Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lunner 2004 OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT” HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lunner 2004 OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT” HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lunner 2004 OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT” HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning

2 Lunner 2004 Servicetorg DET STORE SPØRSMÅLET: ”HVORDAN VÆRE MER INKLUDERENDE SAMTIDIG SOM VI NEDBEMANNER?

3 Lunner 2004 Servicetorg DISPOSISJON 1) Forberedelser 2) Beslutning 3) Gjennomføring 4) Etterarbeid 5) Evaluering/resultatvurdering

4 Lunner 2004 Servicetorg NEDBEMANNING: Hva dreier det seg om?  Arbeidsgiverpolitisk tenkning, menneskesyn  Prosesser, kultur, endringer  Utvelgelseskriterier  Jus  Avtaleverk

5 Lunner 2004 NEDBEMANNINGS- BEHOV Årsaker knyttet til virksomhetens behov for:. Rasjonalisering, omorganisering og/eller driftsinnskrenkninger

6 Lunner 2004 Servicetorg Regelverk - Amls § 60 nr.2, forvaltningslovens § 16  Sikre samhandling som gjelder hele arbeidsstokken  Kriterier - kompetanse/egnethet  Arbeidsområde  Ansiennitet  Sikre at korrekt faktum legges til grunn i forhold til de berørte parter  Medvirkning Kollektive: Individuelle

7 Lunner 2004 Servicetorg FORBEREDELSER - før vedtak (1)  Framdriftsplan  Informasjonsstrategi  Stillingsbank  Bemannings-/omplasseringsutvalg  Hvordan forebygge sykefravær?  Tiltakspakke - Støtteapparat, veiledning  Tiltakspakke - skreddersøm, sluttpakke  Informasjon/drøfting tillitsvalgte  Informasjon ansatte  Behandle i AMU

8 Lunner 2004 Servicetorg Kriterier for oppsigelse - under ellers like vilkår  Kompetansekrav for å kunne inneha stilling  Krav til egnethet  Ansiennitet

9 Lunner 2004 Servicetorg Kompetansekrav  Formell utdanning  Erfaring  Kurs  Sertifikat  Offentlig godkjenning osv

10 Lunner 2004 Servicetorg Egnethet for stilling- eksempler  Kjønn  Evne til å motivere  Evne til samarbeid  Evne til å overtale  Evne til relasjonsbygging

11 Lunner 2004 Servicetorg Individuelle forhold  Alder  Trygdemuligheter  Økonomisk situasjon  Forsørgelsesbyrde  Utsikter på arbeidsmarkedet  Tungtveiende sosiale forhold

12 Lunner 2004 Servicetorg Arbeidsområder  Sykepleiere og vernepleiere  Hjelpepleiere  Omsorgsarbeidere  Barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere  Assistenter  Pedagogisk personell (merknad)  Vaktmestere og bygningshåndverkere  Driftsoperatører og anleggsarbeidere  Renhold  Ingeniører (herunder naturforvaltere og lignende)  Administrativt personell  barvernpedagoger og sosionomer

13 Lunner 2004 Servicetorg Ansiennitet - under ellers like vilkår  Midlertidig tilsatte (vikarer) innenfor arbeidsområdet sies opp før fast tilsatte  Den med kortest sammenhengende tjenestetid innenfor arbeidsområdet sies opp først

14 Lunner 2004 Servicetorg BESLUTNING  Konsekvenser av vedtaket  Eventuelle justeringer  Oversendelse til bemannings- /omplasseringsutvalg

15 Lunner 2004 Servicetorg GJENNOMFØRING - arbeidet i bemannings-/omplasseringsutvalget  Stillingsbank - oversikt ledige stillinger  Oversikt nedbemanningsbehov  Oversikt over virkemidler  Frivillig avgang  Omplassering (også til annen arbeidsgiver)  Overtallighet  Masseoppsigelse - Amls § 56A?

16 Lunner 2004 Servicetorg Masseoppsigelse/ oppsigelser  Masseoppsigelse - melding aetat (minst 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager)  Drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte  Forhåndsvarsel/drøfting Aml § 57 nr. 1  Drøfting m/arbeidstaker  Vurdering/Vedtak om oppsigelse  Oppsigelse (formkrav)

17 Lunner 2004 Servicetorg Forhold til den oppsagte  Støtte/veiledning  Skreddersydd løsning

18 Lunner 2004 Servicetorg ETTERARBEID  Lønn/feriepenger etc  Fortrinnsrett til ny tilsetting (helt/delvis) - gjelder ikke vikarer  Adresseendring  Invitasjon til sosialt fellesskap  Intervju/undersøkelse

19 Lunner 2004 Servicetorg ETTERARBEID/ RESULTATVURDERING  Prosess  Tiltakseffekter  Sykefraværsutvikling  Resultater (måloppnåelse)


Laste ned ppt "Lunner 2004 OMSTILLINGSPROSESSER PÅ ”GODT OG VONDT” HVA ER GOD PRAKSIS VED NEDBEMANNING? Mål: Ivareta arbeidstakere godt Retningslinjer ved nedbemanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google