Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial dumping og etisk rekruttering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial dumping og etisk rekruttering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial dumping og etisk rekruttering
Tillitsvalgtes muligheter og utfordringer

2 Drøs & diskusjon 1 1. Hva forstår jeg med begrepet sosial dumping ?
Diskuter mer sidemannen/sidekvinnen; 1. Hva forstår jeg med begrepet sosial dumping ?

3 Drøs & diskusjon 2 Hva kan det være ?
Diskuter mer sidemannen/sidekvinnen; 2. Sosial dumping i helsesektoren i Rogaland ? Hva kan det være ?

4 Drøs & diskusjon 3 Diskuter mer sidemannen/sidekvinnen; 3. Hvordan kan jeg som tillitsvalgt bidra til å forebygge sosial dumping på min arbeidsplass ?

5 Hva gjør vi ? NSF har i lengre tid påpekt at mangel på sykepleiere utgjør en Fare for faglig forsvarlighet samtidig som det innebærer planlagt bruk av overtid og merarbeid for våre medlemmer. En dag forteller arbeidsgiver gledesstrålende at de nå har Skrevet kontrakt med vikarbyrå som innebærer at vi får 3 sykepleiere fra Litauen som skal jobbe hos oss fra neste uke av. Hva gjør du som tillitsvalgt?

6 Hva er sosial dumping ? Arbeidstilsynet;
”med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.” (lønn, belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av sikkerhet under arbeidsutførelse)

7 Hva er sosial dumping ? Regjeringen;
” Det er sosial dumping når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø og sikkerhetsregler – herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller hva som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder” Stortingsmelding 2,

8

9 Sosial dumping Brudd på HMS regler - arbeidstid - bostandard
-arbeidstakernes sikkerhet Lønn og andre ytelser Skal ikke gå grundig inn på Sosial dumping – kort slik at dere vet hva det er snakk om. Se BLEKKA dere har fått utdelt, et dokument som omtaler hva sosial dumping er. Sak på hjemmesiden vår. Definisjon i St. meld. Nr. 2 ( ) SOSIAL DUMPING: Når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse – miljlø – og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.

10 ..et fenomen i vekst… Sosial dumping mer aktuelt i helsesektoren:
Økt arbeidsinnvandring Økt privatisering og bestiller-utførermodellen Økt konkurranseutsetting Økt behov for import av kompetanse Økt marked for bemanningsbyråer

11 Tall til ettertanke.. I 2010 innvilget SAFH 5656 autorisasjoner
3156 ble gitt til norske sykepleiere 2500 ble gitt til utenlandske sykepleiere = 55% av autorisasjonene ble gitt til norske sykepleiere i I 2001 var andelen 70%

12 Tall til ettertanke… I perioden ble det gitt autorisasjoner til utenlandske sykepleiere. Fordelingen i perioder; : ca – 2010; ca 12100

13 Tall til ettertanke Autorisasjoner gitt til sykepleiere med utdanning utenfor Norden I 2000: 101 I 2010; 540

14 Tall til ettertanke I 2004 hadde vi 67 registrerte vikarbyrå i Norge som hadde til sammen 568 sykepleiere ansatt I 2009 hadde vi 135 registrerte vikarbyrå som hadde til sammen 3313 sykepleiere ansatt I 2004 var 25 ikke-nordiske sykepleiere ansatt i vikarbyrå – i 2009 var tallet 230.

15 Tall til ettertanke I 2010 omsatte bemanningsbransjen for 1,2 mrd i helsesektoren – en vekst på 14% fra 2009 Veksten var i kommunene. Sommeren 2010 leverte bransen nesten 2500 heltidsstillinger til norsk helsevesen Kilde; MandagMorgen 11/2011

16 Konsekvenser – sosial dumping
Økt fare for sikkerhetsbrudd og faglig uforsvarlig praksis Urettferdig konkurransesituasjon Urimelig press på opparbeidende rettigheter Svekket rekruttering til utsatte yrker Arbeidstakere blir gjeldsslaver og mister muligheten til å skifte jobb/arbeidsgiver Tapper avgiverland for kompetanse

17 Forebygging av sosial dumping - alle kan bidra !
NSF ønsker en felles front og felles dugnad i kampen mot sosial dumping - alle medlemmer kan bidra; Rekruttering av utenlandske sykepleiere til NSF Varsling ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene Avviksmeldinger og bekymringer ved fare for faglig uforsvarlig praksis (språk, opplæring)

18 Helsedirektoratet til arbeidsgivere;
”Rutinene for tilsetting av helsepersonell må være en del av virksomhetens kvalitetssystem” Kilde; Helsedirektoratets veileder IS-1902; ”Gode rutiner-gode tilsettinger”

19 Helsedirektoratet til arbeidsgivere;
Gjennomfør alltid intervju Kontakt alltid to referanser – inkl siste arbeidsgiver Be om dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold og utdanning Vær oppmerksom på hull i CV’n Kontroller gyldig godkjenningsstatus i HPR Undersøk hvilke begrensninger som gjelder dersom søker har lisens Kilde; Helsedirektoratets veileder IS-1902; ”Gode rutiner-gode tilsettinger”

20 Helsedirektoratet til arbeidsgivere;
” Arbeidsgiver bør alltid foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes; har tilstrekkelig språkferdighet og kommunikasjonsevne for stillingen anses som personlig egnet for stillingen har faglige kvalifikasjoner for stillingen Kilde; Helsedirektoratets veileder IS-1902; ”Gode rutiner-gode tilsettinger”

21 Tillitsvalgtes roller
Vakthund Trekkhund Er bruk av vikarbyrå drøftet med TV ? Foreslå vikarbyrå Er vikarbyåret godkjent i Arbeidstilsynet ? Vis til gode eksempler Er kontrakten over 1, og slik kommer inn under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ? Opplæring i regelverk Er kontrakten i tråd med ILO-konvensjonen ? Innspill til rutiner Bryter kontrakten med Arbeidsmarkedsloven §27 ? Evalueringsmøter Er vikarenes referanse/autorisasjon sjekket ? Overtidsoversikt Hvordan ivaretas AML’s arbeidstidsbestemmelser Lære opp medlemmer Foreligger det avtale om gjennomsnittsberegning ? Hvordan kontrollere overtid ? Melde fra om brudd på AML Er påståtte dispensasjoner dokumentert ?


Laste ned ppt "Sosial dumping og etisk rekruttering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google