Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEV - en del av Statkraftkonsernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEV - en del av Statkraftkonsernet"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEV - en del av Statkraftkonsernet
Trondheim Energiverk (TEV) Statkraft Finland BKK 49.9% Statkraft Sverige Agder Energi 45.5% Statkraftkonsernet Statkraftalliansen Skagerak Energi 66.6% Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft, BKK, Agder Energi E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Statkraft Markets Continental Amsterdam Baltic Cable 66.7% Ansatte: 2 000 Produksjon: 42 TWh Nettkunder: Strømkunder: Ansatte : 4 000 Produksjon : 56 TWh Nettkunder : Strømkunder : Statkraft Markets Continental Düsseldorf Andre eierandeler SN Power 50 % Naturkraft 50 % Herdecke CCPP 50 %

2 Konsernledelse Konsernsjef Kristian Aa Økonomi Arvid Wisløff Strategi
Bjørn Hølaas TEV Kraft Leif Nordseth TEV Fjernvarme Egil Evensen TEV Kraftsalg Audhild Kvam TEV Nett Snorre Furberg

3 Nøkkeltall 2005 Omsetning Kunder Salg av elektrisk energi: 787 Mkr
Salg av nettjenester: 433 Mkr Salg av fjernvarme: 185 Mkr Avfallsmottak: 50 Mkr Total omsetning: Mkr Resultat etter skatt: 413 Mkr Produksjon/forbruk Vannkraft: GWh Fjernvarme: 442 GWh Forbruk i konsesjonsområdet: GWh Kunder Strømkunder: Nettkunder: Fjernvarmekunder: 2 300 Innbyggere i konsesjonsområdet: Ansatte Antall ansatte: 387

4 Lys og varme i over hundre år
1901 Første kraftverk igangsatt Øvre Leirfoss, "Trondhjems Elektricitetsværk og sporvei" dannet Første 40 år Kraftutbygging i Nidelva Etter 1940 Utbygging av Nea - Nidelvvassdraget 1960 Første elektriske forbindelse med Sverige Utbygging av Orklavassdraget 1982 TEVs fjernvarmevirksomhet startet 1997 Organisert som aksjeselskap 1999 Organisert som konsern 2002 TEV får Statkraft SF som eier, etter å ha vært eid av Trondheim kommune i 100 år

5 FJERNVARME I TRONDHEIM OG KLÆBU 2005
Fjernvarme Trondheim : 437 GWh 160 MW varmesentraler Klæbu : GWh varmesentral Sum : 442 GWh Fjernkjøling Trondheim : GWh MW 2 kjølesentraler TEV Fjernvarme · Omsetning på 235 Mkr og 62 ansatte

6 Økonomisk resultat og investeringer for TEV Fjernvarme
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Driftsinntekter (Mkr) 141 180 177 184 210 235 Årsoverskudd (Mkr) 15 26 18 8 19 34 Investeringer (Mkr) 40 32 30 67 170 Samlet løpende investering fra 1982 til 2005 er om lag Mkr Fremtidig planlagt investering inntil Mkr mot 2020 (prisnivå 2004).

7 Fjernvarme Trondheim Oversikt varmesentraler Status 2004 Installert effekt 257 MW
Heggstadmoen Heimdal Nedre Leirfoss Nidarvoll Øya Marienborg Brattøra Midtbyen Lilleby Dragvoll 20 MW el 20 MW el. 25 MW Propan/butan (LPG) 25 MW Propan/butan (LPG) 25 MW el. 3 x10 MW olje 30 MW Naturgass (LNG) 20 MW el. 2x10 MW olje Deponigass 2 MW gass 1 MW Varmepumpe Lilleby smelteverk 20 MW Spillvarme ( stoppet pr. des.02 ) Avfallsforbrenning 2 x 15 MW 9 MW Biobrensel

8 Energi levert fjernvarmenettet 1983-2005
GWh

9 Energi levert fjernvarmenettet 2005
GWh

10 2 STORE UTBYGGINGSPROSJEKTER I 2005 - 2007
Nytt avfallsforbrenningsanlegg ved Heimdal varmesentral Ny varmeproduksjon på 200 GWh/år Budsjett 570 Mkr Ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen Ny fjernvarmeforsyning til Trondheim vest Budsjett 120 Mkr

11 VIDERE FJERNVARMEUTBYGGING I TRONDHEIM
I 2004 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av utbyggingspotensiale i Trondheim Kartlagt potensiale på 150 GWh for eksistrende og planlagt bygg Nødvendig investeringsbehov på om lag 300 Mkr Mulig økt fjernvarmeforsyning fra 450 til 600 GWh til 1015

12 SAMARBEID I STATKRAFTALLIANSEN
Statkraftalliansen omfatter Agder, BKK, Skagerak og TEV. Alle disse 4 driver fjernvarmevirksomhet Total fjernvarmeproduksjon i Statkraftalliansen er i dag 700 GWh/år. Alle selskapene har målsetting om økt fjernvarmevirksomhet Det arbeides med å vurdere mulige forretningsmessige samarbeidsløsninger for fjernvarmevirksomhet i Statkraftalliansen


Laste ned ppt "TEV - en del av Statkraftkonsernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google