Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NHO Service

2 NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn 20 årsverk, 95% av bedriftene har færre enn 100 årsverk 23 landsforeninger, 15 regionkontor og eget Brusselkontor

3 Organisasjonen ble etablert i 1989, har 26 ansatte og holder til på Majorstua i Oslo NHO Service er den tredje største landsforening i NHO-systemet. NHO Service organiserer 1.076 bedrifter 47.300 årsverk 26,5 mld. i omsetning 9,4 mld. i lønninger

4 NHOs landsforeninger rangert etter årsverk (pr. medio januar 2008) Bedrifter Årsverk Ansatte i LF 1) Norsk Industri (NI)............................................................1.978110.640 (80) 2) Byggenæringens Landsforening (BNL)............................4.508 68.319 (91) 3) NHO Service………………………………..).................... 1.076 47.094 (26) 4) Abelia.................................................................................. 635 26.760 (15) 5) NHO Reiseliv................................................................... 2.185 26.016 (34) 6) Norsk Teknologi………………………………………......... 1.628 25.258 (54) 7) Oljeindustriens Landsforening (OLF).................................. 160 24.296 (40) 8) Norges Bilbransjeforbund (NBF)......................................1.161 17.287 (14) 9) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)............... 586 16.002 (19) 10) Transportindustriens Landsforening (TL)……………....... 212 15.702 (8) 11) Energibedriftenes landsforening (EBL)...............................525 13.859 (66) 12) Mediebedriftenes Landsforening(MBL)...............................333 13.425 (22) 13) Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF)............................... 210 10.434 (9) 14) NHO Luftfart.......................................................................100 9.258 (5) 15) Logistikk og transportbedriftenes Landsforening (LTL)......337 9.033 (9) 16) Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).......506 7.911 (33) 18) NHO Håndtverk...............................................................2.252 6.825 (4) 19) Rederienes Landsforening (RLF)........................................ 49 6.021 (4) 20) Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF)..................... 639 3.901 (3) 21) NHO Grafisk…………………………………………………. 235 3.703 (7) 22) NHO Idrett …………………………………………………… 72 1.602 (1) 23) Skogbrukets Landsforening (SL).......................................196 992 (8) 24) NHO interrimsgruppen (INT) ………...…………………….. 45 748 TOTALT.............................................................................19.628581.249

5 Tjenestesektoren vokser For ti år siden hadde vi 112 bedrifter og 10.000 årsverk. I dag representerer NHO Service nær fem ganger så mange.. Tjenestesektoren er på sterk framvekst Om ti år kan vi være størst i NHO-systemet

6 Bransjer i NHO Service rangert etter årsverk, antall bedrifter er inkludert lokalkontorer, (pr. januar. 2008 ) Antall bedrifter ÅRSVERK Bemanningsbransjen297 19.117 Attføringsbedrifter 143 9.711 Vakt & Sikkerhet171 5.399 Renholdsbransjen112 6.940 Kantine og Forpl.182 2.554 Forv.- drift og Serv. 46 1.491 Helse og Omsorg 26 976 Bedriftshelsetjenester 64 436 Ambulanse 20 296

7 Kompetanse Forhandler Bidrag til samfunnet Bidrag til bedriftene - Arbeidsplasser - Skatteinntekter - Integrering av innvandrere og annen samfunnsnytte - Tariffavtaler - Nettverk - Praktisk bistand -Utvikle markedet -Bedriftsutvikling Vi har kunnskap, Vi har fakta og gir perspektiv Vårt omdømme langs fire akser

8 Kjernebegrepet - PUB Påvirkning Utvikling Bistand

9 Påvirkning NHO Service skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og virke slik at de får bedre rammebetingelser og arbeidsvilkår. 20 år som godt synlig talsmann for servicebransjen Forkjemper for seriøsitet Utvikle markeder Opinionsleder på kjernespørsmål Innovativ og nytenkende

10 Påvirkning Vår tyngste legitimitet ligger i den korporative kanal. Uten oss fungerer demokratiet dårligere. Bruker vi høringsapperatet godt nok? Kan vi bli mer systematiske? Vi ønsker å være en tydelig politisk stemme

11 Eksempler på politisk kapital Vi organiserer de seriøse foretakene. Alternativet er ofte svart økonomi. Vi løser bemanningskrisen. Behov for bedre allokering av ressursene, nye måter å løse oppgavene på. Får samfunnsøkonomien til å fungere mer effektivt. Vi integrerer innvandrere. Våre bedrifter er de viktigste til å tilby innvandrere arbeid og integrering i samfunnet. Vi gir bedre helse. Økende etterspørsel etter helse og omsorg er en av verdens sterkeste trender. Hvor lenge kan Norge tviholde på at det offentlige skal løse alle oppgaver på egen hånd. Vi gir trygghet: Renhold er kritisk viktig innen HMS, matsikkerhet med mer. Vi tar oss av sikkerhet. Terrorfrykt + økende levestandard bidrar til økende etterspørsel og fokus på vakt og sikkerhet. Vi tar oss av attføring. 100.000 yrkeshemmede og over 300.000 uføretrygdete.

12 Næringspolitisk vaktbikkje Vi er vaktbikkje i næringspolitikken

13 Utvikling

14 Utvikling og bistand www.Vekterskolen.no Dialog/Ren Utvikling www.Renholdsportalen.no

15 Utvikling Bistand til bedriften i lønnsspørsmål, inkluderende arbeidsliv, HMS, pensjon, forsikring, og juridiske problemer, innkjøpsordninger, mm

16 Utvikling NHO Service skal bidra til å utvide markeder for sine medlemmer, bidra til økt konkurranseevne og lønnsomhet. NHO Service skal bidra til økt profesjonalitet og bidra til bedriftsutvikling

17 Medlemmer setter særlig pris på Gjennom NHO Service får de en hånd på rattet i næringspolitikk og rammene for arbeidslivet Useriøse foretak blir nektet adgang NHO Service er viktig møteplass og nettverkskaper Medlemskap gir konkurransefortrinn Streikeerstatningsfond, forsikringsavtaler mm Bransjespesifikk rådgiving og advokathjelp

18 Rekruttering og omd ø mme Sykefrav æ r/IA Fremmedkulturell integrering Heltid/deltid Bemanningsplanlegging Avvikende tariffbehov. Pensjon Yrkesskade Virksomhetsoverdragelse Lovmessige reguleringer Avtaleforhold Offentlig anskaffelser Sosial dumping Bekjempe svart ø konomi, Bidra til kompetanseheving Livslang l æ ring Våre viktigste tema

19 Velkommen i det gode selskap Svart økonomi og cowboyer i næringslivet øker etterspørselen etter en organisasjon som fremmer tiltak for å rydde opp.

20 Vi løfter frem gode eksempler Folk lytter til den som snakker fra hjertet.

21 Våre informasjonskanaler NHO Service.no og andre nettsteder Medlemsbladet Service (4 eks i året, Opplag: 3 - 7.000) Nyhetsbrev hver 14 dag Uke-nytt på epost Publikasjoner Ekstern presse


Laste ned ppt "Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google