Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NHO Service

2 NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon medlemsbedrifter med årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn 20 årsverk, 95% av bedriftene har færre enn 100 årsverk 23 landsforeninger, 15 regionkontor og eget Brusselkontor

3 Organisasjonen ble etablert i 1989, har 26 ansatte og holder til på Majorstua i Oslo NHO Service er den tredje største landsforening i NHO-systemet. NHO Service organiserer bedrifter årsverk 26,5 mld. i omsetning 9,4 mld. i lønninger

4 NHOs landsforeninger rangert etter årsverk (pr. medio januar 2008) Bedrifter Årsverk Ansatte i LF 1) Norsk Industri (NI) (80) 2) Byggenæringens Landsforening (BNL) (91) 3) NHO Service………………………………..) (26) 4) Abelia (15) 5) NHO Reiseliv (34) 6) Norsk Teknologi……………………………………… (54) 7) Oljeindustriens Landsforening (OLF) (40) 8) Norges Bilbransjeforbund (NBF) (14) 9) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) (19) 10) Transportindustriens Landsforening (TL)…………… (8) 11) Energibedriftenes landsforening (EBL) (66) 12) Mediebedriftenes Landsforening(MBL) (22) 13) Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) (9) 14) NHO Luftfart (5) 15) Logistikk og transportbedriftenes Landsforening (LTL) (9) 16) Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) (33) 18) NHO Håndtverk (4) 19) Rederienes Landsforening (RLF) (4) 20) Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) (3) 21) NHO Grafisk………………………………………………… (7) 22) NHO Idrett …………………………………………………… (1) 23) Skogbrukets Landsforening (SL) (8) 24) NHO interrimsgruppen (INT) ………...…………………… TOTALT

5 Tjenestesektoren vokser For ti år siden hadde vi 112 bedrifter og årsverk. I dag representerer NHO Service nær fem ganger så mange.. Tjenestesektoren er på sterk framvekst Om ti år kan vi være størst i NHO-systemet

6 Bransjer i NHO Service rangert etter årsverk, antall bedrifter er inkludert lokalkontorer, (pr. januar ) Antall bedrifter ÅRSVERK Bemanningsbransjen Attføringsbedrifter Vakt & Sikkerhet Renholdsbransjen Kantine og Forpl Forv.- drift og Serv Helse og Omsorg Bedriftshelsetjenester Ambulanse

7 Kompetanse Forhandler Bidrag til samfunnet Bidrag til bedriftene - Arbeidsplasser - Skatteinntekter - Integrering av innvandrere og annen samfunnsnytte - Tariffavtaler - Nettverk - Praktisk bistand -Utvikle markedet -Bedriftsutvikling Vi har kunnskap, Vi har fakta og gir perspektiv Vårt omdømme langs fire akser

8 Kjernebegrepet - PUB Påvirkning Utvikling Bistand

9 Påvirkning NHO Service skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og virke slik at de får bedre rammebetingelser og arbeidsvilkår. 20 år som godt synlig talsmann for servicebransjen Forkjemper for seriøsitet Utvikle markeder Opinionsleder på kjernespørsmål Innovativ og nytenkende

10 Påvirkning Vår tyngste legitimitet ligger i den korporative kanal. Uten oss fungerer demokratiet dårligere. Bruker vi høringsapperatet godt nok? Kan vi bli mer systematiske? Vi ønsker å være en tydelig politisk stemme

11 Eksempler på politisk kapital Vi organiserer de seriøse foretakene. Alternativet er ofte svart økonomi. Vi løser bemanningskrisen. Behov for bedre allokering av ressursene, nye måter å løse oppgavene på. Får samfunnsøkonomien til å fungere mer effektivt. Vi integrerer innvandrere. Våre bedrifter er de viktigste til å tilby innvandrere arbeid og integrering i samfunnet. Vi gir bedre helse. Økende etterspørsel etter helse og omsorg er en av verdens sterkeste trender. Hvor lenge kan Norge tviholde på at det offentlige skal løse alle oppgaver på egen hånd. Vi gir trygghet: Renhold er kritisk viktig innen HMS, matsikkerhet med mer. Vi tar oss av sikkerhet. Terrorfrykt + økende levestandard bidrar til økende etterspørsel og fokus på vakt og sikkerhet. Vi tar oss av attføring yrkeshemmede og over uføretrygdete.

12 Næringspolitisk vaktbikkje Vi er vaktbikkje i næringspolitikken

13 Utvikling

14 Utvikling og bistand Dialog/Ren Utvikling

15 Utvikling Bistand til bedriften i lønnsspørsmål, inkluderende arbeidsliv, HMS, pensjon, forsikring, og juridiske problemer, innkjøpsordninger, mm

16 Utvikling NHO Service skal bidra til å utvide markeder for sine medlemmer, bidra til økt konkurranseevne og lønnsomhet. NHO Service skal bidra til økt profesjonalitet og bidra til bedriftsutvikling

17 Medlemmer setter særlig pris på Gjennom NHO Service får de en hånd på rattet i næringspolitikk og rammene for arbeidslivet Useriøse foretak blir nektet adgang NHO Service er viktig møteplass og nettverkskaper Medlemskap gir konkurransefortrinn Streikeerstatningsfond, forsikringsavtaler mm Bransjespesifikk rådgiving og advokathjelp

18 Rekruttering og omd ø mme Sykefrav æ r/IA Fremmedkulturell integrering Heltid/deltid Bemanningsplanlegging Avvikende tariffbehov. Pensjon Yrkesskade Virksomhetsoverdragelse Lovmessige reguleringer Avtaleforhold Offentlig anskaffelser Sosial dumping Bekjempe svart ø konomi, Bidra til kompetanseheving Livslang l æ ring Våre viktigste tema

19 Velkommen i det gode selskap Svart økonomi og cowboyer i næringslivet øker etterspørselen etter en organisasjon som fremmer tiltak for å rydde opp.

20 Vi løfter frem gode eksempler Folk lytter til den som snakker fra hjertet.

21 Våre informasjonskanaler NHO Service.no og andre nettsteder Medlemsbladet Service (4 eks i året, Opplag: ) Nyhetsbrev hver 14 dag Uke-nytt på epost Publikasjoner Ekstern presse


Laste ned ppt "Presentasjon av NHO Service. NHO-systemet NHO er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.500 medlemsbedrifter med 581.000 årsverk 3 av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google