Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjømilitære Samfund (SMS) Orientering for Stortingets Forsvarskomite - 21 Mars 2001 SKJOLD-Klasse MTB i Nye Forsvarsstruktur ------------ Ketil Olsen Medlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjømilitære Samfund (SMS) Orientering for Stortingets Forsvarskomite - 21 Mars 2001 SKJOLD-Klasse MTB i Nye Forsvarsstruktur ------------ Ketil Olsen Medlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjømilitære Samfund (SMS) Orientering for Stortingets Forsvarskomite - 21 Mars 2001 SKJOLD-Klasse MTB i Nye Forsvarsstruktur ------------ Ketil Olsen Medlem SMS Elisabeth Natvig Leder Oslo SMS Trond Grytting Fung. President SMS SMS : For Sjøforsvarets tarv og utvikling

2 SMS - BUDSKAP St.prp 45, kap 3 og 4, beskriver et operativt behov for SKJOLD - Klassen Den operative evne til sjøs blir dramatisk forringet uten SKJOLD - Klassen

3 4.2 Forsvarspolitiske mål Forebygge/møte utfordringer mot norsk sikkerhet Ivareta norske rettigheter, interesser og forpliktelser Løse andre samfunnsnyttige oppgaver Økt vektlegging av fleksibilitet og reaksjonsevne 4.3.1 Et moderne fleksibelt forsvar Løse bredt spekter oppgaver nasionalt og internasjonalt i fred - krise - krig Anvendelse langs hele konfliktskalaen Bedre reaksjonsevne, deployeringevne og operativ anvendelighet St. prp 45 Kapittel 4

4 4.4.5 - Stanse el avvise begrenset angrep - Sikre for kritisk alliert støtte SJØKONTROLL/KYSTKONTROLL - Opprettholde kompetanse 4.4 Forsvarets oppgaver SKJOLD - Klassen er meget velegnet til alle de oppgaver som beskrives Videre fremheve Rask tilstedeværelse Forebygge og Avskrekke Sikre ressurser Håndtere episoder Nasjonal og Internasjonal reaksjonsevne Kystberedskap miljø og redning Bistand til Toll - Politi Schengen forpliktelse

5 En dreining av risikobildet fra det land territorielle til kysten, sjøterritoriet og det norske interesseområdet til havs Nytt strategisk bilde Dagens Russland ingen militær trussel Norge fortsatt en ”øy” relatert til aktørene NATO, EU, USA og Russland Kunne stanse begrensede militære angrep Hva kan skape kriser og konflikt - Ressurser til havs Olje - Gass - Fisk - Svalbard - Vernesonen rundt Svalbard - Gråsonen - Sjøtransport av miljøfarlig last (Kystsikkerhet) - Smugling av mennesker (Schengen), Narkotika Det maritime området - 7 ganger fastland Norge - 2700 Km kystlinje (Landgrensen er 196 km)

6 Noen viktige SKJOLD egenskaper sett i St.prp. 45 sammenheng Velegnet for: NASJONAL og INTERNASJONAL INNSATS FRED - KRISE - KRIG Sensorer og Kampkraft for Sjøkontroll Utnytte kysten Ekstrem fart (nesten 60 Knop) Meget lav signatur for skjult operering Havgående egenskaper 8 Skjold dekker område som 24 Hauk-MTB Skjold er mye mer enn en MTB (Krysning moderne MTB og havgående patruljefartøy) Høy reaksjonsevne Meget god utholdenhet Potensiale for å nye oppgaver og våpenlaster Redningsledelse, redning og evakuering

7 8 SKJOLD-KLASSER KAN DEKKE KYSTEN OG PATRULJERE GODT UT I ØKONOMISK SONE 24 HAUK-KL MTB FOR SAMME KYST DEKNING

8 KYSTVAKT FREGATT UVB FREGATT SKJOLD KYSTVAKT ORION FLY SKJOLD

9 Utfordringer som må håndteres uten Skjold i strukturen Nasjonal evne til å holde Sjøkontroll i avgjørende områder svekkes betydelig 5 Fregatter og 6 UVBer blir den totale kampkraft Mangler nivået mellom Kystvakt og Fregatt for krisehåndtering Kystvakten svekkes indirekte Tilstedeværelse på kysten går dramatisk ned Fregattene svekkes direkte Evne til sikker mottak av allierte svekkes Økonomi 8 milliarder over 20 år er mye kampkraft for kronen Sjøforsvaret har tatt store økonomiske tak ved nedlegge hele den regionale organisasjon Alternativet til Skjold - klassen Ingen konkrete skisser er fremlagt

10 KONKLUSJON 1. Det er stort operativt behov for Skjold - klassen. Dette behov er godt forankret i St.prp. 45 2. Det er vanskelig å se at økonomien kan være en grunn til ikke å anskaffe SKJOLD 3. Det er intet kjent som i dag kan fylle et vakuum etter MTB/SKJOLD


Laste ned ppt "Sjømilitære Samfund (SMS) Orientering for Stortingets Forsvarskomite - 21 Mars 2001 SKJOLD-Klasse MTB i Nye Forsvarsstruktur ------------ Ketil Olsen Medlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google