Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball
”The Røa Way” Ole Bjørn Edner (sportssjef) Versjon 1.0 Dato Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side1

2 Barnefotball Norges Fotballforbunds visjon er:
Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! Røa ILs visjon: Alle barn, ungdom (og foreldre) i Røaland ønskes velkommen til fotballglede, muligheter og utfordringer tilpasset alder og nivå. Mål: Røa Il skal ha lag på alle alderstrinn som drives godt Røa IL skal ha lag som gir sportslig utvikling og utfordringer på alle alderstrinn Røa IL skal ha lag i øverste (eller nest øverste) divisjon på alle alderstrinn i ungdomsfotballen Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side2

3 Barnefotball Verdier som skal ligge i bunn: GLAD RØA. GLAD RØA !
Glede og humør skal være utgangspunktet for alt vi driver med på og utenfor banen. Langsiktig jobbing med spillere og støtteapparat skal prege oss. Aksepterende vil si at vi skal akseptere at alle ikke er like og har de samme meninger Dynamite er merkenavnet (det må smelle litt!) Redelighet og ærlighet skal prege en Røaspiller Øvelse gjør mester er et motto som skal prege oss Annerledes. Vi ønsker å være kreative for å finne løsninger som er utradisjonelle og annerledes enn A-4 modellen. Ved å sette sammen forbokstavene i våre verdier får vi: GLAD RØA. Dette skal prege oss på vei mot målene. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side3

4 Barnefotball NFF sier:
Spilleren skal være med å velge ut fra egne ønsker og behov Talentene skal også tas vare på (treningshverdagen og konkurransetilbudet skal legges til rette for at disse får optimale utviklingsmuligheter) Klubbene bør gi utvidet tilbud til de som vil øve mer, gjerne gjennom hele året Det må øves i store mengder fra barnealderen av slik en fiolin- eller pianospiller gjør Jo nærmere spillerne kommer toppnivå, må man i større grad tenke enkeltspiller enn lag Røa IL sier: Alle gis muligheter til fotballglede og utfordringer. Still krav til spillere om: Frammøte minst to ganger pr uke (helst faste dager) + kamp Riktig fotballantrekk Alle skal gi beskjed hvis de ikke kommer 3. Krav til trenere Trenerne har et fornuftig opplegg som gir aktivitet og kan vise teknikk (ha med eldre spiller) Trening og spill bør ha bakgrunn i en klar strategi (forsv og angrep) 4. Nødvendig treningsutstyr: minst like mange baller som spillere, kjegler, vester og mål 5. Talentfulle spillere kan hospitere på høyere lag i trening og kamp (trener/lagleder bør motivere til det) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side4

5 Barnefotball Mestring Utford-ring + Trygghet Trivsel + =
Røas gode sirkler for all fotballaktivitet: Barn som spiller fotball i Røa skal gis mulighet for utfordringer, mestring og trygghet. Dette vil gi trivsel! Mestring Utford-ring + Trygghet Trivsel + = Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side5

6 Barnefotball Hva er fotball og hva skal vi trene på? (Sagt enkelt)
Fotball går ut på å føre eller spille ballen til hverandre og skyte den i mål. Da må vi i første omgang øve på å Føre ballen Spille ballen til hverandre Skyte ballen i mål. Siden det andre laget også forsøker å score, må vi også prøve å forhindre at det andre laget scorer, altså øve på forsvarsspill. God folkeskikk – fair play! Røa skal være et godt lag å spille på, spille mot og være dommer for Alle på laget er like mye verdt (nulltoleranse mot mobbing og diskriminering) Definisjon på fotballferdighet: Å gjøre riktige valg og utføre handlingen på en god måte for å skape fordel for eget lag. I tillegg til den individuelle ferdigheten kommer: Relasjonell ferdighet (samhandling) Strukturell ferdighet (lagorganisering) og retningslinjer for spillet) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side6

7 Barnefotball Fellesutstyr på treninger: Rekruttering
Fotball til alle, med luft Kjegler nok Vester for å skille lag Mål Dette er det aller mest nødvendige I tillegg skal lagene ha ” stiger” for å øve på fotarbeid Førstehjelpskoffert Rekruttering Røa IL skal rekruttere til allidrett på de lokale skolene i 1. klasse. Allidretten skal danne grunnlag for fotballstart gjennom oppstart i nabocupen på høsten. Røa IL ved Dynamite girls skal rekruttere til jr og a-lag i naboklubber gjennom hospitering og talenttrening Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side7

8 Ferdighetspyramide 6. Kamp 5. Struktur i laget Formasjon
4. Relasjonelle ferdigheter Spilleforståelse 3. Individuelle ferdigheter med ball 1)Pasning 2) Mottak 3)Avslutning 4)Heading 5)Dribling 6)Vending 7)Førsteforsvar og takling 2. Kroppsbeherskelse Koordinasjon, motorikk, balanse, smidighet, fotarbeid 1. Fysikk Utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, stabilitet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side8

9 Barnefotball Barnefotballen (5-12 år) Røa ILs visjon:
Alle barn, ungdom (og foreldre) i Røaland gis muligheter til fotballglede, muligheter og utfordringer Generelle mål: Lagene er i hovedsak foreldredrevne Klubben kan bistå med trenere fra yngre lag Klubben arrangerer trenerforum for barnefotball Alle trenere skal følge Røas fotballplan Alle trenere bør delta på fotballkretsens kurs Hvert lag skal knytte seg til en fadder fra jr eller seniorlagene som deltar på trening minimum en gang per måned samt benyttes som samtalepartner for trener Alle lag skal opprettholde et treningstilbud hele året Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side9

10 Barnefotballen (5-12 år) Mål for aldersgruppa
Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet Skape en fast ramme for trening og aktiviteter direkte fra allidretten Innføring i elementære samværsregler: god folkeskikk og fair play Innføring i enkle fotballregler, Motivere til trening utenom organiserte treninger Lag skal deles inn på bakgrunn av geografi og skole bakgrunn Det skal etableres egne jentelag Det skal meldes på lag i minimum en cup i Oslo og omegn. Man bør invitere andre lag til kamper for å etterstrebe kamptilbud Trenere bør ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen, se ” Foreldrevettreglene” Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side10

11 Jenter/Gutter 6-7 år – 5`er
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Koordinasjonsevnen utvikles Stor aktivitetstrang Tar verbal instruksjon dårlig Kort konsentrasjonstid Idealer og forbilder står sentralt Følsom for kritikk Aggresjon rettes mot kamerater Lagorganisering (Se egen modell for lagorganisering på Roail.no) Etablere et stort støtteapparat – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. Hvert lag bør ha minst en i apparatet med laglederkurs Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening Aktivitetsnivå: Minimum 1 trening gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg Treningsvarighet: Minimum 1 times effektiv trening Seriespillet for 5`er lag starter når spillerne er 7 år, og består vanligvis av kamper (enkel serie) fordelt på vår- og høstsesongen Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side11

12 Jenter/Gutter 6-7 år – 5`er
Slik skal det organiseres Trening og kamper skal gjennomføres med 3`er baller Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper Det skal være maksimum 9 spillere på kamp Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling Et foreldremøte skal arrangeres i forkant av hver sesong hvor denne planen blir punktvis gjennomgått Krav til spilleren: (Jf …..) Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinn Spillerne har selv ansvar for egen ball med luft Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Krav til treneren (Jf …………..) Tilrettelegge for morsomme og varierte treninger - husk at dette stimulerer til mer fotball-lek utenom organiserte treninger Gi et differensiert tilbud ut i fra modenhet og oppnåelse av mestring Resultater skal ikke vektlegges Gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Gi konkrete meldinger. Ikke kommenter kun at det var bra, men hva som var bra Skape gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner Trenere skal stille i treningsutstyr i trening og kamp Treneren skal føre treningsoppmøte. Dette i hovedsak for at klubben skal identifisere antall spillere for påmelding av antall lag. 5`er fotball er ”fotballens grunnspill”. 5`er fotball handler om å involvere flere. Det gir flere ballberøringer noe som er både morsomt og gir god utvikling. Trenere skal sende inn årsrapport etter hver sesong til Fotballsjef. Frist er utgangen av oktober hver høst. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side12

13 Jenter/Gutter 6-7 år – 5`er
Hva skal læres? Individuelle ferdigheter (trinn 2 & 3) Kroppsbeherskelse Ballmestring – ”sjef over ballen” Føring – forflytte ball med kontroll Vendinger – innside, utside, såle. Fokus på kontroll – ikke tempo Finter – skuddfinte Pasninger – korte innsidepasninger både i ro og i bevegelse Mottak – innside. Stopp ball Skudd på dø/rullende rullende ball – vite at vrista bør brukes, ellers ingen instruksjon Taktiske ferdigheter (trinn 4) I det hele tatt å forsøke å sentre til hverandre Ut av pasningsskygge Forstå at klynge ikke lønner seg Hvordan skal det læres? Bruk kort tid på hver øvelse Spillerne skal finne egne løsninger La det inngå naturlig å bruke begge bein Etterstreb så mye ballkontakt som mulig per spiller per trening Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter, skudd. Dette gir maksimalt antall repetisjoner og størst rom for ulikheter i gjennomføring (tempo & vanskelighetsgrad) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side13

14 Jenter/Gutter 6-7 år – 5`er
Hvordan skal det læres? (forts.) Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press Snik ferdighetstrening inn i lek med ball ved for eksempel (funksjonskategori 4): o Hauk og due o Haien kommer o Stiv heks o Nappe hale Minne om deløvelsene i det ferdige spillet Bruk mye smålagsspill! Ikke instruer mye i spillet Bruk enkel 2 mot 1 trening for å skape forståelse for hva pasningsskygge er og hvordan man kommer ut av den (funksjonskategori 3) Sørg for at spillerne gis muligheter til å scorer mye mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening (funksjonskategori 3) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side14

15 Jenter/Gutter 6-7 år – 5`er
Forslag til en trening på dette nivået (1 time): 1. Oppvarmingsdel (10 minutter) Lekbetont oppvarming – med ball! 2. Ferdighetsutvikling (20 minutter) Ballmestring (trinn 2 & 3 i fotballpyramiden) Tren noen utvalgte ferdigheter. Eksempel: 1) Korte innsidepasninger i ro. Fokuser på at spillerne skal bruke innsiden 2) Sette pasningsstreningen i bevegelse. Øv fortsatt på innsidepasninger. 3. Spilldel (30 minutter) Husk mål, markering av bane og vester for å skille lagene Smålagsspill, alle må bli involvert (trinn 4 i fotballpyramiden) Avslutt alltid med en uttøyningssamling og spør: Har vi hatt det gøy? Har vi lært noe? Har vi gitt noen en god pasning? Gi skryt! Takk for i dag! Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side15

16 Barne-fotball Se tips på NFFs nettsider!
Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side16

17 Barnefotball Jenter/Gutter 8-10 år (5`er)
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Jevn og harmonisk vekst Selvkritikk og lærevillighet øker Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter Er lette å lede og påvirke God utvikling av finmotorikken, "Motorisk gullalder" Gunstig alder for påvirkning av holdninger Opptatt av regler og rettferdighet Kreativitet utvikles Stort vitebegjær Tar fremdeles verbal instruksjon dårlig Effektiv trening er trening med høyt aktivitetsnivå. Kødannelse i øvelser eller for lite involvering i spill, er ikke effektiv trening. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side17

18 Barnefotball Mål for aldersgruppa 8-10 år
Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin (god folkeskikk og fair play) Alle skal forstå fotballreglene, se ” Regler for femmerfotball” på Roail.no Å motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger For at alle spillerne skal få tilstrekkelig med kamptilbud bør ikke antall spillere overstige 9 spillere pr. lag. Er det flere spillere bør det meldes på flere lag i serien eller alternativt settes opp en rulleringsplan Laget bør delta på minimum to cuper i Oslo og omegn Lag skal deles inn på bakgrunn av det sosiale og barns behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle Det skal etableres egne jentelag Trenere skal ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse Skape engasjement og forståelse for ”spill - ikke spark” og videreutvikle gode holdninger i foreldregruppen, se ” Foreldrevettreglene” på Roail.no Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte - flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. Hvert lag bør ha minst en i apparatet med laglederkurs (Se forslag til lagorganisering på Roail.no) Støtteapparatet skal tilrettelegge for minimum to ”sosiale treningsøkter” hvor foresatte skal delta. Eks. kamp mellom foresatte og barn Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg Treningsvarighet: Minimum 1 times effektiv trening Det kreves av spilleren Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinn Toleranse for andres feil og egen feil. Kjefting tolereres ikke Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Gjøre så godt man kan i enhver situasjon Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side18

19 Barnefotball Treneren
Tilrettelegge for morsomme treninger - husk at dette stimulerer til mer fotball-lek utenom organiserte treninger Tilstreb et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde, tilstrekkelig utfordring og oppnåelse av mestring Fokus på ferdighetsutvikling – ikke resultater Topping skal ikke forekomme Gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Etterstreb de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best La spillerne rullere på posisjoner Treneren skal føre treningsoppmøte. Dette i hovedsak for at klubben skal identifisere antall spillere for påmelding av antall lag Trenere skal stille i treningsutstyr i trening og kamp Treneren skal møte opp på trenerforum Trenere skal sende inn årsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Denne malen finnes på Roail.no Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side19

20 Barnefotball ”Spill - ikke spark”
Spillerne er i den motoriske gullalder og tar meget hurtig til seg motorisk og ferdighetslæring. Dette skal derfor prioriteres svært høyt i treningen. Det skal gis et variert og rikt spekter av motoriske og tekniske utfordringer. Spillerne vil da oppleve at de ved trening kan lære seg kompliserte teknikker, noe som vil være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere for egentrening. Ti år gamle spillere har mulighet til å tilegne seg alle de tekniske ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Den taktiske læringen skal fokusere på å gi en begynnende forståelse for de offensive spilleprinsippene, og vurderinger i spillsituasjoner. Spillerne skal også lære seg hvordan de kan samhandle med medspilleree for å oppnå fordeler for laget Hva skal læres? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økt bevegelse og vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv! Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff, v-kutt, stepovervending 1 & 2 Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør Pasninger – i ro og i bevegelse – innside, utside Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. Ikke bryst. Heading Skudd på rullende ball – øve på å bruke vrista Drible- og skjermeferdighet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side20

21 Barnefotball Taktiske ferdigheter (trinn 4)
Skape rom – alltid spre seg utover banens flate (både bredde og dybde) Initiativ og ut av pasningsskygge for å få ball Skape og utnytte 2 mot 1 Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!! Hvordan skal det læres? Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter, skudd Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, og variere funksjonaliteten Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Snik ferdighetstrening inn i lek med ball! (Funksjonskategori 4) o Hauk og due o Haien kommer o Stiv heks o Nappe hale Sett pasningstreningen også i en sammenheng (funksjonskategori 2) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side21

22 Barnefotball Forslag til en trening på dette nivået (1 time):
1. Oppvarmingsdel (10 minutter) Ballmestring (trinn 2 & 3 i fotballpyramiden) 2. Ferdighetsutvikling (20 minutter) Trinn 3 i fotballpyramiden Eksempel: 1) tren på noen utvalgte finter uten press 2) spille 1v1. Passivt press Øve samme finter 3) spille 1v1. Føre over linje i stedet for mål for scoring 3. Spilldel (30 minutter) Smålagsspill, alle må bli involvert (trinn 4 i fotballpyramiden) Bruk spilløkten til å påvirke spesifikke taktiske momenter Avslutt alltid med en uttøyningsøkt hvor vi spør: ” Har vi hatt det gøy? Har vi lært noe? Gi skryt! Takk for i dag! Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side22

23 Barnefotball Slik skal det organiseres:
Trening og kamper skal gjennomføres med 3`er baller Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper Det skal være maksimum 9 spillere på kamp Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side23

24 Barnefotball Jenter/Gutter 11-12 år (7`er)
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Jevn og harmonisk vekst Selvkritikk og lærevillighet øker Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter Er lette å lede og påvirke God utvikling av finmotorikken. "Motorisk gullalder" Gunstig alder for påvirkning av holdninger Kan ta i mot verbal instruksjon Opptatt av regler og rettferdighet Kreativitet utvikles Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side24

25 Barnefotball Mål for aldersgruppa
Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud Trenere med god realkompetanse Jobbe systematisk for å utvikle kroppsbeherskelse Skape engasjement og forståelse for grunnpilarene i utviklingsplanen i foreldregruppen Tett samarbeid med ungdomsfotballen for å forberede spillere og trenere på overgangen til ungdomsfotballen Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte - flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget. Hvert lag bør ha minst en i apparatet med laglederkurs Støtteapparatet skal tilrettelegge for minimum to ”sosiale treningsøkter” Alle lag skal delta på Elverumsturneringen og minimum to cuper i Oslo og omegn Aktivitetsnivå:Minimum 2 treninger gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg Treningsvarighet: 1 ½ time, gjerne lengre Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side25

26 Barnefotball Spillerens hverdag
Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinn Toleranse for andres feil og egne feil. Ikke kjefting Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Spillerne skal i større grad ha ansvar for treningsgjennomføringen Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen Det skal etterstrebes like mye spilletid - forutsatt at man har likt oppmøte på treningene Trenerens hverdag Du er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon. I denne aldersgruppen er det viktig å utvikle forståelsen av å være et lag. En spørrende tilnærming betyr at treneren ikke skal ta valgene for spillerne. Spør heller ”hva burde du gjort i denne situasjonen?” enn å gi svaret direkte. Tankevirksomhet utvikler relasjonelle ferdigheter. Sett også av tid til å utvikle keeperne, ikke gi følelsen av dette kun er en restplass. Mange hevder at keeperen er lagets viktigste spiller! Se mer om keeperutvikling på Roail.no Skal stille krav til disiplin i treningsgjennomføringen Treneren skal ha en spørrende tilnærming ved coaching i spillsituasjon Tilrettelegge for morsomme treninger - husk at dette stimulerer til mer fotball-lek utenom organiserte treninger Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side26

27 Barnefotball Gi et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde, utforing og oppnåelse av mestring Fokus på resultatet skal ikke overskygge ferdighetsutvikling Topping skal ikke forekomme Gi mye ros, kritiser aldri. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor ”valget” er med! Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Etterstreb de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner Ha øynene åpne for keeperemner og gi disse et godt tilbud Trenere skal stille i treningsutstyr i trening og kamp Treneren skal føre treningsoppmøte. Dette i hovedsak for at klubben skal identifisere antall spillere for påmelding av antall lag Det skal gjennomføres en personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være:  Hva spillerne synes om å spille fotball?  Diskutere punkter med utgangspunkt i spillerens hverdag. Treneren skal følge utviklingspalenen og delta på trenerforum Trenere skal sende inn årsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side27

28 Barnefotball ”Spill - ikke spark”
Spillerne er fortsatt i den motoriske gullalder (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse). (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse), og bli gode lagspillere som benytter sine ferdigheter til lagets beste. Les mer om utvikling av keepere på Roail.no. Hva skal læres? Indivduelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv! Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending 1 & 2, slap-cut Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, ”Zidane”, ”Zlatan” Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler Heading – til medspiller, på mål Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley Drible- og skjermeferdighet 1 mot 1 ferdigheter defensivt (funksjonskategori 3) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side28

29 Barnefotball "Den motoriske gullalder" er den perioden i livet da mennesket lettest tilegner seg motoriske ferdigheter. Denne perioden er individuell fra spiller til spiller, men kan generelt sies å være fra 6 til 14 år, med en topp fra 8 til 12 år. I samarbeid med spillere bør en utarbeide noen få, men nødvendige regler/retningslinjer i denne aldersgruppen. Disse skal medvirke til å skape trivsel, men også et effektivt læringsmiljø. Taktiske ferdigheter (trinn 4) Bevegelse o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side29

30 Barnefotball Hvordan skal det læres?
Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som ”firkant” o I pasningsøvelser (enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) Bruke antall berøringer, banestørrelse og overtall/undertall osv. som virkemidler for å frem øvingsmomentene Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press Smålagsspill! All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side30

31 Barnefotball Forslag til en trening på dette nivået (1 ½ time):
1. Oppvarmingsdel (20 minutter) Ballmestring (trinn 2 & 3 i fotballpyramiden) 2. Ferdighetsutvikling (20 minutter) Trinn 3 i fotballpyramiden. Eksempel: 1) tren på noen utvalgte vendinger uten press 2) spille 1v1. Passivt press. Øve samme vendinger 3) spille 1v1. Føre over linje i stedet for mål for scoring 3. Spilldel (50 minutter) Smålagsspill, alle må bli involvert (trinn 4 i fotballpyramiden) Bruk spilløkten til å påvirke spesifikke taktiske momenter Avslutt alltid med en uttøyningsøkt hvor vi spør: Har vi hatt det gøy? Har vi lært noe? Gi skryt! Takk for i dag! Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side31

32 Barnefotball Slik skal det organiseres
Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller Husk gla`fotball i samsvar med verdigrunnlaget og 8 ”regler” for barnefotball Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med enkel premieutdeling Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor planen blir gjennomgått Overgangen til 11`er fotball fra 13-årsklassen må planlegges tidlig i 12-årsklassen. Se egen omtale på side x På høsten i 12-årsklassen, etter slutt på seriekamper, skal det meldes på lag i 11`er cuper Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side32

33 Barnefotball - oppsummering
Barnefotballens ”8 regler”: 1. Barnefotball er lekbetont! 2. Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner! 3. Alle skal spille like mye! 4. Lær barna å tåle både seier og tap! 5. Mer trening enn kamper! 6. Barnefotball – en allsidig aktivitet! 7. Fotball er et lagspill! 8. La oss gå sammen om gla`fotball for de små! Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Lær barna gode fotball- holdninger allerede fra tidlig alder. All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening (funksjonskategori 3) Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side33

34 Barne- og ungdomsfotball
Overgangen til 11`er fotball Erfaringsmessig er alle overganger fra 7er til 11er fotball en stor utfordring. På dette alderstrinnet er det mye som skjer, og det er viktig med forutsigbarhet som er kommunisert Følgende skal skje: • Kartlegge spillergruppen før siste sesong 7er avsluttes (tidl. høst) Kartlegge trener og støtteapparat forøvrig, før siste sesong 7er avsluttes (tidl. høst) Det er ønskelig med en hovedtrener som har et overordnet sportslig ansvar for kullet (13-årsklassen). Det bør være en trener pr spillere.etter behov Trener og støtteapparat skal deles inn med utgangspunkt i lagene som meldes på i divisjonssystemet. Jobbe med å få med flest mulig med i støtteapparat I perioden frem til jul skal det være en felles treningsgruppe Den felles treningsgruppen skal være operativ så fort som mulig etter at 7`er sesongen er over I løpet av vinteren skal det dannes treningsgruppe 1 og treningsgruppe 2 Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side34

35 Ungdomsfotball Ungdomsfotballen (13-16 år) Generelle mål:
Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert Alle spillere skal forplikte seg til en holdningskontrakt Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom) Alle trenere skal delta på trenerforum Alle trenere skal bli nøye innført i denne Sportsplanen, og plikter å følge denne Trenere skal oppfordres til å gjennomføre eksterne kurs Klubben skal bidra til felles Røa-klær, og støtteapparatet skal oppfordre til å bruke dette i kamp- og treningssituasjon Spillerne oppfordr til å drive uorganisert fotball på fritiden Gi interesserte spillere muligheten til å bli dommere eller trenere Klubben skal tilrettelegge for at spillere som vil mest får utfordringer på riktig nivå, eksempel ved hjelp av hospiteringer Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side35

36 Ungdomsfotball Smågutter 13-14 år (11`er)
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling Spillerne er svært rettferdighetsbevisste Noen har kraftig lengdevekst Spillerne blir prestasjonsbevisste Motorikken er i god utvikling Holdninger blir lett skapt Konsentrasjonsevnen er i god utvikling Spillerne er ærgjerrige og lærenemme Kreativiteten er i god utvikling Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side36

37 Ungdomsfotball Mål for aldersgruppa
Det skal meldes på et lag i 1.divisjon. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilke divisjon de andre lagene skal meldes på. Her må spillere og foreldre på banen medbestemmelsesrett Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud Å gjennomføre og videreutvikle en ballbesittende spillestil Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden Utkrystalliserer det seg såkalte ”fbohem- eller un-lag” er det ikke noe problem at disse skilles ut Det er viktig å ha sterk fokus på å utvikle lagånden i denne aldersgruppen, husk fair play! Gode spillere behersker kombinasjonen god utførelse og gode valg – i pressede situasjoner. er uavhengig av treningsgruppen Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering og oppfølging av egen spillerutvikler Det skal etterstrebes å hente inn eksterne trenere fra 13 år. Unntaket er dersom det finnes foreldre med tilstrekkelig realkompetanse I 14-årsklassen er det en målsetning å ha minimum 1 spiller på kretslaget. Treningsgruppe 1 –Aktivitetsnivå: min. 3 aktiviteter fra oktober-mars. 4 aktiviteter resten av året Treningsgruppe 2 - Aktivitetsnivå: min. 2 aktiviteter fra oktober-april. 3 aktiviteter Treningsvarighet: 1 ½ time, gjerne lengre Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side37

38 Ungdomsfotball Spillerens hverdag
Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp Spilleren skal få innsikt i hvorfor det må meldes forfall Toleranse for andres feil og egne feil. Ikke kjefting Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen Spillerens utvikling skal stå i sentrum i forhold til hospiteringer osv. Alle som møter til kamp skal få spilletid Les mer om hospitering på s.y Spillerne skal være kjent med begrepet ”Fair Play”, og det er trenerens ansvar at dette blir praktisert. Det er lettere å skape gode holdninger enn å endre dårlige. Å skape gode holdninger må være oppdragelse i ordets beste betydning. Det er viktig å gå på banen for å være best mulig selv. Men det er langt viktigere å gå på banen for å gjøre andre bedre. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side38

39 Ungdomsfotball Trenerens hverdag
Det er ønske om at hovedtrener for kullet periodiserer sesongen. Periodeplan sendes sportssjefen Det skal etterstrebes at treningsgruppene trener samtidig Metodikken i trening og coaching på 11`er skal foregå etter samme prinsipper som for 7`er Gi et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde, utfordring og oppnåelse av mestring Følge opp trenings- og oppmøtesdisiplin. Det bør føres treningsoppmøte Treneren skal ha en spørrende tilnærming ved coaching i spillsituasjon Gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetsmål, og coachingen skal fokuseres på dette Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor ”valget” er med! Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Skal etterstrebe de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Bør oppmuntre til egentrening på fritiden Skal gjennomføre personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være: § Hva spillerne synes om å spille fotball? § Diskutere punkter med utgangspunkt i spillerens hverdag Trenere skal sende inn årsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Trenere skal stille i treningsutstyr Treneren skal møte opp på trenerforum Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side39

40 Ungdomsfotball ”Spill - ikke spark”
Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. Den taktiske treningen skal likevel vies en større del av treningen enn i barnefotballen. Man ønsker å skape en interesse hos spillerne for de taktiske aspektene ved spillet. De relasjonelle offensive ferdighetene skal fortsatt ha første prioritet i treningen. Den strukturelle ferdighetsdimensjonen bringes på banen i tillegg til trening på individuelle-, relasjonelle- og strukturelle defensive ferdigheter. Spillerne skal utvikle en stor forståelse for balanseprinsippets betydning for både det defensive og offensive spillet. Hva skal læres ? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending 1 & 2, slap-cut Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, ”Zidane”, ”Zlatan” Drible- og skjermeferdighet Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav Innlegg Heading – til medspiller, på mål Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. forsvarerferdighet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side40

41 Ungdomsfotball Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Bevegelse
o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Merk at her innfører man også trinn 5 – den strukturelle dimensjonen. Dette er taktiske elementer for laget i helhet. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side41

42 Ungdomsfotball Hvordan skal det læres ?
Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks ”firkant” o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng Smålagsspill bør dominere spilldelen av treningene Spill på større bane med flere spillere brukes kun for å påvirke de taktiske momentene som kommer klarest frem i en kamplik setting. Dette bør likevel bare gjøres en sjelden gang, da man kan benytte kamper til å øve disse momentene Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening Slik skal det organiseres Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Det skal opprettes en foreldregruppe senest i 14-årsklassen som har som formål å arrangere treningsleir når spillerne er 15 og 16 år Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side42

43 Ungdomsfotball Småjenter 13-14 år (11`er)
Utvikling kommer gjennom å trene, gjennom å tørre og gjennom å utfordre. Det viktigste er å ha det gøy med fotballen, og det er fullt mulig å ha det gøy og samtidig lære mye. Alle lag tilknyttet NFF har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å redusere problemer med mobbing, rasisme, vold og rus. Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening Sosial tilhørlighet viktigere enn før Noen har kraftig lengdevekst Spillerne blir prestasjonsbevisste Motorikken er i god utvikling Spillerne er ærgjerrige og lærenemme Konsentrasjonsevnen er i god utvikling De fleste av jentene er i puberteten i denne perioden Holdninger blir lett skapt Kreativiteten er i god utvikling Spillerne er svært rettferdighetsbevisste Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side43

44 Ungdomsfotball Mål for aldersgruppa
Det skal meldes på et lag i 1.divisjon. Kan vurdere å slå sammen med 14 års lag. Sterk fokus på medbestemmelsesrett Alle skal ha et tilfredstillende kamptilbud Det er ønske om å få en jentetrener og/eller jenter/damer engasjert i verv rundt laget Det skal være en hovedtrener for hele kullet. Ass.trenere etter behov Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden Utkrystalliserer det seg såkalte ”fun-lag” er det ikke noe problem at disse skilles ut Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering, oppfølging av egen spillerutvikler. Hospiteringer kan foregå over mange alderskull Aktivitetsnivå: min. 3 aktiviteter fra oktober-mars. 4 aktiviteter resten av året Spillerens hverdag Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp. Toleranse for andres feil og egne feil. Ikke kjefting Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen Spillerens utvikling skal stå i sentrum i forhold til hospiteringer osv. Det er viktig at spillerne viser forståelse for reglene for 11`er fotballen. Spillerne skal være kjent med begrepet ”Fair Play”, og det er trenerens ansvar at dette blir praktisert. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side44

45 Ungdomsfotball Trenerens hverdag
Det er ønske om at hovedtrener for kullet periodiserer sesongen. Periodeplan skal sportssjefen Metodikken i trening og coaching på 11`er skal foregå etter samme prinsipper som 7`er Følge opp trenings- og oppmøtesdisiplin. Bør føre treningsoppmøte Det skal være treningsgruppe 1 og 2 som skal gi et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde og oppnåelse av mestring Treneren skal ha en spørrende tilnærming ved coaching i spillsituasjon Gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetspunkter, og coachingen skal fokuseres på dette. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor ”valget” er med! Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Skal etterstrebe de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Oppmuntre til egentrening på fritiden Treneren bør føre treningsoppmøte. Dette er et nyttig verktøy i forhold til spillersamtaler og en totaloversikt Trenere skal stille i treningsutstyr Skal gjennomføre personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst) Fokus for samtalen kan være: § Hva spillerne synes om å spille fotball? § Diskutere punkter med utgangspunkt i spillerens hverdag Trenere skal sende inn årsrapport etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Treneren skal møte opp på trenerforum Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side45

46 Ungdomsfotball ”Spill - ikke spark”
Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. Den taktiske treningen skal likevel vies en større del av treningen enn i barnefotballen. Man ønsker å skape en interesse hos spillerne for de taktiske aspektene ved spillet. De relasjonelle offensive ferdighetene skal fortsatt ha første prioritet i treningen. Den strukturelle ferdighetsdimensjonen bringes på banen i tillegg til trening på individuelle-, relasjonelle- og strukturelle defensive ferdigheter. . Les mer om keeperutvikling på Roail.no Hva skal læres ? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending 1 & 2, slap-cut Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, ”Zidane”, ”Zlatan” Drible- og skjermeferdighet Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler. Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav Innlegg Heading – til medspiller, på mål Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. Forsvarerferdighet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side46

47 Ungdomsfotball Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Bevegelse
o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelse o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Hvordan skal det læres ? Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller og ha stor aktivitet (bl a for å forbedre de fysiske ferdigherene Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks ”firkant” o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funskjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng Smålagsspill kombineres med spill på større område Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side47

48 Ungdomsfotball Supplementære tilbud:
Røa-Talent: Et tilbud til 4-6 spillere i årgangen som har ferdigheter og holdninger utover de andre Oslo Fotballkrets – SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens talentutvikling Frafall: Antall fotballspillere i ungdomstiden synker med alderen. Dette frafallet er spesielt viktig å være klar over på jentesiden. Mange tiltak gjøres, men utfordringene er likevel store I følge NFF er det to grunner til at ungdom slutter med fotball: A 1. Naturlig frafall – de har mer lyst å gjøre andre ting. 2. Mangel på tilfredsstillende tilbud . Et svar på å redusere frafallet i denne alderen er å bli flinkere til å gi ungdommene det de ønsker. La de få en medbestemmelsesrett og spør hva de ønsker! I Røa skal vi være klar over problemstillingen og gi mulighet til differensiert trening gjennom å dele opp i forskjellig typer lag: satsingslag, lag som spiller for moro (”Bohemlag”, ”Fun-lag”). Det er likevel slik at noe frafall er naturlig. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side48

49 Ungdomsfotball Gutter 15-16 år – 11`er
Det du ikke klarer å utføre på trening, klarer du heller ikke å prestere i kamp. Spillerne konfirmerer seg det året de fyller 15 år. De er opptatt med konfirmasjonssamlinger en kveld i uka – på forskjellige ukedager. Vær oppmerksom på dette når aktivitetene planlegges. Trener og lagledere skal være rollemodeller og bidragsytere til å skape gode og riktige holdninger. Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Ekstrem vekstperiode Sterke sosiale behov Gutter utvikler større muskulatur enn jentene Sterk vekst av kretsløpsorganene Kreativitet i sterk utvikling Koordinasjonsevnen i fin utvikling Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, Sjenert, tøff utad, aggressiv Gutter år – 11`er Det du ikke klarer å utføre på trening, klarer du heller ikke å prestere i kamp. Spillerne konfirmerer seg det året de fyller 15 år. De er opptatt med konfirmasjonssamlinger en kveld i uka – på forskjellige ukedager. Vær oppmerksom på dette når aktivitetene planlegges. Trener og lagledere skal være rollemodeller og bidragsytere til å skape gode og riktige holdninger. Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Ekstrem vekstperiode Sterke sosiale behov Gutter utvikler større muskulatur enn jentene Sterk vekst av kretsløpsorganene Kreativitet i sterk utvikling Koordinasjonsevnen i fin utvikling Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, Sjenert, tøff utad, aggressiv Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side49

50 Ungdomsfotball Mål for aldersgruppa
Det skal være et lag i 1.divisjon. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilke divisjon de andre lagene skal meldes på I 16-årsalderen skal man være i interkretsserien Etablere bånd mot seniorlagene, og spesielt A-laget. Dette skal benyttes som et referansepunkt for spillere Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud Det skal være eksterne trenere Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden Utkrystalliserer det seg såkalte ”fun-lag” er det ikke noe problem at disse skilles ut og er uavhengig av treningsgruppene Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering, oppfølging av egen spillerutvikler og talentutvikling Kartlegge og registrere potensielle treneremner. Tilstrebe å benytte disse i barne- og ungdomsfotballen I forkant av sesongen skal det legges opp til felles treningsleir for 15 og 16 årslag Treningsgruppe 1 – Aktivitetsnivå: min. 3 aktiviteter fra oktober-mars. 4 aktiviteter resten av året Treningsgruppe 2 – Aktivitetsnivå: min. 2 aktiviteter fra oktober-april. 3 aktiviteter resten av året Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side50

51 Ungdomsfotball Spillerens hverdag
Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp Toleranse for andres feil og egne feil. Ikke kjefting Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen Spillerne skal være bevisst på hvilke områder man jobber med og komme forberedt på trening Fotball skal være valgt idrett som førsteprioritet for spillere på 1.laget.Spillre som driver annen idrett, må vurderes individuelt ut fra person og type idrett I denne aldersgruppen er det viktig å ha en forståelse for hva som menes med treningsprosessen: - Hvorfor er jeg på trening? - Hva betyr det å sette seg delmål – hva kan jeg oppnå med det? - Hva betyr det å være en spiller i et lag? Nå kan krav til deltakelse på andre arenaer komme inn i hverdagen. Treneren bør derfor ha god kjennskap til arenamodellen. Les mer om dette på Roail.no Det kan opprettes et spillerutvalg som fungerer som et bindeledd mellom spillergruppen og trener Spillerene skal maksimum spille 2 kamper per uke Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side51

52 Ungdomsfotball Trenerens hverdag
Det er ønske om at hovedtrener for kullet periodiserer sesongen. Periodeplan skal sendes Spotssjefen Følge opp trenings- og oppmøtesdisiplin. Bør føre treningsoppmøte Det skal være treningsgruppe 1 og 2. Treneren har ansvar for å skape dynamikk mellom treningsgruppene basert på prestasjoner Fokus på valget og utførelsen. Spesiferte feedback som følge av konstruktive forsøk Treneren skal ha en spørrende tilnærming i forhold til coaching i spillsituasjoner Gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetsmål, og coachingen skal fokuseres på dette. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor ”valget” er med! Et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde og oppnåelse av mestring Spillerens utvikling i sentrum i forhold til hospiteringer osv. Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Skal etterstrebe de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Alle som møter til kamp skal få spilletid Det skal gjennomføres en personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være: § Hva spillerne synes om å spille fotball? § Diskutere punkter med utgangspunkt i spillerens hverdag § Kvaliteter som fotballspiller. Forbedringsmuligheter etc. Skal oppmuntre til egentrening på fritiden Skal være i jevnlig dialog med Trenerkoordinator Ungdom Treneren skal møte opp på trenerforum Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side52

53 Ungdomsfotball ”Spill - ikke spark”
Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. I løpet av disse årene skal spillerne ha automatisert samtlige teknikker som Kjelsås Fotball ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. Spillerne skal ikke introduseres for særlig mange nye taktiske temaer. De taktiske ferdighetene skal i stor grad videreutvikles fra læringen i forrige aldersgruppe. I løpet av disse årene skal spillerne ha forståelse for alle taktiske ferdigheter som Røa ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. Hva skal læres ? Undersøkelser viser at mange fotballungdommer ønsker: - - Å bli involvert i de beslutningene som tas om ungdommens fotballhverdag. - - Et fotballtilbud tilpasset sine egne ønsker, motiver og behov. Altså spilleren i sentrum! Stikkordet i alle treningssituasjoner er kvalitet. I slutten av denne perioden vil mange spillere vise god forståelse for det ferdige spillet Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending 1 & 2, slap-cut Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, ”Zidane”, ”Zlatan” Drible- og skjermeferdighet Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav Innlegg Heading – til medspiller, på mål Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. forsvarerferdighet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side53

54 Ungdomsfotball Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Bevegelse
o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser o Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side54

55 Ungdomsfotball Hvordan skal det læres?
Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks ”firkant” o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng¨ Spilleren vil i høstsesongen i 16-årsklassen skifte skole, og kan dermed få endrede sosiale arenaer. Det er viktig å være tydelig overfor spillerne om at det er bedre at de tar med nye spillere til klubben enn at de slutter til fordel for andre klubber. Smålagsspill bør fortsatt ha høy prioritet. Likevel bør man bruke mer tid på spill på større baner med flere spillere. Dette er viktig for at spillerne får trent ferdighetene sine under høy funksjonalitet, og man får fokusert på de taktiske læringsmomentene Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side55

56 Ungdomsfotball Slik skal det organiseres
Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. Det kan også legges opp til andre type priser Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Supplementære tilbud RøaTalent: Et tilbud til 4-6 spillere som har ferdigheter og holdninger utover de andre i kullet Oslo Fotballkrets – SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens spillerutviklingsprosjekt Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side56

57 Ungdomsfotball Jenter 15-16 år – 11`er
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen: Vekstperiode Utvikler mindre muskelstyrke enn guttene Sterk vekst av kretsløpsorgan Kreativitet i kraftig utvikling Koordinasjonsevnen i fin utvikling Variabel væremåte, men sterke sosiale behov Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling Mål for aldersgruppa Det skal meldes på et lag i 1.divisjon (15-16 år) Sterk fokus på medbestemmelsesrett Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud Kan/bør å slå sammen aldersgruppene for å skape et satsningslag Etablere tett dialog med juniorlag og damelag Det er ønske om å få en jentetrener og/eller jenter/damer engasjert i verv rundt laget Innholdet og kvaliteten mellom de ulike treningsgruppene skal ikke variere, men mengden Utkrystalliserer det seg såkalte ”fun-lag” er det ikke noe problem at disse skilles ut Spillerne konfirmerer seg det året de fyller 15 år. De er opptatt med konfirmasjonssamlinger en kveld i uka – på forskjellige ukedager. Vær oppmerksom på dette når aktivitetene planlegges. Stikkordet i alle treningssituasjoner er kvalitet. Hvis vi får flest mulige fotballspillere til å holde på lengst mulig, så blir flest best mulig.er uavhengig av treningsgruppen Ekstratilbud til de som vil mest med fotballen, i form av hospitering, oppfølging av egen spillerutvikler Kartlegge og registrere potensielle treneremner. Tilstrebe å benytte disse i barne- og ungdomsfotballen I forkant av sesongen skal det legges opp til felles treningsleir for 15 og 16 årslag Aktivitetsnivå: min. 3 aktiviteter fra oktober-mars. 4 aktiviteter resten av året Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side57

58 Ungdomsfotball Spillerens hverdag
Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp Spilleren skal melde forfall i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp Toleranse for andres feil og egne feil. Ikke kjefting Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr Spillerne skal i større grad ha medbestemmelsesrett for egen treningshverdag Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen Fotball skal være valgt idrett som førsteprioritet dersom man spiller på 1.laget. Kan bedrive annen idrett, men det må tas individuelle hensyn, både i forhold til person og type idrett Det kan opprettes et spillerutvalg som fungerer som et bindeledd mellom spillergruppen og trener Spillerne skal maksimum spille 2 kamper per uke Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side58

59 Ungdomsfotball Trenerens hverdag
Det er ønske om at hovedtrener for kullet periodiserer sesongen. Periodeplan skal sendes Sportssjefen Følge opp trenings- og oppmøtesdisiplin. Bør føre treningsoppmøte Det skal være treningsgruppe 1 og 2 Fokus på valget og utførelsen. Spesifiserte feedback som følge av konstruktive forsøk Treneren skal ha en spørrende tilnærming Gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile Treneren skal ha kompetanse til å rettlede på utførelse og valg Treningsøkten skal ha klart definerte ferdighetspunkter, og coachingen skal fokuseres på dette. Prøv så ofte som mulig å legge til rette for øvelser hvor ”valget” er med! Et differensiert tilbud ut i fra ønsket aktivitetsmengde og oppnåelse av mestring Spillerens utvikling i sentrum i forhold til hospiteringer osv Treneren skal fokusere på få og enkle øvelser Etterstreb de gode bildene. Enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best Konstruktive tilbakemeldinger skal prege laget Alle som møter til kamp skal få spilletid Det skal gjennomføres en personlig samtale med spilleren to ganger pr år (helst vår/høst). Fokus for samtalen kan være: § Hva spillerne synes om å spille fotball? § Diskutere punkter med utgangspunkt i spillerens hverdag § Kvaliteter som fotballspiller. Forbedringsmuligheter etc. Oppmuntre til egentrening på fritiden Være i jevnlig dialog med Spotssjefen Treneren skal møte opp på trenerforum Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side59

60 Ungdomsfotball ”Spill - ikke spark”
I slutten av denne perioden vil mange spillere vise god forståelse for det ferdige spillet og ferdighetsutvikling ut fra egenarten med spillet. Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. I løpet av disse årene skal spillerne ha automatisert samtlige teknikker som Røa ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. Spillerne skal ikke introduseres for særlig mange nye taktiske temaer. De taktiske ferdighetene skal i stor grad videreutvikles fra læringen i forrige aldersgruppe Hva skal læres ? Individuelle ferdigheter (trinn 1, 2 & 3) Kroppsbeherskelse Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk Vendinger – innside, utside, såle (drag, step, u-sving), Cruyff med ekstratouch, v-kutt, stepovervending 1 & 2, slap-cut Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, stepover, oversteg, dobbel oversteg, innside- utside med hink, stopp-kjør, touch-oversteg, slap-stepover, innside-utside, utside-innside, ”Zidane”, ”Zlatan” Drible- og skjermeferdighet Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav Innlegg Heading – til medspiller, på mål Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley 1. forsvarerferdighet Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side60

61 Ungdomsfotball Taktiske ferdigheter (trinn 4 & 5) Se også Dynamite Girls’ hovedregle or forsvars- og angrepsspill Bevegelse o For å skape rom (dybde, bredde) o For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt) o Motsatte bevegelser o Påfølgende/samtidige bevegelser o Forståelse for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker) Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!!! Skape og utnytte 2 mot 1 Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg? Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet Bevissthet i forhold til presshøyde Undersøkelser viser at mange fotballungdommer ønsker å bli involvert i de beslutningene som tas om ungdommens fotballhverdag. Et fotballtilbud tilpasset sine egne ønsker, motiver og behov. Altså spilleren i sentrum! Spilleren vil i høstsesongen i 16-årsklassen skifte skole, og kan dermed få endrede sosiale arenaer. Det er viktig å være tydelig overfor spillerne om at det er bedre at de tar med nye spillere til klubben enn at de slutter til fordel for andre klubber. Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side61

62 Ungdomsfotball Hvordan skal det læres?
Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper Sett pasningstreningen i en sammenheng o Inkludert i spillvarianter som f eks ”firkant” o I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) o I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng Smålagsspill bør fortsatt ha høy prioritet i Likevel bør man bruke mer tid på spill på større baner med flere spillere. Dette er viktig for at spillerne får trent ferdighetene sine under høy funksjonalitet,. Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere! Spilløvelser skal utgjøre minst 50% av hver trening Slik skal det organiseres Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller Det skal gjennomføres en avslutning på sesongen med premieutdeling. Det kan også legges opp til andre type priser Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong hvor planen blir punktvis gjennomgått Supplementære tilbud RøaTalent: Et tilbud til 4-6 spillere som har ferdigheter og holdninger utover de andre i kullet Oslo Fotballkrets – SUP: Spillere som utmerker seg spesielt blir nominert til kretsens spillerutviklingsprosjekt Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side62

63 DYNAMITE GIRLS RØA DAMELAGS HOVEDREGLER FOR ANGREPSSPILL
Utgangspunkt er 4:3.3 Se alltid om du kan slå ballen direkte i bakrom, dernest opp på midtspiss eller indreløper i mellomrommet Før ballen framover når du ikke er presset Spill pasninger framover – helst diagonalt foran medspiller i bevegelse Løp for å være spillbar når du ikke har ballen – helst forover når medspiller har kontroll og kan spille forover Hold full bredde på angrepssida, skjær inn fra motsatt side for mulige gjennombrudd Vend med ballen hvis du kan, spill støtte når du må Ved innlegg slås helst raske innlegg på tvers bak forsvaret (ikke til keeper) 45 grader ut når ballfører kommer nærme mål og det er forsvarsspillere nærme mål Bevegelse foran mål ved innlegg rykk foran motspillerne motsatt kantspiss eller midtspiss angriper rom ved første stolpe indreløperne kommer inn i feltet bakfra søk ny posisjon hvis du er ved nærmeste stolpe og det ikke har kommet innlegg Ikke stress i avslutningene – du har som regel bedre tid enn du tror. Sikt på et hjørne eller over keeper, presisjon er viktigere enn kraft! Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side63

64 DYNAMITE GIRLS RØA DAMELAGS HOVEDREGLER FOR FORSVARSSPILL
Når vi angriper skal laget være samlet og 2 eller 3 fra bakre ledd skal markere motstandernes spisser Den som har mistet ballen skal prøve å vinne den tilbake først eller bli den første som presser motstanderen Løp mens ballen går, førsteforsvarer sjekker motstanderens førstetouch og takler eller presser mot 2.forsvarer – innover i angreps- og midtbanesonen, utover i forsvarssonen Laget skal ha 3 presseledd. Avstanden mellom pressleddene skal være meter, avstanden mellom hver spiller i leddet 8-10 meter, nærmere jo nærmere vi er eget mål. Når motstander har ballkontroll på midtbanen og det ikke er press på ballfører, skal bakre ledd trekke seg på linje bakover til skuddhold (ca 20 meter) Når motstanderen angriper på siden kan sideback gå fram og presse, de øvrige i forsvarsleddet sideforskyver Når motstanderen angriper i midten skal nærmeste midtstopper fram og presse – senest på skuddhold (ca 20 meter). Sidebackene sikrer bak og komprimerer Ved innlegg og dødball, markeres motspillerne foran mål. Vær først på ballen og klarer! Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side64

65 DYNAMITE GIRLS Langsiktig arbeid gir resultat!
Røa Ils utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball Side65


Laste ned ppt "Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google