Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Bergen 10. -11. april 2008 ”Den gode tannklinikken” Tanker om organisering av tannhelse- tjenesten, i dag og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Bergen 10. -11. april 2008 ”Den gode tannklinikken” Tanker om organisering av tannhelse- tjenesten, i dag og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Bergen 10. -11. april 2008 ”Den gode tannklinikken” Tanker om organisering av tannhelse- tjenesten, i dag og i framtiden.

2 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Bakgrunn 10 år som tillitsvalgt 6 år som leder NHV (Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap)

3 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten Aust-Agder ”Den gode opplevelsen”? Representativ for resten av landet? Ingen mønsterbedrift Totalt sykefravær 2007: 6,41% Kvinner: 7,53 % Menn: 2,53 %

4 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Sykefravær 2007 Totalt: 6,41 % Kvinner: 7,53 % Menn: 2,53 % Sykdom 1-16 dager: 1,61 % Sykdom over 16 dager: 4,80 %

5 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Ikke-jobbrelaterte årsaker til sykefravær Akutte og kroniske sykdommer og skader. Ikke-patologiske tilstander. Psykososiale faktorer utenom arbeidsplassen.

6 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Sykefravær som indikator på arbeidsmiljøet? Fysisk arbeidsmiljø. Muskel/skjelett. Belastningsskader Psykososialt arbeidsmiljø = Mellommennesklige relasjoner Samarbeid, kommunikasjon, tillit, respekt

7 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Inkluderende arbeidsliv Blir ikke syk av å være på jobb. Blir ikke frisk av å være hjemme. Trivsel Positivt og negativt stress

8 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Inkluderende arbeidsliv Å være til nytte Å bli sett Å bli behandlet med respekt Å være en viktig del av teamet Å få ros for arbeidet ”Vi trenger deg”

9 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Inkluderende arbeidsliv Vekselvirkning: Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder. Et visst arbeidspress kan være sunt Lars Forssander: ”Lave krav kan være deprimerende”. Jobben må ikke bli ”Et sted å være” Meningsfylt arbeid

10 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannhelsesekretæren En sentral rolle i tannhelseteamet. Stabil medarbeider. ”Fyrtårn” på mange klinikker. Økt status de siste årene. Autorisasjon. Mer ansvar og større krav til kvalifikasjoner. Kommuniserer direkte med brukerne.

11 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannhelsesekretæren Nødvendig med rekrutteringstiltak. Bedre utdanningstilbud (grunnutdanning og etterutdanning). Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene

12 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannhelseteamet ”Gjøre hverandre gode” Alle roller like viktige Målrettet teamarbeid Kan bonusordninger styrke teamet?

13 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannklinikken Hva er den optimale størrelsen på en tannklinikk? Små enheter – synlige medarbeidere. Alle er ”uunnværlige”. Økt sårbarhet ved fravær.

14 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Tannklinikken Store fagmiljøer – lettere å rekruttere tannleger. Store enheter – anonyme medarbeidere. Mindre nærhet – også til brukerne. Arendal: 500 brukere i gruppen 3-18 år ikke under tilsyn i 2007. De 5 kommunene i Setesdal: 8 brukere ikke under tilsyn i 2007.

15 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Struktur og organisering Flat struktur – frihet under ansvar. Innflytelse fra andre kulturer – hierarki. Eierforhold til arbeidet/ arbeidsplassen. Ledere rekrutteres fra alle 3 yrkesgrupper. Sosiale tiltak for alle medarbeidere. Årlige personalsamlinger.

16 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Struktur og organisering Felles retningslinjer for tilskudd til kurs og etterutdanning. Samarbeidsutvalg/ arbeidsmiljøutvalg. Medarbeidersamtaler hvert år. Regelmessige klinikkmøter.

17 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Klinikklederforum Utnevning av leder på alle arbeidsplasser. Lederopplæring. God kommunikasjon. Ansvarlig for klinikkmøter. Medarbeidersamtaler, med unntak av de minste enhetene. Bør i størst mulig grad unngå instrukser og direktiver.

18 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Medarbeiderundersøkelse i Aust-Agder Høyest score: Ansvar og myndighet til å kunne arbeide selvstendig (5,39) Mulighet til å utnytte evner/ ferdigheter/ kunnskaper i jobben (5,35) Blir behandlet med respekt av nærmeste leder (5,32)

19 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Medarbeiderundersøkelse i Aust-Agder Lavest score: Måten den individuelle lønnen blir fastsatt på. (3,32) Lønnsvilkårene. (3,47) Tid nok til å utføre arbeidsoppgavene. (3,82)

20 Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Lederskap Personlige faktorer Sosiale faktorer Kulturelle faktorer Organisatoriske faktorer


Laste ned ppt "Aust-Agder fylkeskommune Tannhelsetjenesten Bergen 10. -11. april 2008 ”Den gode tannklinikken” Tanker om organisering av tannhelse- tjenesten, i dag og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google