Ansatte som får dekket e-tjenester av arbeidsgiver vil som utgangspunkt anses for å ha mottatt en privat fordel. Privat fordel av arbeidsgivers dekning av telefon er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. Det er en forutsetning at det foreligger et tjenestelig behov for den ansatte til å få dekket tjenesten. E-tjenester det ikke foreligger et tjenestelig behov for skattlegges fullt ut. Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

14 Regler og rutine Godkjenning
Lokal enhet skal godkjenne utgifter til elektronisk kommunikasjon før de påløper. Dette gjelder også for enkeltsamtaler, ikke bare når man betaler for et abonnement. Arbeidsgiver har ansvar for at godkjenning bare gis når det foreligger et tjenestelig behov for den ansatte til å få dekket tjenesten. Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

15 Refusjonsordninger Faste ordninger
Bedriftsabonnement der UiO betaler fakturaen Privatabonnement Sporadiske ordninger Refusjonstilsagn for en begrenset periode Refusjon av enkeltsamtaler

16 Lokal enhets oppgaver ifm. Bedriftsabonnement
Lokal arbeidsgiver inngår avtale med en leverandør. Når det gjelder mobiltelefon skal det bestilles via rutinene beskrevet av USIT. Skjemaet for elektronisk kommunikasjon skal fylles ut og sendes til lønningsseksjonen som grunnlag for en fast månedlig fordelsbeskatning. Faktura skal godkjennes og attesteres i BaseWare. Lønningsseksjonen vil regelmessig motta en spesifisert oversikt fra tjenesteleverandøren over siste periodes fakturaer. Informasjonen brukes til å oppdatere innberetningspliktige beløp

17 Den ansatte betaler fakturaen selv (Privatabonnement)
Fast ordning hvor den ansatte som får dekket kostnader til e-tjenester selv betaler faktura fra Tjenesteleverandør, og må sende refusjon av denne til UiO. Dette er en avviksordning som kun godtas etter forutgående godkjennelse av overordnet myndighet. Det er de samme regler for innvilgelse av naturalytelsen hvor den ansatte må innhente bekreftelse fra overordnet/leder på at det er et tjenestelig behov for e-tjenesten som ønskes dekket før kostnader til tjenesten påløper, og videre at UiO skal dekke denne kostnaden. Ettersom UiO ikke har anledning til å betale fakturaen til den ansatte, men kun refundere den ansattes utgifter, er det den ansatte selv som må betale fakturaen fra tjenesteleverandøren. Først etter at den ansatte har mottatt faktura fra tjenesteleverandøren og betalt denne selv, kan det søkes om refusjon.

18 Innholdstjenester skal ikke refunderes
Innholdstjenester som for eksempel teletorgtjenester, overpriset sms/mms, databasetjenester, programvare, tv-sendinger og spill som ikke er yrkesrelatert er å anse som en skattepliktig fordel. Kostnader til innholdstjenester antas i sin helhet å være private kostnader. UiO har derfor besluttet at det ikke er tillatt å benytte innholdstjenester i et bedriftsabonnement for ansatte ved UiO. Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

19 Med elektroniske kommunikasjonsmidler menes her:
· mobiltelefon · bedbåndstilgang · IP-telefoni · fasttelefon · mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløst nett Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

20 Lokal enhets oppgaver ifm. tidsbegrenset refusjonstilsagn
Tidsbegrensede refusjonstilsagn behandles på samme måte som beskrevet ovenfor avhengig av om det er et Bedriftsabonnement eller Privatabonnement. Skjemaet for tidsbegrenset refusjon av kommunikasjonsmidler (rtf) skal fylles ut og legges ved. Merk at det er gjort unntak fra skatteplikten for sporadisk bruksadgang når bruken ikke overstiger 14-dager i løpet av en 30-dagersperiode og ikke mer enn totalt 30 dager i løpet av et inntektsår. (ref. sattelovsforskriften § )

21 Lokal enhets oppgaver ifm. enkeltsamtaler på spesifisert faktura
Dekning av slike kostnader gjøres i utgangspunktet kun unntaksvis. Abonnement/fastavgift anses ikke å være en kostnad til tjenestelig bruk i denne sammenheng, og kan derfor ikke refunderes (kun samtaleavgiften). Enkeltstående tjenestesamtaler som ønskes refundert må spesifiseres på en slik måte at det kan utelukkes at kostnaden er til privat bruk. Følgende skal derfor opplyses for hver enkelt av tjenestesamtalene: Dato og klokkeslett for samtalen Telefonnummer og hvem som er oppringt Samtalens varighet Bakgrunnen for samtalen, dvs hvorfor samtalen er tjenestelig nødvendig

22 Lokal enhets oppgaver ifm. enkeltsamtaler på spesifisert faktura (forts.)
Bruk eget skjema: ”Refusjonsskjema for tjenestesamtaler” og legg ved originalfakturaen fra tjenesteleverandøren. Den som attesterer er ansvarlig for at summeringen av tjenestesamtalene er korrekt, at det er overført korrekt beløp til bilaget og at det var avklart på forhånd at UiO skulle dekke utgiftene. NB: Det er mao. ikke nok å gule ut hvilke samtaler man ønsker refundert. Kun samtaleavgiftene refunderes.

23 Original faktura og betalingsbekreftelse vedlegges.
Fylles ut av den ansatte Navn: ………………………………………………………………………. Ansattnr: …………… Kostnadssted: …………… Tiltak: …………… Prosjekt: …………….. Jeg ønsker refundert telefonutgifter kun basert på spesifisert oversikt over enkeltstående tjenestesamtaler slik det fremgår av vedlagte oversikt, med totalt kr: ………….. Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt ovenfor er fullstendige og korrekte, samt at faktura og betalingsbekreftelse er vedlagt: Dato, sted Signatur ansatt ……………………………………………. Attestasjon/Anvisning: Jeg godkjenner at UiO dekker kostnadene som oppstilt ovenfor. Jeg har videre kontrollert at alle opplysninger samsvarer med vedlagte bilag, og bekrefter at det foreligger et tjenestelig behov for den aktuelle tjenesten for den ansatte. Attestasjon:                                                          Anvisning: Dato, sted Signatur ………………………………..  Dato, sted Signatur ………………………….. Lønningsseksjonen: Bilaget er kontrollert for signaturer og mot vedlagte bilag. Bilaget er korrekt registrert i lønnssystemet. Dato, sted Signatur ………………………………………

24 Vakttelefon/beredskapstelefon
Vilkårene for at sjablonbeskatningsmodellen skal komme til anvendelse jf. skattelovsforskriften § er at arbeidstakeren har adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste (EK-tjeneste) utenfor ordinær arbeidssituasjon. Med ”adgang til privat bruk” menes normalt både rettslig og faktisk adgang til å disponere en EK-tjeneste utenfor ordinær arbeidssituasjon jf. uttalelse fra Finansdepartementet av 19. januar 2006.

25 STIPEND Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

26 Nye nettsider om stipendutbetaling http://www. uio
Lønningsseksjonen vil ha fokus på stipendutbetalinger i 2009. Hovedsiden har generell omtale av skatteplikt. Det er underliggende sider med mer informasjon om: Reisestipend Skal gjøres opp som vanlig reise Utdanningsstipend NFR-stipend ”Exploratory allowance” behandles inntil videre som stipend som ikke trenger dokumentasjon Andre stipend

27 Begrepsbruk Ordet stipend har ulike bruksområder
Begrepsbruk Ordet stipend har ulike bruksområder. Som regel betyr det en utbetaling til noen som har konkurrert om retten til å motta midler øremerket et bestemt formål. I det ligger det ikke at denne tildelingen er skattefri. Hovedregel for skatteplikt Av skattelovens §5-1 første ledd følger at som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid. Som fordel vunnet ved arbeid omfattes blant annet lønn, honorarer, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold. Som annen godtgjørelse anses blant annet stipend og lignede ytelser, jf skatteloven §5-10 første ledd bokstav a. Lønnskomponenten i et stipend er skattbar sammen med eventuelle overskudd (differansen mellom stipenbeløpet og godkjente utleggsrefusjoner). Refusjon av utlegg må dokumenteres på ordinær måte.

28 ”Merkostnader” kostnader til skolegang (bør begrunnes) kostnader til ekstra bolig (hjemmet skal ikke leies ut) kostnader til reise diettkostnader er normalt ikke merutgift ved opphold utenfor Norge bortfall av ektefelles inntekt er ikke en merkostnad

29 Lokal enhets oppgaver utarbeide et budsjett som grunnlag for stipendtildelingen. Viser grunnlaget et overskudd skal stipendet deles i en skattepliktig og en ikke-skattepliktig del lage utbetalingsbilag med budsjett som oversendes Lønningsseksjonen (ved forskuddsutbetaling) den ansatte må dokumentere påløpte utgifter med originalkvitteringer og lage en regnskapsoversikt lokal enhet må kontrollere denne regnskapsoversikten og gi melding til Lønningsseksjonen hvis det har oppstått en skattepliktig del for reiser utbetales stipend og reisestøtte som et forskudd i lønnssystemet. Disse må gjøres opp ved innsending av reiseregning til Lønningsseksjonen

30 SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
Å forstå sin egen organisasjonskultur handler om å kunne se og fortolke kulturelle trekk som påvirker arbeidet i organisasjonen. Siden organisasjonskultur i utgangspunktet omfatter alt som skjer i organisasjonen vil det ofte være nødvendig å avgrense fokuset slik at dette blir en håndterlig oppgave. Konkurrerende verdier modellen er et rammeverk som skisserer fire kulturelle ”arketyper” som en organisasjoner vil være preget av i større eller mindre grad. Modellen danner et nyttig utgangspunkt for ledere som ønsker å forstå, diskutere og utvikle kulturen i egen organisasjon.

31 Utbetaling til selvstendig næringsdrivende
Ved UiO skal alle fakturaer til enkeltmannsforetak / selvstendig næringsdrivende utbetales gjennom lønnssystemet. Dersom nødvendig dokumentasjon foreligger vil utbetalingen ikke bli trukket skatt. Utbetalingen innberettes til skattemyndighetene. Midlertidig unntak: Dagens lønnssystem (SAP-UiO) har ikke mulighet til mva-beregning, slik at fakturaer med mva skal utbetales via regnskapssystemet.

32 Viktige momenter Det er bare unntaksvis adgang til å lønne ansatte ved UiO som selvstendig næringsdrivende Det skal avklares ved bestilling av tjeneste, og før kontrakt inngås, om oppdragstakeren kan regnes som selvstendig næringsdrivende i forhold til det aktuelle oppdraget. Det er laget et eget skjema til hjelp for denne vurderingen. Det skal inngås skriftlig kontrakt på forhånd før arbeidet utføres

33 Viktige momenter Det skal foreligge eller fremskaffes bekreftelse fra likningskontoret at oppdragstaker har vært liknet som næringsdrivende for denne type virksomhet NB! Fordi bilaget utbetales via lønnssystemet må vi ha fødselsnummeret til oppdragstaker - dette betyr ikke at beløpet skattlegges (hvis nødvendig dokumentasjon foreligger)

34 Hvorfor skjerping av kontrollen:
Formålet er å unngå at honorarer betales til selvstendig næringsdrivende når det ikke er grunnlag for det. Videre å sikre at UiO oppfyller plikten til å svare arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til myndighetene. Bestemmelsene er hjemlet i Skattebetalingsloven §5, Folketrygdloven §23-2 og Likningsloven §6-2.

35 Enhetens oppgaver: Anvisende myndighet er ansvarlig for å foreta en vurdering av oppdraget og om oppdragstaker kan regnes som selvstendig næringsdrivende. Det er et krav om at kontrollskjema, kopi av avtalen og eventuell annen dokumentasjon skal vedlegges utbetalingsbilag. Foreligger ikke dette skal utbetalingen behandles som lønn.

36 Enhetens oppgaver (forts):
Det skal avklares ved bestilling av tjeneste, og før kontrakt inngås, om oppdragstakeren kan regnes som selvstendig næringsdrivende i forhold til det aktuelle oppdraget. Det er laget et eget skjema til hjelp for denne vurderingen. I utgangspunktet kreves at en skriftlig avtale eller kontrakt inngås ved bestilling av tjenesten. Kontrollskjemaet skal fylles ut. Forespørsel om bekreftelse sendes til Likningskontoret, hvis ikke oppdragstaker alt har dette.

37 Noen viktige holdepunkter:
Eksamensvakt: Skal normalt alltid utbetales som lønn. Sensorarbeid: Sensorarbeid vil også bli behandlet som lønnsinntekt. Også her er det UiO som har resultatansvaret og innstruksjonsmyndigheten. Det er ikke sensor som står ansvarlig utad for resultatet av sensuren - det vil være UiO. Lærere/forelesere: Når det gjelder forelesere, må dette normalt behandles som lønnsinntekt. I alle fall vil det være tilfelle der hvor det er inngått standard arbeidsavtale om time- og hjelpelæreroppdrag og hvor også honoraret utbetales med tillegg av feriepenger.

38 Noen viktige holdepunkter(forts):
Det gjelder et generelt forbud mot å leie inn egne ansatte til å utføre oppdrag hvor arbeidet ikke i vesentlig grad skiller seg fra de oppgaver som følger av deres stilling ved UiO. Kun ved spesielle tilfeller kan honorar til egne ansatte utbetales som næringsinntekt, etter faktura og særskilt inngått avtale. Anvisende myndighet skal i slike tilfeller begrunne utførlig hvorfor man har inngått avtalen. Vurderingen skal foretas før avtale om kjøp av tjeneste er inngått og bestilling er foretatt. Det understrekes at unntaksbestemmelsen skal nyttes med særlig aktsomhet.

39 Takk for i dag God jul!


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 16. desember Endring i rutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google