Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker Digital Postutsendelse Tonje Hokholt Nordli 25.november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker Digital Postutsendelse Tonje Hokholt Nordli 25.november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker Digital Postutsendelse Tonje Hokholt Nordli 25.november

2 Bakgrunn: Hva skjer i det offentlige? Ekspederingsmodul med adapter til Sikker Digital Post/SvarUt Gevinster og oppsummering Agenda

3 Digitaliseringsrundskrivet Alle offentlige virksomheter skal ta i bruk Sikker Digital Postkasse (SDP) til innbyggere innen første kvartal 2016 Innen 1.juli 2015 skal man i samråd med Difi ha utarbeidet en plan å ta SDP i bruk Alle med årlig innsendingsvolum over 3000 skal tilby elektroniske skjemaer innen 30.juni 2015 ”Er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder”

4 Innkommende henvendelse fra innbygger Automatisk opprettelse av sak/innsyn Behandling av henvendelsen Ekspedering og digital signering Utsendelse til elektronisk postkasse Link i den elektroniske utsendelsen Mulighet til å logge inn på egne saker for å komme med mer info Fremtidsbildet: Den elektroniske «sirkelen» Nettsider eller skjemaportal med elektronisk skjema Skjemaimport eller integrasjon Saksbehandling i Public 360° eller fagsystem Elektronisk ekspedering til SDP

5 Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon med o Innbyggere Anbud Q1 2014: Digipost og eBoks valgt som leverandører av postkasse o Næringslivet Difi skal i samarbeid med Skatteetaten og Altinn komme med anbefaling (på oppdrag fra FAD) på løsningskonsept ila 2014 o Mellom offentlige virksomheter Difi har etablert et forprosjekt for å utrede konsepter. Skal være ferdig ila 2014

6 Viktige milepæler i digitaliseringen av Norge 1.Juli 2015 -Skal ha laget en plan for implementering Første kvartal 2016 -Skal ha implementert SDP

7 Felles målbilde for offentlig sektor – Sikker Digital Posttjeneste (SDP)

8 Samordning med KS SvarUT Digital post til innbyggere er en ny felles løsning som statlig og kommunal sektor kan ta i bruk for å sende brev digitalt til innbyggere. Kommunesektorens organisasjon (KS) har tidligere utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital formidling av post, KS SvarUT. Kommunene kan velge om de ønsker å knytte seg til digital post eller om de vil benytte KS SvarUT. Publisert: 11.06.2014 KS SvarUT vil kobles til digital post til innbygger slik at innbygger, når de har valgt digital postkasse, vil få lenke til brevet i sin digitale postkasse, i stedet for i Altinn. Denne tilkoblingen håndteres av Difi og KS/KommIT, og kommunene som har tatt SvarUT i bruk vil få en sømløs overgang. Dette ble formidlet i brev fra KS til alle kommunene sommeren 2013. Samordning SDP og SvarUt

9 KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUT er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUT leveres som en skytjeneste fra KS KommIT. KS anbefaler bruk av SvarUT. KS SvarUT

10 Sikker digital post til innbygger er en felles løsning statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner kan benytte for å sende brev digitalt til innbygger. De kommuner som ønsker det kan koble seg direkte til Difis løsning for Sikker digital post til innbyggere. Innbyggerne velger selv digital postkasse hos e-Boks eller Digipost. Bare innbyggeren har tilgang til brevene i postkassen og brevene kan lagres så lenge innbyggeren ønsker. Løsningen tilbyr også utskrift og forsendelse av post til innbyggere som har reservert seg mot kommunikasjon på nett. Difi forvalter løsningen og fakturer avsender for antall sendte brev. Prisen er, som porto, avhengig av brevets størrelse. Et vanlig brev koster under kr. 1,-. De digitale brevene sendes og lagres kryptert. Taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon kan derfor sendes som digital post. Sikker digital post

11 Samarbeid mellom KS og DIFI

12 Status SvarUt hos kommuner i Norge

13 Konverterer dokumentet som skal ekspederes til PDF-A Legger inn en digital signatur med virksomhetssignatur om man har modul for dette. Sjekker mot nasjonalt reservasjonsregister om kontakten har reservert seg for digitale utsendelser Sender til preferert kanal: eBoks, Digipost eller på papir Logger og registrerer i Public 360° Bruker kan ha egen liste for kontroll på utsendelser Hva gjør 360° ekspedering til SDP?

14 Prosessen Sikker Digital Post

15 Ekspedering rett fra Outlook

16 Ekspedering fra Webklient

17 Oversikt over mottakere og kanaler

18 Digipost

19 eBoks

20 Installer adapter til Sikker Digital Post Sikker Digital Post identifiserer mottakerne vha personnummer Hentes fra FS Jobbes med integrasjon med Folkeregisteret Kontakt Difi for å: Godkjenne brukervilkår Informere om at dere tar løsningen i bruk Infrastrukturmessige og andre krav

21 Moderne og bedre tjenestetilbud: økte krav til digitale tjenester fra brukerne Sikker digital kommunikasjon selv ved sensitiv informasjon. (Kan sende på sikkerhetsnivå 4.) Effektivisere saksbehandlingen: ekspedere digitalt fra Public 360° reduserer behov for manuell utsendelse, samt at raskere kommunikasjon med kontakter på en digital flate åpner for raskere tilbakemeldinger Kostnadsbesparelser: målt i porto og vel så viktig besparelsen ved å redusere arbeidstid for de ansatte Betraktninger om gevinster

22 Bortfall av kostnader til papir, print, konvoluttering, etc. Betydelig reduksjon i portokostnader Reduserte kostnader ifm. retur ~ 80% kostnadsreduksjon i forhold til fysiske utsendelser Gevinster

23 …og i andre deler av kommunikasjonskjeden er mulighetene enda større! Sømløs ekspedering til post fra sak/arkiv Automatisert respons 3-8 kr ~25 kr ~120 kr InnbyggerKommune Digital utsendelse Sak/arkiv Selvbetjening Gevinster

24 Difi har utarbeidet en gevinstkalkulator for å synliggjøre gevinster ved å gå over på SDP for en offentlig virksomhet. Gevinstkalkulatoren sendes til alle webinar deltakerne i etterkant Gevinster

25 Oppsummering Sett dere inn i Digitaliseringsrundskrivet! Kartlegg hvilke initiativ det er vedrørende Digitaliseringsrundskrivet i din virksomhet. Sett i gang! Vi nærmer oss datoen for «due date»

26 Snakk med meg Hvordan kommer man i gang?

27 Software Innovation | N-1364 Fornebu Norway | +47 23 89 90 00 | www.software-innovation.com


Laste ned ppt "Sikker Digital Postutsendelse Tonje Hokholt Nordli 25.november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google