Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er viktig fra et brukerperspektiv?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er viktig fra et brukerperspektiv?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er viktig fra et brukerperspektiv?
Odd Volden, 31. oktober 2014

2 Hjelp meg å huske på at … …dere skal få de siste fem minuttene til å stille spørsmål / kommentere

3 For deg som vil vite mer…
erfaringskompetanse.no napha.no (her finner dere bl.a. en rekke blogginnlegg jeg har skrevet) psykiskhelsearbeid.no mentalhelse.no wso.no brukererfaring.no abup.no

4 For deg som vil vite mer…
Lenke til en artikkel jeg har skrevet sammen med Marit Linnerud Egeland og Kari Skaarud; om brukerorganisering: Rull nedover; artikkelen finnes på den siste fjerdelen av sida, og heter ”Ute i regnet, eller inne i varmen?”

5 For deg som vil vite mer…
Erfaringsnettverket; åpen gruppe på Facebook Brukermedvirkning innen helsetilbud; åpen gruppe på Facebook (De fleste på forrige side er sikkert på Facebook også) På twitter: Sigrun Tømmerås og Anne Grethe Teien (og undertegnede, for den saks skyld, men jeg er ikke så aktiv der for tida)

6 For deg som vil vite mer…
Hvis dere vil ha det litt mer systematisk, kan dere lese mitt kapittel i antologien Å sette farger på livet, redigert av Lisbet Borge og Arve Almvik; boka kom ut tidligere i år, på Fagbokforlaget

7 Min tjenestehistorie 
Alt for mye psykoterapi i alt for mange år Null informasjon om alternativer Ingen valgmuligheter Alt fokus på lidelsen Ingen interesse for alternative historier / unike resultater

8 Min tjenestehistorie 
Hemningsløs individualisering Nettverket aldri trukket inn Null barneperspektiv (jeg har en sønn som ble født omtrent samtidig med at jeg startet min pasient-, klient- og brukerkarriere; ingen var noensinne opptatt av ham) Ingen oppfordring og muligheter til evaluering

9 Min tjenestehistorie 
Bortkastet tid? Noe lærte jeg selvfølgelig Alle kan ha nytte av å nærlese sin fortid og samtid sammen med en profesjonell samtalepartner i blant Men å gjøre dette til fabrikkinnstillingen på feltet?

10 Min tjenestehistorie 
Meningsløst Uetisk Til de av dere som jobber klinisk: Pass på så ikke klinikeren tar knekken på sosionomen / barnevernspedagogen / vernepleieren!

11 Min tjenestehistorie 
Hva var vendepunktet? Noen miljøterapeuter og en lege i en sykehusenhet som omsider hørte etter Trygdebolig og dagsenter Et godt fungerende lokallag av Mental Helse Marit Linnerud Egeland – en sykehusansatt sosionom med fingerspitzgefühl for nettverks- og organisasjonsbygging

12 Min tjenestehistorie 
I løpet av et par måneder ble livet snudd opp ned Jeg har i dag liv jeg ikke en gang kunne drømme om Jeg har vært engasjert i alle år siden for å gi alle som sliter en mulighet for å oppleve det samme som jeg gjorde - fra dag 1!!!

13 Moralen i historien Borgere og brukere må møte helt andre historier om psykisk helse, psykiske lidelser og psykososiale funksjonsnedsettelser enn vi fortsatt gjør Narrativ og identitet er viktigere enn diagnose og sykdom Tilhørighet i det sivile samfunn er viktigere en terapeutiske allianser Strukturell empati er like viktig som individuell empati

14 Vendinger i feltet Fra den biopsykososiale modellen til den sosiopsykobiologiske modellen Brukerens preferanser, og grunnlaget for å preferere, må tillegges mye større vekt (Husk: Kunnskapsbasert praksis = Vitenskapelig innvunnet kunnskap i lys av kliniske erfaringer og brukerens preferanser)

15 Vendinger i feltet Vi snur pyramiden:
Universell utforming, uro, krise, behandling – i den rekkefølgen Sterkest innsats på ordinære arenaer: Familie, nærmiljø, barnehage / skole / arbeidsliv, frivillige organisasjoner (Folkehelsa 1/2011: Bedre føre var, Ulland, m.fl., upublisert)

16 Et spørsmål til dere Er helsesøstrene, kommunepsykologene og ACT-teamene i ferd med å bli ”den nye utekontakten”, mens ”kliniske FO-ere” prøver å bli så lik den kontorbaserte behandleradelen som mulig?

17 Gode eksempler Gunnar Eide, klinisk barnevernspedagog, familieterapeut og fagbokforfatter KickOff: sommerleir og grupper for unge som sliter, og deres venner Samvær like viktig som samtale Sterke, positive tilbakemeldinger fra både brukere og tjenesteytere som har vært med på leir

18 Gode eksempler Psykisk helse-tjenestene i Livorno-distriktet i Italia, samarbeider med det regionale brukerstyrte kompetansesenteret ROM Agder, og Kristiansand kommune, bl.a. Det lokale helseforetaket (i Toscana) har ansatt en sosiolog, Paolo Pini, som formidler mellem tjenestene og brukerorganisasjonene Sosial turisme Medforskning Kvalitetsarbeid (BSB) Borgerrettigheter

19 Gode eksempler Hinna bydel i Stavanger: Redesignet hele tjenesten i tråd med brukernes ønsker og faglig mot: -Hva vil skje om vi gir brukerne nøklene til tjenestebilen? ABUP: Nesten helg, abup.no, ABUP-magasinet Nye metaforer på psykisk helsefeltet (Volden og Andersen, 2011) Skape et nytt språk om psykisk helse

20 Gode eksempler Birgit Valla, kommunepsykolog, Familiehjelpa i Stange:
-Vi bruker mye tid unødvendig i psykisk helsetjenester. Folk selv har så mye ressurser. Får vi hentet ut disse så trenger ikke vi så mye ressurser selv. -Vi spør folk systematisk om hva som er viktig for dem, hva er det de tenker at de har behov for. Så kommer vi med våre betraktninger etter å ha lyttet ordentlig til brukeren. Da blir hjelpen mye mer effektiv, og vi frigjør masse tid.

21 Gode eksempler -Nøkkelen til hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre ligger i å åpne for større kreativitet og prøving og feiling blant fagfolk. Tilbakemeldinger fra brukerne og målte resultater av behandlingen skal være rettesnoren. (Sitatene er hentet fra napha.no. Valla er aktuell med boka Videre. Hvordan psykisk helsetjenester kan bli bedre)

22 Foreløpig oppsummering
Lokalbasert, dialogisk informasjon Alternativer og valgmuligheter (brukerens preferanser, tjenestetorget) Alternative historier, narrativ, identitet og tilhørighet Samvær Strukturell empati

23 Foreløpig oppsummering
Den sosiopsykobiologiske modellen Bolig først! (Penger først…Alain Topor) Et ansvar for tjenestene å bidra til brukerorganisering

24 Litt til, hvis vi rekker det
Brukerperspektivets fem nivåer: Fenomen Individ Tjeneste System Samfunn

25 Litt til, hvis vi rekker det
Erfaringskonsulenter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Hege Orefellens dissens til Paulsrudutvalget Arbeidet mot tvangsbruk på psykisk helsefeltet Medisinfrie tilbud

26 Litt til, hvis vi rekker det
Trond Aarre: Evidenskravet hviler like mye på ”tradisjonalistene”; jfr. variasjonen i bruk av døgnplasser Når vi ikke har evidens, må vi uansett verdibasere; hvorfor ikke benytte sjansen til å ta brukerperspektivet helt ut?

27 Litt til, hvis vi rekker det
Det jeg har sagt til nå, innebærer ikke at psykoterapi eller andre tradisjonelle tjenester er unyttige For noen problemer, i noen faser, for noen brukere - det er klart at psykoterapi fortsatt vil være et alternativ som velges av mange Det jeg står opp mot, er den hegemoniske og automatiske psykologiseringen, individualiseringen, m.m.

28 Spørsmål og kommentarer?
Da var det dere…


Laste ned ppt "Hva er viktig fra et brukerperspektiv?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google