Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft Markets Continental Düsseldorf TEV - en del av Statkraftkonsernet Statkraft Markets Continental Amsterdam Statkraft Finland Statkraftkonsernet Statkraftalliansen Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft Ansatte:2 000 Produksjon:42 TWh Nettkunder:260 000 Strømkunder: 420 000 Statkraft AS, TEV, Skagerak Energi, Fjordkraft, BKK, Agder Energi Ansatte :4 000 Produksjon :56 TWh Nettkunder :580 000 Strømkunder :570 000 Andre eierandeler SN Power50 % Naturkraft 50 % Herdecke CCPP50 %

2 Konsernsjef Kristian Aa Økonomi Arvid Wisløff Strategi Bjørn Hølaas TEV Kraft Leif Nordseth TEV Fjernvarme Egil Evensen TEV Kraftsalg Audhild Kvam TEV Nett Snorre Furberg Konsernledelse

3 Nøkkeltall 2005 Omsetning Salg av elektrisk energi: 787 Mkr Salg av nettjenester: 433 Mkr Salg av fjernvarme: 185 Mkr Avfallsmottak: 50 Mkr Total omsetning: 1 490 Mkr Resultat etter skatt: 413 Mkr Produksjon/forbruk Vannkraft: 3 791 GWh Fjernvarme: 442 GWh Forbruk i konsesjonsområdet: 2 606 GWh Kunder Strømkunder: 82 000 Nettkunder: 90 000 Fjernvarmekunder: 2 300 Innbyggere i konsesjonsområdet: 160 942 Ansatte Antall ansatte: 387

4 Lys og varme i over hundre år 1901 Første kraftverk igangsatt Øvre Leirfoss, "Trondhjems Elektricitetsværk og sporvei" dannet Første 40 år Kraftutbygging i Nidelva Etter 1940 Utbygging av Nea - Nidelvvassdraget 1960 Første elektriske forbindelse med Sverige 1978 - 1985 Utbygging av Orklavassdraget 1982 TEVs fjernvarmevirksomhet startet 1997 Organisert som aksjeselskap 1999 Organisert som konsern 2002 TEV får Statkraft SF som eier, etter å ha vært eid av Trondheim kommune i 100 år

5 FJERNVARME I TRONDHEIM OG KLÆBU 2005 Fjernvarme -Trondheim: 437 GWh160 MW 10 varmesentraler -Klæbu: 5 GWh 1 varmesentral Sum: 442 GWh Fjernkjøling - Trondheim: 6 GWh 7 MW2 kjølesentraler TEV Fjernvarme · Omsetning på 235 Mkr og 62 ansatte

6 Økonomisk resultat og investeringer for TEV Fjernvarme Samlet løpende investering fra 1982 til 2005 er om lag 1 000 Mkr Fremtidig planlagt investering inntil 1 000 Mkr mot 2020 (prisnivå 2004). 200020012002200320042005 Driftsinntekter (Mkr) 141180177184210235 Årsoverskudd (Mkr) 15261881934 Investeringer (Mkr) 40323067170235

7 Fjernvarme Trondheim Oversikt varmesentraler Status 2004 Installert effekt 257 MW Heggstadmoen Heimdal Nedre Leirfoss Nidarvoll Øya Marienborg Brattøra Midtbyen Lilleby Dragvoll Lilleby smelteverk 20 MW Spillvarme ( stoppet pr. des.02 ) Avfallsforbrenning 2 x 15 MW Deponigass 2 MW gass 25 MW el. 3 x10 MW olje 20 MW el. 20 MW el 20 MW el. 2x10 MW olje 25 MW Propan/butan (LPG) 9 MW Biobrensel 1 MW Varmepumpe 30 MW Naturgass (LNG) 25 MW Propan/butan (LPG)

8 Energi levert fjernvarmenettet 1983-2005 GWh

9 Energi levert fjernvarmenettet 2005 GWh

10 2 STORE UTBYGGINGSPROSJEKTER I 2005 - 2007 Nytt avfallsforbrenningsanlegg ved Heimdal varmesentral –Ny varmeproduksjon på 200 GWh/år –Budsjett 570 Mkr Ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen –Ny fjernvarmeforsyning til Trondheim vest –Budsjett 120 Mkr

11 VIDERE FJERNVARMEUTBYGGING I TRONDHEIM I 2004 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av utbyggingspotensiale i Trondheim –Kartlagt potensiale på 150 GWh for eksistrende og planlagt bygg –Nødvendig investeringsbehov på om lag 300 Mkr Mulig økt fjernvarmeforsyning fra 450 til 600 GWh til 1015

12 SAMARBEID I STATKRAFTALLIANSEN Statkraftalliansen omfatter Agder, BKK, Skagerak og TEV. Alle disse 4 driver fjernvarmevirksomhet Total fjernvarmeproduksjon i Statkraftalliansen er i dag 700 GWh/år. Alle selskapene har målsetting om økt fjernvarmevirksomhet Det arbeides med å vurdere mulige forretningsmessige samarbeidsløsninger for fjernvarmevirksomhet i Statkraftalliansen


Laste ned ppt "Baltic Cable 66.7% E.ON Sverige (Sydkraft) 44.6% Agder Energi 45.5% BKK 49.9% Statkraft Sverige Trondheim Energiverk (TEV) Skagerak Energi 66.6% Statkraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google