Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt 33e Bedriftsetablering: Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt 33e Bedriftsetablering: Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt 33e Bedriftsetablering: Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL

2 Prosjekt 33 e Prosjektgruppe –Prosjektgruppen: Kjell Tore Næsgaard (Student BAIN) –Veileder: Øivind Hallsteinsen

3 Prosjekt 33 e Litt om oppgavestiller: –Animagika AS (forestående navneendring) –Tidligere drift innen 3D animasjon – Illustrasjon – layout –Har ligget dødt de siste årene –Ønsker å starte ny drift innen webdesign/webutvikling med vekt på rikt innhold og interaktivitet

4 Prosjekt 33 e Problemstillingen: –legge til rette for ny drift i selskapet –Finne ut om det er grunnlag for drift i selskapet, eller om selskapet skal avvikles/selges.

5 Prosjekt 33 e Bedriftens nåsituasjon Animagika AS har ligget dødt i noen år og ønsker å starte ny drift. Bedriften har tidligere drevet med 3D-animasjon og illustrasjon/layout. Man ser nå for seg å bygge opp en blandet økonomi med inntekter fra enkel web design, nisjeprodukter med vekt på rikt media og interaktivitet innen webutvikling og bedriftsinterne datakurs.

6 Prosjekt 33 e Ønsket situasjon Forsiktig drift fra første dag etter prosjektets slutt. –Med forsiktig drift, menes at man kan tilby produktene: enkel webdesign Flash og Ajax kompetanse php kompetanse til små interaktive løsninger på web php/mysql kompetanse til å integrere mindre databaseløsninger på web kompetanse/materiell til å kunne holde bedriftsinterne kurs. –Dette skal kommuniseres klart på bedriftens nettsider –…der det også skal ligge eksempler på ulike nisjeprodukter.

7 Prosjekt 33 e Konkrete behov –Forstudiet avdekket følgende behov: økt kompetanse en forretningsplan et nettsted som formidler bedriftsinformasjon/bedriftsprofil Nettsider som demonstrerer nisjeprodukter innen rikt media og interaktivitet. Kursmateriell

8 Prosjekt 33 e Hvorfor ble denne oppgaven valgt? –Timingen var god i forhold til teknisk utvikling i rikt innhold på web. –Timingen var god i forhold til markedsutviklingen for rikt innhold på web. –Timingen var god i forhold til beslutningstidspunktet for videre drift kontra avvikling av selskapet. –Studenten ønsket å sikre mulighetene for fortsatt utvikling innenfor sitt fagfelt også etter endt utdanning. –Uavhengig av bedriftens suksess ville det gi studenten en mulighet til å begynne å bygge en portfolio. –Ved suksess vil studenten være i relevant jobb.

9 Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? –Forstudiet: Skaffe oversikt over problemstilling og behov Avgrense prosjektets omfang og rammebetingelser Kartlegge prosjektmål og kritiske suksessfaktorer Opprette en egnet systemutviklingsmodell for utviklingsarbeidet i prosjektet Gjennomføre en risiko analyse

10 Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? –Analyse: Undersøke markedet –Sekundærdata fra Internett –Primærdata fra intervjuer med reklamebyråer Definere og konkretisere brukerkrav Prototyp for nettstedet (hovedsaklig struktur) Utvikle en forretningsplan

11 Prosjekt 33 e Hvordan ble problemstillingen løst? –Utvikling: Utvikle kursmateriell (etter behov / oppdrag) Utvikle demoprodukter (prototyping tillempet på hvert enkelt demoprodukt. Ikke på utviklingsarbeidet som en helhet) Utvikle nettsted

12 Prosjekt 33 e Problemer underveis –Et sammensatt prosjekt med ulike komponenter. Komponentenes eksakte innhold var uklart i starten. Gjorde det vanskelig å finne gode styringsmodeller – endte opp med å bruke prototyping mot hver av komponentene som skulle utvikles.

13 Prosjekt 33 e Problemer underveis –Hadde i starten av prosjektet ikke den kompetanse som var nødvendig for å gjennomføre det. Kompetanseheving var en del av prosjektprosessen. Dette gjorde at jeg ikke hadde full oversikt over utviklingsarbeidets innhold og tidsforbruk i starten.

14 Prosjekt 33 e Problemer underveis –Kompetansehevingen gjorde at jeg måtte ta et ekstra fag. Dette tok i seg selv ganske mye tid, spesielt mot eksamen. Utviklingsarbeidet i prosjektet ble dermed noe forsinket.

15 Prosjekt 33 e Problemer underveis –Begrenset oversikt i starten førte til at det gikk med en del ekstra tid i forstudiet. Dette var imidlertid en svært lærerik prosess i forhold til prosjektstyring.

16 Prosjekt 33 e Problemer underveis –Å være alene i prosjektgruppen var problematisk på noen områder: Savnet feedback fra andre deltakere. Dokumentasjonskravet var like stort som for en gruppe med flere deltakere. Ingen muligheter for arbeidsdeling eller utfyllende kompetanse.

17 Prosjekt 33 e Resultater: –Prosjektet har gitt økt kompetanse innen: Flash / Actionscript 2.0 Javascript / CSS Ajax Ajax rammeverk XML teknologier

18 Prosjekt 33 e Resultater: –Prosjektet har gitt bedriften styringsverktøy gjennom: Forretningsplan Bedre innsikt i markedet Bedre innsikt i egne muligheter og begrensninger –Kan beslutte å gå videre med foretaket

19 Prosjekt 33 e Resultater: –Prosjektet har gitt bedriften et nettsted (ferdig i Mai) –Prosjektet har gitt bedriften flere produkter Innen webutvikling (disse demonstreres på nettstedet) Innen datakursing

20 Prosjekt 33 e Videre arbeid –Aktive markedsføringstiltak –Daglig drift –Fortsatt kompetanseheving vil være avgjørende for suksess. –Implementere CMS løsning –Søking etter partnere for å utvikle eget CMS system –Igangstart med 3D animasjon i BLENDER (open source 3D program)


Laste ned ppt "Prosjekt 33e Bedriftsetablering: Forretningsplan, Nettsted med Flash, Ajax, PHP, MySQL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google