Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker Digital Postutsendelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker Digital Postutsendelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker Digital Postutsendelse
Tonje Hokholt Nordli 25.november

2 Agenda Bakgrunn: Hva skjer i det offentlige?
Ekspederingsmodul med adapter til Sikker Digital Post/SvarUt Gevinster og oppsummering

3 Digitaliseringsrundskrivet
”Er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder” Alle offentlige virksomheter skal ta i bruk Sikker Digital Postkasse (SDP) til innbyggere innen første kvartal 2016 Innen 1.juli 2015 skal man i samråd med Difi ha utarbeidet en plan å ta SDP i bruk Alle med årlig innsendingsvolum over 3000 skal tilby elektroniske skjemaer innen 30.juni 2015

4 Fremtidsbildet: Den elektroniske «sirkelen»
Innkommende henvendelse fra innbygger Automatisk opprettelse av sak/innsyn Behandling av henvendelsen Ekspedering og digital signering Utsendelse til elektronisk postkasse Link i den elektroniske utsendelsen Mulighet til å logge inn på egne saker for å komme med mer info Nettsider eller skjemaportal med elektronisk skjema Skjemaimport eller integrasjon Saksbehandling i Public 360° eller fagsystem Elektronisk ekspedering til SDP

5 Digital kommunikasjon som hovedregel
Digital kommunikasjon med Innbyggere Anbud Q1 2014: Digipost og eBoks valgt som leverandører av postkasse Næringslivet Difi skal i samarbeid med Skatteetaten og Altinn komme med anbefaling (på oppdrag fra FAD) på løsningskonsept ila 2014 Mellom offentlige virksomheter Difi har etablert et forprosjekt for å utrede konsepter. Skal være ferdig ila 2014

6 Viktige milepæler i digitaliseringen av Norge
1.Juli 2015 Skal ha laget en plan for implementering Første kvartal 2016 Skal ha implementert SDP

7 Felles målbilde for offentlig sektor – Sikker Digital Posttjeneste (SDP)

8 Samordning SDP og SvarUt
Samordning med KS SvarUT Digital post til innbyggere er en ny felles løsning som statlig og kommunal sektor kan ta i bruk for å sende brev digitalt til innbyggere. Kommunesektorens organisasjon (KS) har tidligere utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital formidling av post, KS SvarUT. Kommunene kan velge om de ønsker å knytte seg til digital post eller om de vil benytte KS SvarUT. Publisert: KS SvarUT vil kobles til digital post til innbygger slik at innbygger, når de har valgt digital postkasse, vil få lenke til brevet i sin digitale postkasse, i stedet for i Altinn. Denne tilkoblingen håndteres av Difi og KS/KommIT, og kommunene som har tatt SvarUT i bruk vil få en sømløs overgang. Dette ble formidlet i brev fra KS til alle kommunene sommeren 2013.

9 KS SvarUT KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUT er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUT leveres som en skytjeneste fra KS KommIT. KS anbefaler bruk av SvarUT.

10 Sikker digital post Sikker digital post til innbygger er en felles løsning statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner kan benytte for å sende brev digitalt til innbygger. De kommuner som ønsker det kan koble seg direkte til Difis løsning for Sikker digital post til innbyggere. Innbyggerne velger selv digital postkasse hos e-Boks eller Digipost. Bare innbyggeren har tilgang til brevene i postkassen og brevene kan lagres så lenge innbyggeren ønsker. Løsningen tilbyr også utskrift og forsendelse av post til innbyggere som har reservert seg mot kommunikasjon på nett. Difi forvalter løsningen og fakturer avsender for antall sendte brev. Prisen er, som porto, avhengig av brevets størrelse. Et vanlig brev koster under kr. 1,-. De digitale brevene sendes og lagres kryptert. Taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon kan derfor sendes som digital post.

11 Samarbeid mellom KS og DIFI

12 Status SvarUt hos kommuner i Norge

13 Hva gjør 360° ekspedering til SDP?
Konverterer dokumentet som skal ekspederes til PDF-A Legger inn en digital signatur med virksomhetssignatur om man har modul for dette. Sjekker mot nasjonalt reservasjonsregister om kontakten har reservert seg for digitale utsendelser Sender til preferert kanal: eBoks, Digipost eller på papir Logger og registrerer i Public 360° Bruker kan ha egen liste for kontroll på utsendelser

14 Prosessen Sikker Digital Post

15 Ekspedering rett fra Outlook

16 Ekspedering fra Webklient

17 Oversikt over mottakere og kanaler

18 Digipost

19 eBoks

20 Infrastrukturmessige og andre krav
Installer adapter til Sikker Digital Post Sikker Digital Post identifiserer mottakerne vha personnummer Hentes fra FS Jobbes med integrasjon med Folkeregisteret Kontakt Difi for å: Godkjenne brukervilkår Informere om at dere tar løsningen i bruk

21 Betraktninger om gevinster
Moderne og bedre tjenestetilbud: økte krav til digitale tjenester fra brukerne Sikker digital kommunikasjon selv ved sensitiv informasjon. (Kan sende på sikkerhetsnivå 4.) Effektivisere saksbehandlingen: ekspedere digitalt fra Public 360° reduserer behov for manuell utsendelse, samt at raskere kommunikasjon med kontakter på en digital flate åpner for raskere tilbakemeldinger Kostnadsbesparelser: målt i porto og vel så viktig besparelsen ved å redusere arbeidstid for de ansatte

22 Gevinster ~ 80% kostnadsreduksjon i forhold til fysiske utsendelser
Bortfall av kostnader til papir, print, konvoluttering, etc. Betydelig reduksjon i portokostnader Reduserte kostnader ifm. retur

23 Gevinster Sak/arkiv Selvbetjening
…og i andre deler av kommunikasjonskjeden er mulighetene enda større! Digital utsendelse Sak/arkiv Sømløs ekspedering til post fra sak/arkiv 3-8 kr Kommune Innbygger ~25 kr Automatisert respons Selvbetjening ~120 kr

24 Gevinster Difi har utarbeidet en gevinstkalkulator for å synliggjøre gevinster ved å gå over på SDP for en offentlig virksomhet. Gevinstkalkulatoren sendes til alle webinar deltakerne i etterkant

25 Oppsummering Sett dere inn i Digitaliseringsrundskrivet!
Kartlegg hvilke initiativ det er vedrørende Digitaliseringsrundskrivet i din virksomhet. Sett i gang! Vi nærmer oss datoen for «due date»

26 Hvordan kommer man i gang?
Snakk med meg

27


Laste ned ppt "Sikker Digital Postutsendelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google