Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for Sandnes som sunn by Gramstad 11. November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for Sandnes som sunn by Gramstad 11. November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for Sandnes som sunn by Gramstad 11. November 2014

2 Forslag til sakliste Referat fra møtet 6. juni 2014 Friluftslivets år 2015 God Tannhelse = god folkehelse? Handlingsprogram for folkehelse - diskusjon og gruppearbeid Sandnes som medlem i WHO sunne byer og i Sunne kommuner Evaluering – oppsummering - lunsj

3 Handlingsprogram for folkehelse Foreslå 3 konkrete tiltak for hvert av temaene: Sunn oppvekst Sunn aldring Sunn integrering Sunn livsstil Tiltakene skal kunne startes opp/gjennomføres innen et år og må være realistiske i forhold til organisering og økonomi. Samarbeid og medvirkning blant flere bør kjennetegne tiltakene.

4 Miljø- og folkehelseprofil 30 % av befolkningen er under 20 år 18 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn Stor og aktiv frivillig sektor Offentlig vann har god kvalitet – ca 6 % har ikke offentlig vannforsyning 66 % av jordbruksarealet har ekstra vern 88 % av innbyggerne er tilfreds med natur og friluftsliv 87 % av innbyggerne sorterer avfallet Ca 1900 boliger ligger i rød sone for trafikk-/og/eller skytebanestøy Antall bostedsløse er 200 9 av 12 bydeler har turløyper tilrettelagt for alle Ca 80 % av befolkningen har tilgang til turområde innen 500 m Sykkelandel er 5,3 % Kollektivandel er 6,6 % Trivsel i skolen er noe lavere enn for andre storbyer Antall nye tilfeller av enkelte kreftformer er høyere enn for landet

5 WHO nettverket Medlem i WHOs europeiske nettverk av sunne byer fra 1991 Mål: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Viktige prinsipper: Tettferdighet og likebehandling Langsiktighet, samarbeid, medvirkning og solidaritet Miljø Folkehelse Sunn by

6

7 Fase VI – hovedtemaer for arbeidet Overordnete mål Rettferdighet og likebehandling Ved å fremme helhetlig ledelse – kommune, innbyggere, organisasjoner, næringsliv Hovedtemaer Livsløpsperspektiv Særlige Folkehelseutfordringer Folkehelse gjennom alle deler av kommunens virksomhet Utvikle et robust samfunn

8 Sunne kommuner WHO’s norske nettverk Egen organisasjon med 2 ansatte, 17 kommuner og 5 fylkeskommuner Statsstøtte og kontingenter Formål å fremme helse, trivsel og miljø tilsvarende som WHO nettverket Erfaringsutveksling, læring, utprøving Konferanser, temamøter, kampanjer, partnerskap, fagnettverk

9 Fagnettverk i Sunne kommuner Sandnes kommune har foreløpig anbefalt følgende fagnettverk: 1.Kunnskapsgrunnlaget – fra oversikt til Handling 2.Helsevennlig stedsutvikling 3.Helsefremmende oppvekst 4.Utjevning av sosiale helseforskjeller 5.Aktiv aldring

10

11 Evaluering 2 møter i 2014 – et mindre enn planlagt Møtested – Arboretet og Gramstad Innhold i møtene Arbeidsform, involvering og medvirkning Hva er bra og hva bør endres?


Laste ned ppt "Forum for Sandnes som sunn by Gramstad 11. November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google