Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet
Kaare Skagen Höyskolen i Oslo

2 Former for veiledning Lengre, sammenhengende veiledningsforløp
Kortere veiledningsmuligheter Veiledningslike samtaler

3 Kjennetegn på veiledningsforløp
Større eller mindre muligheter for planlegging Varierende tidsavstand til yrkesutøvelsen Strategi må tilpasses veiledningsforløpet

4 Veiledningsstrategier
En strategi bør foreligge Grader av nødvendighet Hvilke deler av strategier virket, hvilke virket ikke?

5 Hovedfaser og strategier i veiledningsforløpet(1)
Utforskende og indirekte veiledning Utforskende og mer direkte veiledning Rådgivende og veivisende veiledning

6 Hva er en rolle? Hva er en rolle?
Rolleforståelse og rolleaksept en personlig sak

7 Hva er en god veiledningsrolle? (1)
Ærlige og tydelige budskaper Likegyldighet er ille Svar på spørsmål

8 Hva er en god veiledningsrolle? (2)
Formidle informasjon Ta den veiledede alvorlig

9 Veilederkompetanse Kunnskap om veiledningstema Veiledningsferdigheter
Personlige forutsetninger

10 Personlige forutsetninger
Vesentlig for veiledningen Kontrollert innlevelse, avslappet, ikke påtrengende, tillitsfull, selvsikker og spørrende Oppfølging av ideer, tanker og følelser

11 Rolleforståelse og forventninger (1)
Rollefortolkning er vesentlig for kunne legge en strategi og utføre den Veilederens eget profesjonelle selvbilde Veilederens oppgaveforståelse

12 Rolleforståelse og forventninger (2)
Veilederen har et profesjonelt ansvar Veilederen må balansere formidling mot lytting Veilederen må være realistisk

13 Rolleforståelse og forventninger (3)
Hvilke forventninger har den veiledede? Hvor stanser veilederens oppgaver? Hvor begynner den veilededes plikter?

14 Rolleforståelse og forventninger (4)
Bygge tillit gjennom ærlighet og realisme Husker hele veiledningsforløpet Viser profesjonell interesse

15 Rolleforståelse og forventninger (5)
Veilederen som reformagent? Veilederen som oppdagelsesassistent Noe av ytterste vitkighet?

16 Utforskende og indirekte veiledning(1)
Følge den veilededes beskrivelse Årvåkenhet og oppmerksomhet Kognitiv empati

17 Utforskende og indirekte veiledning(2)
Avventende Ekte interesse og lytting Tilbakemelding med hovedtrekk av den veilededes beskrivelse

18 Utforskende og mer direkte veiledning
Lansere nye tankebaner Ta opp selvmotsigelser Veilederens eget perspektiv

19 Rådgivende og veivisende veiledning
Velge ut og undersøke handlingsmuligheter Planlegge handlingsfasen Fastholde handlingsalternativer

20 Hva er lov i veiledning? Alt er lov?
Profesjonelle, etiske standarder gir rammer Teori, forskning, modeller inspirerer

21 Relevant litteratur Hermundur Sigmundsson og Monika Hage: Ferdighetsutvikling, 2005 Kaare Skagen: I veiledningens landskap, 2012 Kaare Skagen: Læreren som elsket å undervise, 2006

22 Takk for oppmerksomheten!

23 Da er det benstrekk.....


Laste ned ppt "Hovedfaser og strategier i veiledningsløpet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google