Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft Markets Continental Düsseldorf TEV - en del av Statkraftkonsernet Statkraft Markets Continental Amsterdam Statkraft Finland Statkraftkonsernet Statkraftalliansen Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft Ansatte:2 000 Produksjon:42 TWh Nettkunder: Strømkunder: Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft, BKK, Agder Energi Ansatte :4 000 Produksjon :56 TWh Nettkunder : Strømkunder : Andre eierandeler SN Power50 % Naturkraft 50 % Herdecke CCPP50 %

2 Konsernsjef Kristian Aa Økonomi Arvid Wisløff Strategi Bjørn Hølaas TEV Kraft Leif Nordseth TEV Fjernvarme Egil Evensen TEV Kraftsalg Audhild Kvam TEV Nett Snorre Furberg Konsernledelse

3 Nøkkeltall 2005 Omsetning Salg av elektrisk energi: 787 Mkr Salg av nettjenester: 433 Mkr Salg av fjernvarme: 185 Mkr Avfallsmottak: 50 Mkr Total omsetning: Mkr Resultat etter skatt: 413 Mkr Produksjon/forbruk Vannkraft: GWh Fjernvarme: 442 GWh Forbruk i konsesjonsområdet: GWh Kunder Strømkunder: Nettkunder: Fjernvarmekunder: Innbyggere i konsesjonsområdet: Ansatte Antall ansatte: 387

4 Lys og varme i over hundre år 1901 Første kraftverk igangsatt Øvre Leirfoss, "Trondhjems Elektricitetsværk og sporvei" dannet Første 40 år Kraftutbygging i Nidelva Etter 1940 Utbygging av Nea - Nidelvvassdraget 1960 Første elektriske forbindelse med Sverige Utbygging av Orklavassdraget 1982 TEVs fjernvarmevirksomhet startet 1997 Organisert som aksjeselskap 1999 Organisert som konsern 2002 TEV får Statkraft SF som eier, etter å ha vært eid av Trondheim kommune i 100 år

5 FJERNVARME I TRONDHEIM OG KLÆBU 2005 Fjernvarme -Trondheim: 437 GWh160 MW 10 varmesentraler -Klæbu: 5 GWh 1 varmesentral Sum: 442 GWh Fjernkjøling - Trondheim: 6 GWh 7 MW2 kjølesentraler TEV Fjernvarme · Omsetning på 235 Mkr og 62 ansatte

6 Økonomisk resultat og investeringer for TEV Fjernvarme Samlet løpende investering fra 1982 til 2005 er om lag Mkr Fremtidig planlagt investering inntil Mkr mot 2020 (prisnivå 2004) Driftsinntekter (Mkr) Årsoverskudd (Mkr) Investeringer (Mkr)

7 Fjernvarme Trondheim Oversikt varmesentraler Status 2004 Installert effekt 257 MW Heggstadmoen Heimdal Nedre Leirfoss Nidarvoll Øya Marienborg Brattøra Midtbyen Lilleby Dragvoll Lilleby smelteverk 20 MW Spillvarme ( stoppet pr. des.02 ) Avfallsforbrenning 2 x 15 MW Deponigass 2 MW gass 25 MW el. 3 x10 MW olje 20 MW el. 20 MW el 20 MW el. 2x10 MW olje 25 MW Propan/butan (LPG) 9 MW Biobrensel 1 MW Varmepumpe 30 MW Naturgass (LNG) 25 MW Propan/butan (LPG)

8 Energi levert fjernvarmenettet GWh

9 Energi levert fjernvarmenettet 2005 GWh

10 2 STORE UTBYGGINGSPROSJEKTER I Nytt avfallsforbrenningsanlegg ved Heimdal varmesentral –Ny varmeproduksjon på 200 GWh/år –Budsjett 570 Mkr Ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen –Ny fjernvarmeforsyning til Trondheim vest –Budsjett 120 Mkr

11 VIDERE FJERNVARMEUTBYGGING I TRONDHEIM I 2004 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av utbyggingspotensiale i Trondheim –Kartlagt potensiale på 150 GWh for eksistrende og planlagt bygg –Nødvendig investeringsbehov på om lag 300 Mkr Mulig økt fjernvarmeforsyning fra 450 til 600 GWh til 1015

12 SAMARBEID I STATKRAFTALLIANSEN Statkraftalliansen omfatter Agder, BKK, Skagerak og TEV. Alle disse 4 driver fjernvarmevirksomhet Total fjernvarmeproduksjon i Statkraftalliansen er i dag 700 GWh/år. Alle selskapene har målsetting om økt fjernvarmevirksomhet Det arbeides med å vurdere mulige forretningsmessige samarbeidsløsninger for fjernvarmevirksomhet i Statkraftalliansen


Laste ned ppt "Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google