Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betydning av spektroskopiske metoder i industrien Johanne Brendehaug, TINE BA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betydning av spektroskopiske metoder i industrien Johanne Brendehaug, TINE BA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betydning av spektroskopiske metoder i industrien Johanne Brendehaug, TINE BA

2 NFR seminar 6.april 2005 Disposisjon  Hvorfor hurtigmetoder i industrien?  Eksempler på anvendelse i meieriindustrien  Leverandørmelk kontroll  Driftskontroll ute på anleggene  Oppbygging av kompetanse, måleverktøy og styringsverktøy i hvitost produksjonen, Ibion prosjektet.  Utfordringer, behov, oppsummering

3 NFR seminar 6.april 2005 Hvorfor hurtigmetoder i industrien?  Kvaliteten skal være i.h.t. spesifikasjonene  Råvarene : kvalitetssortering, kvalitetsbetaling. Sjekke at melka inn har rett fett %, rett protein % etc.  Prosesskontroll: kontrollere og styre at prosessen forløper ”normalt”  Ferdigvarekontroll: ”klarere ut ” produktene før de sendes på markedet  Kostnadseffektivt: optimalisert råvareutnyttelse, redusert feil produksjon og svinn. For å få til dette trenger en raske metoder slik at en kan bruke dataene: korrigere og optimalisere råvare, produksjon og ferdigvare kvalitet fortløpende.

4 NFR seminar 6.april 2005 Hva er fordelene med spektroskopiske metoder?  Raske svar.  Tradisjonelle analyser tar for lang tid. Fungerer best som kontroll analyse og dårlig som styringsverktøy  Gir muligheter for å styre prosessen underveis  Slik brukes også de fleste analyseinstrumentene.  I tillegg bruks også instrumentene til kontrollanalyser av ferdig produkt  Bedre råvareutnyttelse, riktig kvalitet (m.h.p. kjemiske hovedkomponenter) => Bedre kostnadseffektivitet og kvalitetsstyring.

5 NFR seminar 6.april 2005 Eksempler på anvendelser i TINE  Kontroll av melke råstoffet  Kjemisk kontroll: Combifoss instrumenter (IR)  Antall prøver: 1,7 millioner prøver pr. år i TINE  Prøvefrekvens:  2 prøver pr. måned (samleprøver) pr. melkeprodusent  6 prøver pr. år an enkelt ku  Hva måles: Fett, protein, laktose, urea, frie fettsyrer, frysepunkt, somatiske celler  Hvorfor: Kvalitetsbetaling til melkeprodusent og til avls forbedring.

6 NFR seminar 6.april 2005 FTIR instrumenter til driftskontroll  Milkoscan FTIR 120: fullspekter IR-instrument for flytende prøver. Store muligheter, utfordringen er gode kalibreringer  Vi har 15 instrument, brukes både på konsumanlegg, ysterier samt spesialanlegg (UHT)  Milkoscan 50: enklere (og billigere) IR instrument med faste bølgeområder og med mindre fleksibilitet  12 instrumenter, helst konsumanlegg  Food Scan: NIT instrument for faste prøver.  3 instrument, kalibrering utviklet for brunost, et anlegg analyserer også hvitost

7 NFR seminar 6.april 2005 Eksempler på anvendelse forts.  Analysetid FTIR:  Melk og fløte (flytende produkter): 1 min. Hvitost: 20 min.  Analysetid Food Scan: 1-2 min  Hva måles: Mulighetene er mange, men på meieriene brukes instrumentene mest til fettmåling, noe til tørrstoff, protein og karbohydrat. Ysteriene måler fett og protein i ystemelk. I spesielle prosjekter (IBION) brukes FT 120 til fullspekteranalyse.

8 NFR seminar 6.april 2005 Spektroskopiske metoder krever kompetanse og implementering - IBION  Må vite hva en skal måle og hvor  Hvilken informasjon gir analyse instrumentene  Finne riktig instrument for riktig anvendelse  Sette det ut i bruk i industrien – implementere

9 NFR seminar 6.april 2005 Hva vil vi oppnå?  Stabilisere ostekvaliteten – bedre styring  Lavere råstoffkostnader  Lavere analysekostnader  Bedre ressursutnyttelse IBION TINE

10 NFR seminar 6.april 2005 Data fra ferdigvarekontrollen

11 NFR seminar 6.april 2005 Årsaker til variasjoner  Råstoff  Syrekultur  Tekniske faktorer  Menneskelige faktorer  …….

12 NFR seminar 6.april 2005 Råvarer -melk -syre -løpe -mm Produkt Målinger Styring av ystingsprosessen Prosess standard.syrningløpningskjæring røringpressingsaltinglagring mm.

13 NFR seminar 6.april 2005 Styring av ystingsprosessen Råvarer -melk -syre -løpe -mm Produkt Egenskaper -TS -Fett -Smak -Tekstur mm Målinger Databehandling Styring Prosess standard.syrningløpningskjæring røringpressingsaltinglagring mm.

14 NFR seminar 6.april 2005 For å få til en bedre styring må vi:  Finne ut hvilke faktorer som påvirker ostens tørrstoffinnhold  Finne hurtigmetoder for å kunne måle effekt av disse faktorene  Finne riktig måleutstyr/analyseinstrument  Finne riktig sted for måling/analyse  Utvikle og etablere løsninger for kommunikasjon mellom nytt måleutstyr og eksisterende styringssystem for produksjonsprosessen

15 NFR seminar 6.april 2005 Vi har kommet et godt stykke på veien…. Et par eksempler:  Standardisering av Fett/Protein ratio i ystemelk  On-line måling av tørrstoff i ferskost

16 NFR seminar 6.april 2005 TS ved NIR, snitt pr. batch

17 NFR seminar 6.april 2005 NIR-instrumentet er allsidig  Velegnet til å gi informasjon om multivariate systemer/materialer  Råmelkskvalitet  Syrningsforløp i brukssyre  Syrningsforløp i ystetank  Tørrstoffinnhold i ost  mm

18 NFR seminar 6.april 2005 Pasteur/ Sep. YstetankMelk Syre Myse Avløp “IBION ysteriet” NIR fotometer Fiberoptisk kabel Måleprobe Multiplexer PC

19 NFR seminar 6.april 2005 Potensiale for reduksjon av råstoffkostnader Volum: Norvegia / Jarlsberg

20 NFR seminar 6.april 2005 Potensiale for reduksjon av analysekostnader  Antall prøver: 10 000 (ferskost Jarlsberg/Norvegia)  Kostnad fettanalyser: 1,3 mill.kr  Kostnad tørrstoffanalyser: 1,0 mill.kr  Kostnad osteprøver: 0,4 mill.kr  Innsparingspotensiale ved bruk av hurtiganalyser: (50%) 1,4 mill.kr.  Analyseutstyret (FT120) er i de fleste tilfeller på plass!

21 NFR seminar 6.april 2005 Potensiale for reduserte kvalitetskostnader  Lavere frasortering i form av avviksvarer  Mulighet for sortering på ”ostenivå”  Redusert svinn  Bedre muligheter for predikering av produktkvalitet gir mulighet for bedre produksjonsstyring  Mulighet for bedre sporbarhet i produksjonen

22 NFR seminar 6.april 2005 Behov for kompetanseutvikling  Bruk av statistiske metoder for optimal utnyttelse av råstoff og stabilisering av produktkvalitet. Statistisk prosesskontroll må bli en del av hverdagen i TINE- bedriftene  Utnytte ressursene bedre: Riktig bruk av analyseresultater og observasjoner fra IKD  Utnytte verktøyene vi benytter bedre (WILAB etc)  Opplæringsprogram pågår

23 NFR seminar 6.april 2005 Utfordringer, behov, oppsummering  Bruk av spektroskopiske metoder er kommet for å bli. Gir muligheter for å styre kvalitet, er kostnadseffektivt  Må vite hvilken informasjon vi trenger  Må deretter finne fram til riktig måleprinsipp, riktig målested, riktig måleinstrument  Mange av metodene og instrumentene er ”forskningspreget”  Må jobbe sammen: Leverandør  Eksternt F-miljø  Bedriften (e)  Bygge opp kompetanse parallelt NB! Implementering er ressurskrevende og vanskelig


Laste ned ppt "Betydning av spektroskopiske metoder i industrien Johanne Brendehaug, TINE BA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google