Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Byrådsavdeling for oppvekst Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar To sensorer: Faglærer og ekstern sensor 48 timers oppgaveforberedelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Byrådsavdeling for oppvekst Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar To sensorer: Faglærer og ekstern sensor 48 timers oppgaveforberedelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar To sensorer: Faglærer og ekstern sensor 48 timers oppgaveforberedelse med veiledning Bruk av IKT Grupper på 2, 3 eller enkeltvis Tiden deles likt mellom presentasjon og utdypende spørsmål

2 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Forberedelser Fagrapport –I utgangspunktet dekkes kompetansemålene i fagplanen –Beskriver emner, temaer, prosjekter, etc –Klargjør hvilke kompetansemål det har vært arbeidet etter i de ulike temaene –Klargjør arbeidsmåter og læremidler

3 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Adm. forberedelser Sensoroppmelding Eksamenspartier og planlagte samarbeidsgrupper Oppmeldingslister – mars måned Råd: Sikre at utstyr fungerer som det skal

4 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen - oppgavetyper Åpne oppgaver, men med muligheter for både å forplikte og avgrense Oppgaven skal ligge innenfor fagrapportens rammer. NB! Rektor har ansvar for fagrapport Faglærer formulerer oppgaven Sensor og faglærer i samarbeid klarerer oppgavene. Rektor kan trekkes inn ved uenighet.

5 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen - oppgaveformer Oppgaven kan inneholde kildeforslag Oppgaven bør ikke instruere eleven Oppgaven bør gi eleven en ny utfordring

6 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Elevene – retter og ansvar Kan velge å gå opp enkeltvis – inntil 48 timer før Rett til veiledning – men ikke plikt Har ansvar for bruk av utstyret Har individuelt ansvar for sin del av presentasjonen

7 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Gjennomføring - roller Faglærer styrer kommunikasjonen Sensor kan be om tilleggsspørsmål innenfor oppgavetemaet I spesielle tilfeller kan spørsmål på siden av oppgavetemaet rekkes inn dersom det er til hjelp for eleven

8 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Utdypingssamtalen Ramme –halvdelen av samlet tid Formål –avdekke elevens individuelle kompetanse –gi grunnlag for å vurdere elevene opp mot oppgavetemaet

9 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Vurdering Fagplanens kompetansemål er vurderingsgrunnlag Begge sensorer deltar i vurderingen Ekstern sensor har ”siste ord” Elevene får oppgitt karakterene etter hver elevgruppe

10 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen – sensor påser at oppgaven har tilstrekkelig bredde og dybde at det klarlegges hva som skal vurderes at det er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevene individuelt

11 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen – faglærer påser at vurdering skjer på grunnlag av læreplanmål og fagrapport at avtale med sensor om rollefordeling etterleves at kommunikasjon med elevene går knirkefritt

12 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no Lokalt gitt eksamen – fellesansvar Fordeling av tid: Presentasjon-utdypende sp.m. Fordeling mellom elevene God kommunikasjon – lavt stressnivå Event. uenighet mellom sensor og faglærer skal ikke påvirke forholdet til eleven


Laste ned ppt "©Byrådsavdeling for oppvekst Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar To sensorer: Faglærer og ekstern sensor 48 timers oppgaveforberedelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google