Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg og miljø 1 Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker Hovedmål: Prosjektet skal gi grunnlag for forbedring av sikkerheten mot ulykker og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg og miljø 1 Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker Hovedmål: Prosjektet skal gi grunnlag for forbedring av sikkerheten mot ulykker og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg og miljø 1 Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker Hovedmål: Prosjektet skal gi grunnlag for forbedring av sikkerheten mot ulykker og nesten- ulykker innen transport.

2 Bygg og miljø 2 Hensikt - delmål Bedre og mer ensartet utforming av lover og forskrifter, straffeutmåling og erstatningsansvar Proaktiv utforming av sikkerhetssystemer og sikkerhetsledelse – påvirke sikkerhetskultur i organisasjoner Påvirke tilsynsmyndighetenes funksjoner Bidra til økt bevissthet om andre aktørers rolle i det forebyggende sikkerhetsarbeidet

3 Bygg og miljø 3 Hypoteser Hendelser av type X har påvirket lover og forskrifter mer enn hendelser av type Y. Offentlige granskinger har raskere og større innvirkning på virksomhetenes tiltak for å forebygge lignende ulykker enn en etterfølgende rettssak. Oppmerksomheten fra massemedia er ledelsens største drivkraft / motiv for å unngå (lignende) ulykker. Styrets engasjement er den største påvirkningsfaktoren for forbedringer i sikkerhetsstyringen etter en uønsket hendelse (jf. Widerøe / Namsos- ulykken 1993). Nedgangen i passasjertallet i kjølvannet av en alvorlig hendelse er oftest raskt forbigående og utgjør ikke noe sterkt motiv for ledelsen til å unngå ulykker.

4 Bygg og miljø 4 Hypoteser, forts. Dommer som oppleves som ”urettferdige” innen bransjen har negativ innvirkning på det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten(e). Påtalemyndighetens valg av lov- og forskriftsparagraf (anvarsgrunnlaget) kan være avgjørende for utfallet av rettssaken. Foretaksbot har større innvirkning på det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten(e) enn straff mot enkeltpersoner. Alvorlige hendelser har like stor innvirkning på de andre (seriøse) virksomhetene i bransjen som på den virksomheten der hendelsen inntraff. Fagforeningene har stor innvirkning på sikkerhetsarbeidet innen luftfarten, mindre innen sjøfarten, jernbane og vegtrafikk. Forsikringsselskapenes rolle som pådriver for sikkerhet er variabel.

5 Bygg og miljø 5 Hypotese tilsynpåtalemakthavarikommisjon departement direktorat Åsta MAKTSPILL KONFLIKT

6 Bygg og miljø 6

7 7 Milepæler

8 Bygg og miljø 8 Prosjektgruppe Prosjektleder: Lillian Fjerdingen Prosjektmedarbeidere:Erik Jersin Terje Skjønhals Per Anders Engelsen (jusstudent) Referansegruppe:? Ad hoc seminar: Lukkede seminar for å teste funn under veis

9 Bygg og miljø 9 Struktur på arbeidsopplegg Litteraturstudie Oversikt over aktuelle lover Følgende tema skal stå i fokus: ansvar. Hvem har ansvar, Hvilken type ansvar snakker vi om, Hva er omfanget av ansvaret straff. Type straff m.m. tilsynsordninger for det aktuelle transportområdet Gjennomgang av lovforarbeid, rettsavgjørelser og endringer i kjølvannet av disse Spesielt om virksomhetsstraff/foretaksstraff

10 Bygg og miljø 10 Struktur på arbeidsopplegg, forts. Innhenting av aktuell dokumentasjon for aktuelle ulykker. Gjennomgang av dokumentasjonen for å vurdere relevans for videre studier. Følgende kriterier legges til grunn: Har ulykken ført til behandling i rettsapparatet? I så fall: hvem ble det reist tiltale mot? på hvilket grunnlag er det reist tiltale? hva sier lovens bokstav om den aktuelle atferden? hvordan er rettspraksis på området? hva førte til at tiltalte evt. ble dømt? ble det ulike utfall av rettssaken i ulike instanser?

11 Bygg og miljø 11 Formidling Samlerapport Vitenskaplige artikler Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser


Laste ned ppt "Bygg og miljø 1 Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker Hovedmål: Prosjektet skal gi grunnlag for forbedring av sikkerheten mot ulykker og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google