Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Byrådsavdeling for oppvekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Byrådsavdeling for oppvekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar To sensorer: Faglærer og ekstern sensor 48 timers oppgaveforberedelse med veiledning Bruk av IKT Grupper på 2, 3 eller enkeltvis Tiden deles likt mellom presentasjon og utdypende spørsmål ©Byrådsavdeling for oppvekst

2 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Forberedelser Fagrapport I utgangspunktet dekkes kompetansemålene i fagplanen Beskriver emner, temaer, prosjekter, etc Klargjør hvilke kompetansemål det har vært arbeidet etter i de ulike temaene Klargjør arbeidsmåter og læremidler ©Byrådsavdeling for oppvekst

3 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Adm. forberedelser Sensoroppmelding Eksamenspartier og planlagte samarbeidsgrupper Oppmeldingslister – mars måned Råd: Sikre at utstyr fungerer som det skal ©Byrådsavdeling for oppvekst

4 Lokalt gitt eksamen - oppgavetyper
Åpne oppgaver, men med muligheter for både å forplikte og avgrense Oppgaven skal ligge innenfor fagrapportens rammer. NB! Rektor har ansvar for fagrapport Faglærer formulerer oppgaven Sensor og faglærer i samarbeid klarerer oppgavene. Rektor kan trekkes inn ved uenighet. ©Byrådsavdeling for oppvekst

5 Lokalt gitt eksamen - oppgaveformer
Oppgaven kan inneholde kildeforslag Oppgaven bør ikke instruere eleven Oppgaven bør gi eleven en ny utfordring ©Byrådsavdeling for oppvekst

6 Elevene – retter og ansvar
Kan velge å gå opp enkeltvis – inntil 48 timer før Rett til veiledning – men ikke plikt Har ansvar for bruk av utstyret Har individuelt ansvar for sin del av presentasjonen ©Byrådsavdeling for oppvekst

7 Gjennomføring - roller
Faglærer styrer kommunikasjonen Sensor kan be om tilleggsspørsmål innenfor oppgavetemaet I spesielle tilfeller kan spørsmål på siden av oppgavetemaet rekkes inn dersom det er til hjelp for eleven ©Byrådsavdeling for oppvekst

8 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Utdypingssamtalen Ramme halvdelen av samlet tid Formål avdekke elevens individuelle kompetanse gi grunnlag for å vurdere elevene opp mot oppgavetemaet ©Byrådsavdeling for oppvekst

9 ©Byrådsavdeling for oppvekst vidar.hansen@bergen.kommune.no
Vurdering Fagplanens kompetansemål er vurderingsgrunnlag Begge sensorer deltar i vurderingen Ekstern sensor har ”siste ord” Elevene får oppgitt karakterene etter hver elevgruppe ©Byrådsavdeling for oppvekst

10 Lokalt gitt eksamen – sensor påser
at oppgaven har tilstrekkelig bredde og dybde at det klarlegges hva som skal vurderes at det er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevene individuelt ©Byrådsavdeling for oppvekst

11 Lokalt gitt eksamen – faglærer påser
at vurdering skjer på grunnlag av læreplanmål og fagrapport at avtale med sensor om rollefordeling etterleves at kommunikasjon med elevene går knirkefritt ©Byrådsavdeling for oppvekst

12 Lokalt gitt eksamen – fellesansvar
Fordeling av tid: Presentasjon-utdypende sp.m. Fordeling mellom elevene God kommunikasjon – lavt stressnivå Event. uenighet mellom sensor og faglærer skal ikke påvirke forholdet til eleven ©Byrådsavdeling for oppvekst


Laste ned ppt "©Byrådsavdeling for oppvekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google