Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Seksjon for byutvikling, regional-, areal- og transportpolitikk www.framtidensbyer.no Framtidens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Seksjon for byutvikling, regional-, areal- og transportpolitikk www.framtidensbyer.no Framtidens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Seksjon for byutvikling, regional-, areal- og transportpolitikk www.framtidensbyer.no Framtidens byer

2 2 Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg, forbruk og avfall samt å begrense uheldige virkninger av klimaendringene Delmål er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling

3 3

4 4 Intensjonsavtale - areal og transport Vi vil få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer arealinngrep og transportbehovet og legger til rette for miljøvennlig transport……. Vi vil styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og tilgjengelighet og stimulere til mer effektiv varetransport og gode fellesløsninger. Vi vil styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken. Vi vil styrke samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak for hele det funksjonelle, regionale byområdet eller etablere et slikt samarbeid der dette ikke finnes. Vi vil integrere arbeidet med arealbruk og transporttiltak innenfor Framtidens byer med pågående eller påtenkte bypakker for transport, miljø og byutvikling.

5 5 Fra intensjonsavtale til forpliktende avtaler Staten, KS og byene er enige om: økt samhandling mål og retning satsing på de fire områdene behovet for forpliktende avtaler samarbeidsområder i tillegg til avtaler og..næringslivet vil samarbeide og underskrive avtale

6 6 Avtale- og samarbeidsområder Belønningsordning kollektiv/redusert biltrafikk Utvikling av bypakker Utvikling av regional planstrategi Handelsanalyser Parkeringsregulering Bedre infrastruktur for syklister m.m. Styr unna parkeringsjakten rundt sykehuset! Parker på Marienborg og ta gratisbussen plussen videre til St. Olavs Hospital. Plussen går hvert tiende minutt fra 6.30 om morgenen til klokka 16. 30 på ettermiddagen. Det er ni plussholdeplasser på sykehusområdet. Les mer om p-plassene og priser.p-plassene og priser

7 7 Toppmøte 19. mai 2009 Seks departementer KS 13 byer NHO, HSH, Sparebankforeningen Scandic hotell, Norsk Veritas


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Seksjon for byutvikling, regional-, areal- og transportpolitikk www.framtidensbyer.no Framtidens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google