Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prioritering Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prioritering Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prioritering Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo

2 PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren

3 Bakgrunn 3 Målet er ikke å kutte Lage kriterier for når man skal si ja Unngå desibelmetoden Unngå lommebokmetoden

4 Hvordan bruker vi pengene i dag?

5 Alder og helseutgifter

6 Hvor mye bruker vi på de dyreste pasientene?

7 PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren

8 Hva er nytt? 8 Presisering av kriteriene Utvidelser Grenseverdi

9 Kriterier Helsegevinst Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst (og annen relevant velferdsgevinst) fra tiltaket Ressursbruk Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på Helsetap Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst

10 (Kilde for illustrasjon: NICE)

11 1 2 3

12 Andre kriterier? Alder?Ikke direkte SjeldenhetIkke direkte InnovasjonIkke direkte Hva betyr det At noe er nytt gir i seg selv ikke høyere prioritet Godkjenning og refusjon betinger at man kan dokumentere effekt. Mulig åpning hvis man kan dokumentere at effekten trolig vil vokse

13 Trappetrinnsmodell med tentative grenseverdier

14 Ikke bruk betalingsvillighet, Bruk alternativkostnad! Hvorfor? Ikke si ja til noe som dytter ut ting som er bedre! Men hvor går grensen? Hvor mye gir de siste millionene investert på ulike områder i dag?

15 Eksempel

16 Hoftebrudd (Liggedager og 30-dagers overlevelse på ulike sykehus)

17 Oppsummering 17 Sykdommer med store helsetap prioriteres opp Metodevurderinger må beregne helsetap Produksjonstap? Noen ganger delvis relevant Grenseverdien … vil ligge slik at man sier ja til det som gir mer enn det man fortrenger Hvem bestemmer? Regionale helseforetak, Beslutningsforum

18 Konlusjon 18

19 19

20 20

21

22 Kostnader mot slutten av livet 22

23

24 Brian (2013)

25 Hvordan? Claxton et al. Compare differences in spending and mortality for 23 items in 152 areas Adjust for factors that affect both spending and mortality Norway? 4 areas, not 152. Not enough! Alternative approaches?

26 Hjerteinfarkt (Liggedager og 30-dagers overlevelse på ulike sykehus)

27 Illustrasjon, ikke til sitering! Grensekostnaden for en QALY i hoftebehandling er 630 000 Mye gjenstår Bakenforliggende faktorer Flere områder Inkludere flere informasjonskilder Men illustrerer muligheten I har tallene, også på andre sykdomsområder Lag «Norsk helseatlas!»

28 «Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt»

29 Umoralsk? “Å flytte døden hjem vil gi dem dollartegn i øynene. Det er et argument som fortjener liten vekt, for Hans Skjervheim har rett når han sier: Skilnaden går mellom dei som reknar med folk og dei som reknar med folk.”

30 Teng (1995)

31 Er det OK å ta med en hundrelapp i stedet for en vinflaske når man skal på middag til en venn?

32 ”Dårlig helse skyldes ofte tilfeldigheter”

33 ”Dårlig helse skyldes ofte tilfeldigheter” Svarer de med god helse annerledes enn de med dårlig?

34 Hvordan vil du beskrive din egen helsetilstand nå på en skala fra 0 (veldig dårlig) til 10 (veldig god)

35 Virkemidler 35 Lov og forskrift Ledelse Organer med særlig ansvar for prioritering Innhenting og bruk av bakgrunnsinformasjon Utdanning og opplæring Retningslinjer og veiledere Finansieringsordninger Grenseverdier

36 (Kilde: SKDE) Eksempel: Operasjoner for grå stær

37 Lege og professor i medisinsk etikk Ole Frithjof Norheim (leder), UiB Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet Fastlege Bente Aschim, Oslo Professor Reidun Førde, UiO Tidligere stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse Enhetsleder Meetali Kakad, Helse Sør-Øst Førsteamanuensis Alice Kjellevold, UiS Administrerende direktør Stener Kvinnsland, Helse-Bergen Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, UiO Seksjonsleder Atle Moen, OUS HF Administrerende direktør Øystein Mæland, AHUS HF Professor Jan Abel Olsen, UiT Tidligere stortingsrepresentant og jordmor Sonja Irene Sjøli Utvalgets medlemmer

38 Virkemidler 38 Lov og forskrift Ledelse Organer med særlig ansvar for prioritering Innhenting og bruk av bakgrunnsinformasjon Utdanning og opplæring Retningslinjer og veiledere Finansieringsordninger Grenseverdier


Laste ned ppt "Prioritering Hans Olav Melberg Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google