Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyheter i 360° SP7 og planer videre Knut-Erik Gudim Principal Product Manager 360°

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyheter i 360° SP7 og planer videre Knut-Erik Gudim Principal Product Manager 360°"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyheter i 360° SP7 og planer videre Knut-Erik Gudim Principal Product Manager 360°

2 Stikkordet er FORENKLING! Brukeropplevelsen Installasjon, leveranse og oppgraderinger Drift og administrasjon …og hjelpe til med å forenkle kundenes forretningsprosesser

3 Standard produkt med fleksibilitet Fokus enkelhet - “brukervennlighet” Prosess-støtte – ikke bare tradisjonell ”sak/arkiv” Løse praktiske problemer – sette teknologi i arbeid Kundesentrisk utviklingsprosess Nøkkelord i vår produkt strategi

4 Web basert Administrator 360 eArchive 360 Process Engine 360° som sky tjeneste Service Pack 7 – de nye leveransene

5 …..men også mange praktiske forbedringer…. 360 eMeetings: Møter, saker og dokumenter offline - raskere og enklere 360 eWorker: Dokumenter offline og innebygget «PDF viewer» 360 Møte/Utvalg: Innkalling som en komplett «PDF bok» med innholdsfortegnelse 360 Outlook Add-in: File søk, Drag & Drop av flere e-poster som flere dokumenter 360 Ekspedisjon: Støtte for print og «sikker postleveranse» mot Digipost 360 web klient tilpasset krav til universell utforming ( for blinde og svaksynte)

6 Web basert Administrator Service Pack 7

7 Vi går nå (stegvis) fra dette…….

8 Til dette…… en ny web basert integrert Administrator

9 Noen viktige egenskaper Tilgjengelig på web Språkstøtte (Admin på norsk) Fra «database-tabeller» til integrerte funksjoner/veivisere Færre «hopp» og tastetrykk…. Sporbarhet (logging) av operasjoner

10 Funksjonalitet tilpasset forskjellige roller og «faser» Steg 1 : Daglig drift (Kunde) Steg 2 : Parameter oppsett av et konfigurert system (Rådgiver - eller kunde) Steg 3 : Konfigurering av et system (“Teknisk” konsulent) Steg 1 : released I SP7 Steg 2 : ferdig utviklet – i test på 360 Online Steg 3 : planlagt 2015

11 eArchive 360° ServicePack 7

12 eArchive 360° - en helt selvstendig «arkivkjerne» NOARK systemer Filer og mapper fra et Filsystem (H: drive) Meta data og filer Fra SharePoint lister Fakturaer og finansielle data fra finansielle applikasjoner Data og documenter fra kundespesifikke løsninger eArchive 360° er en selvstendig arkivløsning som kan lagre alle typer dokumenter og data “fra alle systemer” Hva kan vi håndtere ? ++++ Vi importerer data som de opprinnelig er Vi konverterer IKKE! (eller bare et minimum) Dette er et LESE arkiv

13 eArchive 360° – noen mulige anvendelser Separat «arkivkjerne» for kundesystemer Alternativ til konvertering fra 3.parts NOARK system «Historisk arkiv» for avsluttede arkivdeler i 360 Overføring til eArkiv ved periodisering …. OG kombinasjoner av dette …..

14 eArchive 360° - både for arkivarer og ”vanlige” brukere Arkivarer: Import/Export av arkiver Administrasjon av Arkivnøkler, Kassasjon, Tilgangskontroll etc Vanlig brukere: Søk og gjenfinning Hierarkisk navigasjon via arkivstrukturen Eller i fritekst på tvers av arkiver/arkivdeler

15 I eArchive 360° lagres data internt som XML Reduserer kompleksitet - øker fleksibilitet og skalerbarhet Alle opprinnelige metadata kan importeres Dokumenter i sitt opprinnelige format Alle data er søkbare og kan presenteres fullt ut for brukerne Man velger selv hva som skal “mappes” felter i database (f.eks Fakturanr/Kundenr) What is “unmapped data”? When records are imported from a business system they can consists of both Meta data and files. The amount of Meta data will differ from system to system. An invoicing system might have 30 invoice specific fields, while a DM system might have 20 document centric fields. If you wanted to import all data from both these systems into 360°; you may need to create almost 50 custom fields to save all the data (mapping source to destination). eArchive 360° solves this by handling unmapped data in its original form, only requiring a minimal set of fields to be mapped.

16 360 Process Engine Service Pack 7

17 ….et verktøy for å «automatisere» prosesser og del prosesser…. - Importere et formular fra nett - Opprette en sak - Initiere en tilpasset prosess Oppgaver genereres for saksbehandler En oppgave kan generere et sett med automatiserte funksjoner Saken kan stilles i vent på ekstern eller intern hendelse En «scheduler» ovevåker frister og reagerer på hendelser Prosessen aktiviteres automatisk Håndtering av: Automatiserte og manuelle oppgaver Beslutningspunkter Interne og eksterne frister Ventetid «Løkker»

18 Fra enkle «forløpsmaler» til automatiserte prosesser

19 360° Process Engine – egenskaper Grafisk definisjon av prosesser «Verktøykasse» med funksjoner Funksjonene kan gis 360 parametre mens man definerer prosessene Prosessdefinisjoner kan eksporteres og importeres som XML filer Forløpsmaler er brukergrensesnittet Funksjoner og delprosesser kan kjøre automatisk Eller utføres av brukerne som manuelle oppgaver Frister og hendelser kan overvåkes Og automatisk sette i gang funksjoner og del prosesser

20 360° som en tjeneste «i skyen» ServicePack 7

21 Vi har erfaring med skytjenester…….

22 Nå er også en «komplett» 360° tilgjengelig som sky-tjeneste Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters

23 Hva betyr“360 i skyen”? Du får en enkel løsning uten tilpasninger – men integrert med Office, Outlook – og med mulighet for tilleggsmoduler - STANDARD Trengs ingen lokale servere – eller lokalt installert programvare – IKKE LOKAL HW/SW Du leier en egen versjon av 360 som driftes av Software Innovation på Microsofts datasenter i Europa – LEIE IKKE LISENS Software Innovation legger løpende ut feilrettelser og nye versjoner – ENKEL OPPGRADERING

24 Hvilke varianter tilbyr vi? Public 360 Onlinefor mindre offentlige og halvoffentlige virksomheter Public 360 Online Kommunefor små kommuner Business 360 Onlinefor bedrifter og organisasjoner

25 Mindre offentlige virksomheter Standard Sak/Arkiv – men også enkel håndtering av kontrakter og annet Outlook og Office integrasjon Forenklet web-klient Enkle prosedyrer Ferdig definerte skrivebord Saksbehandling Prosjekter Kontrakter Samhandling Søk og dokumentproduksjon via maler Opsjoner: eWorker Public 360 Online Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters

26 Små kommuner Sak/Arkiv og Møte/Utvalg – Teknisk sak som opsjon Men også enkel håndtering av kontrakter og annet Outlook og Office integrasjon Forenklet web-klient Ferdig definerte skrivebord Maler Opsjoner Teknisk Sak eWorker Public 360 Online Kommune (pilot) Service delivered by Software Innovation hosted in Microsoft Datacenters

27 Hva skjer videre i 2014-15? 2014-15

28 Hovedoverskrifter 2014-2Q2015 Innbyggerdialog & Prosess støtte Søk Informasjonsdeling & Samhandling Mobile enheter Kundeønsker og forbedringer

29 Noen nyheter høsten 2014

30 SharePoint Connect “360 SharePoint Connect” Integrasjon med SharePoint rom for eksterne Enklere oppsett: Ingen installasjon i SharePoint Sikkerhet : Ingen porter må åpnes inn til 360° Fleksibilitet: Kan integreres også mot sites som ikke er opprettet fra 360° Masse-eksport og import av dokumenter

31 Eksport av dokumenter fra 360 til SharePoint

32 Import av dokumenter fra SharePoint til 360°

33 Ny versjon av «360° File Preview» HTML 5 – ikke Flash Langt raskere enn tidligere Konverterer bedre

34 Virksomhetsertifikat for å signere ved Ekspedisjon av documenter Eller ved arkivering for å sikre mot endring Mottager kan verifier I ADOBE Reader at filen er signert av aktuell organisasjon. HW basert på server Ny “360° PDF Signering” med støtte for Buypass virksomhetsertifikat Buypass

35 Mot 1-2Q 2015

36 Næringsliv/ organisasjoner Innbyggere Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten Skjema mottak Inbound Automation Saksbehandling Process Engine Elektronisk ekspedisjon Sikker Digital Post til innbyggerne (DIFI) SvarUt Folke- og enhetsregister Publisering OpenGov Public Journal Mine saker Elektronisk dialog Funksjonalitet for digital kommunikasjon Kilde: Bergen Kommune

37 Elektronisk dialog – et eksempel Log in here:

38 Elektronisk dialog – et eksempel

39 Redigering av dokumenter på iPad Ved workflow og som check-out/check-in Opplasting av filer til 360 “Send til 360” fra andre Apps Office for iPad o.a Integrasjon med kamera Opplasting av bilder til …. OG personlig tilrettelegging av brukergrenseflaten….. 360 eWorker for iPad: Integrasjon med Office

40 “Google søk” i 360

41 Personlig organisering av informasjonen i 360

42 “Dele, diskutere & følge”

43 Andre kundeønsker det arbeides med Opplasting av flere filer samtidig i web klienten Konfigurerbare dokumentlister i detaljbilder Bedre meldinger ved e-mail varsling og links Masseoppdatering - forbedringer Sletting av tidligere versjoner og varianter Kassasjon av dokumenter

44 Hvor kan du lære mer? knut-erik.gudim@software-innovation.com


Laste ned ppt "Nyheter i 360° SP7 og planer videre Knut-Erik Gudim Principal Product Manager 360°"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google