Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sted: SpareBank1 sitt møterom i 3.etasje

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sted: SpareBank1 sitt møterom i 3.etasje"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sted: SpareBank1 sitt møterom i 3.etasje
ONSDAG 23. APRIL kl 19.00 Obligatorisk lagleder/trenermøte – men også Allmannamøte (interesserte forelder er også velkommen) Sted: SpareBank1 sitt møterom i 3.etasje v/ Matilda Sjekk av Lagleder/trener oversikt Gjennomgang av nye hjemmesider - hva ligger hvor Fotball ABC 2014 Årshjul inkl Cuper Info tavle Fotballbanen Godtgjørelse lagledere/trenere Innhenting av Politiattester Forsikringer Holdninger – Fair play. Hand shake for Peace. Non toleranse! Ordensregler for Kunstgressbanen Terminlisten – MinFotboll app Treningsøkta.no Foreldreinfo – kampvert. Viktig at hvert lag har foreldremøte Barne trener kurs 24-25/5 / Barnefotballkveld 6/5 Arrangere felles lørdagstrening på rundgang for alle? Jentedag/Guttedag? Ønskeliste v/Stein Ove Treningsoversikt – kampoversikt. Banefordeling (A-D) + 7`er Rutiner søppel (søppelplan) / igjenglemte ting v/Anders Klubbdommerkurs 24/4, status Dommerkontakt – ansvarsoppgaver Materialforvalter - baller må merkes/letes etter – draktsett/nøkler v/Niklas Rutiner Snadderbua & Klubbhus Stabekk samarbeid v/Liv Karin Økonomi – treningsavgifter Påmeldingsavgifter Cuper Snadderbu oppgjør – innsetning av penger v/Gunn & Rita (J11-13): Alle jenter på banen: Egne jentesamlinger. Hvordan beholde og rekruttere jenter? v/Henrik Spillere fra utlandet/mottaket (Protection of Minor) Nye spille regler 2014 FIKS: Resultatregistrering. Elektroniske kamprapporter. Registrering av tropp/spillere.

2 - Lagleder/trener oversikt korrekt
- Lagleder/trener oversikt korrekt? Alle må sjekke på nettet, er noen glemt, er alle trenerne med osv. Har noen trenere spesifikk dag osv. Når oppdatert setter vi også opp dette i Snadderbua med kontaktinfo. Gjennomgang av nye hjemmesider - hva ligger hvor Jeg har prøvd å tenke logisk og lagt all på nettet under sine rubrikker. Kom gjerne med innspill til forendringer/forbedringer. Gå gjerne igjennom så du vet hvor info ligger. Be også forelder sjekke. Fotball ABC 2014 Ønsker ikke ha dette tunge 28 siders hefte lengre – uten at alt skal til en hver tid ligge oppdatert på nett. Vil man printe ut ser det selvfølgelig mulig… Har fortsatt lagd en egen rubrikk ”Fotball ABC 2014” som er linket/vedlagt til de oppdaterte dokument som vært i hefte tidligere. Alle viktige skjema lagledere… VIKTIG! Egen rubrikk lagleder MÅ se på, oppdatere, printe ut og gi til styre/spillere osv. Spilleroversikt med kontaktinfo, Velkomstbrev med avgifter for sesongen osv osv. Spilleroversikt skal snarest (seinest 15/5) sendes ”maskinelt”, dvs via PC til Matilda & Liv Karin. Under Velkommen og Treningsavgifter. All info rundt treningsavgifter, medlemsskap, egen andel buss, godtgjørelse lagleder/trener, dommergodtgjørelse osv.

3 Oppslag/infotavle Fotball banen
HVA SKAL STÅ – utendørs så alle kan se: Treningstider Hjemme kampoppsett – kommende ukes kamper eget større oppsett? Baneansvarlig samt kiosk/klubbhus ansvarlig Søppelplan Inne i huset: Klubbdommer oversikt Lagleder/trener oversikt Foreldre rutiner (Kampvert – Snadderbua/Klubbhus rutiner) Større tydeligere oppslag: Ordensregler for banen Foreldrevett regler (fått fra Kretsen)

4 Innhenting av Politiattester
Alle trenere, lagledere og aktive foreldre skal levere skjema til Matilda, samt kopi av legitimasjon SNAREST! Kom innom i banken med det før 1/5. Jeg gir det samlet til Sofia Norman som er ansvarlig for dette i Hovedlaget. Skjema ligger på nettet (info om lagene). Hva skal idrettslaget gjøre? • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Politisk begrunnelse Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

5 Forsikringer Lagsforsikringen gir spillerne en dekning under grunnforsikringen og vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring med bedre dekninger enn under lagsforsikringen. Mer info og bestilling av utvidet forsikring gjøres på For å ha gyldig forsikring må: Spilleren være registrert i FIKS som aktiv med lagsforsikring inneværende sesong

6 Holdninger– Fair play. Hand shake for Peace. Non toleranse!
Ligger egen rubrikk på nettet. Hvor mange har kampvert (en forelder med gul vest) på kampene og hvor mange gjør hand shake for peace. NY BROSJYRE!! Les og utfør – sterkt ønske fra Kretsen at dette utføres!!! Trenervett, foreldrevett, holdninger og info om fair play ligger mer utførlig også på vår hjemmeside…

7 Ordensregler for bruk av kunstgressbanen – forslag til nye! Kommentarer? Innspill? Settes opp stort oppslag på banen… Banen kan fritt benyttes til uorganisert trening når det ikke pågår organisert aktivitet på banen. All annen aktivitet må vike for organisert aktivitet. Samtlige brukere av banen plikter å følge ordensreglene. Om disse ikke følges kan bruker umiddelbart bli bortvist fra banen. * All organisert aktivitet på banen skal avtales med baneansvarlig Hemsedal IL- Fotball. * Det er ikke tillatt med bruk av bil eller sykkel innenfor gjerdene til banen. Sykler SKAL parkeres utenfor gjerdet. * Hunder ikke tillatt. * Glassflasker forbudt. * ALL søppel på og rundt banen (innenfor gjerdet) skal fjernes etter hver trening og kamp. Dette gjelder også løse kunstgressfibre. Kastes i søppelkasser. Vi oppfordrer alle lag å bruke 5 min etter hver trening/kamp til å fjerne søppel – selv om et ikke er din egen. * All form for rusmidler er forbudt på og i umiddelbart nærhet av banen. * Røyking er FORBUDT på Kunstgressbanen og nærliggende områder. * Spytting på banen er ikke tillatt, da dette øker bakterieveksten i banedekket, noe som igjen kan føre til betennelser i åpne sår og det viser seg også en økt risiko for å videreføre smitten til "kyssesyke". Dette høres kanskje tåpelig ut, men det er faktisk sant! Prøv å overhold det. * Det er ikke tillatt med snus og tyggegummi under kamp og trening, igjen da dette vil forurense banedekket. * Fotballsko med skruknotter forbudt. * Det må utvises varsomhet ved bruk av banen og banens materiell. All bruk av annet materiell og egne midlertidige installasjoner inne på banen skal godkjennes av baneansvarlig før bruk. * Brukere skal rydde banen umiddelbart etter bruk. Ansvarlig trener/leietaker skal påse at dette gjøres. * Alle skader og/eller mangler skal umiddelbart rapporteres til baneansvarlig. HVORFOR??? Ganske enkelt fordi forsøpling med snus, røyk, tyggegummi, korker osv vil føre til at banens levetid blir dramatisk forkortet. Det er derfor særdeles viktig at vi alle tar ett felles ansvar for at vi kan ha glede av banen i så mange år som mulig. Håper alle har forståelse for dette pålegget. Det er viktig at lagledere og trenere lærer spillerne å ta ansvar for egen bane. Både under og utenom organisert trening. Hilsen Hemsedal Idrettslag, Fotballgruppa

8 Min fotball app – gratis i 2014
Apple og Android App. Gratis – synkronisert mot Terminlisten (Norges Fotballforbund, NFF). Til lagledere, trenere og foreldrer for å følge med når det er kamp, legges i egen kalender og full oversikt! Legg til det/de lag-/ene du ønsker – fra hele Norge. I eksempel har jeg brukt Hemsedal G10  I tillegg kan App brukes til å registrere resultat… Se følgende link: resultatregistrering/

9 Treningsøkta.no Mail tilsendt til de lagledere og trenere jeg har hatt fødselsnr på – med brukernavn og passord. Jeg har lagt inn alle lagene og hvis noen lag/person mangles, gi meg beskjed så retter jeg opp i det. Gratis i 14mnd. S2S verktøyet (Treningsøkta.no) tilbyr: For Treneren: et komplett videobibliotek med fotballferdigheter og -øvelser. lage egne fotballtreningsøkter, sesong- og utviklingsplaner oppfølging av kamper kommunikasjons- system rapporter og statistikk for lag og spillere tegneverktøy for å lage egne øvelser informasjon til foreldrene For Spilleren: bedre trening hjemme bedre forberedt til treningsøktene loggbok pr. sesong og akkumulert For Ledelsen: oversikt over treninger og treningsarbeid banefordeling oversikt over utstyret kvalitetssikring informasjonssystem Nå også med: Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe med utvalgte favorittøvelser Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen Neste side er ”printscreen” av Appen som man kan laste ned for å få treningene på mobil. Den koster 35,- Veldig enkel og grei løsning, både på PC og App. Brukervennlig! Jeg lagde en allerede ferdiglagd økt, tok meg 10 sek.

10

11 Årshjul – aktivitetskalender, ligger på nettet – med info om alle aktuell cuper som vi pleier å være med på… Mai 10/5 Navneliste på samtlige spillere med fødselsdato og oversikt foresatte sendes leder/kasserer. 20/5 Faktura treningsavgift sendes lagleder som sender den mailen videre til alle foreldre. 19/5 Styremøte 24/ /5 kl Barnefotballkurs, Første trinn i trenerlisens. Juni 1/6 Frist for nye lag til høstserien 10/6 Styremøte 23-25/6 Tine Fotballskole (mandag-onsdag) - arrangert av ”Jansen”. Juli – lite aktivitet, felles ferie… August 1/8 Mail om ønske treningstider høst (samme tider hvis man ikke sier ifra) 13/8 Styremøte, samt kamp og treningsoppsett ferdig for høsten September 18/9 Styremøte – forberede julekalender (ordne premier) Oktober 23/10 Torsdag: Høstmøte og dugnad. Alt utstyr blir tatt inn og levert til materialforvalter, sammen med forslag til nødvendige ny innkjøp og endringer. Rydding og vasking. Lagleder/trenermøte med evaluering. x/x Dommer møte/evaluering x/x Til Stabekk og se kamp? uke 40 Fotballskole høstferie ??? Info, datoer og påmelding cuper: Utover kampene i serien er det opp til hvert lag å vurdere hvilke cuper man ønsker å delta på. Delta gjerne på de ”lokale cupene”. Fotball klubben dekker påmeldingsavgift, mens andre kostnader (overnatting/mat) osv betales av den enkelte. Lagleder melder selv på til de aktuelle cupene. 6-9/6,14 Hallingcup (Pinseturneringen) – for alle opptil 19 år (påm.frist 30/4) – 15/6,14 eilo cup – opptil 10 år (påm.frist 1/6) –www.geiloil.no 27-29/6,14 Lerum Cup, Sognefjord – fra 10 år (påm frist 30/4) - Uke 30/31 Norway Cup. Fra 11 år (født 2003) og oppover. Startdato 27/7,14 (påm.frist 15/4,2014 15-17/8,14 Ål Cup. Fra år (påm.frist 1/7) - 31/8 Torpo Knøttecup - opptil 10 år – 6-7/9,14 Lærdalsturneringa (født ) –7`er turnering (påm.frist 25/7)

12 Foreldreinfo – kampvert, alt på egen rubrikk på nettet
Foreldreinfo – kampvert, alt på egen rubrikk på nettet. Be at alle foreldre går inn og leser før hjemmekamp - så de vet hvilke oppgaver de har å utføre  NB! Viktig at hvert lag har foreldremøte og informerer hva vi ”forventer av foreldre”… NYTT – EN KAMPVERT MED GUL VEST PÅ ALLE HJEMMEKAMPER, mer info i FairPlay brosjyren… En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort. Før kampen: Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. Ønske velkommen begge lag og dommer. Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113 Under kampen Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. Prate med dommer i pausen. Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer. Etter kampen Bistå i å organisere Fair play-hilsen Takker begge lag og dommer Rydde rundt banen etter kampslutt

13 Barnefotball trener kurs i mai med Jansen. Fredag 23/5: 18-20 (teori)
Barnefotball trener kurs i mai med Jansen. Fredag 23/5: (teori). Lørdag 24/5: Søndag 25/ timer. Vi må ha flere påmeldte for å kunne gjennomføre! Påmeldte pr 23/4: Matilda, Peter, Per Magnar, Hege, Svein Ove, Tomas, Tove (fra Gol). Må være gjerne stk for å gjennomføres!! Bli med så vi får gjennomført kurs! Trenerkurs: Barnefotballkurs. NB! Nye tidspunkter – se rubrikk. NFF C-lisens, DELKURS I / BARNEFOTBALL (12 timer - 6t.teori / 6t.praksis) Denne ønsker vi at ALLE trenere og aktive foreldre skal være med på!! Kurset krever ingen forkunnskaper, er også første trinn i UEFA C-lisens utdannelsen. I samarbeid med Buskerud Fotballkrets arrangerer vi GRATIS trenerkurs i Hemsedal 23-25/5. Alle er gode nok til å delta på dette, og alle vil få utbytte av deltagelsen. Trenerstigen starter med NFF C-lisens. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire delkurs. Dette delkurs 1 bør være obligatorisk for alle barnefotball trenere! Målgruppe: - Alle som skal jobbe med barnefotball i de yngste årsklassene (6-12 år). Kurset passer meget bra for foreldre som ønsker litt kunnskap og ideer om hvordan de skal lede fotballaktiviteten for barna. - De som trener eldre årsklasser har selvfølgelig også nytte av dette kurs. Grunnleggende fotballøvelser som kan bygges på til mer avanserte. Info via NFF - Barnefotballkurs Kurs arrangeres av NFF og Buskerud Fotball krets. Påmelding snarest til Matilda, Påmeldings frist 1/5.

14 Lørdagstrening – gutte/jente trening – høstferie trening
Lørdagstrening – gutte/jente trening – høstferie trening. Vi setter opp forslag til ambulerende lørdagstrening fra for ALLE. Ønskeliste – forventinger – andre ting? Ønsket tidligere: Info tavle / Digitalt resultat ur Aktivitetsleder/barnefotballkurs Oppdatert dommerliste og flere dommere Vannkoker / Organisert lørdagstrening og i høstferie Bedre søppelorgansisering / gjenglemte klær VANNKOKER OG NYTT VAFFELJERN ER FIKSET 

15 v/Stein Ove Treningsoversikt – kampoversikt. Ligger oppdatert på nettet. Mange lag som trener, satser på at man blir enig og bruker ”del av banen” og tar hensyn til hverandre. Hvis problemer kan vi vurdere å ”fordele ut treningsplass” – for eksempel Banefordeling (A-D) + 7`er. Ønske om flere kegler og et sett til med 5`er mål. Rutiner søppel. Søppelplan ligger på nettet. Vi har lagd søppelplan – lagleder ansvar! Ambulerende blant lagene, 1 uke på høst og 1 uke på vår har man søppelansvar! Igjenglemte ting. Trener sjekker etter hver trening. Kampvert sjekker etter hver kamp. Alt igjenglemt legges innendørs - i boks i Klubbhuset.

16 TRENING VÅR 2014 oppdatert 21.04.2014 Lag Årskull Kampdag Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag J 6 2008 J 7-8 J 9-10 Ons/Tors J 11-13 Man/Tirs J 14-16 G 6 G 7 2007 G 8 2006 G 9 2005 Tirs/Ons G 10 2004 G 11 2003 G 12 2002 G 13-14 G 15-16 Herre A-lag Mottaket Keeper trening Banefordeling? 6 "områder". Store fotballbanen - delt i 4. Nye 5`er banen. Grus. Husk sjekke om kamp den dag man har trening! Evnt lage ny treningsoversikt der "område" er fast. KL 5`er A B C D E-grus 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00

17 HJEMMEKAMPER VÅREN 2014 18-20 oppdatert 21.04.2014 Uke Dato Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 21-27/4 DUGNAD KL 1700 Klubbdommer kurs G15 Holeværingen kl1500 KL 18 28/4-4/5 G15 Ros kl1500 A-lag Vikersund kl1500 J16 Modum kl 1400 19 5-11/5 J13 Gol kl1900 G13 Flå kl 1900 20 12-18/5 J12 Geilo1 kl 1800 G11 Geilo kl 1900 G10 Gol2 kl 1800 G8 Nes2 kl 1730 G15 Eiker/Kvikk kl 1500 G8 Nes vs Flå 1810 G12 Nes kl 1900 J13 Geilo kl1900 G8 Flå kl 1850 A-lag N Sande kl1300 21 19-25/5 J12 Nes kl 1800 G9 Nes kl 1800 J10 Gol kl 1800 Trener kurs A-lag Skoger kl 1500 Trenerkurs 10-13 G13 Gol kl 1900 18-20 Trener kurs 10-16 22 26/5-1/6 J12 H.dal kl 1800 G11 Nes2 kl 1900 J10 Geilo kl 1800 J16 Åssiden kl 1500 G12 Ål kl 1900 G9 Gol1 kl 1800 23 2-8/6 G10 Nes2 kl 1800 J10 Ål kl 1800 24 9-15/6 A-lag Steinberg kl 1500 J12 Gol kl 1730 G13 Nes kl 1900 G15 Haugsbygd kl1500 G12 Gol kl 1730 J16 Gol kl 1900 25 16-22/6 G11 Ål kl 1900 A-lag Åssiden3 kl1500 26 23-29/6 Tine Fotballskole kl

18 RYDDING AV SØPPEL PÅ FOTBALLBANEN
Uke Dato Lag Ansvarlig/lagleder: 17 21-27/4 Jenter 9/10 år Ingrid Undheim Løken 18 28/4-4/5 Jenter 11/12 år Marianne Røren 19 5-11/5 Jenter 13 år Britt Reidun Intelhus 20 12-18/5 Jenter 14/16 år Inger Tove Lien 21 19-25/5 Gutter 7 år Stein Ove Berg 22 26/5-1/6 Gutter 8 år Jan Vidar Skolt 23 2-8/6 Gutter 9 år Odd Holde 24 9-15/6 Gutter 10 år Terje Kirkebøen 25 16-22/6 Gutter 11 år Tina Møllerplass 26 23-29/6 Gutter 12 år Vibeke Wahlstrøm Eriksen LAGLEDERENE HAR ANSVAR FOR Å RYDDE BANEN OG OMRÅDET RUNDT MANDAG OG TORSDAG. SAMT SETTE FRAM SØPPELDUNKENE TIL TØMMING FORAN SNADDERBUA PÅ TORSDAGER.

19 v/Anders Klubbdommerkurs 24/4, status. Flyttet til onsdag 30/4 pga snøhuletur for 9. og 10.klasse. Oppdatert invitasjon på nettet. Anders er nyvalgt Dommerkontakt. Kretsen ønsker at hver klubb skal ha dette forankret i styre og at en er ansvarlig. Står litt mer på nettet under Dommerinfo. Begynner så smått i år og håper til neste år ha en bra ordning og godt dommerteam som hjelper/støtter hverandre. Egne dommersamlinger og møter. Vurdere fadder ordning. Anders er også ny Materialforvalter Viktig! - baller må merkes/letes etter – være nøye med draktsett og nøkler

20 Rutiner Snadderbua & Klubbhus
v/Niklas Rutiner Snadderbua & Klubbhus Gå igjennom rutiner – glem ikke vasking av Klubbhus og søppel overalt! Rutiner ligger nå oppdatert på nettet. Blir også oppslag på både Snadderbu og Klubbhus om rutiner. Nytt vaffeljern og vannkoker er kjøpt inn. Stabekk samarbeid Litt om samarbeid vi hadde i vinter og hva de kan tilby oss i sommer/høst. Kick off? Busstur i høst til Stabakk kamp?

21 Økonomi – treningsavgifter Påmeldingsavgifter Cuper
v/Liv Karin Økonomi – treningsavgifter Påmeldingsavgifter Cuper Snadderbu oppgjør – innsetning av penger Mer om dette i ”eget brev fra kasserer” – se under skjema lagleder.

22 v/Gunn & Rita (J11-13): Alle jenter på banen: Ål er med i Buskerud Fotballkrets sitt prosjekt – Alle Jenter på Banen. Søknadsfrist var i februar. Vi begynner litt smått i år og søker midler til neste sesong Egne jentesamlinger. Hvordan beholde og rekruttere jenter? Mer fokus på det sosiale enn fotball… Ha ”Jentenes dag” lørdagen 14.juni 2014 – mer info og invitasjon kommer snart… Gunn og Rita ”tar tak” og kommer med forslag til sosiale tiltak. Trenger hjelp av eldre jentespillere og trenere for å få gjennomført dette.

23 v/Henrik - info om nedenstående ligger også på hjemmesiden:
Spillere fra utlandet/mottaket (Protection of Minor) Nye spille regler 2014 – gjennomgang Info frå Henrik 24/4 – glà melding: Hadde ein prat med NFF i dag vedr utanlandske spillarar som er 12 år og skal første gangs reg i FIKS. Dersom barn med annen nasjonalitet enn Norsk har komme til Norge før dei fyller 12 år og er i landet med gyldig opphold, samt med sine foreldre og ikkje har spilt for annen klubb i eit anna land, så trenger vi ikkje søke NFF/FIFA om overgangJ Dei kan reg. i FIKS på vanlig måte. Dvs at for eksempel dei «nye» G12 gutta frå Litauen ikkje må meldes som utanlandsk overgang.

24 v/Henrik Info om FIKS (Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System): Alle lagledere i lag med spillere fra 12 år og oppover er registrert i FIKS av Matilda og har fått automatisk mail med brukernavn og passord. Logg deg inn og les brukermanual. Resultatregistrering. Via SMS, Min Fotball App eller via FIKS. Alle kamper over 11 år skal fortløpende bli oppdatert med resultat og tabeller. Det betyr at alle lagledere for hjemmelag snarest etter kampslutt skal melde inn resultatet. Elektroniske kamprapporter. Via FIKS. Obligatorisk fra 13 år og oppover. Fant en brukerveiledning fra Nordmøre og Romsdal: Registrering av tropp/spillere. Via FIKS. Alle spillere fra 12 år og oppover MÅ registreres i FIKS for å være dekket av forsikring! Lagleders ansvar.

25 Enklere resultatregistrering Det er nå mulig å registrere resultater fra kamper rett fra MinFotball appen. Den siste oppdateringen av MinFotball appen inneholder denne nye funksjonen som gjør resultatrapportering mye enklere. Nå kan du klikke på kampen og melde resultat direkte. Hvis du allerede har appen, men ikke ser den nye funksjonen så må du oppdatere den. Du kan fortsatt sende sms på den "gamle" måten. Her er fremgangsmåte: Send en SMS til tlfnr med følgende melding: resultat kampnummer hjemmemål-bortemål Eks: resultat Husk at kamprapport allikevel skal sendes inn til din fotballkrets. Kampnummer finner du på kamprapporten eller ved å gå inn på kampfakta på fotball.no på aktuell kamp. Det er veldig viktig at lagledere sender inn resultat så fort som mulig etter kamp så tabeller og resultater til enhver tid er oppdaterte.

26 Å takk for fantastisk dugnadsinnsats – hils alle foreldre, spillere:
TAKK FOR I DAG! Å takk for fantastisk dugnadsinnsats – hils alle foreldre, spillere: Fantastisk bra jobbet! Gleder meg allerede nå til samme oppmøte på høstdugnad torsdagen den 23/10 


Laste ned ppt "Sted: SpareBank1 sitt møterom i 3.etasje"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google