Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet Kaare Skagen Höyskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet Kaare Skagen Höyskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet Kaare Skagen Höyskolen i Oslo

3 Former for veiledning Lengre, sammenhengende veiledningsforløp Kortere veiledningsmuligheter Veiledningslike samtaler

4 Kjennetegn på veiledningsforløp Større eller mindre muligheter for planlegging Varierende tidsavstand til yrkesutøvelsen Strategi må tilpasses veiledningsforløpet

5 Veiledningsstrategier En strategi bør foreligge Grader av nødvendighet Hvilke deler av strategier virket, hvilke virket ikke?

6 Hovedfaser og strategier i veiledningsforløpet(1) Utforskende og indirekte veiledning Utforskende og mer direkte veiledning Rådgivende og veivisende veiledning

7 Hva er en rolle? Rolleforståelse og rolleaksept en personlig sak

8 Hva er en god veiledningsrolle? (1) Ærlige og tydelige budskaper Likegyldighet er ille Svar på spørsmål

9 Hva er en god veiledningsrolle? (2) Formidle informasjon Ta den veiledede alvorlig

10 Veilederkompetanse Kunnskap om veiledningstema Veiledningsferdigheter Personlige forutsetninger

11 Vesentlig for veiledningen Kontrollert innlevelse, avslappet, ikke påtrengende, tillitsfull, selvsikker og spørrende Oppfølging av ideer, tanker og følelser

12 Rolleforståelse og forventninger (1) Rollefortolkning er vesentlig for kunne legge en strategi og utføre den Veilederens eget profesjonelle selvbilde Veilederens oppgaveforståelse

13 Rolleforståelse og forventninger (2) Veilederen har et profesjonelt ansvar Veilederen må balansere formidling mot lytting Veilederen må være realistisk

14 Rolleforståelse og forventninger (3) Hvilke forventninger har den veiledede? Hvor stanser veilederens oppgaver? Hvor begynner den veilededes plikter?

15 Rolleforståelse og forventninger (4) Bygge tillit gjennom ærlighet og realisme Husker hele veiledningsforløpet Viser profesjonell interesse

16 Rolleforståelse og forventninger (5) Veilederen som reformagent? Veilederen som oppdagelsesassistent Noe av ytterste vitkighet?

17 Utforskende og indirekte veiledning(1) Følge den veilededes beskrivelse Årvåkenhet og oppmerksomhet Kognitiv empati

18 Utforskende og indirekte veiledning(2) Avventende Ekte interesse og lytting Tilbakemelding med hovedtrekk av den veilededes beskrivelse

19 Utforskende og mer direkte veiledning Lansere nye tankebaner Ta opp selvmotsigelser Veilederens eget perspektiv

20 Rådgivende og veivisende veiledning Velge ut og undersøke handlingsmuligheter Planlegge handlingsfasen Fastholde handlingsalternativer

21 Hva er lov i veiledning? Alt er lov? Profesjonelle, etiske standarder gir rammer Teori, forskning, modeller inspirerer

22 Relevant litteratur Hermundur Sigmundsson og Monika Hage: Ferdighetsutvikling, 2005 Kaare Skagen: I veiledningens landskap, 2012 Kaare Skagen: Læreren som elsket å undervise, 2006

23 Takk for oppmerksomheten!

24 Da er det benstrekk.....


Laste ned ppt "Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet Kaare Skagen Höyskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google