Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Velkommen til ledersamling DIS-Norge, Slekt og Data Ledersamling Gardermoen 8.-9. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Velkommen til ledersamling DIS-Norge, Slekt og Data Ledersamling Gardermoen 8.-9. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Velkommen til ledersamling DIS-Norge, Slekt og Data Ledersamling Gardermoen 8.-9. november 2014

2 2 Programmet  Lørdag 8. november DIS-Norge 2020 – hvor vil vi? –Hva skjer for tida? Presentasjon fra styret v / Tone Moseid Lunsj 12.30 – 13.30 –Velkommen til ny Riksarkivar DIS-Norges strategier framover v / Tone Moseid En åpen, synlig og profesjonell organisasjon, hva betyr det for oss? Arkivverkets strategi og prioriteringer v / Riksarkivar Inga Bolstad Samarbeid med DIS-Norge, Slekt og Data

3 3 Programmet  Lørdag 8. november DIS-Norge 2020 – hvor vil vi? 14.45 – 16.30  Tiltaksplan for DIS-Norge  Rundebordskonferansen med lederne Middag kl 19.00

4 4 Programmet  Søndag 8. november DIS-Norges aktiviteter  Gode verktøy for å bli bedre  Kursvirksomheten  Administrativt  Prosjektpresentasjoner  Ledernes forum, “hva skjer”? Lunsj kl 13 14.00 – 14.30: Oppsummering og vel hjem

5 5 Hva skjer for tida?  Styrets arbeidsform  Åpen, synlig og profesjonell  Oppfølging av landsmøtesaker  Videreføre strategiarbeidet  Styreinstruks

6 6 Hva skjer for tida?  Retningslinjer for oppdragsforskning  DIS-Norges slektsforskerregister  Statistikkloven!  Tiltaksplan  Kommunikasjonsplan

7 7 Hva skjer for tida?  Folketellinga 1875 – status og framdrift  Kontakter: –NSF –Nasjonalbiblioteket –Riksarkivet –Stortinget, budsjetthøring

8 8 Økonomiprosjektet  Langsiktig økonomisk strategi for DIS-Norge –Det settes i gang et økonomiprosjekt med mål å styrke økonomistyringen, og flytte ressurser fra drift og over på utviklingsprosjekt. Styret sammen med generalsekretær utgjør prosjektgruppa.  Mål 2014 - 2016: –25 % flere medlemmer 700.000 kr Statlig grunnstøtte 250.000 kr Økte salgsinntekter/annonseinntekter 150.000 kr Samarbeidspartnere 25.000 kr Prosjektorganisering/ - finansiering 100.000 kr Frigjøre midler fra drift 100.000 kr Sum 1 325.000 kr

9 9 Økonomiprosjektet  Medlemsverving og medlemspleie –Produsere markedsføringsmateriell? –Styrke kurstilbudet? –Rekruttere medlemmer fra USA?  Statlig grunnstøtte  Økte salgsinntekter –Annonseinntekter –Bokprosjektet  Prosjektorganisering  Driftsutgifter

10 10 Revitalisering av nettsidene  Nettsidene vårt viktigste ansikt utad  Nettsidene vårt viktigste aktivum mot medlemmene (ved siden av den direkte medlemskontakten)  Vår viktigste arena for deling og samarbeid  Og hva får medlemmene igjen for kontingenten?  Arbeidsgruppe  Samling for webredaktørene i oktober

11 11 LUNSJ 12.30 – 13.30

12 12 Velkommen!  DIS-Norge, Slekt og Data ønsker ny Riksarkivar Inga Bolstad velkommen!

13 13 DIS-Norges strategier 2015 - 2017  DIS-Norge, Slekt og Data skal fortsatt være Norges ledende organisasjon for slektsforskere  Verdigrunnlag: åpen, synlig og profesjonell  DIS-Norge: «vi gjør slektsforskning enklere»

14 14 Organisasjonsutvikling og økonomi  DIS-Norge skal ha en transparent, tilpasset og effektiv organisasjon. Vi skal jobbe kontinuerlig med å utvikle og tilpasse organisasjonen. I 2017 skal vi: –ha en administrasjon som er rigget for å utnytte de mulighetene som finnes innen offentlige tilskudd –ha styrket og videreutviklet distriktsledere og –lagene –ha et grunntilskudd på minst 3 MNOK

15 15 Produkt- og medlemsutvikling  DIS-Norge skal utvikle enda bedre tilbud og aktiviteter til våre medlemmer, slik at vi forblir en attraktiv organisasjon som tiltrekker oss nye og beholder gamle medlemmer.

16 16 Produkt- og medlemsutvikling  I 2017 skal vi: –ha utviklet nye og attraktive kurs ved bruk av nye medier i tillegg til de tradisjonelle kursene –kunne tilby våre medlemmer verdiskapende veiledning innen områder som berører slektsforskning –avholde åpne samlinger med aktuelle tema for å tiltrekke interesserte

17 17 Synliggjøring og politikk  DIS-Norge skal være synlig og godt gjenkjennelig i det offentlige rom, og ha tyngde og betydning i fagspørsmål innen slektsforskning.

18 18 Synliggjøring og politikk  I 2017 skal vi: –ha en ny, tydelig, sterk og gjenkjennelig markedsprofil –være likestilt med andre kulturorganisasjoner i form av anseelse og troverdighet –ha befestet slektsforskningens anseelse –ha skapt forståelse for den betydning slektsforskning har for å ivareta individets historie –skal være uredde og proaktive både mot fagmiljøer og våre medlemmer

19 19 DIS-Norges styrke  Landsdekkende  Velutviklet organisasjonsapparat  Mange frivillige ildsjeler  Fremdeles vekst i medlemstall  Interessant samarbeidspart  Nyter tillit og har troverdighet

20 20 DIS-Norges utfordringer  Økt konkurranse i kjølvannet av «Hvem tror du at du er»-bølgen  Lite økonomisk handlingsrom  Medlemmene stiller andre krav: –fra «kjøkkenbenk-programmering» til hyllevare –hva får jeg igjen for innsatsen min?

21 21

22 22 Tiltaksplan  Revitalisering nettsidene ved John Ludvigsen og Trond Gangnes  Kursmoduler på nett – noe for DIS-Norge? ved Tone Moseid og Knut Bryn

23 23 DIS-Norges aktiviteter  Gode verktøy for å bli bedre Office 365 v / Tore Mehl, DIS-Hordaland Kursvirksomheten vår – hva skjer? Kjell Helge Moe, DIS-Oppland

24 24 Søndag 9.11.  Diskusjon i grupper og plenum: –Hva skal prioriteres i tiltaksplanen? –Kursvirksomhet (tillitsvalgte og medlemmer) –Medlemsfordeler –Markedsføring og profileringsmateriell –Revitalisering av nettsidene

25 25 DIS-Norges aktiviteter  Ledernes forum: Carl Birger van der Hagen Per Valebrokk  Administrativt: –Felles kontoplan v / Økonomiansvarlig Tilskuddsportalen v / Morten Thorvaldsen UTSJEKK FØR KL 12.00

26 26 Kontrollkomiteen  Kontrollkomiteen presenterer seg v / leder Ole Bjørn Darrud  og så lunsj!

27 27 Oppsummering  Tiltaksplan: –Revitalisering nettsider –Nye kursmoduler / kompetansebygging tillitsvalgte –Verktøy for deling / delingskultur –Medlemsfordeler  Åpen, synlig og profesjonell

28 28 Oppsummering  Strategisk plan: – Produkt- og medlemsutvikling – Synliggjøring og politikk – Organisasjonsutvikling og økonomi  … og vel hjem!


Laste ned ppt "1 Velkommen til ledersamling DIS-Norge, Slekt og Data Ledersamling Gardermoen 8.-9. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google