Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye kvalitetsindikatorer i produksjonsindeksen Fagseminar TBU 11.12.2008 S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye kvalitetsindikatorer i produksjonsindeksen Fagseminar TBU 11.12.2008 S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye kvalitetsindikatorer i produksjonsindeksen Fagseminar TBU 11.12.2008 S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

2 Bakgrunn Del av et større prosjekt med mål om å revidere produksjonsindeksene En svakhet ved indeksene er at tjenesteproduksjonen undervurderes i kommuner med høy kvalitet på tjenestene S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

3 Innhold Hvilken type indikatorer ønsker vi Gjennomgang av indikatorer i de ulike delindeksene Hvordan inngår indikatorene Eksempel fra indeksen for grunnskole S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

4 Hvilken type indikatorer ønsker vi? Følgende indikatorer for kvalitet finnes i Kostra: Strukturkvalitet Prosesskvalitet Produktkvalitet Resultatkvalitet Primært ønsker vi å bruke produkt- og resultatkvalitet S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

5 Barnehager S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S Gamle indikatorer for kvalitet Antall kvadratmeter leke og uteareal per barn i kommunale barnehager Nye indikatorer vurdertÅpningstider i barnehagene Utdanningsnivå hos ansatte Nye foreslåtte indikatorer Andel av assistenter med pedagogisk utdanning Andel barnehager med åpningstid på mer enn 10 timer per dag

6 Grunnskolen S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S Gamle indikatorer for kvalitet Ingen Nye indikatorer vurdertAntall elever per datamaskin Nasjonale prøver Utdanningsnivå hos personale i SFO Variable for læringsmiljø Nye foreslåtte indikatorer Samleindikator for læringsmiljø Nasjonale prøver Datamaskiner per elev i grunnskolen

7 Primærhelsetjeneste S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S Gamle indikatorer for kvalitet Ingen Nye indikatorer vurdert Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel med gjennomførte helseundersøkelser ved ulike aldre Tilgjengelighet av helsestasjon for unge Listelengde på fastlegelistene Nye foreslåtte indikatorerListelengde på fastlegelistene

8 Sosialkontor S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S Gamle indikatorer for kvalitet Ingen Nye indikatorer vurdert Andel sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell sosialhjelp Nye foreslåtte indikatorerIngen

9 Barnevern S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S Gamle indikatorer for kvalitet Ingen Nye indikatorer vurdert Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder Andel stillinger med fagutdanning Nye foreslåtte indikatorerAndel stillinger med fagutdanning

10 Hvordan skal indikatorene inngå Multiplikativt eller additivt? - fortsatt additivt? Mange indikatorer? - konstruere en kvalitetsindikator for hver tjeneste og gi samme vekt som kvantitetsindikator for tjenesten S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

11 Eksempel fra grunnskolen Benytter data for læringsmiljø fra skoleporten.no spørreundersøkelser på fjerde og tiende trinn Konstrueres indekser for 6 (8) aspekter ved læringsmiljøet Vi måler score på kommunenivå i forhold til landsgjennomsnittet for alle indeksene Lager et samlemål som er et gjennomsnitt av alle indeksene i 4. og 10. trinn S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

12 Opprinnelig indeks for grunnskolen S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S IndikatorVekt Lærertimer per elev0,939 Andel innb 6-9 år med plass i kom SFO0,0305 Andel brukere av SFO med fulltidsplass0,0305

13 Ny indeks for grunnskolen S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S IndikatorVekt Lærertimer per elev0,4695 Samleindikator for læringsmiljø0,4695 Andel innb 6-9 år med plass i kom SFO0,0305 Andel brukere av SFO med fulltidsplass0,0305

14 Sammenlikning av indeksene: S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S GammelNy Standardavvik13,96,5 Minimumsverdi80,689,8 Maksimumsverdi231,0162,8 Korrelasjon med korrigert inntekt 0,550,56 Korrelasjon gammel og ny0,98

15 Plott gammel og ny indeks S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S

16 Oppsummering Mange nye potensielle kvalitetsindikatorer vurdert Færre er aktuelle å bruke i produksjonsindeksen - lite relevant - mangelfull innrapportering Potensiale for en bedre produksjonsindeks, særlig grunnskole S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S


Laste ned ppt "Nye kvalitetsindikatorer i produksjonsindeksen Fagseminar TBU 11.12.2008 S E N T E R F O R Ø K O N O M I S K F O R S K N I N G A S."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google