Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevene imellom. Samspill og spenninger i en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring HiOA 7. sept 2011 – 2. dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevene imellom. Samspill og spenninger i en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring HiOA 7. sept 2011 – 2. dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevene imellom. Samspill og spenninger i en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring HiOA 7. sept 2011 – 2. dag

2 HVORDAN – inkludering * brukes om ulike fenomen på ulike nivå -> undervisning-og-læring i klasserommet Ulike nivå Ulike nivå –Filosofi, politikk, skole, klasserom Aktører – personer og grupper Aktører – personer og grupper –Elev, lærer, leder, elevfellesskap, lærerfellesskap Dynamisk felt – samhandling og prosesser Dynamisk felt – samhandling og prosesser –Aktører samhandler med hverandre -> resultater –Aktører  kontekst -> prosesser -> Fig. 1: Nivåer

3 Sosial rettferdighet & Demokratiske verdier Sosial rettferdighet & Demokratiske verdier - likhet og likeverd - medbestemmelse - likhet og likeverd - medbestemmelse - mangfold - mangfoldPolitiskfilosofi Ledelse Lover – planer – ressurser Lover – planer – ressurserUtdanningspolitikk Skole Klasse-rom LederLærerElev Nivå Nivå Aktør Elev – Elev –læringshandlinger Lærer – undervisning Innhold Samhandling Prosesser - INKLUDERENDEKVALITETER

4 Politiskfilosofi Utdanningspolitikk Skole Klasse- rom LederLærer-personaleLærerElev-fellesskapElev Nivå Nivå Aktør Elev Elev Lærer – Elevfellesskap Innhold Samhandling Prosesser - INKLUDERENDEKVALITETER

5 Oppgave 2: Naturfag – inkluderende samhandling En ballong med helium hadde slått seg til ro oppe under taket hjemme hos meg i en ukes tid En ballong med helium hadde slått seg til ro oppe under taket hjemme hos meg i en ukes tid Den ble gradvis litt mindre. Slike ballonger har det med å plutselig ligge på gulvet en dag. Det gjorde ikke denne ballongen: Den ble gradvis litt mindre. Slike ballonger har det med å plutselig ligge på gulvet en dag. Det gjorde ikke denne ballongen: En morgen var den verken ved gulv eller tak, men svevet fritt rundt i leiligheten, omtrent en meter +/- over gulvet, litt avhengig av hvor den var i rommet. En morgen var den verken ved gulv eller tak, men svevet fritt rundt i leiligheten, omtrent en meter +/- over gulvet, litt avhengig av hvor den var i rommet. Hvordan vil du forklare at ballongen oppførte seg på denne måten? Hvordan vil du forklare at ballongen oppførte seg på denne måten?

6

7

8 Hva kan denne oppgaven illustrere når det gjelder inkludering/ tilpasset opplæring? Hva kan denne oppgaven illustrere når det gjelder inkludering/ tilpasset opplæring? - jfr. ’Concept cartoons’ Nødvendig som supplering av individualiserende differensiering, f.eks. ved stegark, sp. mer som: Hva er et molekyl? _____ Hva er et molekyl? _____ Hva er tettheten for luft? Hva er tettheten for luft? Svar: ____________ Hva er tettheten for helium? Hva er tettheten for helium? Svar: ____________

9 Fig. 2: Eks. fra naturfag - Concept cartoons Fig. 2: Eks. fra naturfag - Concept cartoons

10 Inkluderende samhandling Dialogisk forståelse av inkluderende samhandling: –Tillit –Deltakelse –Tilhørighet Deltakelse som konstituerende Deltakelse som konstituerende Inkluderende kvaliteter ved samhandling: Inkluderende kvaliteter ved samhandling: spenningsfelt mellom ulike ytterpunkter -> Illustrasjon ”Inkluderende samhandling”

11 Inkluderende samhandling Tillit Deltakelse Tilhørighet SAMHANDLINGProsesserSpenningKVALITETERGiogFå Mestring & anerkjennelse og Ikke mestring & bli oversett IndividuellutfoldelseogKonformitet Med- innflytelse ogAutoritærtStortutbytteog Lite utbytte


Laste ned ppt "Elevene imellom. Samspill og spenninger i en inkluderende elevkultur Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring HiOA 7. sept 2011 – 2. dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google