Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning

2 "Skjult mobbing" - april Proaktiv aggresjon P1 P2 P3 Mobbe offer Tilskuere

3 "Skjult mobbing" - april ”det er ikke nødvendigvis slutt fordi om mobbingen har tatt slutt” hva bør vi vite om dette?

4 "Skjult mobbing" - april Mobbing kan gi posttraumatiske stress- symptomer (PTSD) 2Hvorfor oppstår PTSD ? 3Å forstå dette hjelper oss å forstå de som lever med belastninger (mobbing) 3 del-tema:

5 "Skjult mobbing" - april PTSD En eller flere hendelser som innebærer trussel Skaper sterk emosjonell reaksjon (hjelpeløshet, skrekk, avsky eller redsel) Symptomer innenfor 3 cluster etter det inntrufne:

6 "Skjult mobbing" - april Intrusjon Påtrengende minner (bilder, stemmer, lukt, berøring) - ”flashbacks” Utløses/trigges av påminnere Tidsforskyvning Vansker med søvn/drømmer

7 "Skjult mobbing" - april Unnvikelse Situasjoner som minner om traume Tanker knyttet til traume Følelser knyttet til traume Fysisk nummen - påminnere

8 "Skjult mobbing" - april – Kroppslig aktivering I beredskap Urolig Irritabel Problem med oppmerksomhet og konsentrasjon Søvnvansker

9 "Skjult mobbing" - april Relasjoner mellom mobbing i arbeidslivet og PTSD 40% av 165 helse- og sosialarbeidere rapporterer mobbing over en to-årsperiode. 44% av disse skårer høyt på PTSD (Tehrani, 2004). 63% av et utvalg mobbeofre (n=102) rapporterer høye nivåer på PTSD-symptomatikk (særlig påtrengende minner og unngåelse) i en studie gjennomført ved Universitetet i Bergen (Matthiesen & Einarsen, 2004) I en studie gjennomført av Mikkelsen & Einarsen (2002) rapporterer 76% av de som er mobbet på jobben (n = 118, age 20-64) PTSD-symptomatikk.

10 "Skjult mobbing" - april Relasjoner mellom mobbing i skolen og PTSD Rosser (2002) finner en sammenheng mellom ”school violence” og PTSD symptomer. Snook (2001) finner at 1,25% av 169 elever i high-school (ikke klinisk utvalg) rapporterer PTSD symptomatikk. Halvparten av disse relaterer det til mobbing i skolen. I en fersk canadisk studie rapporteres en klar sammenheng mellom det å bli mobbet, og PTSD symptomatikk

11 "Skjult mobbing" - april Victimization status by grade. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

12 "Skjult mobbing" - april Prevalence of PTSD symptoms by victimization status. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

13 "Skjult mobbing" - april Hvorfor oppstår PTSD? 11. September 2001

14 "Skjult mobbing" - april ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories 11.September 2001

15 "Skjult mobbing" - april eksamensforberedelser eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre”

16 "Skjult mobbing" - april September vs eksamen ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre”

17 "Skjult mobbing" - april Moderne kognitiv forklaringsmodell (to hukommelses-systemer) To hukommelses-systemer (Brewin, 2003) (tidligere indikert av van der Hart, van der Kolk, Terr) Kvalitativt forskjellige Observasjoner som leder frem til teorien om to hukommelses-systemer: ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre”

18 "Skjult mobbing" - april To typer minner som kan opptre mer eller mindre samtidig Ordinære minner Kan bevisst gjenhentes Inneholder detaljer som ble fokusert nok på til å innkodes i langtidshukommelsen Danner basis for tenkning, planlegging, kommunikasjon Traumatiske minner Usammenhengende opplevelser – kaotisk – fragmentert Forblir identiske over tid Fullpakket med sensoriske detaljer Livaktige Påtrengende

19 "Skjult mobbing" - april Modell for to hukommelses-systemer (Brewin, 2003) Traume Ordinære minner Rasjonell tilgang Traume minner Bevisst oppmerks. Flashbac k Gjenopp- levelser

20 "Skjult mobbing" - april Amygdala Hjerne- bark Hippo- campus Thalamus (telefonsentral) Traumatisk opplevelse Rødt = automatisk og rask (traumatiske minner) Grønn = rasjonell men mer langsom (ordinære minner) To ”veier” i hjernen :

21 "Skjult mobbing" - april Psykobiologisk forklaringsmodell (Hva skjer i hjernen?) Ordinære minner (deklarativ hukommelse) –Hippocampus + hjernebark er sentrale Traumatiske minner (non-deklarativ hukommelse) –Lagret sammen med * ferdigheter, * frykt-respons, * Stress respons: flykte, slåss, overgivelse –Amygdala er sentral

22 "Skjult mobbing" - april Hva kan skje som resultat av ekstremt stress? Noen personer med kronisk PTSD har forminsket hippocampus-volum (van der Kolk, 1996). Ekstremt stress øker produksjonen av noradrenalin. Dette hemmer hjernebark, og stimulerer amygdala. –Forhøyet nivå av noradrenalin påvist i forb. Med PTSD (Vasterling & Brewin, 2005) Ekstremt stress reduserer tilgangen av serotonin. Dette hemmer hjernebark, stimulerer amygdala. –Farmakologisk behandling som øker serotonin har forbedret alle tre symptomgruppene hos PTSD-pasienter (Vasterling & Brewin, 2005)

23 "Skjult mobbing" - april ….og resultatet blir? Ekstremt stress forhindrer at informasjon (opplevelsen av det traumatiske) kan lagres i hukommelsen som en helhet, fordi hippocampus og hjernebark hindres i sine funksjoner. Aktivitet i amygdala øker. Den traumatiske erfaringen/hendelsen er dermed lagret -, og gjenhentes senere som, isolerte ”bilder”, kroppslige opplevelser (lukt, lyd), som er fragmenterte og uten kontekst. Siden hippocampus ikke har lykkes med å lokalisere den innkomne informasjon i tid og sted, vil disse fragmenter forbli isolerte

24 "Skjult mobbing" - april Tiltak Behandling Restrukturere traumer Kognitiv atferdsterapi EMDR Skriving Avslapningsteknikker (safe place) Restrukturering av mareritt Medisinering (innsovning) I skolen Hvem? Identifisering Henvisningskompetanse Skriving – krisepedagogikkens sentrale virkemiddel – ”orden i kaoset” ………?

25 "Skjult mobbing" - april Anbefalt litteratur: PTSD generelt: Brewin, C. R. (2003). Posttraumatic stress disorder: Malady or myth? New Haven & London: Yale University Press. van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & Weisaeth, L. (Eds.). (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York: The Guilford Press Neuropsychology of PTSD: Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky & E. P. Benedek (Eds.), Textbook of child and forensic psychiatry (pp ). Washington D.C.: American Psychiatric Press, Inc Vasterling, J. J., & Brewin, C. R. (Eds.). (2005). Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives. New York: The Guilford Press

26 "Skjult mobbing" - april Øvrige referanser: APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text revision) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), McKenney, K. S., Pepler, D. J., Craig, W. M., & Connolly, J. A. (in press). Peer Victimization and Psychosocial Consequences in Elementary and High School: An Examination of Posttraumatic Stress Disorder Symptomotology. York University: LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution. Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of post- traumatic stress among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(1), Rosser, S. S. (2002). Youth at risk: Community violence, trauma, and aggression in new england adolescents. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 63(1-B), 548. Snook, P. A. (2001). A comparison of traumatic symptomatology of the My Worst Experience and My Worst School Experience Scales. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 61(10-B), Tehrani, N. (2004). Bullying: A source of chronic posttraumatic stress? British Journal of Guidance and Counselling, 32,


Laste ned ppt "Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google