Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valdres vidaregåande skule 2012-2013: 540 elever - 130 ansatte - 30 klasser Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere: 10.01.20151KER-2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valdres vidaregåande skule 2012-2013: 540 elever - 130 ansatte - 30 klasser Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere: 10.01.20151KER-2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valdres vidaregåande skule 2012-2013: 540 elever - 130 ansatte - 30 klasser Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere: 10.01.20151KER-2011

2 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Skolens hjemmeside: www.valdres.vgs.no www.valdres.vgs.no http://www.opplandvgs.no/no/Valdres-vgs/Skulearet/ Informasjon om skoleåret: Skoleruta 2012-2013 Årsplanen for 2012-2013 - organisering av skoleåret Timeplaner – alle klasser og lærere. NB! Timeplanene endres gjennom skoleåret… Bruk av læringsplattformen FRONTER: 10.01.20152KER-2011

3 Levert av Conexus AS Elevenes fordeling

4 Levert av Conexus AS Kriteriebasert vurdering Oppland (11-12) Valdres VGS (11-12 ) Valdres VGS (10-11) 1. Motivasjon og mestring 4496,470454 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) Gul+ 1.2 Mestring Gul+ 1.4 Innsats Gul+ 1.5 Indre motivasjon Gul- 1.6 Lyst til å lære Grønn 2. Arbeidsmiljø 2.1 Sosial trivsel Grønn

5 Levert av Conexus AS Oppland (11-12) Valdres VGS (11-12) Valdres VGS (10- 11) 4. Vurdering for læring 4.1 Trygghet Grønn 4.2 Læringsmål og vurdering Gul+ 4.3 Kriteriebasert vurdering Gul+ Grønn 4.4 Faglig veiledning Gul+ Grønn 5. Veiledning 5.1 Planlagte samtaler Gul+Grønn

6 Levert av Conexus AS Oppland (11-12)Valdres VGS (11-12)Valdres VGS (10-11) 6. Elevinnflytelse 6.1 Medbestemmelse Gul+ Grønn 6.2 Elevdemokrati Grønn 7. Digitale verktøy 7.1 Bruk av digitale verktøy Gul+ - 7.2 Nettvett Grønn - 9. Øvrige variabler 9.1 Forholdet lærer-elev Grønn 9.2 Tilbakemelding Gul+Grønn

7 Levert av Conexus AS Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det... I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fag Ikke i noen fag Snitt fra elever i gruppa/klassen?1281801163910 3,8 hjemmefra?10411211769 3,24 fra organisert leksehjelp?20294134341 1,61 Fra Elevundersøkelsen vår 2012 - St ø tte og hjelp Støtte og hjelp er også spørsmål om:  hva ungdommen arbeider med…  hvordan oppleves skoletiden, fagene…  ungdommens forventninger og ambisjoner…  hvordan ungdommen har det på skolen..  ungdommens FRAVÆR Elever som får støtte og hjelp hjemmefra, vil klare å vise større innsats og utholdenhet enn elever som ikke får støtte og hjelp hjemmefra.

8 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Underveisvurdering ved Valdres vgs Vurdering for læring:  All vurdering i fag gjennom skoleåret gitt av faglærer  Vurdering i IUP (individuell utviklingsplan) i Fronter, oppdateres i forkant av elev- og foreldresamtalene  Elev- og foreldresamtaler  Halvårsvurdering, ved skolehalvårets slutt  Elevens egen vurdering - i IUP og i fag generelt Forskrift til opplæringsloven §§ 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16 10.01.20158KER-2011

9 Underveisvurdering skal: ha læring og utvikling som mål. Det betyr at den skal gi eleven informasjonsom de kan bruke i eget læringsarbeid underveis i opplæringen være løpende og systematisk. Det betyr at elever har krav på jevnlige vurderinger av den faglige utviklingen sin og av orden og oppførsel. være et grunnlag for å tilpasse opplæringen. Det betyr at elevene har krav på å få vite hva de mestrer og hva de må få til bedre for å øke kompetansen sin. http://www.udir.no/Vurdering/Vurdering-for-laring/ http://www.udir.no/Vurdering/Vurdering-for-laring/Underveisvurdering-i-fag/ 10.01.2015KER-20119

10 Halvårsvurdering uten karakter IUP: Etter første skolehalvår (15.jan.) i alle fag og ved skoleslutt (15.jun) i alle fag som ikke er avsluttende: o Faglige vurderingen – oppnådd kompetanse så langt i forhold til kompetansemålene. Beskrivelse av oppnådd kompetanse. o Faglig utvikling – framovermelding. 2-3 områder for fagligutvikling jf. kompetansemålene o Annen utvikling/orden/atferd o Elevens egenvurdering

11 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Sluttvurdering Standpunktvurdering Standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil stanspunktkarakteren er fastsatt. Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakteren. Forskrift til opplæringsloven, §§ 3-18, 3-19 Eksamen http://www.opplandvgs.no/no/Valdres-vgs/Skulearet/Eksamen/ 10.01.201511KER-2011

12 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Ordensreglement og holdningsskapende arbeid og aktiviteter  Forbud mot bruk av all tobakk  PC-bruk http://www.opplandvgs.no/Valdres-vgs/Skulen-var/Verdt-a-veta/  Plan mot mobbing http://www.opplandvgs.no/PageFiles/31870/handlingsplan%20mobbing%20redigert%20juni%20- 11.pdf http://www.opplandvgs.no/PageFiles/31870/handlingsplan%20mobbing%20redigert%20juni%20- 11.pdf  Klassemiljø, regler og rutiner  Aktiviteter http://www.opplandvgs.no/Valdres-vgs/UNG-I-VALDRES/ 10.01.201512KER-2011

13 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule ELEVENS PLIKTER OG RETTIGHETER Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær og manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Læreren skal varsle eleven dersom elevens fravær fører til at læreren kan komme til å mangle grunnlag for å få fastsatt karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Eleven skal gis mulighet til å rette opp forholdet. Forskrift til Opplæringsloven, Vurdering, fravær http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#3-3 10.01.2015KER-201113

14 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule § 3-47 Fravær, Forskrift til opplæringsloven  Alt fravær skal føres på vitnemålet. Fravær føres i dager og timer  Når det er mulig skal eleven legge fram dokumentasjon på fravær på forhånd. Skolen krever at alt fravær dokumenteres skriftlig. Rutiner når eleven planlegger fravær fra skolen Feriereiser utover ordinær ferie http://www.opplandvgs.no/Valdres-vgs/Skulen-var/Verdt-a-veta/ 10.01.201514KER-2011

15 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule For inntil 10 skoledager pr. skoleår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke føres på vitnemålet: a.Helse- og velferdsgrunner Krever legeerklæring, omfatter fravær fra og med 4. fraværsdag. Ved kronisk sykdom strykes fraværet fra og med 1. fraværsdag. a.Arbeid som tillitsvalgt b.Politisk arbeid c.Hjelpearbeid d.Lovpålagt oppmøte e.Representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå Selvstendig studiearbeid, elevrådsarbeid og skoleadministrative gjøremål, avtalt med rektor eller lærer regnes ikke som fravær 10.01.201515KER-2011

16 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Valg av 2 foreldrerepresentanter Til drøfting: Å være elev i videregående skole..? Å ha ungdom i videregående skole? http://www.opplandvgs.no/no/Valdres-vgs/Elevtjenesten/ 10.01.201516KER-2011

17 Levert av Conexus AS RESULTATER Elevundersøkelsen 2012 RESULTATENE fra ELEVUNDERSØKELSEN 2012 finner du HER. Resultatene er fra utvalgte områder som: Motivasjon og mestring, arbeidmiljø, klasseledelse og vurdering for læring. Ønsker du å se på resultatene for klassen/klassene dine, finner du flere utvalg og resultater på denne adressen: https://puls.conexus.no/fylke brukernavn: Valdres passord: Ep245793HER https://puls.conexus.no/fylke

18 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule Årsplan for dialog, individuell oppfølging og vurdering ved Valdres vidaregåande skule http://www.opplandvgs.no/no/Valdres-vgs/Skulearet/ Kontakt mellom foreldre og skolen Elev- og foreldresamtaler Underveisvurdering og IUP (Fronter og foreldre..?) 10.01.201518KER-2011


Laste ned ppt "Valdres vidaregåande skule 2012-2013: 540 elever - 130 ansatte - 30 klasser Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere: 10.01.20151KER-2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google