Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning thormod.idsoe@uis.no

2 "Skjult mobbing" - april 20092 Proaktiv aggresjon P1 P2 P3 Mobbe offer Tilskuere

3 "Skjult mobbing" - april 20093 ”det er ikke nødvendigvis slutt fordi om mobbingen har tatt slutt” hva bør vi vite om dette?

4 "Skjult mobbing" - april 20094 1Mobbing kan gi posttraumatiske stress- symptomer (PTSD) 2Hvorfor oppstår PTSD ? 3Å forstå dette hjelper oss å forstå de som lever med belastninger (mobbing) 3 del-tema:

5 "Skjult mobbing" - april 20095 PTSD En eller flere hendelser som innebærer trussel Skaper sterk emosjonell reaksjon (hjelpeløshet, skrekk, avsky eller redsel) Symptomer innenfor 3 cluster etter det inntrufne:

6 "Skjult mobbing" - april 20096 1 - Intrusjon Påtrengende minner (bilder, stemmer, lukt, berøring) - ”flashbacks” Utløses/trigges av påminnere Tidsforskyvning Vansker med søvn/drømmer

7 "Skjult mobbing" - april 20097 2 - Unnvikelse Situasjoner som minner om traume Tanker knyttet til traume Følelser knyttet til traume Fysisk nummen - påminnere

8 "Skjult mobbing" - april 20098 3 – Kroppslig aktivering I beredskap Urolig Irritabel Problem med oppmerksomhet og konsentrasjon Søvnvansker

9 "Skjult mobbing" - april 20099 Relasjoner mellom mobbing i arbeidslivet og PTSD 40% av 165 helse- og sosialarbeidere rapporterer mobbing over en to-årsperiode. 44% av disse skårer høyt på PTSD (Tehrani, 2004). 63% av et utvalg mobbeofre (n=102) rapporterer høye nivåer på PTSD-symptomatikk (særlig påtrengende minner og unngåelse) i en studie gjennomført ved Universitetet i Bergen (Matthiesen & Einarsen, 2004) I en studie gjennomført av Mikkelsen & Einarsen (2002) rapporterer 76% av de som er mobbet på jobben (n = 118, age 20-64) PTSD-symptomatikk.

10 "Skjult mobbing" - april 200910 Relasjoner mellom mobbing i skolen og PTSD Rosser (2002) finner en sammenheng mellom ”school violence” og PTSD symptomer. Snook (2001) finner at 1,25% av 169 elever i high-school (ikke klinisk utvalg) rapporterer PTSD symptomatikk. Halvparten av disse relaterer det til mobbing i skolen. I en fersk canadisk studie rapporteres en klar sammenheng mellom det å bli mobbet, og PTSD symptomatikk

11 "Skjult mobbing" - april 200911 Victimization status by grade. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

12 "Skjult mobbing" - april 200912 Prevalence of PTSD symptoms by victimization status. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005).

13 "Skjult mobbing" - april 200913 Hvorfor oppstår PTSD? 11. September 2001

14 "Skjult mobbing" - april 200914 ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories 11.September 2001

15 "Skjult mobbing" - april 200915 eksamensforberedelser eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre”

16 "Skjult mobbing" - april 200916 11.September vs eksamen ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre”

17 "Skjult mobbing" - april 200917 Moderne kognitiv forklaringsmodell (to hukommelses-systemer) To hukommelses-systemer (Brewin, 2003) (tidligere indikert av van der Hart, van der Kolk, Terr) Kvalitativt forskjellige Observasjoner som leder frem til teorien om to hukommelses-systemer: ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” –Flashbulb memories eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre”

18 "Skjult mobbing" - april 200918 To typer minner som kan opptre mer eller mindre samtidig Ordinære minner Kan bevisst gjenhentes Inneholder detaljer som ble fokusert nok på til å innkodes i langtidshukommelsen Danner basis for tenkning, planlegging, kommunikasjon Traumatiske minner Usammenhengende opplevelser – kaotisk – fragmentert Forblir identiske over tid Fullpakket med sensoriske detaljer Livaktige Påtrengende

19 "Skjult mobbing" - april 200919 Modell for to hukommelses-systemer (Brewin, 2003) Traume Ordinære minner Rasjonell tilgang Traume minner Bevisst oppmerks. Flashbac k Gjenopp- levelser

20 "Skjult mobbing" - april 200920 Amygdala Hjerne- bark Hippo- campus Thalamus (telefonsentral) Traumatisk opplevelse Rødt = automatisk og rask (traumatiske minner) Grønn = rasjonell men mer langsom (ordinære minner) To ”veier” i hjernen :

21 "Skjult mobbing" - april 200921 Psykobiologisk forklaringsmodell (Hva skjer i hjernen?) Ordinære minner (deklarativ hukommelse) –Hippocampus + hjernebark er sentrale Traumatiske minner (non-deklarativ hukommelse) –Lagret sammen med * ferdigheter, * frykt-respons, * Stress respons: flykte, slåss, overgivelse –Amygdala er sentral

22 "Skjult mobbing" - april 200922 Hva kan skje som resultat av ekstremt stress? Noen personer med kronisk PTSD har forminsket hippocampus-volum (van der Kolk, 1996). Ekstremt stress øker produksjonen av noradrenalin. Dette hemmer hjernebark, og stimulerer amygdala. –Forhøyet nivå av noradrenalin påvist i forb. Med PTSD (Vasterling & Brewin, 2005) Ekstremt stress reduserer tilgangen av serotonin. Dette hemmer hjernebark, stimulerer amygdala. –Farmakologisk behandling som øker serotonin har forbedret alle tre symptomgruppene hos PTSD-pasienter (Vasterling & Brewin, 2005)

23 "Skjult mobbing" - april 200923 ….og resultatet blir? Ekstremt stress forhindrer at informasjon (opplevelsen av det traumatiske) kan lagres i hukommelsen som en helhet, fordi hippocampus og hjernebark hindres i sine funksjoner. Aktivitet i amygdala øker. Den traumatiske erfaringen/hendelsen er dermed lagret -, og gjenhentes senere som, isolerte ”bilder”, kroppslige opplevelser (lukt, lyd), som er fragmenterte og uten kontekst. Siden hippocampus ikke har lykkes med å lokalisere den innkomne informasjon i tid og sted, vil disse fragmenter forbli isolerte

24 "Skjult mobbing" - april 200924 Tiltak Behandling Restrukturere traumer Kognitiv atferdsterapi EMDR Skriving Avslapningsteknikker (safe place) Restrukturering av mareritt Medisinering (innsovning) I skolen Hvem? Identifisering Henvisningskompetanse Skriving – krisepedagogikkens sentrale virkemiddel – ”orden i kaoset” ………?

25 "Skjult mobbing" - april 200925 Anbefalt litteratur: PTSD generelt: Brewin, C. R. (2003). Posttraumatic stress disorder: Malady or myth? New Haven & London: Yale University Press. van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & Weisaeth, L. (Eds.). (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York: The Guilford Press Neuropsychology of PTSD: Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky & E. P. Benedek (Eds.), Textbook of child and forensic psychiatry (pp. 221 - 238). Washington D.C.: American Psychiatric Press, Inc Vasterling, J. J., & Brewin, C. R. (Eds.). (2005). Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives. New York: The Guilford Press

26 "Skjult mobbing" - april 200926 Øvrige referanser: APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text revision) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), 335-356. McKenney, K. S., Pepler, D. J., Craig, W. M., & Connolly, J. A. (in press). Peer Victimization and Psychosocial Consequences in Elementary and High School: An Examination of Posttraumatic Stress Disorder Symptomotology. York University: LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution. Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of post- traumatic stress among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(1), 87-111. Rosser, S. S. (2002). Youth at risk: Community violence, trauma, and aggression in new england adolescents. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 63(1-B), 548. Snook, P. A. (2001). A comparison of traumatic symptomatology of the My Worst Experience and My Worst School Experience Scales. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 61(10-B), 5582. Tehrani, N. (2004). Bullying: A source of chronic posttraumatic stress? British Journal of Guidance and Counselling, 32, 357-366.


Laste ned ppt "Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google