Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280."— Utskrift av presentasjonen:

1 Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280

2 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets varighet

3 Vedtekter Står i matrikkelen som et forslag basert på nåværende orgform Kommer i endret utgave for de som endre sin orgform Tilpasses den enkelte klubb Må ikke være i strid med Loven Valg, Styre, Plikter, Møter Komiteer, Plikter FinanserForretningsorden

4 Hensikt Hensikten med Club Leadership Plan er å styrke Rotary på klubbnivå ved å etablere et effektivt organisatorisk og administrativt rammeverk.

5 EffektiveEffektive klubber skal kunne Vedlikeholde / øke medlemskapet Etablere vellykkede Prosjekter Støtte The Rotary Foundation Utvikle ledere utover klubbnivå De fire tjenestegrener Club Leadership Plan

6 Ny komitéstruktur * Klubb- administrasjon Public Relations Medlemsskap Service Prosjekter The Rotary Foundation *Andre komitéer kan etableres for kortere perioder Klubbens styre

7 Medlems- skap Klassifikasjon Medlemsskap Medlemsutvikling Rotary Informasjon Prosjekter Miljøvern Rotarct Interact WCS Ungdomstjeneste Yrkestjeneste PR The Rotary Foundation Årlig bidrag GSE Permanent Fund Klubb- administrasjon Fremmøte Klubb informasjon Kameratskap Tidsskrift Program CLP organisering organisering

8 Ny Komitéstruktur Klubbens styre Administrasjon Public Relations Medlemsskap Service Prosjekter The Rotary Foundation Distriktets støtte til Club Leadership Plan Assisterende Guvernører Komité for Public Relations Komité for medlemsskaps- utvikling Distriktets program komité The Rotary Foundation komitéen

9 Tiltak for implementering 1.Sett opp en langsiktig plan som adresserer elementene ved en effektiv klubb. 2.Sett opp årlige mål ved å gjøre bruk av Planning Guide for Effective Rotary Clubs samordnet med den langsiktige planen. Effective 3.Gjennomfør klubbsamlinger som involverer alle medlemmene i planleggingen og samtidig holder dem informert om Rotary.

10 Tiltak for implementering 4.Sikre god kommunikasjon mellom president, styre, komitéledere, klubbmedlemmer, distriktguvernør, assisterende guvernører, og distriktskomitéer. 5.Sikre kontinuitet i ledelsen, inludert planer for fremtidige ledere.

11 Tiltak for implementering 6.Tilpass klubbens vedtekter slik at de gjenspeiler komitéstrukturen samt roller og ansvar vedtekter vedtekter 7.Sørge for muligheter til å øke kameratskapet mellom klubbens medlemmer 8.Sikre at hvert medlem er aktiv i en komité eller et prosjekt.

12 Tiltak for implementering 9.Etablér en omfattende opplæringsplan som sikrer at:  Klubbledere deltar på Distriktets utdannings – opplegg utdannings – oppleggutdannings – opplegg  At nye medlemmer mottar kontinuerlig orienteringer og informasjon  Alle opplæringstilbud er tilgjengelige for alle medlemmer

13 Veien videre Før starten på Rotary året (juni): Innkommende og sittende styre blir enige om å implementere Club Leadership Plan Innkommende og sittende styre blir enige om å implementere Club Leadership Plan Klubbsamling avholdes for å involvere alle medlemmene Klubbsamling avholdes for å involvere alle medlemmene Klubben blir enig om å iverksette nye vedtekter fra 1. juli Klubben blir enig om å iverksette nye vedtekter fra 1. juli Klubben utvikler sin langsiktige plan Klubben utvikler sin langsiktige plan Klubben fastsetter mål for det første året f.eks vha Planning Guide for Effective Rotary Clubs Klubben fastsetter mål for det første året f.eks vha Planning Guide for Effective Rotary Clubs

14

15

16 Fordeler Kontinuitet i beslutningsprosessene Kontinuitet i beslutningsprosessene Felles grunnlag for målsettinger og beslutningstagning Felles grunnlag for målsettinger og beslutningstagning En stor og sterk gruppe med klubbledere En stor og sterk gruppe med klubbledere Langsiktig planlegging for ledelse av klubben Langsiktig planlegging for ledelse av klubben Involverer alle medlemmene i klubbaktivitetene Involverer alle medlemmene i klubbaktivitetene

17 Effektive Rotaryklubber ?! En effektiv klubb er av RI beskrevet som en klubb som: –Vedlikeholder og øker sin medlemsmasse –Gjennomfører fremgangsrike prosjekter lokalt og internasjonalt –Støtter TRF –Utvikler ledere Hva vil gruppen legge i begrepet ”en effektiv klubb”?

18 Momenter Videreføring av District Leadership Plan til klubbnivå Videreføring av District Leadership Plan til klubbnivå Gir en oversikt over tiltak klubbene må iverksette for å implementere planen Gir en oversikt over tiltak klubbene må iverksette for å implementere planen Støtter kontinuitet og konsensus blant lederne Støtter kontinuitet og konsensus blant lederne Inkluderer en forenklet komitéstruktur som kan støttes fra Distriktets komitéer Inkluderer en forenklet komitéstruktur som kan støttes fra Distriktets komitéer Støtter seg på de nye anbefalte vedtektene for Rotaryklubber Støtter seg på de nye anbefalte vedtektene for Rotaryklubber Kan implementeres umiddelbart. Kan implementeres umiddelbart.

19 Ressurser Distriktets guvernør Distriktets guvernør Assisterende guvernør Assisterende guvernør Medlemmer av Distriktets komitéer Medlemmer av Distriktets komitéer Nye vedtekter Nye vedtekter www.rotary.org www.rotary.org www.rotary.org Club Leadership Plan (245-EN) Club Leadership Plan (245-EN) Club President’s Manual (222-EN) Club President’s Manual (222-EN) Planning Guide for Effective Rotary Clubs Planning Guide for Effective Rotary Clubs Opplæringssyklus for ledere Opplæringssyklus for ledere

20 International Feedback from Clubs “Thank you for giving us the opportunity to embrace this new structure. It has given us the freedom to think outside the box and to reenergize the club by shaking it up and cleaning house.” “We were able to shape our bylaws to meet the character of our club and at the same time meet the objectives of RI.”

21 Mor Theresa sa det slik: “If you cant help 100 – help 1 !“ Paul Harris sa det slik: ” Hvis Rotary slutter å være ansvarlig, og kun blir et fristed for hyggelig samvær vil Rotary`s verdighet og betydning bli borte” En annen har stilt spørsmålet: ”Bidrar du til å gjøre Rotary til en koseklubb eller til en klubb som gleder seg over å glede andre?” Noen har sagt det slik: ”Kunnskapen om Rotary er for dårlig i klubbene” Hvis den påstanden er riktig står vi overfor to utfordringer: 1. Mer Rotary inn i Rotary-klubbene 2. Gjør medlemmene til rotarianere Har du tenkt ????

22


Laste ned ppt "Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google