Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Samhandling skjer når to eller flere organisasjoner arbeider sammen for å oppnå et bedre resultat enn om hver enkelt arbeidet med oppgaven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Samhandling skjer når to eller flere organisasjoner arbeider sammen for å oppnå et bedre resultat enn om hver enkelt arbeidet med oppgaven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Samhandling skjer når to eller flere organisasjoner arbeider sammen for å oppnå et bedre resultat enn om hver enkelt arbeidet med oppgaven alene. Bassac, 2005 … to eller flere organisasjoner for å oppnå egne resultater, samtidig som de forblir egne organisasjoner Charity Commision, 2009

2 2 aktuelle former Uformell samhandling – Ingen forpliktelse over tid – Avgjørelser tas av hver enkelt organisasjon Avtalebasert samhandling – Forpliktende – Over tid – Deling av ressurser – Avgjørelser tas i samhandlingsforumet

3 Grunnleggende elementer må være identifisert og lagt inn i prosjektet tidligst mulig. – Reparasjon av uklarheter er vanskelig underveis – Utførelse er prosessarbeid, løpende evaluering

4 Modifisert forkle (fritt etter Arne Næss) Plattform Handling Org 1Org 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Ultimate premisser Verdier Utgangspunkt Begreper Refleksjoner Konsekvenser Strategi Implementering

5 Nøkkelfaktorer Resultatene for hver partner må gi ett, eller flere, av følgende: – Oppnå noe de ikke klarer selv – Oppnå noe mer effektivt – Oppnå noe raskere Alle partnere må ha en delt visjon/hensikt Åpen og transparent prosess Sterkt lederskap

6 Nøkkelfaktorer forts. Klar plan for situasjonen der nøkkelpersonell går ut Nødvendig bruk av tid for å engasjere rette personer Prosedyrer og rutiner må være utarbeidet i hver enkelt organisasjon Samhandling må være forpliktende, og på nivå med andre presserende oppgaver

7 Spørsmål til hver partner Hva håper dere å oppnå konkret? Er samhandling den beste måten å løse utfordringene på? Er samhandlingen forankret høyt i ledelsen, og gitt prioritet? Passer samhandlingen inn i overordnede mål og strategier i organisasjonen? (Hva er disse?) Er det konkurranse om prioriteringer?

8 Arbeidsform 1.Avklaring av grunnleggende premisser i egen organisasjon: Hensikt Verdier Forankring Myndighet 2.Utkast til plattform i samarbeid Evalering i egen organisasjon Konsekvensvurderinger (hva må vi gjøre etc) 3.Endelig plattform utformes Implementering i egen organisasjon, oppgavefordeling 4.Driftsfase 5.Evaluering vertikalt og horisontalt etter tid. Justeringer 6.Ny plattform, ny implementering

9 Effektiv implementering avhenger af samspillet mellom medarbeider-, ledelse- og organisasjonsnivå Alle tre elementer skal spille sammen Medarbeide r LederOrganisasjon

10

11 Grunnleggende forutsetninger Aktivt lederskap og støtte Noen få ildsjeler Tilgang på ekstern eller intern ekspertise Tilstrekkelig opplæring – Ansvar – kunnskap - myndighet Tilstrekkelig med ressurser Steven R. Kreklow 2006

12 Hvem er interessenter? Hvem bør involveres? Hvem bør involveres på hvilken måte? – Aktivt arbeid, rådgiver – Informasjonsmøte – Informasjon på papir – Epost-informasjon

13 Oppdeling av interessenter Aktiv medvirkning i projektet er viktig Tid Innflytelse på projektet Makt Nødvendig for gjennomføring Ikke nødvendig/Liten innflytelse Stor innflytelse

14 Factors that enable and hinder implementation og projects in the alcohol and other drug field Australia Metastudie med 127 prosjekter 2002 – 2008 Identifisert: – 9 faktorer som økte implementering – 10 faktorer som hindret implementering MacLean et. al., 2012

15

16

17 Implementeringsfaktorer 1 Ekstern kommunikasjon og nettverk (73%) – Intern eller ekstern – Entusiasme i nettverket (52%) – Kommunal entusiasme (28%) – Denne støtten ble anført i bare 22% av de prosjektene som mislyktes – Klare forventninger og roller

18 Implementeringsfaktor 2 (61%) Effektiv ledelse – Engasjement, interpersonlige ferdigheter, fleksibilitet, målrettet, visjonære, evne til å ta risiko og å lære av feil – Kontinuitet hos ansatte – Mentorvirksomhet – Kunnskapsrike nøkkelpersoner

19 Implementeringsfaktor 3 (61%) Planlegging og prosjektdesign – Klare forventninger til hva dette kunne føre til – Holistisk tilnærming – Flere mulige innfallsvinkler

20 Implementeringsfaktor 4 (53%) Organisasjonen styring og kapasitet – Responderer lett på ansattes behov – Trekke inn tidligere erfaringer – Benytte en effektiv arbeidsgruppe eller styringsgruppe (dialogen)

21 Implementeringsfaktor 5 (42%) Følsomhet overfor brukernes situasjon – Kulturelt passende tilnærming

22 Implementeringsfaktor 6-9 God kommunikasjon mellom aktørene (38%) Brukermedvirkning (36%) Tilstrekkelig ressurser (36%) «Forskning» og datainnsamling (28%) – Evidens

23 Barrierer 1-2 Dårlig planlegging og design (49%) – Misforhold mellom design og målområde – Tidsfaktoren Riktig personell – Identifisering – Turnover

24 Barrierer 3 Lite engasjerte samarbeidspartnere (32%) – Prioriteringer – Svake leveranser – Uenigheter om gjennomføring og mål – Konflikter – Svikt i samarbeidet endte vanligvis i prosjektets død

25 Barrierer 4 - 5 Manglende sammenheng med andre faktorer i brukerens liv (29%) – Manglende sammenheng med andre tjenester i tjenesteapparatet – Manglende støttefunksjoner Manglende opplegg for evaluering (24%)

26 Barrierer 6 Uklare roller (22%) Svak kulturell forståelse, inkl. demografi (14%) Svak styring eller lite lederressurser (12%) Lite ressurser generelt

27 Hva får vi igjen med samhandling? Bedre, eller utvidet, tjeneste til bruker Bedre bruk av ressurser, lavere kostnader Kunnskaps- og informasjonsdeling Bedre koordinering av tjenester Delt risiko En sterkere stemme utad, og i egen organisasjon

28 Hva kan vi få igjen? Mer tillit mellom ledelse og utøvere Unngåelse av dobbeltarbeid Videre kontaktnett Personlig utvikling? Lettere å få nødvendige midler? Høyere offentlig tillit

29 Tidlig intervensjon og folkehelse Folkehelse Tidlig intervensjon Behandling

30 Effektmål Innbygger /bruker Organisasjonen Samfunn Medarbeider Effekt


Laste ned ppt "Samhandling Samhandling skjer når to eller flere organisasjoner arbeider sammen for å oppnå et bedre resultat enn om hver enkelt arbeidet med oppgaven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google