Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Online distribusjon – erfaringer fra Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Online distribusjon – erfaringer fra Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Online distribusjon – erfaringer fra Norge
Svenska Daisykonsortiet 14. nov. 2014

2 Jørn Ella Hanna Nanna

3 Litt om NLB Budsjett litt over kr 50 millioner 55 ansatte Fem avdelinger – Utlån/formidling, Innlesing, Utvikling, Informasjon og Administrasjon Alle samlet i Oslo

4 En aksjon i regi av NLB

5 Alt for få kjenner tilbudet

6 Kampanjepakken for Spre ordet!
Hva gjør vi: Leverer grunnleggende informasjon om NLB og tilbudet Tipsliste til hvordan drive aktiv formidling under kampanjeperioden Leverer pressemelding dere kan sende til lokale medier Stiller med plakatvegg til utstilling Leverer et antall T-skjorter og bokmerker med kampanjebudskap Hva gjør dere: Er aktive! Forteller om Rett til å lese og NLB i lokalmiljøet, til pressen i SoMe Stiller en del av publikumsarealet til disposisjon Deler ut bokmerker Går med litteratur-T-skjorte

7 Sentralt i aksjonen står nettstedet Nettstedet spiller på leseglede og skal bidra til at budskapet spres. Her kan du: dele leseopplevelser sende gratis lydboksnutter kjøpe litteratur-T-skjorter møte ambassadører for aksjonen

8 Online i Norge – men først noen forkortelser…
DOD – DAISY Online Delivery: standardisert streaming og nedlasting av DAISY-bøker via Internett. DODP – DAISY Online Delivery Protocol: standarden som definerer de tekniske rammene for DOD. DOD-service – Det tilbudet et bibliotek eller lignende yter ved hjelp av DOD. DOD-spillere – spillere som er kompatible med DODP, og som dermed kan utnytte DOD-servicen fra et bibliotek eller lignende. DODH-spillere – hardware-spillere som forstår DODP, og som dermed kan utnytte DOD-servicen fra et bibliotek eller lignende.

9 Erfaringer fra et prosjekt for å teste ut distribusjon til DODH-spillere – litt om formålet
Få erfaring med distribusjon til DODH-spillere Finne ut hvordan målgruppa tilpasser seg ny teknologi Teste ulik nettverkstilgang Få brukeropplevelser Teste innhold fra andre innholdsleverandører Finne ut om våre løsninger var gode nok

10 Hovedmål for prosjektet Lydbok rett i spilleren
Gjennomføre en pilottest med online-distribusjon til DODH-spillere på en liten gruppe teknologisvake lånere i en begrenset periode

11 Målgruppe for prosjektet Lydbok rett i spilleren
Kvinner og menn Pensjonsalder og oppover Teknologisvake Bosted i Oslo Lånere i NLB Ikke nødvendig med nettilgang

12 Hypotese 1: En brukergruppe som synes det er vanskelig med ny teknologi….
Basert på overgangen fra kassett til CD

13 Hypotese 2: Teknologien er på plass, det er bare å sette i gang, vi behøver bare vise for interessentene at det virker…

14 Hypotese 3. Spillerne er helt klare for online-bruk…

15 Skulle teste distribusjon til fire spillertyper
NAV trakk seg ut rett før prosjektoppstart Én spillertype fungerte ikke

16 Satt igjen med én spiller og 14 brukere
2 med trådløst nettverk hjemme 12 med oppkobling til telenettet (4G-ruter fra Telenor)

17 Dette har vi gjort Planlagt Skaffet midler Rekruttert testbrukere
Skaffet samarbeidspartnere Opprettet prosjektskranke Vært på hjemmebesøk Testet og delvis løst innmeldte problemer Fulgt opp testbrukere Registrert erfaringer Gjennomført spørreundersøkelser Gjennomført gruppesamtaler

18 Resultater Dette har stort sett fungert: Målgruppa var positive
Nettverkstilgang Brukervennlig spiller Nedlastning til spilleren 12 testbrukere fikk hver sin ruter med innebygd 4g fra Telenor. 2 ble koblet til sitt eget trådløse nettverk. Vi testet kablet tilgang på en spiller her på huset. Det er verdt å merke seg at det er umulig å koble flere spillere av denne typen (Plextalk Linio Desktop) til det samme nettverket. Dette kan ha praktisk betydning dersom flere synshemmede i samme familie ønsker hver sin spiller. Ruter må være mer universelt utformet og enn den vi har brukt. Hvorfor. Bortsett fra dette, så er ruterløsningen noe vi anbefaler videre,ikke minst fordi det gjør en mer mobil. Under sluttsamtalen virket testbrukerne positive til å betale for ruterabbonnement selv. Åtte testbrukere synes det var lett å lære seg den nye spilleren, fire svarer ganske lett og to synes det var vanskelig. Ingen kunne tenke seg å fortsette med løsningen med feilene som er nå, men med en forbedring svarer tolv at de kanskje, eller helt sikkert ville gått over til løsningen. Alle svarer at det er like lettvint å låne bøker som tidligere. Halvparten synes det er uvant funksjonalitet, mest fordi de ikke er vant til online-menyen.

19 Resultater Dette har ikke fungert så bra: Streaming Lesefeil Hopping
«Finner ikke tittelinformasjon» Spilleren henger seg opp Bøker «forsvinner» Uklare meldinger fra spilleren Enkelte problemer med nedlastning Det er sammenheng mellom lesefeil i DODH-spillere og stopp i Lydhør. Testingen peker mot at problemet med stopping i Lydhør og lesefeil i DODH-spillere ligger i NLBs backend-løsning. Testbrukerne opplevde lesefeilene som svært frustrerende, og orket ikke strømme bøker mer. Prosjektteamet ga derfor opplæring i nedlastning til de fleste halvveis i testperioden. NLB må finne ut hvorfor lesefeil og stopp oppstår og løse dette problemet, dersom det viser seg at dette ligger under NLBs ansvarsområde. Strømming er ikke brukbart så lenge dette er et vanlig problem. NLB har hatt problemer med vannmerkingsserverne. Slike problemer kan føre til at DODH-spillere ikke får tilgang til lydinformasjon ved strømming. En hypotese om at dårlig kapasitet på vannmerkingsserverne påvirker DODH-spillerne, bør testes. En annen mulighet kan være at overføringen fra NLBs interne boklager til DMZ-serveren, der spillerne søker etter bøker, går for sakte. Etter testperioden har NLB endret på dette slik at alle bøkene normalt ligger tilgjengelig på DMZ-serveren. Dette er sannsynligvis et spillerproblem som oppstår i kombinasjon med server i forbindelse med mange kommandoer på en gang som stresser kommunikasjon mellom server og spiller. Spilleren henger seg til slutt opp. En mulig løsning er å tvinge avslutning av spilleren (egen kommando), eller ta ut og inn batteriet.

20 Resultater Behov for bistand:
15 min. konfigurering av spiller og aktivering av ruter per. testbruker 1 time opplæring og installasjon per bruker på hjemmebesøk Gjennomsnittlig 30 sekunder telefonbistand hver dag per bruker – mest i starten Viktig å merke seg at vi ba om å få mest mulig telefoner. Det ble en del hyggeprat… Trengte mest bistand til å avgjøre om spilleren sto av eller på og opplæring i spilleren. Konklusjon: Det er en større jobb å konfigurere, gi opplæring og installere DODH-spillere enn tradisjonelle DAISY-spillere. Dette er en oppgave som ikke liger under NLBs ansvarsområde, og det er naturlig at hjelpemiddelsentralen eller spillerleverandører tar ansvar for dette.

21 Resultater - hovedkonklusjoner
NLBs løsning for distribusjon til DODH-spillere må forbedres Overgang til ny teknologi var ikke så komplisert for målgruppa Overgang til ny teknologi krever mer enn spillerne – NAV og kommunene må ha rutiner for opplæring og support Prosjektets hovedkonklusjoner Løsningen med distribusjon til DODH-spillere er ennå ikke bra nok til at vi kan sette i gang med dette. Spesielt lesefeil og hopping er prekære feil som ødelegger lytteopplevelsen. Her må det mer utvikling til. Overgang til ny teknologi var ikke så komplisert for eldre og teknologisvake lånere som vi hadde trodd. De er som alle andre ville vært, negative til den ustabile tjenesten, men positive til fremtidsrettet teknologi gjort på en ukomplisert måte. Dersom tjenesten blir mer stabil, er det grunn til å tro at også teknologisvake brukere vil ha utbytte av den. God informasjon til brukerne om hva online-distribusjon av lydbøker innebærer, er også en viktig faktor for at brukerne skal ha et godt utbytte av tjenesten. NLB brukte mye tid i forkant av testingen på å konfigurere spillere og aktivere rutere. Dette er ikke en naturlig oppgave for NLB som i hovedsak er en innholdsleverandør. Hjelpemiddelsentralen, eventuelt i samarbeid med spillerleverandørene, bør opprette rutiner for å håndtere dette i en framtidig driftssituasjon.

22 Hva gjør vi nå? Har som mål at distribusjonen skal være tilpasset brukernes behov Videreutvikler Lydhør – sammen med MTM og andre Fortsetter med CD-distribusjon Fortsetter med nedlasting og strømming Arbeider for å identifisere hva som skal erstatte CD-er – DODH-spillerne er en kandidat, men mye må forbedres og avklares


Laste ned ppt "Online distribusjon – erfaringer fra Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google