Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rosenholm`s lokalplan 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rosenholm`s lokalplan 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rosenholm`s lokalplan 2014
Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, lekse-tilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret. Aktivitetsskolen skal aktivt bidra til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikle allsidige ferdigheter. Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Aktivitetsskolen Rosenholm ble utvalgt til å inngå i en gruppe pilot-SFO’er) og dermed har vi nå god erfaring med innhold og samarbeidsformer som er nødvendig for å fylle kravene til Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Vi vil forsterke innsatsen for et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Vi skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Aktivitetsskolen Rosenholm ligger på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Lokalene ligger fint til på skolens område med variert utemiljø. Våre nærmeste naboer er Søndre Aas gård og Hvervenbukta ved sjøen. Vi er en liten Aktivitetsskole med ca. 83 barn fordelt på 3 avdelinger: En avdeling for multifunksjonshemmede, én for trinn og én avdeling for 3. og 4. trinn. Vi har mange barn med særskilte behov som er integrert i avdelingene. Skolen vår har ca. 70 % minoritetsspråklige og dette gjenspeiles i stor grad på Aktivitetsskolen. Skoleåret 2014/2015 er vi 15 ansatte fordelt på de tre avdelingene. Vi er så heldige å ha en personalgruppe hvor flere har relevant formell utdannelse og andre med mange års erfaring og praksis i arbeid med barn. I tillegg til disse ansatte har vi også 1 lærling og 4 ansatte som jobber med leksehjelp eller morgenvakt. I rammeplanen for Aktivitetsskolen skal følgende 5 målområder ivaretas og utvikles. Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Lekser og Fordypning Trivsel og tradisjoner Aktivitetsskolen Rosenholm har valgt å fordype seg i alle målområdene i tillegg til trivsel og tradisjoner. Vi ønsker å bidra til sosial mobilitet jfr. Stortingsmelding 16. Vi vil bidra til å ruste elevene våre til å gjennomføre utdanning på høyere nivå. Trivsel og adferd skal styrkes gjennom deltagelse og veiledning av programmet ”Connect Oslo”. Å skape et miljø som fremmer gode samspillsregler og tydelige forventninger til ro og orden. Aktivitetsskolen vil gi elever og ansatte rom for spennende lek, aktiv læring og være en arena hvor alle opplever glede og mestring. Målområdet ”Mat og helse” er ivaretatt gjennom våre daglige rutiner og er en kontinuerlig prosess. Vi serverer ett enkelt sunt måltid hver dag. 1

2 Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek
Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette får vi til ved å gi daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer, samt ved å samarbeide med lokale aktører og frivillige organisasjoner. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål 1 gang i uken Ansvar Gymsal Forskjellige tilpassede gym aktiviteter som stimulerer til bevegelse, koordinasjon, balanse, samarbeid, samhandling, regelforståelse og turtaking. Elevene lærer ulike idrettsgrener i tillegg til emosjonell utvikling (å vinne og tape) og samarbeid. Det elevene har på skolen i gymtimen gjenspeiles i våre gymaktiviteter slik at det blir mer læring innenfor de samme temaer. Trener f.eks. elevene på å kaste og ta imot ball på skolen, gjør vi det også på Aktivitetsskolen. Vi benytter oss av muligheten til å dra inn bokstav- og tall lek i gymsalen for å få inn både fysisk og kognitiv læring i gymsalen. 1 gang i uken Alle Friluftskolen Vi deltar på skikurs i regi av friluftskolen. Elevene lærer å beherske grunnleggende skiteknikker som; fiskebein, plog og ikke minst; reise seg etter fall. Målet er at de skal være fysisk aktive, få økt balanse og ha det moro med ski på føttene. 5 ganger for påmeldte barn i trinn. Januar og februar Svømming Alle elevene får mulighet til å bli trygge i vann, lære svømmeteknikk og øvelser i vann gjennom lek og aktiviteter individuelt og i gruppe. De blir kjent med svømmehallen i sitt nærmiljø. Alle elevene skal få mulighet til å lære å svømme før de går ut av 4. trinn og de fleste skal få svømmeknappen. 1. g pr uke gjennom hele året. 5 ganger pr. elev Katarina, Zakia, Matias og Cathrine Frilek Vi mener at frileken også er et sted for læring hvor barn får mulighet til å utfolde seg og lære av hverandre gjennom sosialisering. Vi utstyrer rommene for å stimulere til god lek og ansatte tilrettelegger for aktiviteter som fremmer mestring, samhandling og styrker vennskap. Hver dag legger vi frem lego, perler, ark og fargestifter, spill og åpner boden for uteleker. Rollespill settes igang av voksen og utkledningstøy benyttes for å styrke rollekarakterene når vi setter i gang lek som for eksempel kafè, butikk o.l. Hele året

3 Målområde 2: Natur, teknikk og miljø
Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø, som vil fremme matematiske og naturfaglige ferdigheter. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Hemmelig oppdrag Turer i nærmiljø i skog og ved vann. Elevene må løse forskjellige oppgaver (rebuser) på veien for å finne frem til dit vi skal. Oppgavene tar utgangspunkt i allerede gjennomførte aktiviteter. Elevene blir kjent med forskjellige teknikker ved hjelp av medbrakt verktøy som sag, kniv, forstørrelsesglass osv. Elevene lærer å orientere seg i nærmiljøet med hjelp av ulike tenkeoppgaver. Høst, Vår Simen, Katarina Turer/utflukter Vi benytter ledige stunder og da særlig innenfor skolens ferier til å dra på litt lengre utflukter. Disse går til ulike museer, kino og andre severdigheter. Elevene lærer om de ulike arenaene for kultur og miljø. Ferier Simen, Katarina, Gera Forskerklubben Elevene utforsker verdens undre. Å undre seg, utforske og finne løsninger og svar fremmer barns nysgjerrighet og intellekt. Vi lager hypoteser og ser om de stemmer med virkeligheten. Elevene får kjennskap til statistikk, løse arbeidsoppgaver sammen, og begreper innen forskning. Vi benytter Forskerpermen, Nysgjerrigper og naturfag.no som pedagogisk verktøy. Elevene utfører ulike forsøk innen lys, luft, lyd, vann og konstruksjon og lærer ulike begreper innen faget. 1. g pr uke. Vår Gårdsgruppa I samarbeid med Søndre Ås gård har vi laget et fantastisk kursprogram for 1. o g 2. klasse barna. Elevene blir hentet i hest og kjerre på skolen og blir kjørt bort til gården. Elevene lærer hva vi bruker dyrene til og om hvordan bruk av dyr var i gamle dager. Elevene lærer om kornsorter, måler opp dyras mat og snakker om desiliter, liter og kg. Så går vi til møkkakjelleren og ser på hestemøkk og snakker om hvordan en del type avfall kan brytes ned og bli til jord. Elevene får også prøve seg på å ri voltige. Høst Katarina, Zakia Villmarksknappen 3.-4. klasse jobber med merkekravene til donald.no og villmarksliv.no for å få et ferdighetsmerke for villmarkinger. Elevene skal være med på å tenne bål ute, overnatte ute en natt og være med på fisketur og dra opp en fisk alene som er kravene for å få bronsemerket. Hele året Simen

4 Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Kunstaktiviteter Hovedmålsetting er å inspirere elevene til å skape selv gjennom erfaring med farge og form. De skal skape kunst fra bunnen av. Musikk, data og film brukes for å skape ulike stemninger og innsikt i ulike uttrykk. Elevene lærer teknikker som kollage, portrett, blyanttegning, søm/ strikking , skyggetegning mm. Hele året 1.-4.klasse Najiba, Cathrine, Katarina, Zakia og Maryam Andre hobbyaktiviteter Hver dag settes det fram ulike hobbyaktiviteter og pedagogiske spill som vekker elevenes interesse for læring og som stimulerer til utvikling. Ute arrangerer og oppmuntrer vi til fotball, lek med kritt og hoppetau, ”grønt lys”, gjemsel, slå på ring, skogsaktiviter og lignende. Elevene lærer tradisjonelle leker og hobbyaktiviteter. Hver dag Alle Kulturelle høytider i fokus Vi skaper en atmosfære hvor høytider fra ulike kulturer gis like stor verdi og oppmerksomhet. Høytider markeres og blir representert med tilhørende mat, pynt, sang og dans. Jul-, påske- og Eid aktiviteter. 17. Mai og FN-dagen markeres. Vi lager mat fra ulike land, lager flagg osv. Eid markeres med fest og hennamaling tas i bruk. Jul- og påske feires med formingsaktiviteter, adventsamling og pepperkakebaking til jul. Zakia, Najiba, Katarina, Simen og Cathrine

5 Målområde 4: Mat og helse
Måltidet som serveres hver dag skal være enkel og sunn. Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Matkurs Det lages bakverk, salater og lettere varmretter fra ulike land. De får smake på produktene før og etter at de er bearbeidet. Elevene lærer målenheter: dl, liter, g, hg, kg. De tilegner seg over- og under begreper ved å lære om korn, grønnsaker, kjøkkenredskaper mm Høst og vår Katarina, Cathrine, Najiba, Zakia Hygiene Samlingsstund med tema; God hygiene Før fellesmåltid skal alle vaske hendene før de setter seg ved sin faste plass Elevene lærer gode rutiner for håndvask før mat, etter dobesøk, etter utelek og før matlaging. Alle elevene skal praktisere regler for god hygiene Ved oppstart hvert år, og før oppstart av mat-grupper. Alle, men ved oppstart et lite kurs for alle nye 1. klasse elever. Ansvar Katarina

6 1 2 3 Målområde 5: Lekser og fordypning Nyheter Høytlesing Lesesirkel
Gjennom ukentlige aktiviteter skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetsskolen utveksler nødvendig informasjon i forhold til lekseplaner og årsplaner, slik at fordypningsarbeidet vi utfører viser god sammenheng med arbeidet de gjør på skolen. Fordypningsaktivitetene våre skal bidra til at grunnleggende ferdigheter utvikles i alle fag: - Å kunne uttrykke seg muntlig - Å kunne lese - Å kunne skrive - Å kunne regne Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Nyheter Vi ser på Newton og Supernytt under måltid. Elevene får mulighet til å bli samfunnsengasjerte og får informasjon om aktuelle saker og lærer mye om verdensrommet, kloden og andre naturfaglige fenomener. Hver dag for 3. og 4. klasse Simen Høytlesing Lesesirkel Høytlesing 2-3 ganger i uken under måltid. Lesegrupper Elevene blir kjent med og glad i litteratur og lærer nye ord og begreper. De øver på aktiv lytting og øker konsentrasjonsevnen 1.og 2 kl 3. og 4.kl Katarina, Zakia Luciana Samlingsstund 3 Sang, rim, regler, høytlesning, Kims lek, lytteleker og fortellerkort benyttes for å innøve og videreutvikle deres evne til å ta imot nytt faglig stoff. Elevene skal lære å lytte, øke konsentrasjonen, turtaking og aktiv deltagelse i gruppe. 1 gang i uken for 1. klasse 2. ganger i måneden for 2. klasse Katarina Gera Språk pakker Søndre Aas Gård Eventyrfortellinger med konkreter i små grupper. Elevene skal videreutvikle sin konsentrasjon, hukommelse, lære flere ord og få utvidet begrepsforståelse. I samarbeid med Søndre Aas Gård har vi laget et fantastisk tilbud for våre barn i Aktivitetsskolen. Elevene lærer om gårdens ulike dyr, foring, stell og omsorg. Programmet vi har laget tar for seg ulike elementer i læreplanen til barna. På denne måten gjør vi om teori til praksis. Høst 1.-2. klasse 4 ganger hver i grupper på 10 barn Gera, Katarina Katarina, Najiba, Matias, Zakia, Maryam Verkstedpedagogikk Bokstavinnlæring skjer via forskjellige metoder som modellering, tegning, finmotoriske øvelser og visuelle sanseinntrykk. Skjer også ved bruk av hele kroppen til å forme bokstaver grovmotorisk. Elevene skal oppnå raskere forståelse og resultater innenfor språklige ferdigheter. 1 gang i uken 1. klasse høsten 1 2

7 Målområde 6: Trivsel og tradisjoner
Trygge og glade barn er vår viktigste ressurs for fremtiden. Vi må daglig anstrenge oss for at alle elever opplever mestring og glede. Daglig fysisk aktivitet og sosialt samvær legger grunnlaget for læring og trivsel. Valgt aktivitet Aktivitet Målgruppe Når Bursdagsfeiring Vi feirer alle bursdager siste fredag i mnd. Vi synger bursdagsang og serverer ekstra god mat Barn og ansatte Siste fredag i måneden Sommerturer Vi reiser til Østfoldbadet med vannsklier, bølgebasseng og masse moro, og flere andre aktuelle museum og kulturtilbud Alle Siste uken i Juni Overnatting Barna tilbys overnatting i marka på Aktivitetsskolen. Dette er et spennende tiltak for å skape trivsel og samhold. Aktiviteter i skogen med rebus og lommelykt, historiefortelling i mørket på kvelden og ekstra god mat. Overnattingen er herlige og kanskje uforglemmelige opplevelser for livet. trinn Vinter/Vår Forestillinger Jul- og sommeravslutning Vi har kunst og kulturutstilling med flotte verk laget av barna. Barna har fremføring i dans og drama, Vi viser powerpoint presentasjon med film og bilder fra aktivitetene barna har deltatt i. Å vise frem hva man selv og medelever har skapt i et eget ”Galleri og få være stolt over eget håndverk, er en fin opplevelse! Det gjør godt å oppleve at noe man selv har laget kan være til glede for andre. Desember og mai Foreldremøter Foresatte får informasjon om hva de kan forvente av oss; god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i AKS og skole. Vi viser film og bilder av våre barn i varierte og organiserte aktiviteter og formidler læringsmålene for aktivitetene. Vi skaper tillitt og forutsigbarhet med å gjøre foresatte kjent med våre faste rutiner og regler, slik at de opplever trygghet, forutsigbarhet og sikkerhet for sine barn. Foresatte blir kjent med ansatte og hverdagslivet på Aktivitetsskolen og opplever at de har innflytelse over innholdet. Forsatte og ansatte Høst Russefeiring Vi startet en ny tradisjon for 4.trinn, disse blir Aktivitetsskolens avgangselever, og dermed russ. De skal selv være med å planlegge russetiden, lage russekort, og alt annet som hører med. Det blir russetreff med andre aktivitetsskoler i bydelen. Målet er å beholde og rekruttere flere 4. klasser og gi våre 4. klasser en uforglemmelig russetid. 4. trinn April-Mai


Laste ned ppt "Rosenholm`s lokalplan 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google