Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT”"— Utskrift av presentasjonen:

1 OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT”
HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning

2 ”HVORDAN VÆRE MER INKLUDERENDE SAMTIDIG SOM VI NEDBEMANNER?
DET STORE SPØRSMÅLET: ”HVORDAN VÆRE MER INKLUDERENDE SAMTIDIG SOM VI NEDBEMANNER?

3 DISPOSISJON 1) Forberedelser 2) Beslutning 3) Gjennomføring
4) Etterarbeid 5) Evaluering/resultatvurdering

4 NEDBEMANNING: Hva dreier det seg om?
Arbeidsgiverpolitisk tenkning, menneskesyn Prosesser, kultur, endringer Utvelgelseskriterier Jus Avtaleverk

5 NEDBEMANNINGS-BEHOV Årsaker knyttet til virksomhetens behov for:
. Rasjonalisering, omorganisering og/eller driftsinnskrenkninger

6 Regelverk - Amls § 60 nr.2, forvaltningslovens § 16
Kollektive: Individuelle Sikre at korrekt faktum legges til grunn i forhold til de berørte parter Medvirkning Sikre samhandling som gjelder hele arbeidsstokken Kriterier - kompetanse/egnethet Arbeidsområde Ansiennitet

7 FORBEREDELSER - før vedtak (1)
Framdriftsplan Informasjonsstrategi Stillingsbank Bemannings-/omplasseringsutvalg Hvordan forebygge sykefravær? Tiltakspakke - Støtteapparat, veiledning Tiltakspakke - skreddersøm, sluttpakke Informasjon/drøfting tillitsvalgte Informasjon ansatte Behandle i AMU

8 Kriterier for oppsigelse - under ellers like vilkår
Kompetansekrav for å kunne inneha stilling Krav til egnethet Ansiennitet

9 Kompetansekrav Formell utdanning Erfaring Kurs Sertifikat
Offentlig godkjenning osv

10 Egnethet for stilling- eksempler
Kjønn Evne til å motivere Evne til samarbeid Evne til å overtale Evne til relasjonsbygging

11 Individuelle forhold Alder Trygdemuligheter Økonomisk situasjon
Forsørgelsesbyrde Utsikter på arbeidsmarkedet Tungtveiende sosiale forhold

12 Arbeidsområder barvernpedagoger og sosionomer
Sykepleiere og vernepleiere Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere Assistenter Pedagogisk personell (merknad) Vaktmestere og bygningshåndverkere Driftsoperatører og anleggsarbeidere Renhold Ingeniører (herunder naturforvaltere og lignende) Administrativt personell barvernpedagoger og sosionomer

13 Ansiennitet - under ellers like vilkår
Midlertidig tilsatte (vikarer) innenfor arbeidsområdet sies opp før fast tilsatte Den med kortest sammenhengende tjenestetid innenfor arbeidsområdet sies opp først

14 BESLUTNING Konsekvenser av vedtaket Eventuelle justeringer
Oversendelse til bemannings-/omplasseringsutvalg

15 GJENNOMFØRING - arbeidet i bemannings-/omplasseringsutvalget
Stillingsbank - oversikt ledige stillinger Oversikt nedbemanningsbehov Oversikt over virkemidler Frivillig avgang Omplassering (også til annen arbeidsgiver) Overtallighet Masseoppsigelse - Amls § 56A?

16 Masseoppsigelse/ oppsigelser
Masseoppsigelse - melding aetat (minst 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager) Drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Forhåndsvarsel/drøfting Aml § 57 nr. 1 Drøfting m/arbeidstaker Vurdering/Vedtak om oppsigelse Oppsigelse (formkrav)

17 Forhold til den oppsagte
Støtte/veiledning Skreddersydd løsning

18 ETTERARBEID Lønn/feriepenger etc
Fortrinnsrett til ny tilsetting (helt/delvis) - gjelder ikke vikarer Adresseendring Invitasjon til sosialt fellesskap Intervju/undersøkelse

19 ETTERARBEID/ RESULTATVURDERING
Prosess Tiltakseffekter Sykefraværsutvikling Resultater (måloppnåelse)


Laste ned ppt "OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google