Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi

2 Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling

3 Bredde/visjon Konkretisering og gjennomføring

4 Hva er elektronisk meldingsutveksling? Utveksling av dokumenter (elektronisk) En type dokument er en type melding (epikrise, henvisning, rtg- rekvisisjon, lab-svar, rtg-svar, sykemelding) Standarder for meldinger (KITH) Meldingsutveksling er særlig aktuelt på områder med rutinemessig utveksling av strukturert informasjon som for eksempel henvisning, epikrise, rekvisisjoner og svar.

5 Meldingsutvalg i dag Klinisk kjemisk svar Mikrobiologisk svar Patologisvar (cytologi) Patologisvar (histologi) Psykofarmakologisk svar Radiologisvar Epikrise Applikasjonskvittering Henvisning Røntgenrekvisisjon Svar på henvisning Elektroniske brev Poliklinisk notat Blodbank Patologiremisse til Kreftregisteret Fødselsmelding til Medisinsk Fødselsregister POLK

6 1.Nasjonalt meldingsløft 2.Kommunesatsing 3.Elektroniske resepter 4.Elektronisk pasientjournal (EPJ) 5.Tilgang til pasientinformasjon 6.Helhetlig dataflyt 7.Helseinformasjon, pasient- og brukertjenester 8.Nye samhandlingsmåter 9.Utdanning, opplæring og kompetanseutvikling 10.Innovasjon og forskning 11.Dokumentasjon og informasjonsarbeid Innsatsomr å der – Samspill 2.0

7 Nasjonalt meldingsløft Mål: For volumtjenester som epikrise, henvisning, laboratorierekvisisjoner og -svar, røntgenrekvisisjoner og –svar og sykmeldinger skal elektronisk kommunikasjon være dominerende innen utløpet av 2009. Parallelle papirprosesser skal også opphøre. Nasjonalt program: Ledes av Helsedirektoratet Ikke endre eksisterende styringslinjer og ansvarsforhold Prioriterte meldingsforløp: Fase 1: - Legekontor – helseforetak - Legekontor – NAV og helserefusjoner - Helseforetak – Helseforetak Fase 2: - Kommunale pleie- og omsorgstjenester – Legekontor - Kommunale pleie- og omsorgstjenester - Helseforetak Nasjonal samhandlingsarkitektur – bruk av standarder. Utbredelse og bruk av standardiserte meldinger Koordinerte og kvalitetssikrede innføringsprosesser Løsningene skal være så velfungerende og pålitelige i bruk at parallelle papirprosesser avvikles

8 Elektroniske resepter Mål: Programmet for eResept Norge skal etablere en helhetlig elektronisk løsning for å rekvirere, ekspedere og dokumentere reseptpliktige legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler, samt gi grunnlag for oppgjør til apotekene/bandasjistene ved utleveringer på blå resept. De ulike aktørene i verdikjeden knyttes sammen i et helhetlig elektronisk forløp. eReseptprogrammet: Nasjonal reseptformidler Bruk av utviklede rekvirent- og utleveringsmoduler på legekontor og apotek Pilotdrift (midlertidig stoppet): Samtidig med pilot ble ny programvare for EPJ (med flere endringer) tatt i bruk på legekontorene. Pasientinnsyn: Mine resepter (planlegges)

9 Fyrtårnskommuner - Tromsø - Trondheim - Sandefjord - Stavanger ELIN-k - Tromsø - Trondheim - Arendal - Bergen - Sandefjord - Stavanger samspillkommuner Mål: I løpet av strategiperioden skal alle kommunene ha kommet i gang med elektronisk samhandling internt, med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater. Samhandlingsarkitekturen skal ligge til grunn. Kommunesatsing

10 Hvorfor synliggjøre og dele kunnskap? - Erfaringer fra ”likemenn” utgjør kanskje den viktigste kunnskapen å spre på stadiet vi er nå - For å kunne ta stilling til – og velge å prioritere å ta i bruk elektroniske samhandlingsløsninger

11 khe@helsedir.no http://www.shdir.no/samspill/kommunesatsning/


Laste ned ppt "Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google