Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F raværs O ppfølgings T eam Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F raværs O ppfølgings T eam Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd."— Utskrift av presentasjonen:

1 F raværs O ppfølgings T eam Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd

2 «Burugla»

3 F raværs O ppfølgings T eam To personer 50 % –Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer) –Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk (sos.ped.rådgiver/PPT)

4 Mål Forebygge/fjerne skulk Heve terskelen for fravær blant elevene Hjelpe elever med fraværsproblematikk Utviklingsmål: Halvere fravær og halvere frafall Faglig framgang Bedre klassemiljø

5 Fraværsoppfølging er spesialistoppgave Kompetanse –Kjenne til årsaker til fravær Sammensatte, individuelle og samfunnsrelaterte –Bred kunnskap om skole og læring –Fokus på å hjelpe –Kommunikasjon! Balanse mellom fasthet og støtte Evne til å se og igangsette praktiske tiltak –Evne til samarbeid med foresatte, kom. helsetjeneste, BUP, NAV mm –Utvikle kompetanse

6 Hvorfor ikke kontaktlærer? Kompetanse - kontaktlærere flest har ikke nødvendig kompetanse til «vanskelige» samtaler Kontaktlærers fokus bør være på elevens læringsarbeid og klassens læringsmiljø

7 Roller. - kontaktlærer er også lærer, ugunstig med dobbeltrolle - sensitiv informasjon

8 Strukturelle -relasjonelle Tradisjonelt enten eller –FOT kombinerer det strukturelle og det relasjonelle

9 Strukturelle Faste prosesser/rutiner Beskrevne prosedyrer ved høyt fravær Dokumentasjon Vaktordning Informasjon til elever og foresatte FOT-rommet Fraværsgruppa

10 Relasjonelle Uredde –erfaring med å snakke med elever med ulike utfordringer Samarbeid skole-hjem > felles mål –Støttespillere –Oppdragere «Vi vil dere vel»

11 Struktur innkalles til kontaktlærer Samtale: kartlegge årsak: problemfravær eller ikke? Informasjon om konsekvenser. Referat. Melding til FOT Mer enn 2 dager fravær, uansett årsak Mer problemfravær: eleven innkalles til FOT 1.samtale m. FOT: Avtale, kopi og telefon til foresatte, k.lærer og rektor Mer problemfravær: 2. samtale m. FOT, foresatte, sos.ped. deltar; gjennomgang av gammel avtale, inngår ny avtale om tiltak. Referat med kopier til k.lærer og rektor Mer problemfravær: 3.samtale: FOT, sos.ped., foresatte, rådgivere, (OT), ped.leder deltar: avtale om tiltak. Avgjørelse. Referat til rektor Mer problemfravær: innkalles til rektor Innkalles til samtale: Varsel om utvisning (§ 8). Ytterligere problemfravær: Innkalles til siste samtale: Utvisning Faglærere: observante, tett samarbeid med kontaktlærer

12 Fraværsgruppa Ped.ledere, sos.ped.rådgiver, rektor Møte en gang i måneden Gjennomgang av fravær på hver enkelt elev i Skolearena Rapport og statistikk til kontaktlærer: spørsmål, kommentarer, ros

13 Rapport hver 2. uke til klassen Klasse2XX DatoElever gruppa har merket segFørste samtaleMeldt til FOTKommentar 06.09 Peder Aas Anne Knutsdatter Ola Nordmann ok ? ? OBS! Stort fravær i fjor OK 20.09 Ola Nordmann Peder Aas Anna Lovinda Anne Knutsdatter 1.samtale? XXXX Høyt timefravær! Skal på 2. samtale Fravær siden FOT? 10 timer! 04.10. Per Spellemann Ola Nordmann 1, samtale?? 36,75 tMå ha samtale!! 1.11. Peder Aas Ola Nordmann Anne Knutsdatter 1.og 2. 2.samtale Må til FOT??? 3 d 35 t Utvikling? 0 d 43,5 t Rett opp fraværsføring? 0 d 23,5 t Årsak? 15.11. Peder Aas Truls Knutsson Ola Nordmann Første samtale? FOT 3. samtale 6 d 41 t 2 d 13.12 t 5 d 25,5 d Utvikling? RAPPORT FRA FRAVÆRSGRUPPA

14 Virker det? Kort tid – egentlig ser virkning over tre år Særlig gode resultater på Vg1 Stor anerkjennelse fra elever, lærere og foresatte Slipper aldri taket!

15 Endringer Oppfølging etter hver samtale/avtale Ikke kontaktlærere med på møter Tilbakemelding på månedsrapporter Gjeninnføre skriftlige egenmeldinger? Ikke kenguruskolen, men forutsigbart for alle. Slik gjøres det på Inderøy videregående skole


Laste ned ppt "F raværs O ppfølgings T eam Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google